Search form

San Juan 5

Jesús pu séej tyúꞌhuaaj ɨ tɨquee tyéchavaaj

1Tɨꞌɨj aꞌtzúj aꞌtyéeviꞌcaj, aꞌɨ́ɨmaj mu tyiꞌyeꞌestyáacaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌáa joꞌmej a Jerusalén. 2Véjriꞌ aꞌájna a Jerusalén joꞌtɨj jaꞌpueertaj a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn joꞌmaj joꞌtyáruꞌpij ɨ cányaꞌxɨɨ, aꞌáa pu jaꞌráamuacaꞌaj tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Betesda. 3Anxɨ́viqueꞌ pu arataꞌcuájmaꞌcaa joꞌmaj jaꞌtyúusɨꞌrihuaꞌaj jéehua tyeɨ́tyee ɨ maj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj, ɨ maj aracúcuꞌnyijmaꞌcaa, ɨ maj quee tyámuaꞌ tyityaacɨꞌɨj, majta séecan quee pújoorej maj rácɨɨnyej. 4Aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan tyeꞌejchóꞌvaꞌcaꞌaj tɨꞌij ootáhuaaxɨꞌɨn ɨ jájtyij, jiꞌnye sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ pu ajeꞌcányinyiicaꞌaj aꞌájna joꞌtɨj jaꞌrájmuaa tɨꞌij joꞌtóoriaxɨꞌɨn, ajta ɨ tɨ anaquéej atyájraꞌnyij a jáataꞌ aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ rɨnyij ɨ tɨ jɨn tyíꞌcuiꞌ. 5Sɨ́ɨj pu tyáatɨꞌ aꞌáa joꞌriáꞌcaꞌtyii tɨ arí seityéj japuan tamuáamuataꞌ japuan aráhueeicaj nyinyiꞌraꞌaj áꞌtyeej tɨ tyíꞌcuiꞌ. 6Tɨꞌɨj ɨ Jesús jaaséj tɨ aꞌáa joꞌriáꞌcaꞌtyii, aꞌyaa pu tyáamuaꞌreeriꞌ tɨ arí áꞌtyeej tɨ aꞌyan een, aj puꞌij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyi páaxɨeꞌveꞌ paj huarúj?

7Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌ aꞌyaa pu tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, capu maꞌ aꞌtɨ́j tɨ naatáhuɨɨreꞌ nyej nyij atyájraꞌnyij a jáataꞌ tɨꞌɨjta ootáhuaaxɨꞌɨn. Jiꞌnye nyatɨꞌɨj nyooj ajooméj, sɨ́ɨj pu jiyeꞌtzín atyéemej nye quee nyáaj.

8Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Ájchesij, anchóoj muaꞌ utáatzij, pajta jóꞌraꞌnyij.

9Aj puꞌij ɨ tyáatɨꞌ huarúj, tɨꞌquij yoꞌɨ́j ɨ juꞌutáatzij, ajta jeꞌen jóꞌraa. Ajta aꞌájna putyíꞌrɨjcaa matɨꞌɨj jitzán jusoꞌpihuaꞌaj, 10aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j tɨ arí huarúj tɨjɨn:

—Ijíij pu aꞌájna putyíꞌrɨcɨj ɨ xɨcáaraꞌ tyaj jitzán tasoꞌpii, capu jeꞌej tyíɨꞌrij paj jaaɨ́ꞌɨsimaꞌan muaꞌ utáatzij.

11Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌcaꞌaj aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyináahuaj, aꞌyaa pu tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn: “Anɨ́ꞌɨj muaꞌ utáatzij pajta jóꞌraꞌnyij.”

12Aj mu mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Aꞌtanyíj puéꞌeen ɨ tɨ aꞌyan tyimuaatéꞌexaaj yee: “Pataꞌaj jaꞌantyiꞌɨꞌɨj muaꞌ utáatzij pajta jóꞌraꞌnyij?”

13Ajta aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ huarúj, capu jamuaꞌreeriacaꞌaj aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeenyeꞌej, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ Jesús puꞌríj áan joꞌtyárutyajcaꞌaj huaꞌ tzajtaꞌ ɨ maj jéehuacaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee. 14Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌúun yoꞌtyoj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj u tyeyúuj tzajtaꞌ, tɨꞌquij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Cásɨꞌ, ijíij paj períj huarúj, capáj cheꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨjcaj, tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j jéetzeꞌ jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij ajimi.

15Aj puꞌij jóꞌraa aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ ajta jeꞌen huojoꞌtéꞌexaa aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan tɨ ɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ tɨ tyáahuaj. 16Aꞌɨ́j mu jɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌyan tyáꞌhuoocaꞌaj mej mij jeꞌej puaꞌaj jaꞌuurej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j uuriajcaꞌaj aꞌájna xɨcáaraꞌ maj jitzán jusoꞌpihuaꞌaj. 17Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Ɨ nyavástaraꞌ pu aꞌnáj tɨnaꞌaj tyíꞌmuarɨeꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn nyajta nyáaj tyíꞌmuarɨeꞌ.

18Aꞌɨ́j mu jɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan jéetzeꞌ jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj jaajéꞌcaj, jiꞌnye capu aꞌɨ́jna quee huatyátzaahuaj ɨ xɨcáaraꞌ maj jitzán jusoꞌpii, sulu aꞌyaa pu ajta tyúusejratacaꞌaj tɨꞌɨj ɨ Dios, ajta aꞌyan jatamuáꞌmuatyaꞌaj tɨ ɨ Dios táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej.

Ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ yójraꞌ ɨ Dios

19Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, tɨ ɨ yójraꞌ ɨ Dios quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej uuren jusɨ́ɨj, sulu aꞌyaa pu rɨnyij jeꞌej tɨ tyíꞌsej ɨ juvástaraꞌ jimi. Jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j uurej ɨ vástariaꞌraꞌ, aꞌyaa pu chaꞌtaj rɨnyij ɨ yójraꞌ. 20Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ vástariaꞌraꞌ jaxɨeꞌveꞌ ɨ juyój aꞌɨ́j pu jɨn néijmiꞌi tyéꞌsejratyeꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j uurej, ajta óocheꞌ tyaataséjratyeꞌsij tyiꞌtɨ́j tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ, ɨ siaj jɨn muaꞌaj jeꞌej tyoꞌtaséjraj. 21Ajta aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ vástariaꞌraꞌ tyihuoꞌtáꞌjuurityej ɨ maj meríj huácuij, aꞌyaa pu chaꞌtaj naꞌaj ɨ yójraꞌ tyihuoꞌtájuurityeꞌsij aꞌtyán tɨ jimi aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ. 22Ajta aꞌɨ́jna ɨ vástariaꞌraꞌ, capu aꞌtɨ́j áꞌaxɨjtyeꞌ, sulu puꞌríj néijmiꞌi ɨ juyój tyuꞌtáꞌ tɨꞌij aꞌɨ́ɨn néijmiꞌcaa ooxɨ́jtyeꞌen, 23mataꞌaj mij néijmiꞌi jaatyátzaahuatyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ aꞌyájna matɨꞌɨj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ vástariaꞌraꞌ. Aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tzáahuatyiꞌraꞌaj tyíchaꞌɨj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ yójraꞌ, capu ajta jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ vástariaꞌraꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ uyoꞌtaꞌítyacaꞌ.

24’Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, aꞌtɨ́j tɨ janamuaj jeꞌej nyaj tyíꞌxaj, ajta tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨn júurij jaꞌmej, ajta quee aꞌnáj jajpuéetzij jaꞌmej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ puꞌríj iirájraa joꞌtɨj jaꞌmuɨꞌnyíicheꞌ, ajta jeꞌen arí utyájrupij joꞌtɨj jaꞌ júurij jaꞌmej jusén jɨmeꞌ. 25Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, tɨ arí atyojoꞌréꞌnyesij, ajta ijíij arí aꞌáan putyajáꞌrɨcɨj, matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj meríj huácuij janamuajran jeꞌej tɨ tyíꞌxaj ɨ yójraꞌ ɨ Dios, majta jaꞌantzaahuatyeꞌsij, aꞌɨ́ɨ mu jusén jɨmeꞌ júurij muáꞌjuꞌun. 26Jiꞌnye aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ vástariaꞌraꞌ jusén jɨn tyíꞌjuurij, aꞌyaa pu chaꞌtaj tyaatáꞌ ɨ juyój tɨꞌij ajta jusén jɨmeꞌ júurij jáꞌraꞌnyij, 27ajta aꞌyan tyaatáꞌ tɨꞌij aꞌɨ́ɨn huoꞌxɨ́jtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ yójraꞌ ɨ Dios. 28Caxu jeꞌej tyityóomuajtyaj aꞌíjcɨ jɨmeꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu atyojoꞌréꞌnyesij matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj meríj huácuij janamuajran ɨ nyúucariaꞌraꞌ, 29aj mu mij eetajuꞌ joꞌmaj jaꞌvaꞌnámiꞌhuajmee. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu huatájuuritaj mej mij jusén jɨn júurij muáꞌraꞌnyij, ajta ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu majta huatájuuritaj mej mij huoꞌxɨ́jtyeꞌen majta jeꞌen puéjtzij huoꞌtáꞌan.

Ɨ tɨ jɨn séejreꞌ tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ Jesús

30’Capu ɨꞌríj nyej nyáaj tyiꞌtɨ́j nyasɨ́ɨj jeꞌej huáꞌuurej. Aꞌyaa nu rɨcɨj jeꞌej tɨ ɨ nyavástaraꞌ tyíꞌnyeꞌijtyeꞌ, nyajta tyámuaꞌ naa tyihuáꞌxɨjtyeꞌen, jiꞌnye canu aꞌyan rɨcɨj jeꞌej nyej nyasɨ́ɨj tyáꞌxɨeꞌveꞌ, sulu jeꞌej tɨ tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ ɨ nyavástaraꞌ ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ. 31Tɨpuaꞌaj nyasɨ́ɨj nyejitzé maꞌcan nyetyuꞌtaxáj, capu tyiꞌtɨ́j huatyáhuɨɨreꞌej jeꞌej nyaj tyuꞌtaxájtaj. 32Ajta sɨ́ɨj pu nye jitze maꞌcan tyuꞌtaxájtaj, aꞌyaa nu nyij tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌɨ́ɨn tyuꞌtyáhuɨɨreꞌsij jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyinaataxájta. 33Muaꞌaj xu séecan huataꞌítyacaꞌ ɨ Juan jimi, ajta aꞌɨ́ɨ pu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyajamuaatéꞌexaa nye jitze maꞌcan. 34Ajta quee nye jitze juxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌtɨ́j nye jitze maꞌcan tyíꞌxajtaj. Aꞌyaa nuꞌuj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨꞌij muaꞌajmaj jamuáahuɨɨreꞌen. 35Aꞌyaa pu tyuꞌtyáhuɨɨ aꞌɨ́jna ɨ Juan tɨꞌɨj tatzárij tɨ áꞌtaa, siajta muaꞌaj aꞌyaa xu cɨ́ɨ sianaꞌaj tyaataxɨeꞌvej siaj sij aꞌɨ́jna jɨn huóotyamuaꞌveꞌen. 36Ajta tyiꞌtɨ́j pu jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ quee jeꞌej tɨ tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Juan. Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej nyaj rɨcɨj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyavástaraꞌ tɨ jɨn nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ nyej nyij aꞌyan huárɨnyij, aꞌɨ́j pu jɨn ámiteereꞌ tɨ ɨ nyavástaraꞌ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ. 37Ajta aꞌɨ́jna ɨ nyavástaraꞌ ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta nye jitze maꞌcan tyuꞌtaxájtaj, tyij siajta muaꞌaj quee aꞌnáj jáanamuajriꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ, caxu siajta aꞌnáj meꞌyeꞌsej, 38caxu siajta tyiꞌtáꞌcaa tɨ ɨ nyúucariaꞌraꞌ jaꞌmua jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen, jiꞌnye caxu tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Dios tɨ yoꞌtaꞌítyacaꞌ. 39Tyámuaꞌ xu muaꞌaj naa tyóomuaꞌtyej aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ yuꞌxarij, jiꞌnye aꞌyaa xu tyeꞌejchóꞌveꞌ siaj aꞌɨ́jcɨ jitze jáatyoonyij ɨ siaj jɨn júurij xáꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ yuꞌxarij aꞌɨ́ɨ pu nyéetzij nyetyáxajta, 40siajta muaꞌaj caxu jaxɨeꞌveꞌ siaj nye jimi yeveꞌréꞌnyej siaj jusén jɨn júurij xáꞌraꞌnyij.

41’Capu nye jitze juxɨeꞌveꞌ tɨpuaꞌaj tyévij tuꞌcájmuaꞌrej tyámuaꞌ tyinaatéꞌexaatyeꞌ. 42Nyajta tyámuaꞌ naa muaꞌajmaj tyajaꞌmuamuajtye, aꞌɨ́j nu jɨn jamuaꞌreej tɨquee jaꞌmua jimi séejreꞌ ɨ Dios tɨ jɨn jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ. 43Nyáaj nu nyavástaraꞌ jitze maꞌcan yavaꞌcáanyej, siajta muaꞌaj caxu náꞌtzaahuatyeꞌ, ajta tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj junyúucaritzeꞌ mujoꞌvéꞌmeꞌen, aꞌɨ́j xu xaa huatyátzaahuatyeꞌsij. 44¿Jiꞌnye tyíɨꞌrij siaj sij tyáꞌantzaahuatyeꞌen tɨpuaꞌaj jujɨ́ɨmuaꞌaj sianaꞌaj huatyóotzaahuatyeꞌen, siajta quee jahuoocaj ɨ tɨ naa huaséꞌrin ɨ Dios jimi? 45Caxu aꞌyan tyíꞌmuaꞌtzej yee nyaj nu tyajaꞌmuaxajtziꞌran ɨ nyavástaraꞌ jimi, sulu aꞌɨ́ɨ pu Moisés tyajaꞌmuaxajtziꞌran, ɨ siaj muaꞌaj jéehua jitzán tyíꞌcaꞌnyej. 46Jiꞌnye tɨpuaꞌaj muaꞌaj tyámuaꞌ setyáꞌtzaahuatyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Moisés, muaꞌaj xu sij siajta nyéetzij naꞌantzáahuatyeꞌnyijcheꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ Moisés nye jitze maꞌcan tyoꞌyúꞌxacaꞌ. 47Ajta tɨpuaꞌaj sequée jáꞌtzaahuatyaꞌaj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyoꞌyúꞌxacaꞌ, ¿jiꞌnye setyáꞌantzaahuatyeꞌsij ɨ nyáaj nyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ?