Search form

San Lucas 18

Aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ tɨ jusɨ́ɨj ajta ɨ juées

1Aj puꞌij Jesús séej nyúucarij jɨn tyihuoꞌtéꞌexaaj mej mij jáamuaꞌreej tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ maj aꞌnáj tɨnaꞌaj nyuucaaj, majta quee tyóoxaꞌhuataꞌan. 2Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌáa pu jaꞌhuaꞌ séej chájtaꞌnaj jitze aꞌtɨ́j jáꞌchajcaꞌaj tɨ juées jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj, capu jáꞌastyajcaꞌaj ɨ Dios, capu ajta jitzán juxɨéꞌvaꞌcaꞌaj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huáꞌuuriajcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee. 3Meentyij sɨ́ɨj íitɨꞌ aꞌáa jáꞌchajcaꞌaj tɨ antyúusɨɨjtariacaꞌ, aꞌnáj tɨ naꞌaj pu ajoꞌréꞌnyinyiicaꞌaj ɨ juées jimi, aꞌyaa pu tyáꞌhuaviiracaꞌaj tɨ joꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ aꞌtɨ́j jájchaꞌɨɨreꞌ. 4Ajta aꞌɨ́jna ɨ juées puꞌríj áꞌtyeeviꞌcaꞌaj tɨquee janamuajracaꞌaj, aj puꞌij aꞌyan tyuꞌmuáꞌaj tɨjɨn: “Jexaa nyuꞌuj, canu jáꞌtyeseꞌ ɨ Dios, capu ajta nye jitze juxɨeꞌveꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huáꞌuurej ɨ tyeɨ́tyee. 5Ajta aꞌmújna mu íitɨꞌ, tɨꞌɨj pu naꞌaj pu yatányinyii, ajta nyaꞌɨtziityeꞌ. Nyáaj nu jáꞌxaꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ aꞌtɨ́j jájchaꞌɨɨreꞌ, taꞌaj ij quee cheꞌ yatányinyiicaꞌan naꞌríij quee nyatácuaꞌnaxɨꞌɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ.”

6Ajta tavástaraꞌ pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ juées tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj. 7Ajta ɨ siaj jajvástaraꞌ, ¿nyiquee aꞌyan chaꞌtaj naꞌaj huaꞌ japua tyuꞌtányuusij aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ huaꞌantyíhuoj ɨ maj aꞌnáj tɨnaꞌaj jahuaviij tɨ́caꞌ majta tújcaꞌrij tzajtaꞌ? ¿Nyiquij áꞌtyeeren tɨꞌij aꞌyan rɨnyij? 8Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, Dios pu jaꞌmua japua huatányuusij, capu áꞌtyeeren. Ajta tɨꞌɨj uvéꞌnyej ɨ tɨ ajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ, ¿nyiquij ooj huaꞌtyoonyij ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ íiyan ɨ cháanacaj japua?

Aꞌɨ́jna tɨ fariseo puéꞌeen, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ huáꞌjijvaꞌcaꞌaj ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcaa

9Jesús pu ajtáhuaꞌaj séej nyúucarij jɨn tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ ɨ maj aꞌyan tyuꞌmuáꞌaj ɨ jutzájtaꞌ tɨjɨn tyámuaꞌ mu tyíꞌtyetyeɨtyee, ɨ maj majta huaꞌxaahuaj ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, aꞌyaa pu tɨjɨn:

10—Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj ɨ tyétyecaa aꞌúu mu joꞌtyájrupij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ mej mij huatyényuunyij, sɨ́ɨj pu fariseo puéꞌeen, ajta ɨ sɨ́ɨj, aꞌɨ́ɨ pu puɨ́rɨcɨj ɨ tɨ huáꞌjijvaꞌcaꞌaj ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcaa.

11’Ajta aꞌɨ́jna ɨ fariseo, aꞌɨ́ɨ pu huatyéechaxɨj tɨꞌquij huatyóochej tɨ aꞌyan tyuꞌtyényuunyij tɨjɨn: “Dios, tyámuaꞌ nu tyíꞌmuatyojtziꞌreꞌ muéetzij, jiꞌnye canu aꞌyan een matɨꞌɨj ɨ séecan ɨ tyeɨ́tyee. Aꞌɨ́ɨ mu tyíꞌnahuaꞌraj, majta jeꞌej puaꞌaj tyityeetyúuchaꞌɨj, majta juxanaꞌcɨreꞌ séecan jamuán ɨ úucaa, canu nyajta aꞌyan een tɨꞌɨj aꞌmújna ɨ tɨ huáꞌjijveꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcaa. 12Huaꞌpuaj nu nye itziꞌvii séej itéerij jɨmeꞌ, nyajta aꞌyan tyiꞌtáꞌcaa séej tamuáamuataꞌ tɨ anxɨtyej jitze maꞌcan ɨ nyaj jamueꞌtɨj.”

13’Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ huáꞌjijveꞌ ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcaa, aꞌáa pu ɨmuáj aꞌtzúj joꞌtyéechaxɨj, capu ajta óocaꞌnyajcaꞌaj tɨ jútyeꞌ jóꞌnyeerej, sulu antyóotoꞌxaꞌaj ɨ jutavíj jitze ɨ jumuácaꞌ jɨmeꞌ. Aꞌyaa pu tyuꞌtyéenyuj tɨjɨn: “Dios, pataꞌaj náꞌancuꞌvaxɨꞌ nyéetzij, jiꞌnye jeꞌej nu puaꞌaj tyiꞌtyínyechaꞌɨj.” 14Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ huáꞌjijveꞌ ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcaa, aꞌɨ́ɨ pu xaa jɨꞌréenyaꞌaj huatyáꞌɨtzee ɨ jutzájtaꞌ tɨꞌɨj jóꞌraa ɨ juchéj, ajta ɨ fariseo capu jɨꞌréenyaꞌaj huatyáꞌɨtzee, jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j óotzaahuatyeꞌej, aꞌɨ́ɨ pu huatóotyeviꞌraꞌastaj. Ajta ɨ tɨquee aꞌyan tyóotzaahuatyeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ ɨ Dios jimi.

Tɨꞌɨj Jesús tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨꞌríij

(Mt. 19:13-15; Mr. 10:13-16)

15Majta séecan ɨ tyeɨ́tyee, tɨꞌríij mu ayeꞌvéꞌviꞌtɨchej ɨ Jesús tɨꞌij huaꞌváꞌmuarɨeꞌxɨꞌɨn tɨꞌij Dios aꞌɨ́jcɨ jɨn tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌan. Matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj huoꞌséj ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j, aj mu mij huaꞌajtyáꞌxɨj ɨ tyeɨ́tyee. 16Ajta aꞌɨ́jna ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu huoꞌtajé ɨ tɨꞌríij mej mij ajeꞌréꞌnyej jimí, aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Micheꞌ mahuajaꞌvéꞌviꞌtɨj nyej jimi mu tɨꞌríij, caxu huáꞌijmuejra, jiꞌnye joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj aꞌɨ́ɨjma pu cɨꞌtyij ɨ maj aꞌyan een matɨꞌɨj mu tɨꞌríij. 17Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, aꞌtɨ́j tɨquee aꞌyan een tɨꞌɨj sɨ́ɨj ɨ páꞌrɨꞌɨj, capu aꞌáa joꞌtyárutyij joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj.

Ɨ tyamuéej tɨ chíjtyaanyiꞌ, Jesús pu jamuán tyuꞌtaxájtacaꞌ

(Mt. 19:16-30; Mr. 10:17-31)

18Sɨ́ɨj tɨ tyíꞌijta pu aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj, aꞌyaa pu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Maeestro, mu paj tyámuaꞌ tyíꞌtyevij, ¿tyiꞌtanyí juxɨeꞌveꞌ nyaj aꞌyan huárɨnyij tɨꞌij náacɨꞌtyij nyaj júurij náꞌraꞌnyij tɨꞌɨj naꞌaj jusén jɨmeꞌ?

19Jesús pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ aꞌyan petyíꞌnyaxaj yee nyaj tyámuaꞌ tyíꞌtyevij? Sɨ́ɨj pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ naa tyíꞌtyevij, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios. 20Papuꞌríj jamuaꞌreej jeꞌej tɨ Dios tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ yee: “Capáj axanaꞌcɨriaꞌaj; capáj tyíꞌtyacuiꞌcaj; capáj tyíꞌnahuaꞌaj; capáj pajta tyíꞌhueꞌtacareꞌen. Pajta tzáahuatyiꞌraꞌaj tyíchaꞌɨj jimi aꞌ táataj, pajta aꞌ náanaj.”

21Ajta aꞌɨ́jna ɨ tyamuéej aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Néijmiꞌi nu jɨn tyaꞌráꞌastej nyatɨꞌɨj nyanaꞌaj tyíꞌpaꞌrɨꞌɨstacaꞌaj.

22Tɨꞌɨj Jesús jáanamuajriꞌ jeꞌej tɨ tyuꞌtaxájtacaꞌ, aj puꞌij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Sɨ́ɨj pu ooj muáꞌɨtziityeꞌ, pataꞌaj néijmiꞌi tyúꞌtoonyij aꞌchu paj tyíꞌijchaꞌɨj, aj pej pij huoꞌrían ɨ túmii aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéꞌviicueꞌ. Aj paj xaa jaꞌancuriáaꞌsij ɨ tɨ tajapuá jáꞌsejreꞌ aꞌɨ́jna tɨ huápuɨꞌɨj tyáꞌnajchij, aj pej pij mujoꞌvéꞌmeꞌen pataꞌaj nyaj jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen.

23Ajta aꞌɨ́jna ɨ tyamuéej tɨꞌɨj jáanamuajriꞌ jeꞌej tɨ ɨ Jesús tyuꞌtaxájtacaꞌ, tyámuaꞌ pu tyuꞌtóoxaamujri, jiꞌnye jéehua pu tyíꞌijchaꞌɨɨcaꞌaj. 24Aj puꞌij Jesús jaꞌráasej, tɨꞌquij aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Tyámuaꞌ pu tyihuáꞌmuarɨeꞌristeꞌ aꞌɨ́ɨjma chíjtyaanyiꞌ mej mij utyájrutyej u tajapuá Dios tɨ jáꞌsejreꞌ. 25Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ jéetzeꞌ muárɨeꞌrij tɨ chíjtyaanyiꞌ utyájrutyej u tajapuá Dios tɨ jáꞌsejreꞌ quee tɨ caméeyuj anájrutyej ɨ pɨ́ꞌseꞌej jitze.

26Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jáanamuajriꞌ, aꞌyaa mu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Aꞌtanyíj ij ɨ Dios jimi huatyáꞌɨtzeereꞌej?

27Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyétyacaa, capu jeꞌej tyíɨꞌrij, ajta Dios jimi néijmiꞌi pu tyíɨꞌrij.

28Ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Maeestro, néijmiꞌi tu tyeríj atyojoohuaꞌxɨj ɨ tyaj tyíꞌijchaꞌɨɨcaꞌaj tyej tyij ajamuán huacɨ́ꞌcaꞌan.

29Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ metyoohuáꞌxɨj tɨpuaꞌaj juchiꞌij, naꞌríij juꞌɨ́ɨj, nusu ɨ juꞌihuáamuaꞌ, nusu ɨ juhuásimuaꞌ, naꞌríij ɨ juyójmuaꞌ, tɨꞌij aꞌɨ́jcɨ jɨn aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ ɨ Dios tyíꞌijta, 30jéehua pu jéetzeꞌ tyaꞌancuriáaꞌsij ijíij tɨ yajooméj aꞌíjcɨ jitze ɨ cháanacaj, ajta aꞌɨ́ɨ pu júurij jaꞌmej tɨꞌɨj naꞌaj jusén jɨmeꞌ.

Jesús puꞌríj huéeicaj jaataxájtacaꞌ ɨ tɨ muɨꞌnyij

(Mt. 20:17-19; Mr. 10:32-34)

31Tɨꞌɨj ij jujɨ́meꞌ huoꞌtajé aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Tuꞌríj ijíij aꞌáa jóꞌjuꞌ a Jerusalén, joꞌtɨj néijmiꞌi tyajaꞌróoꞌastej jeꞌej maj tyoꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj nyéetzij jɨmeꞌ, ɨ nyaj nyajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ. 32Aꞌɨ́ɨ mu nyéetzij tyuꞌtátuiireꞌsij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, majta aꞌɨ́ɨmaj mu naatyáxaahuataj, majta jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxajtan, majta naꞌrátziꞌtziqueꞌmuaxɨꞌɨj. 33Majta jeꞌen naatyávaxɨꞌɨj, matɨꞌɨj mij nyejeꞌcatan, ajta tɨꞌɨj huéeicaj xɨcáj tyoomáꞌcaj, aj nu nyijta huatájuuritaj.

34Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, camu yoꞌitéej muáꞌraa jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyuꞌtaxájtacaꞌ camu majta jáamuaꞌreeriꞌ jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj, jiꞌnye camu tyámuaꞌ tyiyoꞌitéej muáꞌraa.

Jesús pu tyáahuaj aꞌɨ́jcɨ taꞌrácuun aꞌájna a Jericó

(Mt. 20:29-34; Mr. 10:46-52)

35Tɨꞌɨj ɨ Jesús arí avéjriꞌ joomáꞌcaj aꞌájna a Jericó, sɨ́ɨj tɨ arácun pu aꞌáa jeꞌtyácatyij ɨ juyéj jitze, túmii tɨ huáꞌhuaviiracaꞌaj. 36Tɨꞌɨj huóꞌnamuajriꞌ maj jéehua tyeɨ́tyee mu jóꞌcɨꞌcaꞌaj, aj puꞌij tyuꞌtaꞌíhuoꞌ tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej rɨjcaj. 37Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Ya pu jaꞌvéꞌmej aꞌɨ́jna ɨ Jesús, Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan.

38Tɨꞌquij aꞌyan tyuꞌjíjhuacaꞌ tɨjɨn:

—Jesús, mu paj yójraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ David, náꞌancuꞌvaxɨꞌ nyéetzij.

39Majta ɨ maj anáatyaꞌaj muaajúꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu jajtyáꞌxɨj tɨꞌij quee cheꞌ aveꞌnyuucaꞌan. Ajta aꞌɨ́jna jéetzeꞌ pu caꞌnyíin jɨn tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌyan tɨjɨn:

—Jesús mu paj yójraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ David, náꞌancuꞌvaxɨꞌ nyéetzij.

40Aj puꞌij oocháxɨj aꞌɨ́jna ɨ Jesús, ajta huoꞌtaꞌíj maj ayeꞌvéꞌviꞌtɨj jimí, tɨꞌɨj a véjriꞌ ajaꞌváꞌmaꞌcaꞌaj, Jesús pu aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

41—¿Jiꞌnye tyiꞌtɨ́j petyíꞌxɨeꞌveꞌ nyej nyij aꞌyan huárɨnyij ajimi?

Aj puꞌij ɨ taꞌrácuun aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyej nyajtáhuaꞌaj atányeerej.

42Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Atányeerij, jiꞌnye petyáꞌantzaahuaj aꞌɨ́j paj jɨn períj huarúj.

43Tɨꞌɨj aꞌyan tyaatéꞌexaa, aj puꞌij ɨ taꞌrácuun atányeeriacaꞌ, ajta jamuán jóꞌraa ɨ Jesús, tyeꞌtyóotziꞌreꞌej ɨ Dios, majta néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jaaséej, aꞌɨ́ɨ mu majta tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios.