Search form

San Marcos 16

Jesús pu huatájuuriacaꞌ

(Mt. 28:1-10; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)

1Tɨꞌɨj mu joꞌmej aꞌájna ɨ xɨcáaraꞌ maj jitzán jusoꞌpii, aꞌɨ́jna ɨ Maríia Magdala tɨ jáꞌmaꞌcan, ajta ɨ sɨ́ɨj ɨ Maríia náanajraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Santiago, ajta jeꞌen aꞌɨ́jna ɨ Salomé, aꞌɨ́j mu tyiꞌtɨ́j huánanɨej tɨ naa tyaarɨeꞌej mej mij jacáhuaatyeꞌen ɨ tyéviraꞌ ɨ Jesús. 2Aꞌɨ́jcɨ xɨcáaraꞌ jitze taꞌnájcaj ɨ itéerij, tɨꞌɨj oochán eereꞌnyéesimaꞌcaj ɨ xɨcáj, aꞌáa mu jóꞌjuꞌ joꞌtɨj jaꞌváꞌnamiꞌhuacaꞌaj ɨ muɨꞌchíj, 3aꞌyaa mu tyúuꞌixaatyaꞌcaꞌaj tɨjɨn:

—¿Aꞌtanyíj uyaꞌráxɨɨraj ɨ tyetyéj tɨ jɨn eetyánamiꞌ joꞌtɨj jóocun tyej tyij utyájrutyej?

4Ajta matɨꞌɨj aꞌáa joꞌréꞌnyej aj mu mij jaaséj tɨpuaꞌaj quee cheꞌ eetyájmua ɨ tyetyéj. Ajta tyámuaꞌ pu tyíꞌvaꞌcaa ɨ tyetyéj tɨ eetyámuaacaꞌaj. 5Matɨꞌɨj utyájrupij joꞌtɨj jóocun, tyamuéej mu huaséj tɨ aꞌúun jeꞌrácatyii muácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ, catyéeviꞌ pu ucáchajcaꞌaj ajta naa tyíꞌcueenaviꞌcaꞌaj ɨ tɨ tyíꞌchajcaꞌaj. Aj mu mij ɨ úucaa tyuꞌtátzɨɨn, 6ajta aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Caxu tyíꞌtzɨɨnyeꞌej. Muaꞌaj xu aꞌɨ́j tyáhuoonyij ɨ Jesús Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan, ɨ tɨ óotateehuacaꞌ ɨ cúruuj jitze. Puꞌríj huatájuuriacaꞌ, capu cheꞌ yajáꞌhuaꞌ aꞌyájna. Cásɨꞌ xaaséj joꞌmaj yoꞌojtyéj. 7Áricuj siotéꞌexaatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro siataꞌaj ɨ séecan ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌyan tɨjɨn: “Aꞌɨ́ɨ pu aꞌáa jooméj aꞌájna a Galileea tɨꞌij ajtáhuaꞌaj jamuájsɨɨreꞌen jájcuan, aꞌáa xu yéꞌsejran, aꞌyájna tɨꞌɨj arí tyajamuáaꞌixaa.”

8Aj mu mij iirahuáachajra ɨ úucaa, jiꞌnye metyóoviveesimaꞌaj, majta tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj. Ajta camu aꞌtɨ́j huatéꞌexaaj ɨ juyéj jitze, jiꞌnye metyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj.

Jesús pu huataséjre aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Maríia Magdala tɨ jáꞌmaꞌcan

(Jn. 20:11-18)

9Aꞌɨ́jcɨ xɨcáaraꞌ jitze taꞌnájcaj ɨ séej iteerij tɨꞌɨj ɨ Jesús huatájuuriacaꞌ, tɨꞌɨj tapuáꞌrisimaꞌcaj aꞌɨ́j pu jimi anaquéej huataséjre ɨ Maríia Magdala tɨ jáꞌmaꞌcan, ɨ maj tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj ɨ tyiyáaruꞌuj ɨ maj aráahuaꞌpuaj aráꞌaxcaa ɨ Jesús tɨ huoꞌtamuárij. 10Aꞌɨ́ɨ pu ujóꞌmej tɨꞌij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j ɨ Jesús, ɨ maj juxaamuɨjrityaꞌcaꞌaj majta juyiinyacaꞌaj. 11Majta aꞌɨ́ɨmaj matɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ tɨ ɨ Jesús huatájuuriacaꞌ ajta ɨ Maríia arí jaaséjracaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, camu jaꞌantzaahuaj.

Jesús pu huataséjre huaꞌ jimi ɨ maj huaꞌpuaj ɨ maj jamuán huacɨ́j

(Lc. 24:13-35)

12Tɨꞌquij Jesús ajtáhuaꞌaj seequéj tyuꞌtaséjre huaꞌpuácaa jimi ɨ maj aꞌáa joojúꞌcaꞌaj ɨ juyéj japua joꞌtɨj quee aꞌtɨ́j jáꞌchajcaꞌaj. 13Aꞌɨ́ɨ mu mij ujóꞌjuꞌ mej mij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ séecan, camu majta huaꞌantzaahuaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huaꞌpuaj.

Tyiꞌtɨ́j tɨ ɨ Jesús huoꞌtaꞌíj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j

(Mt. 28:16-20; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)

14Tɨꞌɨj arí jéetzeꞌ huachúmuaꞌ, Jesús pu huatóosejratacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan séej aráꞌasej, matɨꞌɨj móoj aꞌɨ́ɨmaj ajtyetyáꞌcaj ɨ méesaj jitze. Aj puꞌij huaꞌajtyáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jatyánaamuaj ɨ ju júuricamej majta quee tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj, jiꞌnye camu huáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj ɨ maj jaaséj tɨ arí huatájuuriacaꞌ. 15Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Séricuj néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua siahuoꞌtéꞌexaatyeꞌ néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. 16Aꞌtɨ́j tɨ tyáꞌantzaahuatyeꞌsij ajta huáɨꞌhuaj, Dios pu tyaatúꞌuunyiꞌraj, ajta ɨ tɨ quee tyáꞌantzaahuatyeꞌen, aꞌɨ́ɨ pu jajpuéetzij jaꞌmej. 17Aꞌyaa mu tyeeyíꞌtɨhuaꞌaj muáꞌjuꞌun ɨ maj tyáꞌantzaahuatyeꞌen, nyenyúucaritzeꞌ mu huoꞌtamuárityeꞌsij ɨ tyiyáaruꞌuj ɨ maj huaꞌ tzajtaꞌ séejreꞌ ɨ tyeɨ́tyee, majta séej jɨmeꞌ ɨ nyúucarij tyiꞌxáataj muáꞌjuꞌun, 18cúꞌcuꞌsee mu muarɨeꞌen ɨ maj tyúꞌchaꞌvacaa, ajta camu jeꞌej huáꞌuurej, naꞌríij huáꞌveꞌrij muꞌcáayeꞌen, capu ajta jeꞌej huáꞌuurej, ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́ɨjma muaꞌajtamuárɨeꞌxɨꞌɨn ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ, tyámuaꞌ mu rɨnyij.

Jesús pu tyíraa ɨ jútyeꞌ tajapuá

(Lc. 24:50-53)

19Tɨꞌɨj aꞌyan tyihuoꞌixáatyaꞌaj, aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ Jesús pu tajapuá jóꞌviꞌtɨchiihuacaꞌ tɨꞌquij muácaꞌtaꞌ ɨ Dios jaꞌajcáayixɨj. 20Aꞌɨ́ɨ mu mij ɨ maj jamuán huacɨ́j maꞌúrutyixɨj mej mij néijmiꞌqueꞌ huoꞌréꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, ajta ɨ tavástaraꞌ pu huáꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj, ajta jaséjratacaꞌaj tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyíꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́j huaꞌséeratyaꞌaj ɨ maj jɨn tyámuaꞌ tyoꞌtaséj.