Search form

San Juan 20

Jesús pu huatájuuriacaꞌ

(Mt. 28:1-10; Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12)

1Ajta aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze taꞌnájcaj ɨ tɨ jɨn tyoꞌtyéꞌiteesij ɨ itéerij, aꞌɨ́jna ɨ Maríia Magdala tɨ jáꞌmaꞌcan aꞌɨ́ɨ pu íiyaꞌ naꞌaj tɨꞌij óocheꞌ cɨ́ɨ tyuꞌchuíixaviꞌcaj aꞌáa joꞌmej joꞌmaj yaꞌváꞌnaj, aj puꞌij jaaséej tɨ aꞌtɨ́j jaꞌantaꞌɨ́j ɨ tyetyéj ɨ tɨ eetyámuaacaꞌaj joꞌtɨj jóocun. 2Aj puꞌij huariáꞌraa tɨꞌquij joꞌtéechajraa joꞌmaj joꞌtyúꞌuucaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Simón tɨ ajta Pedro ántyapuaj, ajta ɨ sɨ́ɨj ɨ tɨ Jesús jamuán joꞌcháꞌcanyaꞌaj ɨ tɨ jéehua jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj ɨ Jesús, aꞌyaa puꞌij tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Muꞌríj jiꞌrájchuij ɨ tavástaraꞌ tyéviraꞌ, ajta catu jamuaꞌreej joꞌmaj jeꞌej yóꞌruuj.

3Ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro, ajta ɨ sɨ́ɨj ɨ tɨ Jesús jamuán joꞌcháꞌcanyaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu jóꞌjuꞌ joꞌmaj yaꞌváꞌnajcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. 4Néijmiꞌi mu aꞌáa jóꞌhuaachij, ajta sɨ́ɨj pu jéetzeꞌ caꞌnyíin joꞌtéechajraa quee ɨ Pedro, aꞌɨ́j pu jɨn anaquéej aꞌáa jaꞌráꞌaj. 5Tɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj aj puꞌij ecóotutacaꞌ, ajta jaaséj tɨ aꞌáan jaꞌajcatyii ɨ cáanarij tɨ meꞌestíj ɨ maj jɨn jacáꞌijcatacaꞌ, ajta capu utyájrupij. 6Aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ Pedro ajta aꞌáa jaꞌráꞌaj, aꞌɨ́ɨ puꞌij utyájrupij joꞌtɨj jóocun. Aꞌɨ́ɨ puꞌij ajta jaaséej ɨ cáanarij tɨ meꞌestíj tɨ aꞌáan jaꞌajcatyii, 7aꞌɨ́j pu ajta huaséj ɨ cɨ́ɨxurij ɨ maj jɨn jeꞌcánajcaꞌaj ɨ muꞌúutzeꞌ ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu jíriꞌhuaj jujɨ́meꞌ áan jaꞌajcatyii. 8Aj puꞌij ajta ɨ sɨ́ɨj utyájrupij ɨ tɨ Jesús jamuán joꞌcháꞌcanyaꞌaj, ɨ tɨ anaquéej aꞌáa jaꞌráꞌaj, tɨꞌɨj jaaséj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j, aj puꞌij tyáꞌantzaahuaj. 9Jiꞌnye camu meexu yóꞌiteecaꞌaj jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze, tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ ɨ Jesús huatájuurej. 10Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j aꞌɨ́ɨ mu joꞌcɨ́xɨj ɨ juchéj.

Jesús pu huataséjre aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Maríia Magdala tɨ jáꞌmaꞌcan

(Mr. 16:9-11)

11Ajta aꞌɨ́jna ɨ Maríia, aꞌáa pu joꞌtyéechaxɨj apuaꞌquéj joꞌmaj yaꞌváꞌnaj juyiinyaj. Aꞌyaa pu tyuyíinyacaj tɨꞌɨj ecóotutacaꞌ tɨꞌij utyényeeriacaꞌ joꞌtɨj jóocun, 12aj puꞌij huaꞌpuácaa huaséj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ cuéeinaviꞌ mu tyíꞌchajcaꞌaj, aꞌáan mu jaꞌajtyáꞌcaꞌaj joꞌmaj yoꞌojtyácacaꞌaj ɨ tyéviraꞌ ɨ Jesús, sɨ́ɨj pu aꞌáan joꞌojcatyiij joꞌtɨj joꞌojmuꞌuucaꞌaj ajta ɨ sɨ́ɨj joꞌtɨj joꞌcaꞌɨ́ɨcajmaꞌcaa. 13Aꞌɨ́ɨmaj mu mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Iitɨꞌ, ¿jiꞌnye petyíꞌayin?

Aꞌyaa puꞌij tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌtyán mu yoꞌchuij ɨ nyavástaraꞌ tyéviraꞌ, ajta nyáaj canu jamuaꞌreej joꞌmaj jeꞌej yóꞌruuj.

14Tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ, aj puꞌij pu ooréꞌnyeeriacaꞌ, tɨꞌɨj ij aꞌɨ́j huaséj ɨ Jesús, ajta aꞌɨ́jna ɨ Maríia, capu jamuaꞌreeriacaꞌaj tɨ Jesús pueꞌéenyeꞌej. 15Jesús puꞌij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Iitɨꞌ, ¿jiꞌnye petyíꞌayin? ¿Aꞌtanyíj pahuoo?

Aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaa tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌuuriáaj táꞌyiꞌij aꞌájna a huastárij tzajtaꞌ, aꞌyaa puꞌij tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, tɨpuaꞌaj muáaj piyóꞌchuij ɨ tyéviraꞌ, naatéꞌexaatyeꞌ joꞌpaj jeꞌej yóꞌruuj nyej nyij aꞌáa yóꞌhuoonyij.

16Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Maríia.

Aj puꞌij pu ájvej aꞌɨ́jcɨ jimi, tɨꞌquij huaꞌ nyuucaaj jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ Hebreos aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Raboni.

(Raboni, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨjɨn, Maeestro.)

17Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Capáj nyaꞌɨtzaaj, jiꞌnye canu nyeexúj aꞌáa joꞌmej ɨ nyavástaraꞌ jimi. Ajta áricuj pataꞌaj aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ nyej nyajtáhuaꞌaj joꞌmej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ nyavástaraꞌ, tɨ ajta jaꞌmuavástaraꞌ puéꞌeen, nyajta aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ nyaj Dios ɨ tɨ ajta jaꞌmua Dios puéꞌeen.

18Aj puꞌij ɨ Maríia Magdala tɨ jáꞌmaꞌcan joꞌmej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j, tɨꞌquij huoꞌtéꞌexaa tɨ arí jaaséej ɨ tavástaraꞌ, ajta jeꞌej tɨ tyaatéꞌexaa.

Jesús pu huatóosejratacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jamuán huacɨ́j

(Mt. 28:16-20; Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49)

19Tɨꞌɨj huatyéchumuaꞌriacaꞌ aꞌájna xɨcáaraꞌ ɨ taꞌnájcaj ɨ itéerij jitze, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j, aꞌɨ́ɨ mu eetyóonaj u chiꞌtáj joꞌmaj jeꞌrátyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj huáꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj ɨ maj tyityatatyíj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. Jesús puꞌij aꞌúun joꞌtyájrupij tɨꞌquij a jéꞌtaꞌ huatyéechaxɨj, aꞌyaa pu tyihuoꞌtatyójtyej tɨjɨn:

—Cheꞌ huatyáapuaꞌrej mu jaꞌmua tzajtaꞌ.

20Tɨꞌɨj aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj, aj puꞌij huoꞌtaséjra ɨ jumuácaꞌ ajta ɨ juꞌítzaꞌpuaa joꞌmaj tyiyoꞌpuéj ɨ maj yóꞌtateexɨj ɨ cúruuj jitze. Aꞌɨ́ɨ mu mij ɨ maj jamuán huacɨ́j huatóotyamuaꞌvej matɨꞌɨj jaaséej ɨ tavástaraꞌ. 21Aj puꞌij ɨ Jesús ajtáhuaꞌaj aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Cheꞌ huatyáapuaꞌrej mu jaꞌmua tzajtaꞌ. Aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ nyavástaraꞌ nyéetzij tyinyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, aꞌyaa nu chaꞌtaj nyanaꞌaj nyáaj muaꞌajmaj tyajamuaataꞌítyij.

22Aj puꞌij huoꞌtajɨ́ꞌtzej, ajta aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Siataꞌaj jaꞌancuriáꞌan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 23Aꞌtyán siaj muaꞌaj tyuꞌtúꞌuunyiꞌraj ɨ maj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, Dios pu tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌraj, ajta aꞌtyán siaj quee tyuꞌtúꞌuunyiꞌraj, capu ajta ɨ Dios tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌraj.

Tomás pu jaaséj ɨ tavástaraꞌ tɨ arí huatájuuriacaꞌ

24Ajta aꞌɨ́jna ɨ Tomás, tɨ ajta huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌaxcaa, ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn cuáatyirij, capu huaꞌ jamuán ajoꞌtyávaacaꞌaj tɨꞌɨj Jesús huaꞌ jimi huataséjre. 25Séecan mu mij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Tuꞌríj jaaséj ɨ tavástaraꞌ.

Ajta aꞌɨ́jna ɨ Tomás aꞌyaa pu tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Canu tyáꞌantzaahuatyeꞌsij tɨpuaꞌaj nyequee jaaséej ɨ muácaꞌraꞌan jitze joꞌmaj yaꞌnájtze, tɨpuaꞌaj nyajta quee anáxɨtyataj joꞌtɨj ɨ cɨláavu jaꞌnóopuꞌcaꞌaj, tɨpuaꞌaj nyajta quee ajtyémejcaꞌaj ɨ ítzaꞌpuariaꞌraꞌan jitze.

26Tɨꞌɨj séej iteerij tyoomáꞌcaj, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j mu majtáhuaꞌaj aꞌúun jeꞌrátyaꞌcaꞌaj u chiꞌtáj, ajta aꞌɨ́jna ɨ Tomás, aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌ jamuán ujeꞌrácatyii. Ajta eetyánamiꞌhuacaꞌaj ɨ puéertaj, ajta ɨ Jesús pu aꞌúun joꞌtyájrupij, ajta ajeꞌtaꞌ huatyéechaxɨj huaꞌ tzajtaꞌ, aꞌyaa pu tyihuoꞌtatyójtyej tɨjɨn:

—Cheꞌ huatyáapuaꞌrej ɨ jaꞌmua tzajtaꞌ.

27Ajta jeꞌen aꞌyan tyaatéꞌexaa ɨ Tomás tɨjɨn:

—Huaséj ɨ nyamuácaꞌ, pataꞌaj anáxɨtyataj, pajta ajtyémejcaꞌaj ɨ nye ítzaꞌpuaa jitze. Capáj cheꞌ seequéj tyíꞌmuaꞌajcaj, sulu pataꞌaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen.

28Aj puꞌij ɨ Tomás aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Muáaj paj nyavástaraꞌ puéꞌeen pajta nyaj Dios.

29Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—¿Nyij aꞌɨ́jna jɨn petyáꞌantzaahuaj ɨ paj naaséj? Micheꞌ huóotyamuaꞌveꞌen ɨ maj quee nyeséeraj metyáꞌantzaahuaj.

Jiꞌnye een jɨmeꞌ ooyúꞌsiꞌhuacaꞌ aꞌíjna ɨ yuꞌxarij

30Jéehua pu ɨ Jesús ajtáhuaꞌaj séecan jɨn tyuꞌmuárɨej ɨ maj jɨn tyámuaꞌ tyoꞌtaséj meeséeracaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, ɨ tɨquee áꞌyuꞌsiꞌij aꞌíjcɨ jitze ɨ yuꞌxarij. 31Ajta aꞌíjna aꞌyaa pu tyoꞌyúꞌsiꞌhuacaꞌ siajta sij muaꞌaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen tɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ, ɨ yójraꞌ ɨ Dios, ajta siaj sij júurij xáꞌraꞌnyij siatɨꞌɨj jimi tyáꞌantzaahuatyeꞌen.