Search form

San Juan 9

Jesús pu aꞌtɨ́j tyúꞌhuaaj tɨ aracúunyij huanɨeꞌhuacaꞌ

1Tɨꞌɨj ɨ Jesús iiramáꞌcaj aꞌtɨ́j pu huaséj tɨ aracúunyij huanɨeꞌhuacaꞌ. 2Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j aꞌyaa mu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Maeestro, ¿jiꞌnye tɨꞌij aracúunyij tyuꞌnɨéꞌhuacaꞌ? ¿Nyiquij ɨ huásimuaꞌmuaꞌ moꞌtyáꞌɨtzee caꞌ jusɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee?

3Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Capu jusɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee, camu majta ɨ huájsimuaꞌmuaꞌ ootyáꞌɨtzee, aꞌyaa pu tyáaruj tɨꞌij jitzán huataséjreꞌen jeꞌej tɨ een ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ ɨ Dios. 4Tɨꞌɨj ooj huányeeriꞌcɨj, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj aꞌyan huárɨnyij ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ jɨmeꞌ ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, jiꞌnye puꞌríj huariáꞌtɨcaꞌrij, ajta quee cheꞌ ɨꞌríitaj jaꞌmej tɨꞌij aꞌtɨ́j tyuꞌmuárɨeꞌen. 5Ijíij nyaj nyooj yan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn huányeeriꞌij íiyan cháanacaj japua.

6Tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtaxáataj, aj puꞌij ɨ Jesús a chóotaꞌ rájtzitzee, ajta juxɨtyéj jɨn jaatyáaruꞌnyej ɨ chuéj, aj puꞌij jaꞌrápɨtyijra ɨ jɨꞌsáaraꞌ jitze aꞌɨ́jcɨ ɨ taꞌrácuun. 7Ajta aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Áricuj aꞌájna joꞌtɨj jaꞌrájmuaa a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Siloé (Siloé aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨjɨn: ɨ tɨ huataꞌítyiꞌhuacaꞌ.)

Aꞌáa puꞌij joꞌmej aꞌɨ́jna ɨ tɨ arácun tɨꞌɨj ij acóojɨstaꞌmij, ajta tɨꞌɨj ujaꞌrájraa puꞌríj atányeericaꞌaj. 8Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj avéjriꞌ huacháatɨmaꞌcaa joꞌtɨj jáꞌchajcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j, majta ɨ maj aꞌyan tyéꞌsejracaꞌaj tɨ túmii huáꞌhuaviiracaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, aꞌyaa mu tyúuꞌihuoꞌracaꞌaj tɨjɨn:

—¿Nyiquee aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ aꞌáa joꞌtaquéej túmii huáꞌhuaviiracaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee?

9Séecan mu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen.

Majta séecan aꞌyan tɨjɨn:

—Capu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, aꞌyaa puꞌuj huaséꞌrin tɨꞌɨj aꞌɨ́jna.

Ajta aꞌɨ́jna, jusɨ́ɨj pu aꞌyan tyúuxajtacaꞌaj tɨjɨn:

—Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen.

10Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye yeꞌej petyaꞌtányeeriacaꞌ?

11Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Jesús, aꞌɨ́ɨ pu chuéj huatyápuɨtacaꞌ, tɨꞌquij naꞌráahuatyaꞌxɨj ɨ nyaj jɨɨseꞌ, ajta jeꞌen aꞌyan tyinaatéꞌexaaj tɨjɨn: “Áricuj aꞌájna a Siloé, joꞌtɨj jaꞌrájmuaa, pajta jeꞌen aráꞌajoꞌsixɨꞌɨn.” Nyáaj nu nyij aꞌáa joꞌmej, nyajta jeꞌen arányajoꞌsixɨj, aj nu nyij atányeeriacaꞌ.

12Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Joꞌnyij jeꞌej jeꞌen aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j?

Aꞌyaa puꞌij tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Canu jamuaꞌreej.

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ fariseos mu tyéꞌihuoꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ arácuunyicaꞌaj

13Aj mu mij yoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ taꞌrácuunyicaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ fariseos. 14Ajta aꞌájna putyíꞌrɨjcaa ɨ xɨcáaraꞌ maj jitzán jusoꞌpii tɨꞌɨj ɨ Jesús jaatyáaruꞌnyej ɨ chuéj ajta tyáahuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ taꞌrácuunyicaꞌaj, 15aꞌɨ́ɨ mu mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ jeꞌej tɨ tyaꞌtáꞌnyeeriacaꞌ. Ajta aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨ pu chuéj huatyáaruꞌnyej ɨ juɨ́ꞌɨriqueꞌ jɨmeꞌ ajta jeꞌen naꞌrápuɨtyijraj ɨ nyajɨ́ɨseꞌ, aj nu nyij arányajoꞌsij, nyatɨꞌɨj nyij atányeeriacaꞌ.

16Séecan mu ɨ fariseos aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan huarɨ́j capu ɨ Dios jimi jáꞌmaꞌcan, jiꞌnye capu jaatyátzaahuatyej aꞌɨ́jcɨ xɨcáaraꞌ ɨ tyaj jitzán tasoꞌpii.

Majta séecan aꞌyaa mu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j aꞌyan huárɨnyij, tɨpuaꞌaj áꞌɨtzeeriaꞌaj ɨ Dios jimi?

Aꞌɨ́j mu jɨn jéꞌtaꞌ huacɨ́j aꞌɨ́ɨmaj, 17matɨꞌɨj mij majtáhuaꞌaj aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ arácuunyicaꞌaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨ pu arí tyimuáahuaa pej pij atányeerij, ¿jiꞌnye petyíꞌxaj, aꞌtanyíj puéꞌeen aꞌɨ́jna?

Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj.

18Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan camu jaꞌantzaahuaj tɨ aracúunyij huanɨeꞌhuacaꞌ ajta jeꞌen arí atányeericaꞌaj, ꞌasta manaꞌaj quee huoꞌtaꞌíjtacaꞌ mej mij ujoꞌváꞌjuꞌ ɨ huájsimuaꞌmuaꞌ, 19matɨꞌɨj mij aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyi aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ jáꞌmuayoj? ¿Nyi aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ siaj aꞌyan tyáꞌxaj yee aracúunyij pu huanɨeꞌhuacaꞌ? ¿Jiꞌnye tyuꞌrúj tɨꞌij arí atányeej?

20Aꞌyaa mu aꞌɨ́ɨmaj ɨ huájsimuaꞌmuaꞌ tyityaatanyúj tɨjɨn:

—Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨ tayój puéꞌeen, tyajta jamuaꞌreej tɨ aracúunyij huanɨeꞌhuacaꞌ, 21ajta catu jamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyuꞌrúj tɨꞌij arí ijíij atányeej, nusu aꞌtɨ́j tɨ tyáahuaj. Siataꞌaj jaataꞌíhuoꞌ, jiꞌnye puꞌríj vástɨꞌ, aꞌmúu pu jusɨ́ɨj tyuꞌtaxájtaj.

22Aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ huájsimuaꞌmuaꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌyaa mu meríj tyaaxáꞌpuɨꞌɨntariaꞌcaꞌaj mej mij huiꞌráꞌityej u tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ aꞌyan tyuꞌtaxáj yee Jesús pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ. 23Aꞌɨ́j mu jɨn ɨ huásimuaꞌmuaꞌ aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Siataꞌaj jaataꞌíhuoꞌ aꞌɨ́jcɨ, jiꞌnye puꞌríj vastacaꞌaj.”

24Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel ajtyámaꞌcan majtáhuaꞌaj mu jaatajé aꞌɨ́jcɨ tɨ arácuunyicaꞌaj, majta jeꞌen aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Pataꞌaj jitzán maꞌcan ɨ Dios taatéꞌexaatyeꞌ ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. Ityáj tu jamuaꞌreej tɨ aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ áꞌɨtzeereꞌ ɨ Dios jimi.

25Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj áꞌɨtzeereꞌ ɨ Dios jimi, nusu quee, canu jamuaꞌreej. Aꞌɨ́j nu xaa muaꞌreej nyaj arácuunyicaꞌaj, nyajta ijíij nyeríj atányeej.

26Majtáhuaꞌaj mu aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye yeꞌej muáaruuj? ¿Jiꞌnye yeꞌej tyimuáahuaa pej pij atányeeriacaꞌ?

27Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Nuꞌríj jamuaatéꞌexaa, siajta muaꞌaj caxu náꞌtzaahuatyeꞌ. ¿Jiꞌnye setyáꞌxɨeꞌveꞌ nyej nyajtáhuaꞌaj jamuaatéꞌexaatyeꞌen? ¿Nyi aꞌyan setyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj siajta jamuán huacɨ́ꞌcaꞌan?

28Aj mu mij jeꞌej puaꞌaj tyaatajé, aꞌyaa mu tɨjɨn:

Muáaj paj jamuán huayiꞌij aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj, tyajta ityáj aꞌɨ́j tu jáꞌastijreꞌ ɨ Moisés. 29Tyajta aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ Dios jamuán tyuꞌxájtacaꞌ ɨ Moisés, ajta aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ aꞌtɨ́j catu jamuaꞌreej joꞌtɨj jáꞌmaꞌcan.

30Aj puꞌij ɨ taꞌrácuunyicaꞌaj aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Capu jeꞌej ámiteereꞌ jeꞌej siaj tyíꞌxaj. Caxu muaꞌaj jamuaꞌreej joꞌtɨj jáꞌmaꞌcan, ajta aꞌɨ́ɨ pu tyináahuaj nyej nyij atányeerej. 31Aꞌyaa tu tyámuaꞌ naa tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ Dios quee huáꞌnamuaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jimi áꞌɨtzeereꞌ, sulu aꞌɨ́ɨjma puꞌuj ɨ maj janaꞌmichej majta aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyáꞌxɨeꞌveꞌ. 32Catu aꞌnáj aꞌyan tyáanamuajriꞌ tɨ sɨ́ɨj aꞌyan tyáahuatyeꞌen ɨ tɨ aracúunyij huanɨeꞌhuacaꞌ tɨꞌij atányeerej. 33Tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ quee ɨ Dios jimi jáꞌmaꞌcantaj, capu aꞌyan rɨnyíicheꞌ.

34Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Muáaj paj jéehua aꞌɨtzéeriaꞌaj ɨ Dios jimi patɨꞌɨj huanɨeꞌhuacaꞌ, ¿nyi aꞌyan petyáꞌxɨeꞌveꞌ pej pij ityájma tyitáamuaꞌtyej?

Aj mu mij jiꞌráꞌityacaꞌ u tyeyúuj tzajtaꞌ.

Jesús pu huaꞌajtyáꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyeyúuj tzajtaꞌ tyíꞌijta

35Ajta aꞌɨ́jna ɨ Jesús aꞌyaa pu tyáamuaꞌreeriꞌ maj jiꞌráꞌityacaꞌ ɨ taꞌrácuunyicaꞌaj, ajta tɨꞌɨj jaꞌantyinájchacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌtɨ́j, aꞌyaa pu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyi petyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ yójraꞌ ɨ Dios?

36Aj puꞌij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, naatéꞌexaatyeꞌ, aꞌtanyíj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen nyej nyij jimi tyáꞌantzaahuatyeꞌen.

37Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Papuꞌríj jaaséej: Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, ɨ paj jamuán tyiꞌtyáxajta.

38Aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ tyévij jimi tyítunutacaꞌ ɨ Jesús, ajta aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, nyáaj nu tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

39Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Nyáaj nu aꞌɨ́jcɨ jɨn mujoꞌvéꞌmej íiyan ɨ cháanacaj japua nyej nyij néijmiꞌcaa ooxɨ́jtyeꞌen, mej mij atanyéjnyeꞌrej ɨ maj aracúcuꞌnyijmee, ajta mej mij aracúcuꞌnyij muáꞌraꞌnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj atanyéjnyeꞌ.

40Séecan mu ɨ fariseos aꞌáa joꞌtyúꞌuucaꞌaj, matɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ, aꞌyaa mu mij tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyiquij ityáj tyajta aracúcuꞌnyijmee?

41Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj muaꞌaj sequée atanyéjnyeꞌrij, caxu tyiꞌtɨ́j jɨn ootyaꞌɨtzéereꞌnyijcheꞌen ɨ siaj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j. Maj siajta aꞌyan tyíꞌxaj siaj atanyéjnyeꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn néijmiꞌi jaꞌmua jitze tyíꞌpuaꞌren ɨ siaj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j.