Search form

San Mateo 1:10

10Ezequías pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Manasés, ajta aꞌɨ́jna ɨ Manasés aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Amón, ajta aꞌɨ́jna ɨ Amón, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Josías.