Search form

San Lucas 9

Tɨꞌɨj Jesús huaꞌréꞌityixɨj ɨ maj jamuán huacɨ́j mej mij huoꞌréꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios

(Mt. 10:5-15; Mr. 6:7-13)

1Jesús pu huaꞌajsɨɨ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, ajta aꞌyan tyihuoꞌtáꞌ mej mij huoꞌtamuárityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌuj ɨ maj tyeɨ́tyee tzajtaꞌ séejreꞌ, ajta maj tyihuóꞌhuaatyeꞌen ɨ maj jɨn tyíꞌcucuiꞌ ɨ tyeɨ́tyee. 2Aꞌyaa pu tyihuoꞌtaꞌítyacaꞌ mej mij huoꞌréꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios ajta mej mij tyihuóꞌhuaatyeꞌen ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ. 3Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Caxu tyiꞌtɨ́j aꞌaj ɨ siaj jɨn huatyóohuɨɨreꞌen ɨ juyéj jitze, tɨꞌɨj tyiꞌtɨ́j tyáxuꞌuj, nusu átoꞌrij, naꞌríij páan, caꞌ túmii, caxu siajta huaꞌpuácaa tyíꞌchoocaj ɨ tyúusiicuꞌ. 4Joꞌsiaj jaꞌráꞌiixaj aꞌtyán maj jaꞌchej aꞌáa xu joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen ꞌasta sianaꞌaj quee jóꞌcɨɨnyej aꞌájna a chájtaꞌ. 5Ajta tɨpuaꞌaj aꞌchájtaꞌ mequee jáꞌmuanamuajracuj, siataꞌaj iirácɨɨnyej siajta jaatácaꞌtzɨj ɨ jucaꞌquéj tɨꞌij cáaxɨj ɨ chuéj, aꞌɨ́j mu jɨn jamuaꞌreeren maj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi.

6Matɨꞌɨj mij aꞌɨ́ɨmaj joꞌcɨ́j néijmiꞌqueꞌ aꞌáa tɨ huatacaꞌaj, mahuaꞌixáatyeꞌej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios majta tyihuaꞌhuáatyeꞌej ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ.

Tɨꞌɨj huamuɨ́ꞌ aꞌɨ́jna ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee

(Mt. 14:1-12; Mr. 6:14-29)

7Ajta aꞌɨ́jna ɨ Herodes ɨ tɨ tajtúhuan jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyúꞌnamuajriꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j rɨjcaa, capu ij jamuaꞌreeriacaꞌaj jeꞌej tɨ tyúꞌmuaꞌtyij, jiꞌnye séecan mu aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨ ɨ Juan huatájuuriacaꞌ, 8majta séecan aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨ aꞌɨ́ɨn huataséjre ɨ Elías, majta séecan aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨ sɨ́ɨj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ tɨ aráꞌtyeej Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj. 9Ajta aꞌɨ́jna ɨ Herodes aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Nyáaj nu tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj jiꞌijvéjchej ɨ muꞌúuraꞌ ɨ Juan. ¿Aꞌtanyíj naꞌaj puéꞌeen aꞌɨ́jna ɨ nyaj jéehua jɨn aꞌyan tyíꞌnamuaj?

Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Herodes tyiꞌtyasaꞌcaꞌaj tɨꞌij jaaséej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.

Tɨꞌɨj Jesús tyihuoꞌcueꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj anxɨ́ víꞌraꞌaj aráꞌasej

(Mt. 14:13-21; Mr. 6:30-44; Jn. 6:1-14)

10Matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej uvéꞌnyej, aj mu mij jaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j huáruuj. Tɨꞌquij jujɨ́meꞌ huojoꞌvíꞌtɨj aꞌájna chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Betsaida. 11Ajta matɨꞌɨj ɨ tyeɨ́tyee jáamuaꞌreeriꞌ, aꞌáa mu joꞌréꞌnyej, aj puꞌij ɨ Jesús huoꞌtaꞌ maj ajoꞌréꞌnyej, ajta huóꞌixaaj jeꞌej tɨ tyíꞌeen aꞌájna joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj ajta tyihuóꞌhuaa ɨ maj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj.

12Tɨꞌɨj huareꞌchúmuaꞌrisimaꞌcaj, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej mu ajeꞌréꞌnyej ɨ Jesús jimi, aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Pataꞌaj huaꞌréꞌityixɨꞌɨn ɨ tyeɨ́tyee, mej mij joꞌcɨ́xɨꞌɨn joꞌmaj joꞌcháatɨmee mej mij huóosoꞌpeꞌen majta tyiꞌtɨ́j huáhuoonyij ɨ maj jáacuaꞌnyij, jiꞌnye capu yajáꞌtyiꞌtɨj aꞌyájna.

13Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Siataꞌaj muaꞌaj tyihuóꞌcueꞌtyej.

Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Aꞌíj tuꞌuj tyíꞌchaꞌɨɨj anxɨ́vicaa ɨ páan, tyajta huaꞌpuácaa ɨ hueꞌtyée, naꞌríij utyóꞌjuꞌun tyej tyij utyojoꞌváꞌnanan cueꞌráj mej mij néijmiꞌi tyúꞌcuaꞌnyij ɨ tyeɨ́tyee.

14Jiꞌnye aꞌyaa mu ɨ tyétyacaa aráꞌaxcaa aꞌchu anxɨ́ víꞌraꞌaj. Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j tɨjɨn:

—Micheꞌ huaraꞌsej ɨ tyeɨ́tyee huáꞌpuatyej japuan tamuáamuataꞌ muaꞌraꞌástɨmaꞌaj méyee majta méyee.

15Matɨꞌɨj mij aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ tyihuoꞌtéꞌexaaj majta ɨ tyeɨ́tyee néijmiꞌi mu huaráꞌsacaꞌ. 16Aj puꞌij Jesús jaꞌancuráɨꞌpuj ɨ páan ajta ɨ hueꞌtyée, tɨꞌquij jútyeꞌ jóꞌnyeeriacaꞌ, ajta tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios, aj puꞌij jaꞌantyítaaraxɨj ɨ páan, tɨꞌquij huoꞌrɨ́ɨpuꞌuj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j, mej mij aꞌɨ́ɨmaj huoꞌrɨ́ɨꞌpuɨꞌtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee. 17Néijmiꞌi mu tyúꞌcuaa ɨ tyeɨ́tyee majta tyámuaꞌ naa tyityaatajúꞌxaj, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j, aꞌɨ́ɨ mu jaariáꞌsɨɨ ɨ páan tɨ aváꞌɨtzee, tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj mu tyaꞌváꞌjɨstyaꞌxɨj sicɨ́rij jitze aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ aváꞌɨtzee.

Tɨꞌɨj ɨ Pedro jaataxájtacaꞌ tɨ ɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ

(Mt. 16:13-19; Mr. 8:27-29)

18Aꞌnáj pu ɨ Jesús jusɨ́ɨj tyényuusimeꞌej, aꞌɨ́ɨ muꞌuj jaséjracaꞌaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌyaa puꞌij tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye metyíꞌxaj ɨ tyeɨ́tyee aꞌtanyíj nyaj puéꞌeen nyáaj?

19Aꞌyaa mu aꞌɨ́ɨmaj tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Séecan mu aꞌyan tyíꞌxaj paj muáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj, majta séecan aꞌyan tɨjɨn paj muáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Elías, majta séecan aꞌyan tɨjɨn sɨ́ɨj pu huatájuuriacaꞌ ɨ maj aráꞌtyeej ɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj.

20Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Arí muaꞌaj, ¿jiꞌnye setyiꞌxaj aꞌtanyíj nyaj puéꞌeen?

Aj puꞌij ɨ Pedro aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ ɨ Dios tɨ jaꞌantyíhuoj.

Jesús pu jaataxájtacaꞌ tɨ arí muɨꞌnyij

(Mt. 16:20-28; Mr. 8:30—9:1)

21Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu jéehua tyihuoꞌíjcaj maj quee aꞌtɨ́j ixaatyeꞌej aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeen. 22Ajta aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ ɨ Dios jéehua pu jajpuéetzij jaꞌmej, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ huáasij, majta ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ puaaríij, majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, néijmiꞌi mu aꞌɨ́ɨmaj jaatyáxaahuataj. Aꞌɨ́ɨ mu mij jajeꞌcatan, ajta tɨꞌɨj huéeicaj xɨcáj tyoomáꞌcaj aj puꞌij huatájuuritaj.

23Aj puꞌij néijmiꞌcaa aꞌyan tyuꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jaxɨeꞌvaꞌaj tɨ nyaj jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ anaquéej majúurɨeenyij jeꞌej tɨ jusɨ́ɨj tyáꞌxɨeꞌveꞌ, ajta jeꞌen aꞌyan chaꞌtaj naꞌaj tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌaj tɨꞌij aꞌyan ajta tyaꞌajpuéetzij jáꞌraꞌnyij nyatɨꞌɨj nyáaj. 24Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaxɨeꞌveꞌ tɨquee tyiꞌtɨ́j jeꞌej jooriaj aꞌɨ́ɨ pu muɨꞌnyij, ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j yóꞌrɨeenyij ɨ ju júuricamej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ nyéetzij náꞌastijreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨn júurij jaꞌmej. 25¿Jiꞌnye tyiꞌtɨ́j tyeꞌtyáhuɨꞌrii ɨ aꞌtɨ́j tɨpuaꞌaj néijmiꞌi tyuꞌmuéꞌtɨn ɨ tɨ íiyan tyíꞌsejreꞌ ɨ cháanacaj japua tɨpuaꞌaj yóꞌrɨeenyij ɨ ju júuricamej? 26Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jutyeviꞌraꞌaj nyéetzij jimi, nusu jatyéviꞌraꞌaj ɨ nyenyúucaa, nyáaj nu nyajta huatányetyeviꞌraꞌastaj aꞌɨ́jcɨ jimí aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze nyaj jitzán yavaꞌcányesij, néijmiꞌi jɨn naꞌantyinyamuaꞌréeriaj majta nyaj jamuán huajuꞌuj muáꞌjuꞌun ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ. 27Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, séecan ɨ maj ya huatyuꞌuj camu jaxɨeꞌvaꞌaj muáꞌjuꞌun maj huácuiꞌnyij ꞌasta manaꞌaj quee jaaséeran tɨꞌɨj ɨ Dios néijmiꞌqueꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj.

Tɨꞌɨj ɨ Jesús seequéj huóoruuj

(Mt. 17:1-8; Mr. 9:2-8)

28Aꞌchu arahuéeicaj xɨcáj tyoomáꞌcaj tɨ ɨ Jesús aꞌyan tyuꞌxájtacaꞌ, aj puꞌij jɨríj japua antyíraj tɨꞌij huatyényuunyij, ajta aꞌɨ́j joꞌvíꞌtɨj ɨ Pedro, ajta ɨ Juan, ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Santiago. 29Tɨꞌɨj ooj tyényuusimeꞌej, aj puꞌij seequéj huóoruuj ɨ junyéerimij jitze, ajta ɨ tyíꞌcaanariaꞌraꞌ naa pu tyuꞌtyácueenariacaꞌ ajta naa tyaꞌtátaaveꞌej, 30majta huaꞌpuaj huataséjre ɨ Jesús jamuán. Aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ Moisés ajta aꞌɨ́jna ɨ Elías, 31huápuɨꞌɨj mu naa huaséꞌrihuaꞌaj, aꞌɨ́j mu mij tyáxajtasimeꞌej jeꞌej tɨ tyeꞌmej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Jesús aꞌájna a Jerusalén. 32Tyij ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro, majta ɨ maj huaꞌpuaj ɨ maj aꞌáa joꞌtyúꞌuucaꞌaj jéehua macuꞌtzicucaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu atanyéjnyeꞌricaꞌaj, majta jeꞌen jaaséej aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jɨn ɨ Jesús naa huaséꞌrin, majta huaꞌpuácaa huaséj ɨ tyétyacaa maj jamuán ajoꞌtyúꞌuucaꞌaj ɨ Jesús. 33Matɨꞌɨj meríj joꞌcɨ́ɨnyisimaꞌcaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Jesús jamuán tyíꞌxajtacaꞌaj, Pedro pu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Maeestro, tyámuaꞌ pu naa tyaj aꞌyan huatyúꞌuucaj. Tyicheꞌ huéeicacaa tyúꞌtaahuaj ɨ ɨnáamuaj, sɨ́ɨj tɨ muéetzij muaꞌ aꞌrij jaꞌmej, ajta sɨ́ɨj Moisés tɨ jaꞌaꞌrij jaꞌmej, ajta sɨ́ɨj Elías tɨ jaꞌaꞌrij jaꞌmej.

Ajta ɨ Pedro capu jeꞌej jáꞌmiteerastyaꞌcaꞌaj jeꞌej tɨ tyíꞌxajtacaꞌaj. 34Tɨꞌɨj ooj tyiꞌxáatacaj, aj puꞌij jéetɨrij huaꞌ japua huataséjre, ajta tɨꞌɨj ɨ jéetɨrij hueꞌcáanaj aj mu mij tyuꞌtátzɨɨn. 35Aj puꞌij ɨ jéetɨrij tzajtaꞌ nyúucarij huatánamuajre tɨ aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyiyóoj ɨ nyaj jaꞌantyíhuoj. Siataꞌaj jáanamuaj.

36Tɨꞌɨj ɨ nyúucarij aꞌyan tyuꞌtánamuajrej, aj puꞌij jusɨ́ɨj ajoꞌtyaváaj jaꞌraa ɨ Jesús. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌɨ́ɨ mu juꞌhuatyáꞌɨtzee ɨ jutzájtaꞌ, camu aꞌtɨ́j huatéꞌexaaj jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j tyuꞌséj.

Jesús pu tyamuéej tyúꞌhuaaj tyiyáaruꞌ tɨ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj

(Mt. 17:14-21; Mr. 9:14-29)

37Yaa ariáꞌpuaꞌaj, matɨꞌɨj acáacɨj ɨ jɨríj japua, jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee jaꞌantyinájchacaꞌ ɨ Jesús. 38Ajta sɨ́ɨj pu huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee caꞌnyíin jɨn aꞌyan tyaatajé tɨjɨn:

—Maeestro, jéehua nu aꞌyan tyíꞌmuahuaviij paj jaaséj ɨ nyiyóoj, jiꞌnye aꞌɨ́j nuꞌuj caa tyiꞌijyój, 39júuricamej tɨ jeꞌej puaꞌaj een pu jájviiviꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn iijriꞌhuaj ajta jéehua huáꞌrurij jatáꞌcaa, ajta jeꞌen éejcueemuxaꞌrij ɨ jutyényij jitze. Jéehua pu jeꞌej puaꞌaj joorej capu jatáꞌcaa tɨ juxáahuaj majoꞌchaꞌcanyeꞌen. 40Nyahuoꞌtáhuaviiriꞌ ɨ maj a jamuán huacɨꞌɨj maj jaatamuárityeꞌen ɨ tɨ tzajtaꞌ séejreꞌ, ajta camu pu jáaruuj.

41Jesús pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Muaꞌaj mu siaj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ siajta jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee. ¿Aꞌchunyéj juxɨeꞌveꞌ nyaj jaꞌmua jamuán yahuatyávaacaj nyej nyij jaꞌmua jɨmeꞌ óoviicueꞌreꞌen? Majaꞌvéꞌviꞌtɨj aꞌyóoj.

42Tɨꞌɨj ooj ɨ tyamuéej ajoomaꞌcaj, aj puꞌij ɨ tyiyáaruꞌ jeꞌtárɨej a chóotaꞌ, ajta huáꞌrurij jaatáꞌ, ajta ɨ Jesús pu jajtyáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiyáaruꞌ, aj puꞌij tyáahuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyamuéej, ajta jeꞌen jaatátuii ɨ yoꞌpuáaraꞌan. 43Néijmiꞌi mu tyámuaꞌ naa tyoꞌtaséj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ ɨ Dios jéehua tyámuaꞌ tyíꞌuuriajcaꞌaj.

Jesús pu ajtáhuaꞌaj jaataxájtacaꞌ tɨ muɨꞌnyij

(Mt. 17:22-23; Mr. 9:30-32)

Matɨꞌɨj móoj néijmiꞌi jeꞌej tyojoꞌséeracaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ Jesús huarɨ́j, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j tɨjɨn.

44—Tyámuaꞌ xu naa tyáanamuaj siajta quee yóꞌhuaꞌnan, aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ ɨ Dios pu huatátuiiriꞌhuaj huaꞌ jimi ɨ tyeɨ́tyee.

45Ajta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, camu yoꞌitéej muáꞌraa jeꞌej tɨ tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj, jiꞌnye capu eexúj huáɨꞌriityaꞌcaꞌaj mej mij néijmiꞌi joꞌitéej muáꞌraꞌnyij, majta mu tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj maj jaataꞌíhuoꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨꞌij tyámuaꞌ tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen.

¿Aꞌtanyíj jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ?

(Mt. 18:1-5; Mr. 9:33-37)

46Aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j ɨ Jesús huatyóohuij maj aꞌyan tyityahuóojeevej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ aꞌtɨ́j tɨ jéetzeꞌ juxɨéꞌvaꞌaj jaꞌmej.

47Tɨꞌɨj ɨ Jesús jáamuaꞌreeriꞌ jeꞌej maj tyíꞌmuaꞌajcaa, aj puꞌij páꞌrɨꞌɨj ajaꞌvéꞌviꞌtɨj, tɨꞌquij avéjriꞌ yoꞌtyéjchej, 48aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ tyámuaꞌ tyeetyéjeevej aꞌíjcɨ ɨ páꞌrɨꞌɨj nye jitze maꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu ajta nyéetzij naataxɨéꞌveꞌej, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyéetzij naataxɨéꞌvej, aꞌɨ́j pu ajta huataxɨeꞌvej ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ. Aꞌyaa pu tyíꞌeen, aꞌɨ́jna ɨ tɨ jéetzeꞌ cɨléenyeꞌ jɨn tyiꞌtyéjvee jaꞌmua jimi, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ.

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ quee jeꞌej tojoꞌmuaꞌraj aꞌɨ́ɨ pu tahuɨɨreꞌ

(Mr. 9:38-40)

49Juan pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Maeestro, séej tu aꞌtɨ́j ajoꞌséej tɨ aꞌnyúucaritzeꞌ hueꞌrámuarityahuaꞌaj ɨ tyiyáaruꞌuj ɨ maj huaꞌ tzajtaꞌ séejreꞌ ɨ tyeɨ́tyee, aj tu tyij jaatáꞌijmuejriꞌ tɨquee aꞌyan rɨjcaj, jiꞌnye capu ityájma jitze ajtyámaꞌcan.

50Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Caxu jaꞌijmuejraj, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨquee jeꞌej jáꞌmuaꞌuurej, aꞌɨ́ɨ pu jáꞌmuahuɨɨreꞌ.

Tɨꞌɨj Jesús huaꞌajtyáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Santiago ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan

51Tɨꞌɨj arí tyiꞌvéjriꞌtacaj aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán ɨ Jesús joꞌméj u tajapuá, Jesús pu caꞌnyíjraꞌaj huatóoaꞌ tɨꞌij aꞌáa jóꞌmeꞌen a Jerusalén. 52Séecan pu huataꞌítyacaꞌ mej mij anaquéej jóꞌcɨɨnyej aꞌájna a chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Samaaria, mej mij aꞌáa tyámuaꞌ tyojóꞌuurej joꞌtɨj jaꞌráꞌiixaj, 53majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Samaaria jáꞌchajcaꞌaj, camu jaataxɨéꞌvej, jiꞌnye máamuaꞌreeriacaꞌaj tɨjɨn Jerusalén pu jóꞌyiꞌcaaj. 54Tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Santiago ajta ɨ Juan, matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj jáamuaꞌreeriꞌ, aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, ¿nyi páaxɨeꞌveꞌ tyaj aꞌyan tyuꞌtaꞌíjtaj tɨꞌij jútyeꞌ jeꞌcáxɨreꞌen ɨ tɨéj tɨꞌij huóꞌcuiꞌnyij néijmiꞌcaa aꞌɨ́ɨjma?

55Aj puꞌij ɨ Jesús pu ooréꞌnyeeriacaꞌ ajta jeꞌen huaꞌajtyáꞌxɨj, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Caxu muaꞌaj jamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ júuricamaꞌraꞌ caꞌnyíjraꞌaj jamuaatáꞌ siaj sij aꞌyan tyuꞌtaxáj. 56Jiꞌnye canu nyáaj aꞌɨ́j jɨn mujoꞌvéꞌmej nyej nyij huaꞌantyipuáꞌrityeꞌen ɨ tyeɨ́tyee, sulu nyej nyij huaꞌ japua huatányuunyij.

Aj mu mij joꞌcɨ́j, matɨꞌɨj mij séej chájtaꞌnaj jitze jaꞌráꞌaj.

Ɨ maj jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj Jesús jamuán huacɨ́ꞌcaꞌan

(Mt. 8:19-22)

57Matɨꞌɨj móoj huajuꞌcaj ɨ juyéj jitze, sɨ́ɨj pu aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj a jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen joꞌtɨj naꞌaj paj joomaꞌaj puáꞌmej.

58Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨmaj ɨ arachuíjse, aꞌáa mu jaꞌchej joꞌtɨj jaꞌtyástaꞌnajmee, majta ɨ pínaꞌsee aꞌɨ́ɨ mu tyúuꞌitoꞌrityee ɨ tɨ tyuꞌuj jitze, ajta aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ ɨ Dios capu tyichíꞌ joꞌtɨj jaꞌhuóosoꞌpeꞌen.

59Jesús pu séej aꞌyan tyuꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Pataꞌaj nyaj jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen.

Ajta aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, naatáꞌ nyaj yahuácatyij ꞌasta naꞌaj quee huámuɨꞌnyij ɨ táataj, nyej nyij jaꞌváꞌnaj, aj nu nyij ajamuán joꞌcháꞌcanyaꞌaj naꞌmej.

60Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Micheꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ muɨꞌchítyee huaꞌváꞌnaj ɨ juxaꞌaj muɨꞌchítyee, pajta muáaj áricuj pataꞌaj huoꞌréꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios.

61Ajtáhuaꞌaj pu sɨ́ɨj aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, nyáaj nu jaxɨeꞌveꞌ nyaj ajamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen, ajta naatáꞌ nyej nyij anaquéej ujaꞌtanyéj jóꞌnyej jaꞌchej nyej nyij huoꞌtatyójtyeꞌen ɨ nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ.

62Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ huatyóochej tɨꞌij tyuꞌmuárɨeꞌen, tɨpuaꞌaj arí jéꞌtaꞌ umáꞌcaj ajta jaatáxaahuataj, capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ aꞌájna joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj.