Search form

San Juan 16

1’Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ siaj sij quee jaatapuáꞌcɨtaj siaj nye jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 2Aꞌɨ́ɨmaj mu jamuiꞌráꞌityij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, ajta aꞌyan tyeꞌmej maj séecan jáꞌmuacuiꞌnyij aꞌyan metyiꞌmuaꞌastɨj maj ɨ Dios jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ. 3Aꞌyaa mu rɨnyij, jiꞌnye camu nyamuaꞌtyej, camu majta jamuaꞌtyej ɨ nyavástaraꞌ.

4’Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ siataꞌaj sij joꞌtámuaꞌreej tɨpuaꞌaj arí aꞌyan atyojoꞌréꞌnyej, jeꞌej nyej nyáaj nyeríj tyajamuáaꞌixaa.

Jeꞌej tɨ tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios

’Canu aꞌyan tyajamuaatéꞌexaa jájcuaj ɨmuáj, jiꞌnye nyáaj nu jaꞌmua jamuán yésejriaꞌcaꞌaj. 5Ajta ijíij nu joꞌmej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, ajta capu sɨ́ɨj tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan nyeꞌihuoꞌ jóꞌnyaj jóꞌyiꞌij, 6sulu aꞌyaa xu seríj tyityatóoxamuɨjrityej, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej nyaj nyeríj tyajamuaatéꞌexaa. 7Ajta aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ tɨjɨn: Jéetzeꞌ pu jamuatyáhuɨꞌrii nyaj jóꞌraꞌnyij. Jiꞌnye tɨpuaꞌaj nyequee jóꞌraꞌnyij, capu yavaꞌcányesij jaꞌmua jimi ɨ tɨ jaꞌmua japua huatányuusij, ajta tɨpuaꞌaj nyoꞌraꞌnyij, nyáaj nu ujamojoꞌtaꞌítyiꞌraj. 8Tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn yavaꞌcáanyej, aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ naa tyihuoꞌtaséjrataj ɨ maj yan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua ɨ maj áꞌɨtzeereꞌ, majta ɨ maj quee jɨꞌréꞌnyeꞌej séejreꞌ, ajta aꞌtyán tɨ ɨ Dios jaꞌxɨjtyeꞌen. 9Aꞌtɨ́j tɨ áꞌɨtzeereꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨquee nye jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ, 10ajta ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, ɨ nyaj joꞌméj ɨ nyavástaraꞌ jimi, siajta muaꞌaj caxu cheꞌ nyeséejran, 11ajta ɨ Dios tɨ puéjtzij jaatáꞌsij, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ íiyan tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua, tɨ ajta arí jimi aꞌyan tyoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌhuacaꞌ tɨꞌij puéjtzij jáacɨꞌtyij.

12’Jéehua pu óocheꞌ ɨ nyaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌen, ajta capu eexúj ijíij jáꞌmuaɨꞌriityeꞌ siaj sij muaꞌaj néijmiꞌi joꞌitéej xáꞌraꞌnyij. 13Tɨꞌɨj uvéꞌnyej ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ júuricamaꞌraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyajaꞌmuamuaꞌtyen ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, jiꞌnye capu jusɨ́ɨj jájtyoosij ɨ tɨ jɨn tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌen, sulu aꞌyaa pu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌen jeꞌej tɨ tyíꞌnamuaj, ajta jamuaatéꞌexaatyeꞌsij jeꞌej tɨ tyeꞌmej. 14Aꞌɨ́ɨ pu jaataséjrataj ɨ nyaj jɨn naa huaséꞌrin, jiꞌnye aꞌɨ́j pu ancuriáaꞌsij ɨ tɨ nyéetzij nyaꞌaꞌrij, ajta jeꞌen jaꞌmua jimi jaatyátoosij. 15Néijmiꞌi ɨ tɨ nyavástaraꞌ tyíꞌijchaꞌɨj, aꞌɨ́ɨ pu ajta nyéetzij tyíꞌnyaꞌaꞌrij, aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́jna ancuriáaꞌsij ɨ tɨ nyéetzij nyaꞌaꞌrij ajta jeꞌen muaꞌajmaj jamuaatáꞌsij.

16’Capu cheꞌ aꞌchu áꞌtyeeren, siatɨꞌɨj muaꞌaj quee cheꞌ nyeséejran, ajta aꞌtzúj jéetzeꞌ majcaꞌhuáyee xu sijta nyeséejran.

Ɨ siaj jɨn juxaamuɨjrityeꞌ aꞌɨ́ɨ pu jamuaatatyámuaꞌvisteꞌsij

17Aj mu mij séecan ɨ maj jamuán huacɨ́j aꞌyan tyúuꞌihuoꞌracaꞌaj séej jaꞌmua majta séej tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij? Aꞌyaa pu tyíꞌtaꞌixaatyeꞌ tɨquee cheꞌ áꞌtyeeren tyatɨꞌɨj quee cheꞌ jaséjran, tyajta jeꞌen majcaꞌhuáyee tyijtá jaséjran, ajta aꞌyan tyíꞌxaj tɨ aꞌáa joomaꞌaj jaꞌmej ɨ juvástaraꞌ jimi. 18¿Jiꞌnye huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ jɨ́meꞌ yee tɨquee cheꞌ aꞌchu áꞌtyeeren? Catu yóꞌitej tyiꞌtɨ́j tɨ tyáxajta.

19Jesús pu jáamuaꞌreeriꞌ maj jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj tyeeꞌíhuoꞌ, aꞌyaa puꞌij tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Nyáaj nu nyeríj aꞌyan tyajamuaatéꞌexaa tɨquee cheꞌ aꞌchu áꞌtyeeren siatɨꞌɨj quee cheꞌ nyeséejran, siajta majcaꞌhuáyee xu sijta nyeséejran. ¿Nyi aꞌíjna jɨn muaꞌaj setyúuꞌihuoꞌ? 20Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, siaj muaꞌaj juyiinyixɨꞌɨn, siajta huatóoxaamujrityeꞌsij, majta aꞌɨ́ɨmaj mu huatóotyamuaꞌveꞌsij ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua. Tyij siajta muaꞌaj juxaamuɨjrityeꞌ, aꞌɨ́j xu jɨn huatóotyamuaꞌveꞌsij ɨ siaj jɨn juxaamuɨjrityeꞌ. 21Tɨꞌɨj ɨ íitaj ootacuíꞌnyej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ tyiyóoj jaꞌmej, jéehua pu jajpuéetzij jaꞌmej tɨꞌɨj atyojoꞌréꞌnyej aꞌtzáaj tɨ tyiyóoj jaꞌmej, ajta tɨꞌɨj huanɨeꞌhuaj ɨ páꞌrɨꞌɨj, aj puꞌij yoꞌhuáꞌxɨj ɨ tɨ jɨn jajpuéjtzicaꞌaj, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ jéehua huatóotyamuaꞌveꞌsij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ páꞌrɨꞌɨj tɨ huanɨeꞌhuacaꞌ íiyan ɨ cháanacaj japua. 22Aꞌyaa xu sij siajta muaꞌaj ijíij tyaꞌajpuéjtzij, nyajta nyáaj, nyajtáhuaꞌaj nu jáꞌmuasejran, aj xu sij jéehua huatóotyamuaꞌveꞌsij, ajta capu ɨꞌríitaj jaꞌmej tɨ aꞌtɨ́j jamuáaꞌriꞌraj ɨ siaj jɨn jutyamuaꞌveꞌ.

23’Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze caxu cheꞌ tyiꞌtɨ́j naataꞌíhuoꞌraj. Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ tɨ ɨ nyavástaraꞌ néijmiꞌi tyajamuaatáꞌsij tyiꞌtɨ́j siaj jaatáhuaviiraj nye jitze maꞌcan. 24Tɨꞌɨj naꞌaj ya tɨ jeꞌréꞌnyej caxu seexúj muaꞌaj tyiꞌtɨ́j jaatáhuaviiriꞌ nye jitze huatamaꞌcan, siataꞌaj jaatáhuaviij, aj xu sij jaꞌancuriáaꞌsij, siajta jeꞌen néijmiꞌi jɨn huatóotyamuaꞌveꞌsij.

Jesús pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyáamueꞌtɨj íiyan ɨ cháanacaj japua

25’Aꞌyaa nu nyeríj tyajamuáaꞌixaa séej nyúucarij jɨmeꞌ, ajta atyojoꞌréꞌnyesij ɨ xɨcáaraꞌ nyej quee cheꞌ seequéj tyajaꞌmuaꞌixáatyeꞌej naꞌmej, sulu huatoojéꞌyacan nu jɨn tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌen jeꞌej tɨ tyíꞌeen ɨ nyavástaraꞌ jimi. 26Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze, muaꞌaj xu huatyényuusij nye jitze maꞌcan, ajta canu aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ nyej nyáaj jaatáhuaviiraj ɨ nyavástaraꞌ nyej nyij jaꞌmua jɨmeꞌ huatyényuunyij, 27jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ nyavástaraꞌ jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ. Aꞌyaa pu tyajaꞌmuaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj muaꞌaj nyéetzij nyaxɨeꞌveꞌ, siajta tyáꞌtzaahuatyeꞌ nyaj ɨ Dios jimi joꞌvéꞌmej. 28Aꞌáa nu ɨ nyavástaraꞌ jimi jaꞌrájraa nyej nyij aꞌyan vaꞌcáanyej ɨ cháanacaj japua, ajta ijíij aꞌyaa nu tyíchesij ɨ cháanacaj japua, nyej nyij jóꞌraꞌnyij ɨ nyavástaraꞌ jimi.

29Aj mu mij ɨ maj jamuán huacɨ́j aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Ijíij paj períj jaꞌhuooꞌitéericɨꞌcan jɨn tyíꞌxaj, capáj cheꞌ séej nyúucarij jɨn tyíꞌxaj. 30Tuꞌríj jamuaꞌreej paj néijmiꞌi tyíꞌmuaꞌreej, ajta quee juxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j muaꞌihuoꞌraj. Aꞌɨ́j tu jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ paj ɨ Dios jimi joꞌvéꞌmej.

31Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaa tɨjɨn:

—¿Nyij xaa seríj ijíij tyáꞌtzaahuatyeꞌ? 32Puꞌríj ijíij tyaꞌráꞌaj, ijíij puꞌríj aꞌáan putyajáꞌrɨcɨj siatɨꞌɨj muaꞌaj joꞌcɨ́xɨꞌɨj sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj, jusén tacan xúsij yanuurɨésij. Ajta canu nyasɨ́ɨj huatyáꞌɨtzeereꞌej, jiꞌnye ɨ nyavástaraꞌ pu nyaj jamuán yésejreꞌ. 33Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ siaj sij tyámuaꞌ huárɨnyij ɨ jutzájtaꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj nye jitze ajtyámaꞌcan. Jéehua xu jajpuéetzij xáꞌjuꞌun íiyan cháanacaj japua, ajta siataꞌaj huatyóocaꞌnyej, jiꞌnye nyáaj nuꞌríj jaꞌantyimuéꞌtɨj ɨ cháanacaj.