Search form

San Marcos 2

Jesús pu séej tyúꞌhuaaj ɨ tɨ quee tyéchavaaj

(Mt. 9:1-8; Lc. 5:17-26)

1Tyoomáꞌcaj aꞌchu puaꞌan xɨcáj, Jesús pu ajtáhuaꞌaj aꞌáa joꞌtyájrupij a Capernaúm. Matɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ tɨ aꞌáa jeꞌrácatyii ɨ chiꞌtáj, 2jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee tyúusɨɨj, camu cheꞌ áꞌvejricaꞌaj aꞌájna a tɨ jeꞌtyényinyiꞌij, ajta ɨ Jesús huáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios.

3Aj mu mij mamuáacuaj ɨ tyeɨ́tyee séej ajoꞌréꞌnyijtye ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌ tɨ quee tyéchavaaj. 4Ajta jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee eetyóosɨɨriaꞌcaꞌaj a tɨ jeꞌtyényinyiꞌij aꞌɨ́j pu jɨn quee ɨꞌriitacaꞌaj maj ajtyáxɨɨrej joꞌtɨj ɨ Jesús joꞌtyávaacaꞌaj, aj mu mij antyicɨ́j ɨ chiꞌij japua, matɨꞌɨj mij jaꞌnáacuj aj mu mij juꞌcájtoo ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌ. 5Tɨꞌɨj ɨ Jesús huoꞌséj maj tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌ tɨjɨn:

—Nyiyóoj, puꞌríj ɨ Dios tyimuaatúꞌuunyiꞌriꞌ ɨ paj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j.

6Séecan mu aꞌáa jaꞌajtyáꞌcaꞌaj ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́ɨ mu mij aꞌyan tyiꞌriáꞌmuaꞌaj tɨjɨn: 7“¿Jiꞌnye tyóocaꞌnyej tɨꞌij aꞌyan tyíꞌxajtaj aꞌmújna? Nyúucariaꞌraꞌ pu jeꞌej puaꞌaj namuajreꞌ ɨ Dios jimi. Aꞌɨ́ɨ puꞌuj ɨ Dios jaayíꞌtɨn tɨꞌij tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee.” 8Ajta ɨ Jesús pu jáamuaꞌreeriꞌ jeꞌej maj yeꞌej tyíꞌmuaꞌajcaa, aꞌyaa puꞌij tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye siaj sij aꞌyan tyíꞌmuaꞌtzej? 9¿Tyiꞌtanyí quee tyésiꞌ, nyi nyaj aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen ɨ tɨquee tyéjchevej yee: “Nuꞌríj tyimuaatúꞌuunyiꞌriꞌ ɨ paj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j ɨ Dios jimi”, nusu nyaj aꞌyan yee: “Ájchesij, pajta jaꞌantyiꞌɨꞌɨj muaꞌ utáatzij pajta jeꞌen jóꞌraꞌnyij”? 10Aꞌyaa nu nyij tyajamuaataséjratyeꞌsij tɨ ɨ yójraꞌ ɨ Dios ajta aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej íiyan ɨ cháanacaj japua tɨꞌij tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzeerej ɨ Dios jimi.

Aj puꞌij aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ quee tyéchavaaj tɨjɨn:

11—Aꞌyaa nu muéetzij tyíꞌmuaꞌixaatyeꞌ, ájchesij, pataꞌaj jaꞌantyiꞌɨꞌɨj muaꞌ utáatzij, áricuj joꞌpaj jaꞌchej.

12Aj puꞌij ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌ ájchej, aj puꞌij jatyɨ́j ɨ juꞌutáatzij tɨꞌquij jóꞌraa, néijmiꞌi metyiꞌséeracaj ɨ tyeɨ́tyee. Aj mu mij néijmiꞌi jeꞌej tyityoꞌtóomuajtyacaꞌ majta tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios, aꞌyan metyiꞌxáataj tɨjɨn:

—Catu aꞌnáj tyiꞌtɨ́j aꞌyan tyuꞌséj.

Jesús pu jaatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ Leví

(Mt. 9:9-13; Lc. 5:27-32)

13Aj puꞌij ajtáhuaꞌaj ɨ Jesús aꞌáa joꞌmej joꞌtɨj jaꞌvaꞌástɨmee ɨ jájtyij, majta ɨ tyeɨ́tyee jimi mu ajtyáxɨɨriacaꞌ, aꞌɨ́ɨ puꞌij tyihuáꞌmuaꞌtyajcaꞌaj. 14Tɨꞌɨj aꞌáa joomáꞌcaj aꞌɨ́j pu huaséj ɨ Leví, yójraꞌ tɨ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ Alfeo, aꞌúu pu jeꞌrácatyii joꞌmaj huajaꞌjijveꞌ ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcariaꞌaj ɨ Roma pujmuaꞌ. Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Pataꞌaj nyaj jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen.

Aj puꞌij ɨ Leví ájchej tɨꞌquij jamuán joꞌmej.

15Aj puꞌij aꞌyan tyuꞌrɨ́j tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌáa tyajaꞌcuajꞌcáj joꞌtɨj jaꞌchej ɨ Leví, majta jéehua ɨ maj huáꞌjijvaꞌcaꞌaj ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcariaꞌaj, majtáhuaꞌaj séecan ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee, aꞌɨ́ɨ mu majta tyíꞌcuaꞌajcaa ɨ méesaj japua, jamuán ɨ Jesús majta ɨ maj jamuán huacɨ́j, jiꞌnye jéehua mu ɨ maj Jesús jamuán huajúꞌcaꞌaj. 16Séecan mu ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, ɨ maj fariseos puéꞌeen, matɨꞌɨj jaaséj tɨ ɨ Jesús huaꞌ jamuán tyíꞌcuaꞌajcaa, aꞌyaa mu tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ ɨ maj jamuán huacɨ́j ɨ Jesús tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyajaꞌmuamuaꞌtyej tyíꞌcuaꞌcaa aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj tyíꞌtyejijveꞌ ajta huaꞌ jamuán ɨ maj jéehua jáꞌɨtzeereꞌ?.

17Jesús pu huóꞌnamuajriꞌ, aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyíꞌcucuiꞌ camu aꞌɨ́jcɨ jimi ajoꞌréꞌnyesij ɨ tɨ tyíꞌhuaꞌtacaa, sulu aꞌɨ́ɨmaj mu ajoꞌréꞌnyej ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ. Canu nyáaj aꞌɨ́jcɨ jɨn mu joꞌvéꞌmej nyej nyij aꞌɨ́ɨjma huatájeevej ɨ maj tyámuaꞌ een, sulu aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jéehua ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi.

Aꞌɨ́j mu jaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ Jesús jeꞌej maj tyityahuóoꞌitziꞌveꞌen

(Mt. 9:14-17; Lc. 5:33-39)

18Séej mu aꞌyan tyúuꞌitziꞌvaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ Juan maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj, majta ɨ fariseos, aj mu mij séecan ɨ tyeɨ́tyee ajeꞌréꞌnyej ɨ Jesús jimi matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨmaj mu juꞌitziꞌvee ɨ Juan maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj majta ɨ fariseos, ¿jiꞌnye mej mij quee juꞌitziꞌvee ɨ maj ajamuán huacɨꞌɨj?

19Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—¿Nyiquij ɨꞌríj maj juꞌítziꞌveꞌej ɨ maj huoꞌtáꞌinyej mej mij tyuꞌyéꞌestej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ sɨ́ɨj huatyényeɨɨchij, tɨꞌɨj ɨ tɨ huatyényeɨɨchij ooj huaꞌ jamuán ajoꞌtyávaacaj? Tɨpuaꞌaj ooj huaꞌ jamuán ajoꞌtyávaacaj ɨ tɨ huatyényeɨɨchij, capu jeꞌej tyíɨꞌrij maj juꞌítziꞌveꞌej. 20Ajta aꞌyaa pu atyojoꞌréꞌnyesij ɨ xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jáꞌviꞌtɨn ɨ tɨ huatyényeɨɨchij, tɨꞌɨj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej, aj mu mij juꞌitziꞌveꞌen.

21Capu aꞌtɨ́j jaacuꞌnyaꞌpuan ɨ cáanarij tɨ míꞌmaꞌcan ɨ cáanarij jɨmeꞌ tɨ jájcuaj, jiꞌnye huatyátzuꞌtaj ɨ cɨ́ɨxurij tɨ jájcuaj tɨꞌɨj huatyájoꞌsinyiꞌhuaj, aj puꞌij jaꞌnásujtzaꞌnaj ɨ tɨ míꞌmaꞌcan, tɨꞌquij jéetzeꞌ vaꞌtɨ́j anasúutzaꞌnyij jaꞌmej. 22Camu majta ɨ nahuáj tɨ jájcuaj ucátoꞌsij ɨ cɨ́xoꞌrij tzajtaꞌ tɨ uriáꞌcueꞌrijhua, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu újmueꞌrij tɨꞌquij ootátzaanyij ɨ cɨ́xoꞌrij tɨ uriáꞌcueꞌrijhua, aj puꞌij jóꞌvesij ɨ cɨ́xoꞌrij ajta ɨ nahuáj. Aꞌɨ́j pu jɨn juxɨeꞌveꞌ maj juꞌcájtoꞌnyij ɨ cɨ́xoꞌrij tzajtaꞌ tɨ jájcuaj ɨ nahuáj tɨ ajta jájcuaj.

Aꞌɨ́ɨ mu jíꞌijtzaanaxɨj ɨ tyeríicuj ɨ Jesús maj jamuán huacɨ́j aꞌnáj matɨꞌɨj puaꞌaj jusoꞌpii

(Mt. 12:1-8; Lc. 6:1-5)

23Aꞌájna xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii, Jesús pu aꞌáa joomaꞌcaꞌaj joꞌtɨj tyeríicuj jaꞌhuastiꞌ, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, matɨꞌɨj aꞌáa joojuꞌuj, aꞌɨ́ɨ mu huatyóohuij maj jíꞌijtzaanaxɨꞌɨn ɨ muéeyaꞌraꞌ ɨ tyeríicuj. 24Majta ɨ fariseos aꞌyaa mu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Cásɨꞌ, ¿jiꞌnye mej mij aꞌyan rɨcɨj ɨ maj ajamuán huacɨꞌɨj jeꞌej tɨquee tyíɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j aꞌyan rɨjcaj aꞌájna ɨ xɨcáaraꞌ jitze ɨ maj jitzán jusoꞌpii?

25Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—¿Nyi sequée muaꞌaj aꞌnáj joꞌjíjvej ɨ yuꞌxarij jitze jeꞌej tɨ huarɨ́j ɨ David tɨꞌɨj huataíꞌcuatacaꞌ, majta ɨ maj jamuán huacɨ́j? 26Tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Abiatar puaaríj jɨn tyiꞌtyaváacaj, David pu utyájrupij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ tɨꞌquij jáacuaj ɨ páan ɨ maj jaatámuꞌvejritacaꞌ ɨ Dios jimi, ɨ maj aꞌɨ́ɨ manaꞌaj jacuaꞌcariaꞌaj ɨ puaaríij, ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨjma huacueꞌej ɨ maj jamuán huajúꞌcaꞌaj.

27Ajtáhuaꞌaj pu ɨ Jesús aꞌyan tyihuóꞌixaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii aꞌyaa pu tyoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌhuacaꞌ tɨꞌij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ tyeɨ́tyee, camu mej mij ɨ tyeɨ́tyee jaatyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii. 28Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ yójraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej ɨ xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii.