Search form

San Juan 2

Tɨꞌɨj aꞌtɨ́j huatyényeɨɨchacaꞌ aꞌájna a Caná, Galileea tɨ jaꞌajtyámaꞌcan

1Tɨꞌɨj huéeicaj xɨcáj tyoomáꞌcaj, sɨ́ɨj pu huatyényeɨɨchacaꞌ aꞌájna chájtaꞌ Caná, Galileea, tɨ jaꞌajtyámaꞌcan. Ajta aꞌɨ́jna ɨ náanajraꞌ ɨ Jesús, aꞌáa pu joꞌtyávaacaꞌaj, 2aꞌɨ́j mu majta huatáꞌinyej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, majta ɨ maj jamuán huacɨ́j, mej mij huaꞌ jamuán tyúꞌyeꞌesten. 3Aj puꞌij huaxɨ́j aꞌɨ́jna ɨ nahuáj, ajta ɨ náanajraꞌ ɨ Jesús aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Capu cheꞌ uhuájmuaa ɨ nahuáj.

4Jesús pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Iitɨꞌ, ¿jiꞌnye pej pij nyéetzij nyeꞌixaatyeꞌ? Capu eexúj tyaꞌráꞌaj nyéetzij jimi.

5Aj puꞌij ɨ náanajraꞌ aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨjɨn:

—Néijmiꞌi xu jɨn aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyajamuaatéꞌexaatyeꞌsij.

6Aꞌáa pu aráasej ɨ xáꞌrij tyojoꞌváatɨmaꞌcaa tɨ tyetyéj jɨmeꞌ tyíꞌtaavijhuacaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu tyiꞌpuéꞌeenyeꞌej ɨ maj jitzán tyíꞌtyaɨꞌracaa aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. Aꞌyaa pu tyoꞌvejricaꞌaj aꞌchu huéeicatyej nusu huéeicatyej japuan tamuáamuataꞌ liitruj ɨ jájtyij. 7Jesús puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨjɨn:

—Siataꞌaj jaꞌváꞌjɨstyaꞌxɨꞌɨn ɨ jájtyij jɨmeꞌ ɨ xáꞌrij tzajtaꞌ.

Matɨꞌɨj mij tyámuaꞌ naa tyaꞌváꞌjɨstyaꞌxɨj, 8ajta jeꞌen Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Siataꞌaj cɨ́ɨ tyiꞌtajánɨeꞌ ɨ tuꞌhuájmuaa siajta jeꞌen jaatáꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej ɨ maj tyíꞌyeꞌestej.

Aj mu mij aꞌyan huarɨ́j. 9Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ antyúumuaꞌreej, aꞌɨ́ɨ pu juꞌquéꞌij aꞌɨ́jcɨ ɨ jájtyij tɨ huatyóonahuastacaꞌ, ajta quee jamuaꞌreeriacaꞌaj joꞌtɨj jáꞌmaꞌcantacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nahuáj, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ mu xaa jamuaꞌreeriacaꞌaj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu juꞌcáatoꞌxɨj ɨ jájtyij. Aꞌɨ́j puꞌij jɨn jaatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ huatyényeɨɨchij, 10tɨꞌquij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Néijmiꞌi tu aꞌyan tyeeyíꞌtɨn, anaquéej tu huaꞌtáꞌcaa aꞌɨ́jna ɨ nahuáj tɨ jéetzeꞌ jɨ́ꞌreꞌen, ajta tɨpuaꞌaj meríj huatyátaꞌruj, aj tu tyij aꞌɨ́j huoꞌtáꞌsij ɨ nahuáj tɨquee jɨ́ꞌreꞌen. Pajta muáaj mápaj jaꞌ yáꞌɨtzaacaꞌaj ɨ tɨ jéetzeꞌ jɨ́ꞌreꞌen tyej tyij ijíij juꞌcáayeꞌen.

11Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ anaquéej aꞌyan tyiꞌtɨ́j jɨn huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ Jesús ɨ maj jɨn tyámuaꞌ tyoꞌtaséj, aꞌájna chájtaꞌ a Caná Galileea tɨ jaꞌajtyámaꞌcan, aꞌíj pu jɨn huoꞌtaséjra ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin, majta ɨ maj jamuán huacɨ́j aꞌɨ́ɨ mu jimi tyáꞌantzaahuaj.

12Aj puꞌij téꞌej aꞌáa joꞌmej a Capernaúm, jamuán ɨ náanajraꞌ, majta ihuáamuaꞌmuaꞌ, majta ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌáa mu mij aꞌchu puaꞌan xɨcáj jáꞌtyeej.

Jesús pu jaajájcuarej aꞌɨ́jcɨ ɨ tyeyúuj

(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)

13Ajta arí tyíꞌvejriꞌtacaꞌaj aꞌájna maj jitzán joꞌtámuaꞌreej aꞌɨ́jna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán Dios tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌriꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcantacaꞌaj, Jesús puꞌij aꞌáa joꞌmej a Jerusalén. 14Aꞌúu puꞌij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ huojoꞌtyoj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huaꞌtoocaꞌaj ɨ púuyesij, majta ɨ cányaꞌxɨɨ, majta cúcuiꞌsee, ajta séecan ɨ maj túmii huaꞌpuataꞌtyiꞌracaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee. 15Tɨꞌɨj huoꞌséj, Jesús puꞌij cuaartaj huatyátaahuacaꞌ cójnari jɨmeꞌ, tɨꞌquij aꞌɨ́jcɨ jɨn huiꞌrámuarij néijmiꞌcaa, huaꞌ jamuán ɨ púuyesij ajta ɨ cányaꞌxɨɨ. Ajta tyeꞌtahuáꞌxɨj ɨ tyihuaꞌ meesaj ɨ maj japuan huaꞌpuataꞌtyiꞌracaꞌaj ɨ túmii. 16Ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj cúcuiꞌsee toocaꞌaj aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Siataꞌaj tyiꞌráan aꞌyun tɨ tyíꞌsejreꞌ. Caxu aꞌyan jaꞌuurej tɨꞌɨj chiꞌij ɨ maj tzajtaꞌ túmii mueꞌtɨjcaa aꞌɨ́jcɨ ɨ chiꞌraꞌan ɨ nyavástaraꞌ.

17Aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j joꞌtámuaꞌreeriꞌ tɨ aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨ tyámuaꞌ tyíꞌeenyeꞌ joꞌpaj joꞌtyéechiꞌij.”

18Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa mu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí jɨn paataséjrataj tyej tyij jáamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j paj jɨn antyíaꞌmuaꞌreeriaj pej pij aꞌyan rɨcɨj?

19Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Xaatyúꞌuunaj aꞌíjcɨ ɨ tyeyúuj, nyáaj nu huéeicaj xɨcáj tzajtaꞌ nyajtáhuaꞌaj jaꞌajtaahuaj.

20Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa mu tyityaatanyúj tɨjɨn:

—Huáꞌpuatyej nyinyiꞌraꞌaj japuan aráseej mu áꞌtyeej matɨꞌɨj mij jaꞌajtaahuacaꞌ aꞌíjcɨ ɨ tyeyúuj, ¿nyiquij muáaj huéeicaj xɨcáj jitze paꞌajtaahuaj?

21Ajta aꞌɨ́jna ɨ tyeyúuj ɨ Jesús tɨ jaxajtacaꞌaj, aꞌɨ́j pu putyíꞌxajtacaꞌaj ɨ jutyéviraꞌ. 22Aꞌɨ́j pu jɨn tɨꞌɨj huatájuuriacaꞌ, aj mu mij joꞌtámuaꞌreeriꞌ ɨ maj jamuán huacɨ́j jeꞌej tɨ tyihuóꞌixaatyacaꞌaj, majta jeꞌen tyáꞌantzaahuaj ɨ yuꞌxarij jitze, majta jaꞌantzaahuaj jeꞌej tɨ ɨ Jesús tyihuóꞌixaaj.

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj anaquéej tyáꞌantzaahuaj ɨ Jesús jimi

23Tɨꞌɨj ooj ɨ Jesús aꞌáa joꞌtyávaacaj a Jerusalén, aꞌájna matɨꞌɨj tyiꞌyeꞌestyáacaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ Dios tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌriꞌ, jéehua mu tyeɨ́tyee jimi tyáꞌantzaahuaj, matɨꞌɨj jaaséej tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌyan rɨjcaa aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ naa tyihuáꞌsejratyeꞌ. 24Ajta ɨ Jesús capu huaꞌ jitze tyiꞌcaꞌnyajcaꞌaj, jiꞌnye néijmiꞌcaa pu muajtyajcaꞌaj. 25Capu juxɨéꞌvaꞌcaꞌaj tɨ aꞌtɨ́j jaatéꞌexaatyeꞌen jeꞌej tɨ tyiꞌtyúuchaꞌɨj sɨ́ɨj ɨ tyévij, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jamuaꞌreeriacaꞌaj jeꞌej tɨ éenyeꞌej ɨ muaꞌtzíiriaꞌraꞌ ɨ tyévij.