Search form

San Lucas 11

Tɨꞌɨj Jesús huoꞌmuaꞌaj jeꞌej maj yeꞌej tyityeetyényuunyij

(Mt. 6:9-15; 7:7-11)

1Séej pu aꞌyan tyuꞌrɨ́j, aꞌáa pu ɨ Jesús jaꞌtyényuusimaꞌaj ɨ Dios jimi, tɨꞌɨj jaꞌantyipuáꞌrij tɨ tyényuusij, sɨ́ɨj pu ɨ maj jamuán huacɨ́j aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, táamuaꞌtyej tyaj huatyényuunyij ɨ Dios jimi, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Juan tyihuoꞌmuáꞌtyej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj.

2Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Siatɨꞌɨj huatyényuunyij, aꞌyaa xu tyuꞌtaxáj tɨjɨn:

Tavástaraꞌ, cheꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ paj jɨn ántyapuaj.

Cheꞌ mujoꞌvéꞌmeꞌen ɨ paj jɨn néijmiꞌqueꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj.

3Tyitaatáꞌ ɨ tɨ tyíꞌcueꞌriꞌ ɨ tɨ aꞌnáj tɨnaꞌaj tajitzé tyúuxɨeꞌveꞌ.

4Tyitaatúꞌuunyiꞌ ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee aꞌjimi, jiꞌnye ityáj tu tyajta tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌriꞌ néijmiꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj ityájma jimi ootyáꞌɨtzee.

Capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨ ɨ tyiyáaruꞌ caꞌnyíjraꞌaj tatáꞌcareꞌen tyej tyij jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij.

5Aj puꞌij ajta aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Tyicheꞌ aꞌyan tyaataxáj yee muaꞌaj xu séej tyiꞌ amíincuj, ajta jeꞌen aꞌtzáaj jéꞌtaꞌ tɨ́caꞌ aꞌáa joꞌréꞌnyej joꞌtɨj jaꞌchej ɨ amíincuraꞌ tɨꞌɨj ij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn: “Nyaꞌ amíincuj, huéeicacaa naatanyíjtyeꞌ ɨ páan, 6jiꞌnye oochán pu uvéꞌnyej sɨ́ɨj ɨ nyaꞌ amíincuj tɨ muꞌ jaꞌtamáꞌcaꞌaj, nyajta nyáaj, canu tyiꞌtɨ́j tyíchaꞌɨj ɨ nyaj jáacueꞌtyej.” 7Tɨꞌquij aꞌɨ́jna ɨ tɨ iirájcaj capu aꞌyan tyuꞌtányuusij yee: “Capáj nyaꞌɨtziityaꞌaj, puꞌríj eetyánamiꞌ ɨ puéertaj, majta ɨ tɨꞌríij muꞌríj huajeꞌej, nyajta nyáaj nuꞌríj nyajta huacaꞌaj, capu cheꞌ ɨꞌríj nyaj ájchenyij nyej nyij tyiꞌtɨ́j muaatáꞌan.” 8Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, capu aꞌɨ́jna jɨn ájchesij tɨꞌij tyiꞌtɨ́j jaatáꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ amíincuraꞌ puéꞌeen, sulu aꞌɨ́j jɨn pu ájchesij tɨꞌij quee jaꞌɨtziityaꞌaj ɨ amíincuraꞌ, aj puꞌij jaatáꞌsij, aꞌchu tɨ tyiꞌtɨ́j jaatáhuaviiraj. 9Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn: Tyiꞌtɨ́j siaj huatáhuoosij, Dios pu jamuaatáꞌsij, ajta tyiꞌtɨ́j siaj huoo aꞌɨ́j xu jimi jatyoonyij, setyeꞌejtyátoꞌsixɨꞌ joꞌtɨj jaꞌpueertaj, aj puꞌij ɨ Dios tyajamuaꞌantácuunyeꞌsij. 10Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jahuaviiraj, aꞌɨ́ɨ pu jaꞌancuriáaꞌsij, ajta ɨ tɨ tyiꞌtɨ́j huoo, aꞌɨ́ɨ pu jatyoonyij, ajta ɨ tɨ tyeꞌejtyátoꞌsixɨꞌɨn joꞌtɨj jaꞌpueertaj, Dios pu tyaꞌantácuunyeꞌsij.

11’¿Nyiquij muaꞌaj aꞌyan xáarɨnyij mu siaj huayóojmuaꞌ, tɨpuaꞌaj aꞌyóoj hueꞌej muahuaviiraj, nyiquij cúꞌcuꞌuj paatapíjtyeꞌsij, 12nusu tyáxcaj paatáchuiityeꞌsij tɨpuaꞌaj toꞌoj muahuaviiraj? 13Aꞌyaa xu muaꞌaj tyij siajta jeꞌej puaꞌaj een ɨ jutzájtaꞌ, siáamuaꞌreej siaj tyiꞌtɨ́j huoꞌtáꞌan ɨ juyójmuaꞌ tɨ jɨ́ꞌreꞌen, ajta aꞌɨ́jna ɨ jaꞌmuavástaraꞌ ɨ tɨ tajapuá jáꞌsejreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jéetzeꞌ jaayíꞌtɨn tɨꞌij huoꞌtáꞌan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jaatáhuaviiraj.

Matɨꞌɨj ɨ Jesús tyiꞌtɨ́j jitzán ujpuáꞌrij

(Mt. 12:22-30; Mr. 3:19-27)

14Jesús pu tyiyáaruꞌuj huatamuárij tɨ tyévij tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj, ajta aꞌɨ́jna ɨ tyiyáaruꞌ capu jatáꞌcariaꞌaj tɨ ɨ tyévij tyuꞌtaxáj, tɨꞌɨj Jesús jaatamuárij, aj puꞌij huatáɨꞌriitariacaꞌ tɨ tyuꞌtaxáj ɨ tyévij. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́j mu jɨn jeꞌej tyoꞌtaséj, 15majta séecan aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ Beelzebú ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ tyiyáaruꞌuj, aꞌɨ́ɨ pu caꞌnyíjraꞌaj jatáꞌcaa aꞌmújcɨj mu Jesús tɨꞌij huoꞌtamuárityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌuj.

16Majta séecan aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj tyiꞌtɨ́j jɨn jaꞌantyimuéꞌtɨn ɨ Jesús, aꞌɨ́j mu jɨn jaatáhuaviiriꞌ tɨ tyiꞌtɨ́j huoꞌtaséjratyeꞌen mej mij aꞌɨ́jcɨ jɨn jáamuaꞌreej tɨ tajapuá jáꞌmaꞌcan. 17Ajta ɨ Jesús pu jamuaꞌreeriacaꞌaj jeꞌej maj tyíꞌmuaꞌajcaa, aꞌyaa puꞌij tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Matɨꞌɨj manaꞌaj ɨ maj séej ɨ chuéj japua tyíꞌijta, tɨpuaꞌaj jéꞌtaꞌ muáacɨɨnyej, aj mu mij huatóonyoꞌsiꞌtyeꞌej, matɨꞌɨj mij jujɨ́ɨmuaꞌaj antyúupuaꞌrityeꞌsij, ajta jeꞌen aꞌyan chaꞌtaj ɨ tyihuáꞌchiꞌij tyuꞌtyúꞌuunyiꞌhuaj. 18Aꞌyaa puꞌij ajta tyíꞌeen ɨ tyiyáaruꞌ jimi, tɨpuaꞌaj jéꞌtaꞌ muáacɨɨnyej, ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨꞌij áꞌtyeeviꞌin ɨ maj jɨn antyúumuaꞌreej? Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj muaꞌaj aꞌyan tyíꞌnyaxaj yee nyaj Beelzebú jitze arányacaꞌnyej nyej nyij huoꞌtamuárityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌuj, 19ajta tɨpuaꞌaj aꞌyan tyíꞌeenyeꞌ, ¿aꞌtanyíj jitze muaꞌróocaꞌnyej mej mij huoꞌtamuárityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌuj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaꞌmua jamuán huacɨꞌɨj? Aꞌɨ́ɨ mu mij aꞌyan tyajamuaataxájta siaj muaꞌaj siajta ootyáꞌɨtzee. 20Jiꞌnye tɨpuaꞌaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios jitze naꞌrányacaꞌnyej nyej nyij huoꞌtamuárityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌuj, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨ arí aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej jaꞌmua jimi aꞌnáj tɨ ɨ Dios néijmiꞌqueꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj.

21’Aꞌtɨ́j tuꞌhuájcaꞌnyej tɨ ajta tyámuaꞌ tyéꞌchaꞌɨj ɨ juchiꞌij, néijmiꞌi ɨ tɨ tyiꞌráaꞌ tyámuaꞌ pu naa tyíꞌchaꞌɨɨriꞌhuaj. 22Ajta tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj mujoꞌvéꞌmeꞌen tɨ jéetzeꞌ uhuájcaꞌnyej quee aꞌɨ́jna, aꞌɨ́ɨ puꞌij jaatyámueꞌtɨj, tɨꞌquij néijmiꞌi tyáꞌnahueꞌran ɨ tɨ tyíꞌijchaꞌɨj.

23’Aꞌɨ́jna ɨ tɨ quee nyahuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu nyéjchaꞌɨɨreꞌ, ajta ɨ tɨquee tyeɨ́tyee tyísɨɨreꞌej nye jimi, aꞌɨ́ɨ pu huojoꞌcuíꞌnaj.

Ɨ júuricamej tɨ jeꞌej puaꞌaj een ajtáhuaꞌaj pu huariáꞌraa

(Mt. 12:43-45)

24’Ajta aꞌyan tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu rɨcɨj ɨ xɨéjnyuꞌcarij tɨ jeꞌej puaꞌaj een, tɨꞌɨj iirájraꞌnyij séej tzajtaꞌ ɨ tyévij, aꞌɨ́ɨ pu ajoꞌcháꞌcanyaꞌaj jaꞌmej tɨꞌij jáahuoonyij joꞌtɨj jaꞌhuóosoꞌpeꞌen, joꞌtɨj joꞌhuáchij. Ajta tɨꞌɨj quee jatyooveꞌen, aꞌyaa pu tyíꞌmuaꞌtyij tɨjɨn: “Nyicheꞌ huariaꞌraꞌnyij ɨ nyichéj jóꞌnyaj jaꞌrájraa.” 25Tɨꞌɨj uvéꞌnyen, aꞌyaa pu een aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j, naa pu een ɨ jutzájtaꞌ, cuxáa maj moochán uhuaréꞌichoꞌtacaꞌ, néijmiꞌi pu tyámuaꞌ tyíꞌeen. 26Aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ xɨéjnyuꞌcarij séecan ujaꞌráviꞌtɨj ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌasej, ɨ maj majta jéetzeꞌ jeꞌej puaꞌaj een quee ɨ sɨ́ɨj. Matɨꞌɨj mij néijmiꞌi utyárutyij ɨ tyévij tzajtaꞌ mej mij aꞌúu jaꞌcháaj muáꞌraꞌnyij. Ajta jeꞌen jéetzeꞌ jeꞌej puaꞌaj éenyeꞌej jaꞌmej aꞌɨ́jna ɨ tyévij quee tɨꞌɨj aamíꞌ éenyeꞌej.

Ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyámuaꞌviꞌraꞌaj

27Tɨꞌɨj Jesús ooj tyiꞌxáatacaj, sɨ́ɨj pu íitɨꞌ aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee. Aj puꞌij aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ caꞌnyíin jɨmeꞌ tɨjɨn:

—Tyámuaꞌ pu tyaatáꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj ɨ paj jitzán huanɨeꞌhuacaꞌ, ajta muaaxáꞌpueeriꞌ.

28Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Jéetzeꞌ pu tyámuaꞌ tyihuaꞌtáꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj janamuaj ɨ Dios nyuucaaj, majta jaꞌtzaahuatyeꞌ.

Tyeɨ́tyee mu jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj tyiꞌtɨ́j huaséj tɨ huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ

(Mt. 12:38-42; Mr. 8:12)

29Jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee móocheꞌ ajtyáxɨɨrisimaꞌaj ɨ Jesús jimi, ajta aꞌɨ́jna, aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Jéehua mu jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj ɨ tyeɨ́tyee ijíij maj yan séejreꞌ, aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj tyiꞌtɨ́j huoꞌtaséjratyeꞌen tɨ huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ. Ajta canu tyiꞌtɨ́j huoꞌtaséjratyeꞌsij, aꞌɨ́j nuꞌuj huoꞌtéꞌexaatyeꞌej jeꞌej tɨ tyáaruj ɨ Jonás.

30’Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ Jonás aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ tɨ huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ ɨ maj jaaséej ɨ maj Nínive jáꞌchajcaꞌaj, aꞌyaa nu chaꞌtaj nyanaꞌaj nyáaj aꞌɨ́ɨn tyiꞌpuéꞌeen ɨ tɨ huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ mej mij jaaséj ijíij maj huátyeɨtyee. 31Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨ jitzán Dios huáꞌxɨjtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́jna ɨ tɨ aamíꞌ tyiꞌtyávaacaꞌaj reíinaj jɨmeꞌ yúutyej pujmuaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌáa joꞌtyéechaxɨj jaꞌmua jamuán. Aꞌɨ́ɨ pu ajta huaꞌ jitze tyoꞌojpuáꞌrityeꞌsij tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨmuáj mujoꞌvéꞌmej tɨꞌij jáanamuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Salomón tɨ tyámuaꞌ metyóomuaꞌriajcaꞌaj. Nyajta nyáaj, ɨ nyaj yaa huatyéjve ɨ tyeɨ́tyee tzajtaꞌ, jéetzeꞌ nu vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee quee aꞌɨ́jna ɨ Salomón. 32Majta ɨ maj Nínive jáꞌchajcaꞌaj, aꞌyaa mu rɨnyij aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze ɨ Dios tɨ jitzán huáꞌxɨjtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee. Aꞌɨ́ɨ mu huatyáhuiixɨꞌɨj jaꞌmua jamuán ijíij siaj huátyeɨtyee, matɨꞌɨj mij jaꞌmua jitze tyoꞌojpuáꞌrityeꞌsij tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ. Aꞌɨ́ɨmaj mu seequéj tyuꞌmuáꞌaj matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ jeꞌej tɨ tyihuoꞌtéꞌexaaj ɨ Jonás. Nyajta nyáaj jéetzeꞌ nu vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee quee aꞌɨ́jna ɨ Jonás.

Ɨ tɨ jatatzaviꞌtyeꞌ ɨ tyévij

(Mt. 5:15; 6:22-23)

33’Aꞌɨ́jna ɨ tɨéj ɨ maj jaꞌantyítɨeeraj, capu aꞌtɨ́j meꞌyoꞌtyáꞌavaataj. Capu ajta xáꞌrij tzajtaꞌ juꞌcáchesij. Capu xaa nyuꞌuj, sulu áan pu ɨmuáj yoꞌojchesij tɨꞌij huoꞌtyátatzaviꞌtyeꞌen ɨ maj aꞌúun joꞌtyárutyij. 34Aꞌyaa pu tyíꞌhuɨɨreꞌ ajɨꞌsij tɨꞌɨj tɨéj tɨ áꞌtaa a jitze, aꞌɨ́j pu jɨn, tɨpuaꞌaj jɨ́ꞌreenyeꞌ ajɨꞌsij, aꞌyaa pu éenyeꞌej jaꞌmej, cuxáa tɨ huányeeriꞌcɨj néijmiꞌqueꞌ ajitze. Naꞌríij quee jɨ́ꞌreenyeꞌ ajɨꞌsij, aꞌyaa pu een cuxáa tɨ huatɨ́caꞌ ajitze. 35Tyámuaꞌ xuꞌuj muaꞌaj tɨꞌij quee óomuɨꞌnyij ɨ tɨéj tɨ arí jaꞌmua jitze séejreꞌ. 36Tɨpuaꞌaj aꞌnáj tɨnaꞌaj áꞌtaacaj muaꞌ jitze, ajta quee aꞌmuɨꞌɨjca, néijmiꞌqueꞌ pu huanyéeriꞌcɨj jaꞌmej. Aꞌyaa pu tyeꞌmej, tɨꞌɨj ɨ tɨéj tɨ ajitze séjreꞌej.

Tɨꞌɨj Jesús huaꞌ jitze tyoꞌojpuáꞌrij aꞌɨ́ɨjma ɨ fariseos

(Mt. 23:1-36; Mr. 12:38-40; Lc. 20:45-47)

37Tɨꞌɨj jaꞌantyipuáꞌrij tɨ tyihuóꞌixaaj, aj puꞌij sɨ́ɨj fariseo jaatajé tɨ tyojoꞌváꞌcuaꞌnyij joꞌtɨj jaꞌchej, aꞌáa puꞌij ɨ Jesús joꞌmej tɨꞌquij utyájrupij ajta jeꞌen ajtyéeyixɨj joꞌtɨj méesaj joꞌtyéjvee. 38Ajta aꞌɨ́jna ɨ fariseo, jeꞌej puꞌij puaꞌaj tyoꞌtóomuaꞌaj, tɨꞌɨj jaaséej ɨ Jesús tɨquee anomuéetyaꞌaj tyuꞌcuaj jeꞌej maj tyeeyíꞌtɨhuaꞌaj. 39Aj puꞌij tavástaraꞌ aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Muaꞌaj mu siaj fariseos puéꞌeen, aꞌyaa xu tyíꞌtyetyij siaj anóomuejtye mu jumuácaꞌ jitze, ajta quee jeꞌej jamuáꞌmiteerasteꞌ siaj tyámuaꞌ huóoꞌuurej mu jutzájtaꞌ. Aꞌyaa xu een tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ jacáajoꞌsij jéjreꞌ ɨ váasuj ajta ɨ puláatuj. Maj siajta muaꞌaj, jeꞌej xu puaꞌaj een mu jutzájtaꞌ, siajta jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj tyihuáꞌnahueꞌ, siajta jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej.

40’Siajta quee tyiꞌtɨ́j muaꞌreej, aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaatyátaahuacaꞌ ɨ jáꞌmuahueꞌraꞌ, ¿Nyiquee aꞌɨ́ɨn ajta jaatyátaahuacaꞌ ɨ tɨ jáꞌmuatzajtaꞌ séejreꞌ? 41Siataꞌaj tyihuoꞌtáꞌan ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ siaj tyíꞌijchaꞌɨj. Aꞌyaa xu aꞌɨ́jcɨ jɨn huárɨnyij, tɨꞌij tyámuaꞌ tyeꞌrájraꞌnyij jaꞌmua jimi.

42’Jeꞌej pu puaꞌaj atyojoꞌréꞌnyesij jaꞌmua jimi ɨ fariseos siaj puéꞌeen. Aꞌyaa xu tyiꞌtáꞌcaa ɨ séej tamuáamuataꞌ anxɨtyej tɨ jitze maꞌcan aꞌɨ́jcɨ ɨ tuꞌpíj, tyiꞌtɨ́j meentaj, siajta aꞌɨ́jcɨ ɨ tuꞌpíj tɨ aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨjɨn ruda, siajta néijmiꞌi tɨꞌɨj naꞌaj puaꞌmáj tyíꞌxoo ɨ tuꞌpíj. Siajta seríj yoꞌhuáꞌxɨj ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ ɨ Dios jimi, siaj tyámuaꞌ huóꞌuurej ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee jeꞌej tɨ tyaꞌráanajchi, siajta tyámuaꞌ tyéejchaꞌɨɨj ɨ Dios. Tyámuaꞌ pu atyojoꞌreꞌnyéenyijcheꞌ tɨpuaꞌaj sequée yoꞌhuaꞌnaacajcheꞌ siaj jaꞌráꞌastee aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ. Ajta aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj tyuꞌtáꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ séej tamuáamuataꞌ anxɨtyej tɨ jitze maꞌcan.

43’Siataꞌaj huatóoxaamujrityeꞌen muaꞌaj, mu siaj fariseos puéꞌeen, jéehua xu jaxɨeꞌveꞌ tɨ tyiꞌtɨ́j jamuáacɨꞌtyij siaj sij ooráꞌsej ɨpuárij japua joꞌmaj jáꞌraꞌsacaa ɨ huásij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ. Ajta jamuaꞌráanajchij maj ɨ tyeɨ́tyee jamuaatatyójtyeꞌen tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ joꞌmaj tyajaꞌtóotɨmej.

44’Siataꞌaj huatóoxaamujrityeꞌen, jiꞌnye aꞌyaa xu een tɨꞌɨj joꞌmaj huajaꞌváꞌnaamua ɨ muɨꞌchítyee. Majta ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj japuan huahuíistɨcɨꞌɨj, camu jamuaꞌreej yee aꞌtyán mu avaꞌnámiꞌhuajmee.

45Tɨꞌɨj ij sɨ́ɨj tɨ tyíꞌmuaꞌtaj ɨ yuꞌxarij jitze, Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Maeestro, jeꞌej puaꞌaj paj tyihuáꞌxaj aꞌɨ́ɨjma ɨ fariseos, aꞌɨ́j paj jɨn pajta jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtajee ityájma.

46Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Siajta muaꞌaj, mu siaj tyíꞌmuaꞌtaj ɨ yuꞌxarij jitze Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, jeꞌej pu puaꞌaj tyeꞌmej jaꞌmua jimi. Aꞌyaa xu tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ huápuɨꞌɨj tyésiꞌ, siajta huáꞌijtyeꞌ mej mij ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jcɨ jɨn aꞌyan huárɨnyij, siajta muaꞌaj caxu tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌyan rɨcɨj.

47’Jeꞌej pu puaꞌaj tyeꞌmej jaꞌmua jimi, jiꞌnye muaꞌaj xu jaꞌajtáꞌhuaj ɨ maj tzajtaꞌ huoꞌtyátoosij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj, aꞌɨ́ɨmaj maj huoꞌcuij ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌcɨꞌɨj. 48Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyéꞌmiteereꞌ tɨjɨn jamuaꞌránajchacaꞌ jeꞌej maj huóꞌruuj ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌcɨꞌɨj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu huoꞌcuij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj, siajta muaꞌaj jaꞌajtáꞌhuaj joꞌmaj huajaꞌváꞌnaj.

49’Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios jumuaꞌtzíiraꞌaj jɨn aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Nyahuoꞌtaꞌítyij huaꞌ jimi ɨ tyeɨ́tyee séecan maj nye jitze maꞌcan tyíꞌxaj, nyajta séecan ɨ nyaj huaꞌantyíhuoj mej mij nyahuɨɨriaꞌaj. Jeꞌcácaa mu cuiꞌnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee, majta séecan jeꞌej puaꞌaj uurej.” 50Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios aꞌɨ́ɨjma jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌen ijíij maj huátyeɨtyee aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ, matɨꞌɨj manaꞌaj puaꞌmáj huácuij ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, matɨꞌɨj puaꞌmáj huácuij tɨꞌɨj naꞌaj tyuꞌséjrej ɨ cháanacaj, 51tɨꞌɨj naꞌaj ɨ Abel tɨ huamuɨ́ꞌ ajta aꞌɨ́jna ɨ Zacarías, ɨ maj jaajéꞌcaj jéꞌtaꞌ joꞌtɨj joꞌtyéjvee aꞌɨ́jna ɨ maj japuan tyíꞌmuꞌvejritacaa, ajta ɨ tyeyúuj tɨ jaꞌvéꞌnyee. Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios aꞌɨ́ɨjma jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌen ijíij maj huátyeɨtyee.

52’Jeꞌej pu puaꞌaj tyeꞌmej jaꞌmua jimi mu siaj tyíꞌmuaꞌtaj ɨ yuꞌxarij jitze Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ. Jiꞌnye muaꞌaj xu jujɨ́ɨmuaꞌaj jamuaꞌreeriacaꞌaj jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ Dios, siajta quee aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ. Caxu siajta huaꞌtáꞌcaa mej mij séecan jáamuaꞌtyij jeꞌej tɨ tyíꞌeen ɨ Dios jimi.

53Tɨꞌɨj Jesús iirájraa, aꞌɨ́ɨmaj ɨ fariseos, majta ɨ maj tyíꞌmuaꞌtaj ɨ yuꞌxarij jitze Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu jéehua huatanyínyuꞌcacucaꞌ, majta jeꞌen huatyóohuij maj jáaꞌɨtziityeꞌen jéehua metyeꞌíhuoꞌraj, 54mej mij jájtyoonyij ɨ tɨ jɨn eeráꞌɨtzen, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyuꞌtaxájtaj.