Search form

San Lucas 3:1

Tɨꞌɨj ɨ Juan tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj

(Mt. 3:1-12; Mr. 1:1-8; Jn. 1:19-28)

1Puꞌríj tamuáamuataꞌ japuan anxɨ́ nyinyiꞌraꞌaj tyoomáꞌcaj tɨ tyíꞌijtacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Tiberio, ajta aꞌɨ́jna ɨ Poncio Piláato aꞌɨ́ɨ pu tajtúhuan jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌájna a Judea, ajta ɨ Herodes aꞌáa pu tyejéꞌijtacaꞌaj a Galileea, ajta ɨ ihuáariaꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Herodes Filipo tɨ ántyapuaj aꞌɨ́ɨ pu tajtúhuan jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌájna a Iturea, ajta aꞌájna a Traconíite, ajta aꞌɨ́jna ɨ Lisanias aꞌáa pu jaꞌtajtúhuanyicaꞌaj aꞌájna a Abilene.