Search form

San Juan 6

Jesús pu tyihuoꞌcueꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj anxɨ́ víꞌraꞌaj aráꞌasej

(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17)

1Tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌrɨ́j, Jesús pu antáraj után jitze pujmuaꞌ ɨ jájtyij japua a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Galileea, aꞌyaa pu ajta tyaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Tiberias. 2Jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee jamuán huajúꞌcaꞌaj, jiꞌnye muꞌríj jaséjracaꞌaj tɨ tyámuaꞌ tyíꞌuuriajcaꞌaj ajta tyihuóꞌhuaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ. 3Aj puꞌij ɨ Jesús jɨríj japua antyíraj, aꞌáan pu joꞌojyíxɨj huaꞌ jamuán ɨ maj jamuán huacɨ́j. 4Ajta arí tyíꞌvejriꞌtacaꞌaj aꞌájna xɨcáaraꞌ maj jitzán tyíꞌyeꞌestyahuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ ɨ Dios huiꞌrájtoj ɨ tɨ arí áꞌtyeej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcantacaꞌaj. 5Tɨꞌɨj ɨ Jesús huanyéeriajraa, ajta jeꞌen huoꞌséj maj jéehua ɨ tyeɨ́tyee jamuán huajúꞌcaꞌaj, aꞌyaa puꞌij tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Felipe tɨjɨn:

—¿Joꞌnyij tyeyáꞌnanan ɨ páan mej mij néijmiꞌi tyúꞌcuaꞌnyij ɨ tyeɨ́tyee?

6Ajta aꞌyaa pu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨꞌij jaaséj jeꞌej tɨ rɨnyij ɨ Felipe, jiꞌnye Jesús puꞌríj jamuaꞌreeriacaꞌaj jeꞌej tɨ huárɨnyij. 7Felipe puꞌij aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Tɨ puaꞌaj aꞌyan tyetyíꞌtooveꞌej aꞌchu huaꞌpuaj anxɨtyej ɨ túmii, capu naꞌaj cɨꞌpej tyej tyij páan huánanan tyajta jeꞌen néijmiꞌcaa tyúꞌcueꞌtyej.

8Aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ Andrés, tɨ ajta jamuán joꞌcháꞌcanyaꞌaj, tɨ ajta ihuáariaꞌraꞌ puéꞌeen ɨ Simón, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

9—Yaa pu páꞌrɨꞌɨj huatyéjve, anxɨ́vicaa pu ɨ páan tyíꞌchaꞌɨj, ajta huaꞌpuácaa ɨ hueꞌtyée, ajta capu cɨꞌpej mej mij néijmiꞌi tyúꞌcuaꞌnyij ɨ tyeɨ́tyee.

10Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Siahuoꞌtéꞌexaatyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee maj ooráꞌsej.

Jéehua pu huátuꞌpiicaꞌaj aꞌájna, aj mu mij ooráꞌsacaꞌ. Aꞌchu mu anxɨ́ víꞌraꞌaj aráꞌaxcaa ɨ tyétyacaa. 11Aj puꞌij Jesús jaꞌancuráɨꞌpuj ɨ páan, ajta jeꞌen tɨꞌɨj tyaatatyóotziꞌriaꞌaj ɨ Dios, aj puꞌij huoꞌráaɨꞌpuꞌuj ɨ maj ajoꞌquéetɨmaꞌcaa. Aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj huóꞌruuj ɨ hueꞌtyée, aꞌɨ́ɨjma pu ajta huoꞌrɨ́ɨꞌɨj. 12Matɨꞌɨj tyámuaꞌ naa juxáahuaj tyuꞌcuáꞌaj, Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j tɨjɨn:

—Siataꞌaj jaaráɨꞌpuꞌ ɨ tɨ aváꞌɨtzee, tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j joꞌhuɨ́ꞌtzɨꞌɨn.

13Aꞌɨ́ɨ mu mij jaariáꞌsɨɨ, majta jeꞌen tyaꞌváꞌjɨstyaꞌxɨj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj sicɨɨ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ aváꞌɨtzee ɨ páan tɨ anxɨ́vicaꞌaj. 14Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee, matɨꞌɨj jaaséej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨ aꞌyan huarɨ́j, aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj, ɨ tɨ yan uvéꞌnyesij ɨ cháanacaj japua.

15Ajta tɨꞌɨj ɨ Jesús jáamuaꞌreeriꞌ maj aꞌyan tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj caꞌnyéjrij jɨn jaataꞌíjtyeꞌen tɨꞌij tyeꞌentyájrutyej ɨ rey jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨ puꞌij aváꞌraj, tɨꞌquij ɨ jɨríj japua áan joꞌojnyéj jusɨ́ɨj.

Jesús pu antáraj ɨ jájtyij japua

(Mt. 14:22-27; Mr. 6:45-52)

16Tɨꞌɨj huareꞌchuíxarisimaꞌcaj, aꞌɨ́ɨ mu ɨ maj jamuán huacɨ́j ajoꞌcáanyej joꞌtɨj jaꞌvaꞌástɨmee ɨ jájtyij, 17matɨꞌɨj mij báarcuj jitze atyáacɨj, mej mij antácɨɨnyej után jitze pujmuaꞌ a Capernaúm. Puꞌríj huariáꞌtɨcaꞌrisimaꞌaj, ajta ɨ Jesús capu ajaꞌhuaꞌtacaꞌaj. 18Aj puꞌij caꞌnyíin jɨn huatáꞌaacariacaꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn áꞌxɨriaꞌcaꞌaj ɨ jájtyij. 19Matɨꞌɨj meríj anxɨ́vij nusu aráseej quiloometroj aꞌchu ɨmuáj ajoojuꞌcaj, aj mu mij jaaséej tɨ ajaꞌváꞌmaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Jesús, jájtyij japua pu huamaꞌcaꞌaj, tyámuaꞌ mu mij tyuꞌtátzɨɨn. 20Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, caxu tyíꞌtzɨɨnyeꞌej.

21Matɨꞌɨj mij tyámuaꞌ tyetyéejej aꞌájna ɨ báarcuj jitze, camu aꞌchu aꞌtyéeviꞌij matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌmaj joꞌcɨ́ꞌcaꞌaj.

22Yaa ariáꞌpuaꞌaj, aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌáa jaꞌtyúusɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ Jesús jimi, aꞌɨ́ɨ mu jáamuaꞌreeriꞌ maj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j joꞌcɨ́j ɨ báarcuj, ajta quee ɨ Jesús huaꞌ jamuán joꞌraꞌajcaa. 23Aj mu mij séecan ɨ báarcuj Tiberias maj jaꞌráacɨj aꞌáa jóohuiixɨj joꞌmaj tyojóꞌcuaa ɨ tyeɨ́tyee tɨꞌɨj Jesús tyaatatyóotziꞌriaꞌaj ɨ Dios. 24Ajta matɨꞌɨj jaaséj tɨquee ajaꞌhuaꞌtacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Jesús majta quee ajaꞌhuaꞌtacaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, aj mu mij ɨ tyeɨ́tyee atyáacɨj ɨ báarcuj jitze, matɨꞌɨj mij aꞌáa jóꞌjuꞌ a Capernaúm, mej mij aꞌáa yóꞌhuoonyij aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.

Jesús pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ páan ɨ maj jɨn júurij muáꞌraꞌnyij

25Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj után jitze pujmuaꞌ joꞌtɨj jaꞌalaguun, aꞌáa mu yoꞌtyoj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Maeestro, ¿aꞌnajnyí yapaj ráꞌaj aꞌyájna?

26Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, siaj muaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨn nyahuo jiꞌnye setyuꞌcuaj ꞌasta sianaꞌaj quee tyámuaꞌ tyityaatajúꞌxaj, caxu aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jaaséj jeꞌej nyaj huarɨ́j ɨ siaj jɨn jeꞌej tyámuaꞌ tyoꞌtaséj. 27Caxu aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌmuarɨeꞌej siaj sij jaamuéꞌtɨn ɨ cueꞌráj tɨ joꞌhuɨꞌtzɨj, sulu aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ cueꞌráj tɨ jusén jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ siaj jɨn júurij xáꞌjuꞌun jusén jɨmeꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ cueꞌráj ɨ tɨ jamuaatáꞌsij aꞌɨ́jna ɨ Dios yójraꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ Dios, ɨ tɨ tavástaraꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi jitzán tyuꞌtyájtoo ɨ juyój.

28Aꞌyaa mu mij tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí juxɨeꞌveꞌ tyej tyij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ?

29Jesús pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj jitzán tyáꞌantzaahuatyeꞌen aꞌɨ́jcɨ jimi aꞌɨ́ɨn tɨ uyoꞌtaꞌítyacaꞌ.

30Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí pataataséjratyeꞌsij, tyej tyij jaaséeran tyamuaꞌantzaahuatyeꞌen? ¿Tyiꞌtanyí jɨn jeꞌej parɨnyij? 31Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj mu jáacuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ maná aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨɨtacaꞌaj, aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌɨ́j pu huoꞌcueꞌej ɨ páan tajapuá tɨ jáꞌmaꞌcan.”

32Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨquee ɨ Moisés pu tyihuoꞌtáꞌ ɨ páan tajapuá tɨ jáꞌmaꞌcan, sulu ɨ nyavástaraꞌ pu tyuꞌtáꞌcaa aꞌɨ́jna ɨ páan tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tajapuá jáꞌmaꞌcan. 33Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ páan ɨ Dios tɨ tyuꞌtáꞌcaa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen tajapuá tɨ jáꞌmaꞌcan ajta jeꞌen júuricamej huaꞌtáꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua.

34Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaatáhuaviiriꞌ tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, taatáꞌ aꞌnáj tɨnaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ páan.

35Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ páan tɨ júuricamej tyuꞌtáꞌcaa. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ nye jimi yeveꞌréꞌnyej, capu aꞌnáj huataíꞌcuataj, ajta ɨ tɨ nyéetzij jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ, capu ajta aꞌnáj huataíꞌimuꞌuj. 36Nyajta nyáaj nu nyeríj aꞌyan tyajamuaatéꞌexaa, caxu muaꞌaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ tyij siajta seríj naaséj. 37Néijmiꞌi aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨ Dios naatátuiireꞌsij, aꞌɨ́ɨ mu nye jimi yeveꞌréꞌnyesij, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nye jimi yeveꞌréꞌnyesij, canu huoꞌréꞌityij. 38Jiꞌnye canu aꞌɨ́jcɨ jɨn yavaꞌcáanyej nyej nyij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej nyej nyasɨ́ɨj tyáꞌxɨeꞌveꞌ, sulu nyataꞌaj nyij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ nyavástaraꞌ, ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ. 39Ajta aꞌyaa pu tyáꞌxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ nyaj quee séej joꞌrɨeenyij aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ naatátuiireꞌsij, sulu nyej nyij huoꞌtájuurityeꞌen aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. 40Jiꞌnye aꞌyaa pu tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ ɨ nyavástaraꞌ maj néijmiꞌi ɨ maj jaséjran ɨ yójraꞌ ɨ Dios majta jitzán tyáꞌantzaahuatyeꞌen, mej mij aꞌɨ́ɨmaj jusén jɨn júurij muáꞌraꞌnyij, nyajta jeꞌen nyáaj huoꞌtájuurityeꞌen aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨꞌɨj jitzán néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij.

41Aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan huatyóohuij maj tyiꞌhuóoꞌixaatyeꞌen jujɨ́ɨmuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ Jesús aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ páan jútyeꞌ tɨ jeꞌcáanyej.” 42Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—¿Nyiquee aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Jesús ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ José? Ityáj tu jamuaꞌtyej ɨ táatajraꞌ tyajta ɨ náanajraꞌ. ¿Jiꞌnye tɨꞌij aꞌyan tyíꞌxaj yee jútyeꞌ nu jeꞌcáanyej?

43Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Caxu cheꞌ jeꞌej tyúuꞌixaatyeꞌej. 44Capu ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j yeveꞌréꞌnyej nye jimi, tɨpuaꞌaj quee ɨ Dios tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌan tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij, nyáaj nu jaatájuurityeꞌsij aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. 45Aꞌyaa mu tyoꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn: “Dios pu néijmiꞌcaa tyíꞌmuaꞌtyej.” Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj janamuaj ɨ nyavástaraꞌ, majta aꞌɨ́j jitze tyúuꞌiteerityeꞌ, aꞌɨ́ɨ mu nye jimi yeveꞌréꞌnyesij.

46’Capu aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨ aꞌtɨ́j arí jaaséej ɨ nyavástaraꞌ, sulu aꞌɨ́ɨ pu jaaséj ɨ tɨ aꞌɨ́jna jitzán eerámaꞌcan ɨ Dios. 47Aꞌyaa nu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn aꞌtɨ́j tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨmeꞌ júurij jaꞌmej. 48Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ páan tɨ júuricamej tyuꞌtáꞌcaa. 49Aꞌɨ́ɨmaj ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌcɨꞌɨj aꞌɨ́ɨ mu jáacuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ maná aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj, majta jeꞌen aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyityáacuij, 50nyajta nyáaj aꞌɨ́j nu jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ ɨ páan jútyeꞌ tɨ jeꞌcáanyej, ajta aꞌtɨ́j tɨ aꞌɨ́j huácuaꞌnyij ɨ páan, capu muɨꞌnyij. 51Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ páan tɨ júurij jútyeꞌ tɨ jeꞌcáanyej, aꞌtɨ́j tɨ jacuaꞌnyij aꞌíjcɨ ɨ páan, aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨn júurij jaꞌmej. Ajta aꞌɨ́jna ɨ páan ɨ nyaj jaatámuꞌvejritaj, aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jatyáhueꞌraꞌ. Aꞌyaa nu tyaatámuꞌvejritaj mej mij júurij muáꞌraꞌnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua.

52Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu huatyóohuij maj tyiꞌhuóoꞌixaatyeꞌen séej jamuán majta séej, aꞌyaa mu tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨ aꞌmúu juhuéꞌraꞌ táacueꞌtyej?

53Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn tɨpuaꞌaj sequée jáacuaꞌnyij ɨ hueꞌriaꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ ɨ Dios, siajta quee jaayéꞌen ɨ xúuriaꞌraꞌ, caxu jusén jɨn júurij xáꞌjuꞌun. 54Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jáacuaꞌnyij ɨ nyahueꞌraꞌ ajta jaayéꞌen ɨ nyaxúureꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨn júurij jaꞌmej, nyáaj nu nyij jaatájuurityeꞌsij aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨꞌɨj jitzán néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. 55Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ nyahueꞌraꞌ aꞌɨ́ɨ pu puéꞌeen ɨ cueꞌráj tɨ jitzán eerámaꞌcan ɨ júuricamej, ajta ɨ nyaxúureꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj jaayéꞌen tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ. 56Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jacuaꞌnyij ɨ nyahueꞌraꞌ, ajta jaayéꞌen ɨ nyaxúureꞌ, aꞌɨ́ɨ pu nye jimi huatyáꞌɨtzeereꞌej, nyajta jeꞌen nyáaj jimi huatyáꞌɨtzeereꞌej. 57Aꞌɨ́jna ɨ nyavástaraꞌ, ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu júurij, nyajta nyáaj aꞌɨ́j nu jitze maꞌcan júurij, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj ij, aꞌɨ́jna ɨ tɨ nye jimi tyíꞌcuaꞌcaa, aꞌɨ́ɨ pu nye jitze maꞌcan júurij jaꞌmej. 58Aꞌɨ́j nu jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ ɨ páan jútyeꞌ tɨ jeꞌcáanyej. Aꞌíjna ɨ páan capu aꞌyan een tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ maná ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌcɨꞌɨj maj jáacuaj, ajta matɨꞌɨj jaacuaꞌaj aꞌyaa mu chaꞌmanaꞌaj tyityáacuij, ajta aꞌtɨ́j tɨ jacuaꞌnyij aꞌíjcɨ ɨ páan, aꞌɨ́ɨ pu júurij jaꞌmej jusén jɨmeꞌ.

59Aꞌyaa pu tyihuoꞌmuáꞌtyej aꞌájna joꞌmaj jóosɨꞌrihuaꞌaj a Capernaúm.

Mueꞌtɨ́j mu ɨ maj jamuán huacɨ́j jaatáxaahuatacaꞌ ɨ Jesús

60Matɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ, mueꞌtɨ́j mu ɨ maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj ɨ Jesús aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jatyáxajta jéehua pu tyésiꞌ tyej tyij aꞌyan huárɨnyij, ¿aꞌtanyíj pújoorej tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij?

61Ajta aꞌɨ́jna ɨ Jesús, tɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ maj aꞌyan tyúuꞌixaatyaꞌcaꞌaj, aꞌyaa pu tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyi jeꞌej puaꞌaj jamuaatáꞌaj ɨ nyaj jaataxájtacaꞌ? 62¿Jiꞌnye tyaꞌraꞌnyíicheꞌ, tɨpuaꞌaj nyéetzij sianaaséj nyaj jóꞌraꞌnyij u tajapuá jóꞌnyaj anaquéej jóꞌcatyii? 63Aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu júuricamej tyuꞌtáꞌcaa, ajta aꞌɨ́jna ɨ siaj jatyáhueꞌraꞌ capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ. Ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ nyaj jamuáaꞌixaa aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta jamuatáꞌcaa siaj sij jusén jɨmeꞌ júurij xáꞌraꞌnyij. 64Ajta séecan mu jaꞌmua jimi séejreꞌ ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj ɨ Jesús, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu arí jamuaꞌreeriacaꞌaj aꞌtyán maj puéꞌeenyeꞌej ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta aꞌtɨ́j tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ tɨ aꞌɨ́j tyuꞌtátuiireꞌsij. 65Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan ajta tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyajamuaatéꞌexaa tɨquee ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j nye jimi yeveꞌréꞌnyej, tɨpuaꞌaj quee ɨ Dios caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌan tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij.

66Tɨꞌɨj naꞌaj aꞌájna ɨmuáj, mueꞌtɨ́j mu ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj jaatáxaahuatacaꞌ, camu mij cheꞌ jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj. 67Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej tɨjɨn:

—¿Nyi siajta muaꞌaj seríj naatáxahuataj?

68Ajta aꞌɨ́jna ɨ Simón tɨ ajta Pedro ántyapuaj, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, ¿aꞌtanyíj jimi utyoꞌjuꞌuj táꞌjuꞌun? Aꞌnyúucaa pu jitze séejreꞌ ɨ tyaj jɨn júurij táꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ. 69Ityáj tu tyeríj ajimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ, tyajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej paj muáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ jimi joꞌvéꞌmej.

70Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—¿Nyi nyequee nyáaj jamuaꞌantyíhuoo muaꞌajmaj mu siaj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej? Ajta sɨ́ɨj tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan, tyiyáaruꞌ pu jitzán séejreꞌ.

71Tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ Jesús, aꞌɨ́j pu tyáxajtasimeꞌej ɨ Judas, ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ Simón tɨ Iscariote tyeꞌentyímuꞌtacaa, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ avíitzij jɨn tyuꞌtátuiireꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, tyij ajta ɨ Judas huaꞌ jitze ajtyámaꞌcantaj ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej.