Search form

San Lucas 1

Ɨ tɨ jɨn uhuatyóochej ɨ yuꞌxarij

1Mueꞌtɨ́j mu meríj aꞌɨ́jcɨ jɨn huatyóohuij maj joꞌsɨɨmuaꞌ tyámuaꞌ naa jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j ɨ Dios huáruuj ityájma jimi, 2aꞌyaa mu mij tyitáaꞌixaaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jujɨꞌɨj jɨn jaaséej tɨꞌɨj uhuatyóochej, ajta jeꞌen aꞌyan tyihuoꞌcɨꞌɨj mej mij aꞌɨ́ɨmaj huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee ɨ nyúucarij ɨ Dios tɨ jimi jeꞌrámaꞌcan. 3Nyáaj nu nyajta nyeríj tyámuaꞌ naa aꞌɨ́jcɨ jɨn tyiꞌhuányamuaꞌtyej, aꞌyaa puꞌij tyinoꞌtámiteeraj tɨ xáꞌpuɨꞌ nyaj tyimuaataꞌítyiꞌreꞌen yuꞌxarij jitze néijmiꞌi jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j pej pij muáaj Teófilo jáamuaꞌreej mu paj vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee, 4pataꞌaj pij tyámuaꞌ naa tyáamuaꞌreej ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna ɨ maj meríj muaamuáꞌtyej.

Sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ pu jaataxájtacaꞌ tɨ nɨeꞌhuan aꞌɨ́jna ɨ Juan

5Aꞌájna ɨmuáj pu ɨ Herodes rey jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌáa pu sɨ́ɨj puaaríj jáꞌchajcaꞌaj tɨ aꞌyan ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Zacarías, aꞌɨ́j pu jitze eerámaꞌcantacaꞌaj ɨ Abías. Ajta aꞌɨ́jna ɨ ɨ́ɨraꞌraꞌan aꞌyaa pu ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Isabel, aꞌɨ́j pu jitze eerámaꞌcantacaꞌaj ɨ Aarón. 6Aꞌɨ́ɨ mu huaꞌpuaj tyámuaꞌ tyíꞌtyetyeɨɨtyeristacaꞌaj ɨ Dios jimi, majta néijmiꞌi jɨn jaꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj jeꞌej tɨ tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ ɨ tavástaraꞌ. 7Ajta camu tyiyójmuaꞌcaꞌaj, jiꞌnye capu yoꞌmuaꞌtacariaꞌaj ɨ Isabel, majta meríj huosicaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj.

8Aj puꞌij séej xɨcáaraꞌ jitze tyaꞌráꞌaj tɨꞌɨj aꞌyan tyihuoꞌcɨꞌɨj maj aꞌɨ́ɨmaj tyuꞌtámuꞌvejritaj ɨ Dios jimi ɨ maj Zacarías jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ, 9aꞌyájna matɨꞌɨj tyeeyíꞌtɨhuaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ puaaríij, aꞌɨ́j pu huacɨꞌɨj ɨ Zacarías tɨꞌij aꞌɨ́ɨn utyájrutyej ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, ajta jeꞌen ɨ́ɨjcua antyíteeraj ɨ tavástaraꞌ jimi. 10Tɨꞌɨj ooj tyatáasimaꞌcaj ɨ ɨ́ɨjcua, néijmiꞌi mu ɨ tyeɨ́tyee apuaꞌquéj joꞌtyuꞌúuj metyényuusimaꞌaj ɨ Dios jimi. 11Aj puꞌij sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ huataséjre aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Zacarías, muácaꞌtaꞌ pu pujmuaꞌ joꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ maj japuan jatéꞌracaa ɨ ɨ́ɨjcua. 12Tɨꞌɨj jaaséej aꞌɨ́jna ɨ Zacarías, jeꞌej pu tyoꞌtaséj ajta jéehua tyuꞌtátzɨɨn. 13Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Zacarías, capáj tyíꞌtzɨɨnyeꞌej, jiꞌnye Dios pu arí jáanamuajriꞌ jeꞌej paj tyuꞌtyéenyuj, ajta aꞌɨ́jna ɨ Isabel siaj néemiꞌij, aꞌɨ́ɨ pu tyiyóoj jaꞌmej, aꞌyaa pej pij jaatámuaꞌtyij tɨjɨn Juan. 14Jéehua paj huatáꞌtyamuaꞌveꞌsij, majta mueꞌtɨ́j ɨ tyeɨ́tyee huatóotyamuaꞌveꞌsij tɨꞌɨj huanɨeꞌhuaj ɨ páꞌrɨꞌɨj, 15jiꞌnye vaꞌcán pu jɨn tyiꞌtyaváaj jaꞌmej aꞌyóoj ɨ tavástaraꞌ jimi. Capu nahuáj juquéiꞌsij, ajta jitzán séeriaꞌaj jaꞌmej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 16Aꞌyaa pu caꞌnyíjraꞌaj tyuꞌtáꞌsij muiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, mej mij tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ tavástaraꞌ jimi majta ɨ Dios jimi. 17Aꞌɨ́ɨ pu ɨ Juan anaquéej huamaꞌaj jaꞌmej ɨ tavástaraꞌ jimi, aꞌɨ́jna jitze aroocaꞌnyáaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Elías ajta ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuuriajcaꞌaj ɨ Elías, tɨꞌij tyámuaꞌ huóꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ huaꞌ huásimuaꞌ ɨ tɨꞌríij mej mij huoꞌtaxɨéꞌveꞌen ɨ juyójmuaꞌ, ajta mej mij ɨ maj quee tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌ tyihuojoꞌitéej muáꞌraꞌnyij. Tyámuaꞌ puꞌij huáꞌuuren ɨ tyeɨ́tyee mej mij jaataxɨéꞌveꞌen ɨ tavástaraꞌ.

18Aj puꞌij ɨ Zacarías aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye nyij tyáꞌmuaꞌreeren tɨ aꞌyan tyeꞌmej? Jiꞌnye nuꞌríj vastacɨrɨeꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tyaj néemiꞌij puꞌríj ajta ucaríj.

19Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyáaj nu Gabriel ántyapuaj, aꞌɨ́j nu jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ nyej nyij muaatéꞌexaatyeꞌen aꞌíjcɨ ɨ nyúucarij ɨ paj jɨn huatáꞌtyamuaꞌveꞌsij. 20Ajta ijíij capáj tyáꞌtzaahuatyeꞌ jeꞌej nyaj tyimuaatéꞌexaaj, aꞌɨ́j paj jɨn quee atanyúuvaꞌaj puáꞌmej, capu cheꞌ ɨꞌríitaj jaꞌmej paj tyuꞌtaxáj ꞌasta naꞌaj quee aꞌyan tyúꞌrɨnyij jeꞌej nyaj nyeríj tyimuaatéꞌexaaj.

21Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee, aꞌáa mu puaꞌquéj joꞌtyúꞌuucaꞌaj meechóꞌvaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Zacarías aꞌtzáaj tɨ iiráamej ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, majta aꞌyan tyúuꞌihuoꞌracaꞌaj tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn arí huápuɨꞌɨj jáꞌtyeeviꞌcaꞌaj tɨ aꞌúun jeꞌrávaacaꞌaj. 22Ajta tɨꞌɨj iirájraa, capu cheꞌ ɨꞌriitacaꞌaj tɨ tyuꞌtaxáj, aꞌyaa pu jumuácaꞌ jɨn tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj, jiꞌnye capu cheꞌ ɨꞌriitacaꞌaj tɨ huatányuunyij, aj mu mij jáamuaꞌreeriꞌ tɨ tyiꞌtɨ́j jimi huataséjre ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ.

23Tɨꞌɨj antyipuáꞌriacaꞌ ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Zacarías, aj puꞌij jóꞌraa ɨ juchéj. 24Tɨꞌquij huatajútzaj aꞌɨ́jna ɨ Isabel, aj puꞌij huatyóoꞌavaatacaꞌ u juchéj, anxɨ́ máxcɨrɨeꞌ pu áꞌtyeej tɨquee iiráyiꞌcaa ɨ juchiꞌtáj, aꞌyaa pu tyíꞌmuaꞌajcaa tɨjɨn: 25“Tavástaraꞌ pu aꞌyan náaruj, mataꞌaj mij ɨ tyeɨ́tyee quee náꞌxaahuataj.”

Sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ pu jaataxájtacaꞌ tɨ nɨeꞌhuan ɨ Jesús

26Tɨꞌɨj aráasej máxcɨrɨeꞌ tyoomáꞌcaj, Dios pu jaataꞌítyacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Gabriel aꞌájna a Nazaret chájtaꞌ aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Galileea, 27aꞌáa pu jáꞌchajcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Maríia ɨ tɨ arí tɨ́muaꞌ huatyévicheꞌsij aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ José, aꞌɨ́j tɨ jitze eerámaꞌcan ɨ David, ajta ɨ Maríia capu eexúj aꞌtɨ́j jamuán huiꞌcariaꞌaj. 28Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌúu pu joꞌtyájrupij joꞌtɨj jeꞌrácatyii aꞌɨ́jna ɨ Maríia, tɨꞌquij aꞌyan tyaatatyójtye tɨjɨn:

—Ajɨ́ɨꞌ Maríia, mu paj Dios jimi tyaꞌancuriáaꞌsij. Tavástaraꞌ pu a jimi yésejreꞌ.

29Maríia pu jeꞌej tyoꞌtaséj tɨꞌɨj aꞌyan tyaatéꞌexaa, ajta aꞌyan tyúuꞌihuoꞌracaꞌaj jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj ɨ nyúucarij tɨ jɨn jaatatyójtyej. 30Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Capáj tyíꞌtzɨɨnyeꞌej Maríia, muáaj paj huatáꞌtyamuaꞌveꞌsij pajta tyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ Dios. 31Ijíij paj huatajútzeꞌsij, séej paj tyiyóoj puáꞌmej, aꞌyaa paj jaatámuaꞌtyij tɨjɨn JESÚS. 32Aꞌɨ́ɨ pu vaꞌcán jɨn tyiꞌtyaváaj jaꞌmej, aꞌyaa mu jaatámuaꞌsij tɨjɨn Yójraꞌ ɨ Dios ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej, ajta ɨ Dios tɨ tavástaraꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu tyeꞌentyájrutyeꞌej tɨꞌij néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreeriaj, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ David, 33aꞌɨ́ɨ puꞌij jusén jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Jacob jitze eerámaꞌcan. Ajta quee aꞌnáj antyipuaꞌrij ɨ tɨ jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj.

34Maríia pu aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨ aꞌyan tyúꞌrɨnyij, tɨpuaꞌaj nyequee tyáataj jamuán huiꞌcareꞌen?

35Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu a jitze huatyáꞌɨtzeereꞌej, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ Dios jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌjimi séeriaꞌaj jaꞌmej. Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌɨ́jna ɨ páꞌrɨꞌɨj tɨ nɨeꞌhuan aꞌyaa mu jaatámuaꞌsij tɨjɨn ɨ tɨ quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ tɨ ajta Yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios.

36Ajta aꞌɨ́jna aꞌihuáaraꞌ ɨ Isabel aꞌɨ́ɨ pu ajta tyiyóoj jaꞌmej, tyij ajta arí ucaríj, aꞌɨ́jna ɨ maj aꞌyan tyáꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn ɨ tɨquee yoꞌmuaꞌtacaa, puꞌríj aráasej máxcɨrɨeꞌ áꞌtyeej tɨ jutzaꞌ. 37Capu tyiꞌtɨ́j muárɨeꞌrij ɨ Dios jimi.

38Aj puꞌij ɨ Maríia aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyáaj nu néijmiꞌi jɨn jaatyáhuɨɨreꞌej ɨ nyavástaraꞌ, cheꞌ ɨ Dios aꞌyan tyúꞌuurej nye jimi jeꞌej paj períj tyinaatéꞌexaaj.

Aj puꞌij jóꞌraa aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ.

Maríia pu júumuaarin aꞌɨ́jcɨ ɨ Isabel

39Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze pu ɨ Maríia jiyeꞌtzín joꞌmej aꞌájna joꞌtɨj jaꞌchajtaꞌ jɨríj jitze aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Judea, 40aj puꞌij aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌtɨj jaꞌchej aꞌɨ́jna ɨ Zacarías, tɨꞌquij jaatatyójtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ Isabel, ajta jeꞌen utyájrupij u chiꞌtáj. 41Tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Isabel jáanamuajriꞌ tɨ jaatatyójtyej ɨ Maríia, aꞌɨ́ɨ pu ɨ páꞌrɨꞌɨj huatáhuaaxɨj ɨ jucáatzeꞌ, ajta aꞌɨ́jna jimi ɨ Isabel pu huatyáꞌɨtzee ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 42Aj puꞌij Isabel caꞌnyíin jɨn aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Maríia tɨjɨn:

—Dios pu jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyimuaatyájtoo muéetzij quee séecan ɨ úucaa, ajta tyámuaꞌ tyeetyájtoo ɨ páꞌrɨꞌɨj tɨ arájca muaꞌ jucáa jitze. 43¿Aꞌtanyíj nyaj puéꞌeen nyáaj, tɨꞌij mu joꞌvéꞌmej nyéetzij jimi ɨ náanajraꞌ ɨ nyavástaraꞌ? 44Jiꞌnye nyatɨꞌɨj jáanamuajriꞌ ɨ paj naatatyójtyej, aꞌɨ́ɨ pu ɨ nyiyóoj ootáhuaaxɨj ɨ nyajucáa jitze, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ huatóotyamuaꞌvej. 45Jéehua paj huatáꞌtyamuaꞌveꞌsij, jiꞌnye muáaj paj tyáꞌantzaahuaj tɨ aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ ɨ tavástaraꞌ tyimuaatéꞌexaaj.

46Maríia pu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

Ɨ nyaj jɨn maꞌúumuaꞌrej aꞌɨ́j nu jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ nyavástaraꞌ,

47ajta ɨ nyajúuricamej pu jutyamuaꞌveꞌ ɨ Dios jimi ɨ tɨ nyaj japua huatanyúj.

48Jiꞌnye ɨ Dios pu nye jitze rányeeriacaꞌ, ɨ nyaj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ,

ajta ijíij tɨ yujoꞌqueꞌtɨj jaꞌmej, néijmiꞌi mu aꞌyan tyinaataxájta tɨ ɨ Dios tyámuaꞌ tyinaatyájtoo,

49jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej, aꞌɨ́ɨ pu nye jimi jéehua huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ tyúꞌruuj.

Capu tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ ɨ tɨ jɨn ántyapuaj.

50Dios pu aꞌnáj tɨ naꞌaj huaꞌcuꞌvej,

aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jimi jéehua tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

51Aꞌɨ́j pu jɨn tyuꞌmuárɨej ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej,

ajta tyihuaꞌantyíꞌuunyiꞌriꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj óotzaahuatyeꞌ,

52ajta tyihuáaꞌriꞌriꞌ ɨ maj jɨn tyityatatyáꞌcaꞌaj vaꞌcán jɨmeꞌ,

ajta vaꞌcán jɨn tyihuaꞌantyáarujtyej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ.

53Ajta jéehua tyihuoꞌtáꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajcucaꞌaj,

ajta huoꞌtaꞌítyacaꞌ maj jóꞌcɨɨnyej mequee tyiꞌtɨ́j antyiꞌáꞌaj ɨ maj chíjtyaanyiꞌij puéꞌeen.

54Aꞌɨ́ɨjma pu huatáhuɨɨ ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, ɨ maj jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ,

ajta quee yoꞌhuáꞌxɨj ɨ tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ tɨ tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej.

55Aꞌyaa pu aamíꞌ tyaꞌtóoratziiracaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj,

aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Abraham ajta ɨ maj jitzán eerányesij.

56Ajta aꞌɨ́jna ɨ Maríia aꞌáa pu joꞌtyáꞌɨtzee aꞌchu huéeicaj máxcɨrɨeꞌ aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ Isabel, aj puꞌij téꞌej huariáꞌraa joꞌtɨj jaꞌchej.

Tɨꞌɨj huanɨeꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Juan

57Tɨꞌɨj tyaꞌráꞌaj aꞌnáj tɨj tyiyóoj jáꞌraꞌnyij ɨ Isabel, tyáatacan pu tyiyóoj jaꞌraa. 58Majta ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj avéjriꞌ huacháatɨmaꞌcaa, majta ihuáamuaꞌmuaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu curiáꞌcɨxɨj mej mij jaatatyójtyeꞌen matɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ tɨ ɨ tavástaraꞌ jéehua jaꞌancuꞌvaxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Isabel. 59Tɨꞌɨj arahuéeicaj xɨcáj tyoomáꞌcaj, aj mu mij ujóꞌjuꞌ mej mij jaꞌantyisíjchej ɨ navíiraꞌ ɨ páꞌrɨꞌɨj, aꞌyaa mu mij tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj mej mij aꞌyan jaatámuaꞌtyiicheꞌen tɨjɨn Zacarías aꞌyájna tɨꞌɨj ántyapuaj ɨ táatajraꞌ. 60Ajta aꞌɨ́jna ɨ náanajraꞌ aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Capu aꞌyan antyapuáaj jaꞌmej. Sulu aꞌyaa pu ántyapuaj jaꞌmej tɨjɨn Juan.

61Aꞌyaa mu mij tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Capu aꞌtɨ́j aꞌyan ántyapuaj tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan.

62Matɨꞌɨj mij jumuácaꞌ jɨn jaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ táatajraꞌ ɨ páꞌrɨꞌɨj, mej mij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨꞌij aꞌyan ántyapuaj jáꞌraꞌnyij. 63Ajta aꞌɨ́jna ɨ táatajraꞌ aꞌɨ́ɨ pu táabla huoꞌtáhuaviiriꞌ tɨ jitzán joꞌtyéeyuꞌxaj, aꞌyaa puꞌij tyoꞌtyéyuꞌxacaꞌ tɨjɨn: “Juan pu ántyapuaj jaꞌmej.” Aj mu mij néijmiꞌi jeꞌej tyoꞌtaséj. 64Aj puꞌij huatáɨꞌriitariacaꞌ tɨ tyuꞌtaxáj aꞌɨ́jna ɨ Zacarías, tɨꞌquij huatyóochej tɨ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios. 65Néijmiꞌi mu jeꞌej tyoꞌtaséj ɨ maj avéjriꞌ huacháatɨmaꞌcaa, majta néijmiꞌqueꞌ aꞌyan tyúuꞌixaatyaꞌcaꞌaj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j aꞌájna joꞌtɨj jɨríj joꞌquéetɨmee aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Judea. 66Majta néijmiꞌi ɨ maj aꞌyan tyiꞌnamuajracaꞌaj, aꞌyaa mu tyúuꞌihuoꞌracaꞌaj tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtáquij jɨn tyiꞌtyaváaj jaꞌmej aꞌɨ́jna ɨ páꞌrɨꞌɨj?

Jiꞌnye jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ pu séjriaꞌcaꞌaj tɨ ɨ tavástaraꞌ jitzán séjriaꞌcaꞌaj ɨ páꞌrɨꞌɨj.

Chuíicariaꞌraꞌ ɨ Zacarías

67Ajta aꞌɨ́jna Zacarías, ɨ tɨ táatajraꞌ puéꞌeen ɨ páꞌrɨꞌɨj, aꞌɨ́j pu jimi huatyáꞌɨtzee ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aj puꞌij aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ Dios jitze maꞌcan tɨjɨn:

68Cheꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ tavástaraꞌ, ɨ huaꞌ Dios aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan,

jiꞌnye aꞌɨ́j pu jɨn mujoꞌvéꞌmej tɨꞌij huaꞌ japua huatányuunyij ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ.

69Aꞌɨ́ɨ pu uyoꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee tɨꞌij tajapuá huatányuunyij,

sɨ́ɨj tɨ aꞌɨ́j jitze eerámaꞌcan ɨ David, ɨ tɨ jahuɨɨreꞌ.

70Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Dios aráꞌtyeej jitzán tyaꞌtóoratziiriꞌ:

aꞌɨ́ɨjma jitze maꞌcan pu aꞌyan tyaataxájtacaꞌ ɨ maj jitzán maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj,

71aꞌɨ́ɨ pu tajapuá huatányuusij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tájchaꞌɨɨreꞌ,

ajta néijmiꞌcaa aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj taxanaꞌveꞌ,

72aꞌɨ́ɨ pu huaꞌancuꞌvajxɨ aꞌɨ́ɨjma ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj,

ajta quee yoꞌhuáꞌxɨj ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ.

73Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn tyaꞌtáratziiriꞌ

aꞌɨ́jcɨ ɨ tatáataj Abraham:

ɨ tɨ taatáꞌsij

74tyej tyij quee tyíꞌtzɨɨnyeꞌej yan tyesejriaꞌaj,

tyajta quee huaꞌajchaꞌɨɨriaꞌaj ɨ maj tájchaꞌɨɨreꞌ

sulu tyej tyij taxáahuaj jaatyáhuɨɨreꞌen,

75tyámuaꞌ tyeꞌéenyeꞌej tyajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj,

ajta tyej tyij jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen aꞌchu tyaj puaꞌan xɨcáj áꞌtyeeren.

76Ajta muéetzij jɨmeꞌ, mu paj nyiyóoj puéꞌeen,

aꞌyaa mu muaatámuaꞌsij tɨjɨn aꞌɨ́j tɨ jitze maꞌcan tyíꞌxaj ɨ Dios ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej,

jiꞌnye muáaj paj anaquéej huamaꞌaj puáꞌmej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tavástaraꞌ

tyámuaꞌ petyiꞌuuriáj ɨ tyeɨ́tyee jimi,

77pajta huoꞌtéꞌexaatyeꞌej ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen

tɨ ɨ Dios tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌraj ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee

ajta jeꞌen huaꞌ japua huatányuusij.

78Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ taj Dios, aꞌɨ́ɨ pu jéehua táꞌcuꞌvej,

aꞌɨ́ɨ pu jútyeꞌ ɨmuáj tatatzaviꞌtyeꞌ ɨ xɨcáj jɨmeꞌ,

79tɨꞌij huoꞌtyátatzaviꞌtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmee

joꞌtɨj jéetzeꞌ huápuɨꞌɨj joꞌtɨ́caꞌ

ajta jeꞌen aꞌɨ́j jitze huoꞌcájuyetyej ɨ maj jitzán juxáahuaj séjreꞌej.

80Ajta aꞌɨ́jna ɨ páꞌrɨꞌɨj aꞌɨ́ɨ pu tyéveꞌsesimaꞌaj, ajta aꞌɨ́j jitze huatyóocaꞌan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌáa pu jáꞌchajcaꞌaj joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj, ꞌasta naꞌaj quee atyojoꞌréꞌnyej aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán huatóosejrata aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan.