Search form

San Marcos 9

Tɨꞌɨj ɨ Jesús seequéj éenyeꞌej huataséjre

(Mt. 17:1-13; Lc. 9:28-36)

1Jesús pu ajta aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ maj séecan ɨ maj yahuatyúꞌuj iiyeꞌej, aꞌɨ́ɨ mu quee jaxɨeꞌveꞌ maj huácuiꞌnyij ꞌasta manaꞌaj quee jaaséj tɨꞌɨj yatanyéj ɨ Dios tɨꞌij tyuꞌtaꞌíjtaj íiyan ɨ cháanacaj japua aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej.

Tɨꞌɨj ɨ Jesús seequéj éenyeꞌej huataséjre

(Mt. 17:1-13; Lc. 9:28-36)

2Tɨꞌɨj aráseej xɨcáj tyoomáꞌcaj, Jesús pu aꞌáan joꞌojnyéj ɨ jɨríj japua, aꞌɨ́ɨjma pu joꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro, ajta ɨ Santiago ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan. Aꞌáa puꞌij huaꞌ jɨ́ɨsaꞌ seequéj huatóosejratacaꞌ ɨ Jesús. 3Tyámuaꞌ pu naa tyuꞌtyácueenariacaꞌ ɨ tyíꞌcaanariaꞌraꞌ aꞌyájna tɨꞌɨj quee aꞌtɨ́j tyeeyíꞌtɨn tɨ cáanarij aꞌyan tyuꞌtyájoꞌsin tɨꞌij aꞌyan tyiꞌcuéenaviꞌij jáꞌraꞌnyij. 4Majta aꞌɨ́j huaséj ɨ Elías majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Moisés, aꞌɨ́ɨ mu jamuán tyíꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. 5Pedro puꞌij aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Maeestro, xáꞌpuɨꞌ pu naa tyaj yahuatyúꞌuucaj aꞌyájna. Tyicheꞌ huéeicacaa huátaahuaj ɨ ɨnáamuaj, sɨ́ɨj tɨ muéetzij muaꞌ arí jaꞌmej, ajta sɨ́ɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Moisés ajta sɨ́ɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Elías.

6Jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj mu tyuꞌtátzɨɨn ɨ maj jamuán, ajta ɨ Pedro capu jamuaꞌreeriacaꞌaj jeꞌej tɨ tyuꞌtaxáj. 7Aj puꞌij jéetɨrij huataséjre tɨꞌquij huaꞌ japua acáviꞌrixɨj. Ajta ɨ jéetɨrij tzajtaꞌ pu nyúucarij huatánamuajre tɨ aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Aꞌíi pu nyiyóoj puéꞌeen ɨ nyaj jaxɨeꞌveꞌ, xáanamuajriꞌ. 8Aj mu mij, matɨꞌɨj ajoonyéjnyeꞌriacaꞌ, camu cheꞌ aꞌtɨ́j huaséj jamuán, aꞌɨ́ɨ puꞌuj jusɨ́ɨj ɨ Jesús ajoꞌtyávaacaꞌaj.

9Matɨꞌɨj ajeꞌcajúꞌcaj ɨ jɨríj jitze, Jesús pu huoꞌtaꞌíj maj quee aꞌtɨ́j ixaatyeꞌej jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j tyuꞌséj, ꞌasta naꞌaj quee ɨ Dios yójraꞌ huatájuuritaj. 10Aꞌɨ́j mu jɨn aꞌɨ́ɨn manaꞌaj jamuaꞌreeriacaꞌaj, tyij majta aꞌyan tyúuꞌihuoꞌracaꞌaj jeꞌej tɨ huatóomuaꞌaj ɨ tɨ huatájuuritaj. 11Aꞌyaa mu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ Jesús tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye mej mij aꞌyan tyíꞌxaj ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta tɨ ɨ Elías anaquéej yaꞌuvéꞌnyesij?

12Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨ ɨ Elías anaquéej uvéꞌnyesij, ajta aꞌɨ́ɨn néijmiꞌi tyámuaꞌ tyíꞌuuren. ¿Ajta jiꞌnye tɨꞌij aꞌyan tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨ ɨ yójraꞌ ɨ Dios jajpuéetzij jaꞌmej majta jeꞌen jaatyáxaahuataj? 13Ajta nyáaj nu aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ Elías arí yatanyéj, majta ɨ tyeɨ́tyee aꞌyaa mu jáaruuj jeꞌej maj tyaaxɨéꞌvaꞌcaꞌaj, aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ yuꞌxarij jitze jeꞌej tɨ tyaꞌraꞌnyíicheꞌ jimi.

Jesús pu tyamuéej tyúꞌhuaaj tyiyáaruꞌ tɨ tzajtaꞌ úꞌsejriaꞌcaꞌaj

(Mt. 17:14-21; Lc. 9:37-43)

14Matɨꞌɨj ajeꞌréꞌnyej joꞌmaj jeꞌej jéꞌeenyeꞌej ɨ séecan ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j, aꞌáa mu huojoꞌtyoj majta jéehua ɨ tyeɨ́tyee ajaꞌtyúusɨɨriaꞌcaꞌaj huaꞌ jamuán, majta séecan ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta aꞌɨ́ɨ mu tyihuáꞌihuoꞌracaꞌaj menyínyuꞌcacuj. 15Matɨꞌɨj jaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, néijmiꞌi mu ootyáhuaachacaꞌ mej mij jaatatyójtyeꞌen muutyámuaꞌvaꞌaj. 16Aꞌɨ́ɨ puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí jɨn setyúuꞌihuoꞌ aꞌmújma jamuán?

17Sɨ́ɨj tɨ aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj pu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Maeestro, aꞌyaa nu aꞌjimi javeꞌviꞌtɨj ɨ nyiyóoj, jiꞌnye tyiyáaruꞌ pu tzajtaꞌ séejreꞌ capu ij jatáꞌcaa tɨ huatányuunyij. 18Joꞌtɨj naꞌaj jeꞌej jéꞌeenyeꞌ, ɨ tyiyáaruꞌ pu játyaꞌsacaa ajta jeꞌtarɨésij a chóotaꞌ, ajta jéehua éejcueemuxaꞌrij ɨ jutyényij jitze, ajta ancuriocɨꞌmáaj ɨ jutaméj jɨmeꞌ, aj puꞌij téꞌej huatyácɨyaaxarij. Nuꞌríj huoꞌtáhuaviiriꞌ ɨ maj ajamuán huacɨꞌɨj maj jaatamuárityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌ, majta aꞌɨ́ɨmaj camu pu jáaruuj.

19Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Tyeɨ́tyee séej quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ. ¿Aꞌchunyéj ooj juxɨeꞌveꞌ nyaj jaꞌmua jamuán yahuatyávaacaj? ¿Aꞌchunyéj nyooj jaꞌmua jɨmeꞌ aꞌvíicueꞌriaꞌaj naꞌmej?

—Meseꞌvéꞌviꞌtɨj ɨ tyamuéej.

20Aj mu mij ayeꞌvéꞌviꞌtɨj ɨ tyamuéej jimi ɨ Jesús. Ajta tɨꞌɨj ɨ tyiyáaruꞌ jaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu jaatacáꞌtzɨj ɨ tyamuéej, aj puꞌij arájvej a chóotaꞌ putahuɨꞌtzɨꞌɨj ajta éejcueemuxaꞌriacaꞌ ɨ jutyényij jitze. 21Jesús pu aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ táatajraꞌ tɨjɨn:

—¿Aꞌchunyéj arí áꞌtyeej tɨ aꞌyan tyeꞌtyáꞌsacaa?

Ajta ɨ táatajraꞌ aꞌyaa pu tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Tɨꞌɨj naꞌaj jeꞌej tyiꞌcɨ́leenyeꞌej. 22Aꞌɨ́jna ɨ tyiyáaruꞌ tɨ tzajtaꞌ séejreꞌ, mueꞌtɨ́j pu áan yoꞌtyájrɨej ɨ tɨéj tzajtaꞌ ajta a jáataꞌ, tɨꞌij jaajéꞌcaj. Aꞌyaa puꞌij, tɨpuaꞌaj peeyíꞌtɨhuaꞌan paj tyáahuaatyeꞌen, táꞌancuꞌvaxɨꞌ ityájma pajta taatáhuɨɨreꞌen.

23Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye pej pij aꞌyan tyíꞌxaj yee: tɨpuaꞌaj peeyíꞌtɨhuaꞌan? Néijmiꞌi pu tyíɨꞌrij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

24Aj puꞌij ɨ táatajraꞌ ɨ tyamuéej aꞌyan tyuꞌjíjhuacaꞌ tɨjɨn:

—Nyáaj nu tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Naatáhuɨɨreꞌ nyej nyij jéetzeꞌ tyáꞌantzaahuatyeꞌen.

25Tɨꞌɨj ɨ Jesús huoꞌséj maj jéehua ɨ tyeɨ́tyee ajtyáxɨɨrisimaꞌaj, aj puꞌij jajtyáꞌxɨj ɨ tyiyáaruꞌ tɨ tzajtaꞌ séejreꞌ ɨ tyamuéej, aꞌyan tɨjɨn:

—Tyiyáaruꞌ mu paj quee iityánamuaj pajta quee atányuuvej, nyáaj nu aꞌyan tyíꞌmuaꞌijtyeꞌ paj jaatátoonyij mu tyamuéej pajta quee cheꞌ tzajtaꞌ utyáruꞌpicheꞌen.

26Aj puꞌij huajíjhuacaꞌ ɨ tyiyáaruꞌ, ajtáhuaꞌaj pu jaatacáꞌtzɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyamuéej. Aj puꞌij iirájraa, aꞌáa pu yóorɨej cuxáa tɨ jaajéꞌcaj, aꞌɨ́j mu jɨn mueꞌtɨ́j aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn huamuɨ́ꞌ. 27Ajta ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu jajvíꞌ muácaꞌraꞌan jitze, tɨꞌquij jaꞌajriáj, aj puꞌij huatyéechaxɨj ɨ tyamuéej.

28Ajta jeꞌen ɨ Jesús chiꞌtáj utyájrupij, aj mu mij ɨ maj jamuán huacɨ́j jujɨ́meꞌ aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye tyej tyij quee ityáj pu jáaruuj tyaj jaatamuárityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌ tɨ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj?

29Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Siataꞌaj jaatamuárityeꞌen ɨ tyiyáaruꞌ tɨ aꞌyan een aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj huatyényuunyij ɨ Dios jimi.

Jesús pu ajtáhuaꞌaj jaataxájtacaꞌ tɨ muɨꞌnyij

(Mt. 17:22-23; Lc. 9:43-45)

30Matɨꞌɨj aꞌáa joꞌcɨ́j, aꞌáa mu huatyéenyej aꞌájna a Galileea. Ajta ɨ Jesús capu jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ aꞌtɨ́j jáamuaꞌreej, 31jiꞌnye avíitzij pu jɨn tyihuáꞌmuaꞌtyajcaꞌaj ɨ maj jamuán huacɨ́j. Aꞌyaa pu tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ Yójraꞌ ɨ Dios pu huatátuiiriꞌhuaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyétyacaa, aj mu mij jajeꞌcatan, ajta huéeicaj xɨcáj jitze huatájuuritaj.

32Majta aꞌɨ́ɨmaj camu yóꞌiteecaꞌaj tyiꞌtɨ́j tɨ huáꞌixaatyaꞌcaꞌaj, majta tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj maj jaataꞌíhuoꞌ.

¿Aꞌtanyíj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ?

(Mt. 18:1-5; Lc. 9:46-48)

33Aꞌáa mu jaꞌráꞌaj chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Capernaúm. Matɨꞌɨj meríj chiꞌtáj iiratyáꞌcaj, Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí xúuꞌihuoꞌracaꞌaj ɨ juyéj jitze?

34Ajta capu sɨ́ɨj huatanyúj, jiꞌnye aꞌyaa mu tyúuꞌihuoꞌracaꞌaj ɨ juyéj jitze aꞌtɨ́j tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ. 35Aj puꞌij ɨ Jesús ooyíxɨj, tɨꞌquij huoꞌtajé ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej aꞌyaa puꞌij tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jaxɨeꞌvaꞌaj tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ tɨ jéetzeꞌ cɨléenyeꞌ jɨn tyiꞌtyávaacaj, ajta jeꞌen néijmiꞌcaa huatyáhuɨɨreꞌen.

36Ajta jeꞌen páꞌrɨꞌɨj aꞌáa jéꞌtaꞌ joꞌtyéjchej aꞌɨ́ɨjma jimi, aj puꞌij jájtɨɨ tɨꞌquij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

37—Aꞌtɨ́j tɨ jaataxɨéꞌveꞌen nyej jitze maꞌcan séej ɨ páꞌrɨꞌɨj tɨꞌɨj aꞌíjna, aꞌɨ́ɨ pu ajta nyéetzij naataxɨéꞌveꞌej, ajta ɨ tɨ nyéetzij naataxɨéꞌveꞌen, capu nyéetzij naꞌaj naataxɨéꞌveꞌej, sulu aꞌɨ́j pu ajta huataxɨeꞌvej ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ.

Aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tájchaꞌɨɨreꞌ, tajitzé pu ajtyámaꞌcan

(Lc. 9:49-50; Mt. 10:42)

38Juan pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Maeestro, séej tu huaséj tɨ aꞌnyúucaritzeꞌ huáꞌmuarityaꞌcaꞌaj ɨ tyiyáaruꞌ ɨ maj huaꞌ tzajtaꞌ séejreꞌ ɨ tyeɨ́tyee, aj tutyij jaatáꞌijmuejriꞌ tɨꞌij quee aꞌyan rɨjcaj, jiꞌnye capu tajitzé ajtyámaꞌcan.

39Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Caxu jaꞌijmuejraj, jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌyan rɨjcaj ɨ maj jɨn jeꞌej tyoꞌtaséj nyej jitze maꞌcan, capu aꞌnáj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌnyaxáataj jaꞌmej. 40Aꞌɨ́jna ɨ tɨ quee tájchaꞌɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu tahuɨɨreꞌ. 41Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ cɨ́ɨ tyajamuaatáꞌan ɨ jájtyij siaj sij huayeꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj nye jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ Dios tyaatanájchityeꞌsij.

Tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn jajpuéjtzij jaꞌmej tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j ootyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi

(Mt. 18:6-9; Lc. 17:1-2)

42—Aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌan tɨꞌij sɨ́ɨj jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij ɨ tɨquee xu aꞌchu tyáꞌtzaahuatyeꞌ nye jimi, jéetzeꞌ pu jatyáhuɨꞌrii maj jaꞌtyárɨeenyij ɨ jájrij jitze tyetyéj vaꞌcán maꞌcaveꞌran ɨ maj jɨn tyíꞌtɨxɨcaa. 43Tɨpuaꞌaj muaꞌ muácaꞌ caꞌnyíjraꞌaj muaatáꞌan pej pij tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij, peꞌentyivéjche, jéetzeꞌ pu muatyáhuɨꞌrii paj séej panaꞌaj ajtamuácaꞌaj júurij puaatyáꞌɨtzeereꞌen, quee paj huaꞌpuácaa ajtamuácaꞌaj aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen joꞌpaj yaꞌajpuéetzij puáꞌmej, joꞌtɨj quee aꞌnáj jáꞌmuɨꞌnyij ɨ tɨéj. 44Joꞌmaj quee aꞌnáj jáꞌcuiꞌnyij ɨ chuiꞌnúuj, ajta ɨ tɨéj quee aꞌnáj jáꞌmuɨꞌnyij. 45Naꞌríij muaꞌ ɨ́ɨcaj caꞌnyíjraꞌaj muaatáꞌan pej pij jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij, iiráavejchij, jéetzeꞌ pu muatyáhuɨꞌrii paj séej panaꞌaj iiraꞌɨ́ɨcaj júurij puaatyáꞌɨtzeereꞌen, quee paj huaꞌpuácaa iiraꞌɨ́ɨcaj aꞌáa poꞌtyáꞌɨtzeereꞌen joꞌtɨj jáꞌtaa, 46joꞌmaj quee aꞌnáj jáꞌcuiꞌnyij ɨ chuiꞌnúuj, ajta ɨ tɨéj quee aꞌnáj jáꞌmuɨꞌnyij. 47Naꞌríij muaꞌ jɨꞌɨj caꞌnyíjraꞌaj muaatáꞌan pej pij jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij, eetátɨchij, jéetzeꞌ pu muatyáhuɨꞌrii paj séej panaꞌaj ajrɨꞌsij aꞌáa poꞌtyájrutye joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj, quee paj huaꞌpuácaa avaꞌjɨꞌsíjmaꞌaj aꞌáa poꞌtyájrutye joꞌtɨj jáꞌtaa, 48joꞌmaj quee aꞌnáj jáꞌcuiꞌnyij ɨ chuiꞌnúuj, ajta ɨ tɨéj quee aꞌnáj jáꞌmuɨꞌnyij.

49Jiꞌnye néijmiꞌi xu japuéjtzitaren siaj sij tyámuaꞌ tyityeetyáꞌɨtzeereꞌen ɨ jutzájtaꞌ. 50Aꞌyaa pu tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ unáj tɨꞌij tyíꞌmeꞌraꞌcatyeꞌej ɨ cueꞌráj, ajta tɨpuaꞌaj rájxɨꞌnyij ɨ tɨ áncatzaj, ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨꞌij ajtáhuaꞌaj áncatzaj jáꞌraꞌnyij? Siataꞌaj muaꞌaj aꞌyan eenyeꞌ tɨꞌɨj ɨ unáj siataꞌaj juxáahuaj séjreꞌej séej jamuán siajta séej.