Search form

San Mateo 11

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨ huojoꞌtaꞌítyacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj

(Lc. 7:18-35)

1Tɨꞌɨj Jesús jaatapuáꞌcɨtacaꞌ tɨ tyihuóꞌixaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej, aj puꞌij jóꞌraa, tɨꞌɨj ij aꞌyee joꞌréꞌnyej ɨ chájtaꞌnaj jitze, tɨꞌij tyihuóꞌmuaꞌtyej ajta tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee.

2Ajta aꞌɨ́jna ɨ Juan ɨ tɨ eetyánamiꞌhuacaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu jáamuaꞌreeriꞌ jeꞌej tɨ ɨ Jesús rɨjcaa. Aj puꞌij séecan huataꞌítyacaꞌ ɨ maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj 3mej mij aꞌyan tyiyoꞌtaꞌíhuoꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨpuaꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, nusu aꞌyan tyuuxɨéꞌvaꞌcaj mej mij séej huachoꞌveꞌen.

4Jesús puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Séricuj, siataꞌaj jaatéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j tyíꞌsej ajta jeꞌej siaj tyíꞌnamuaj. 5Siataꞌaj jaatéꞌexaatyeꞌen maj meríj atanyéjnyeꞌ ɨ maj aracúcuꞌnyijmaꞌcaa, majta meríj rácɨjcɨꞌnyiveꞌ ɨ maj quee rácɨjcɨꞌnyiveꞌej, majta aꞌɨ́ɨmaj meríj huarúj ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj cáꞌatzaj ɨ juhuéꞌraꞌ jitze, majta ɨ maj nácuxɨeꞌejmaꞌcaa meríj iityanamuáarajmee, majta meríj huatájuuriacaꞌ ɨ maj meríj huácuiꞌijcaa, majta ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ muꞌríj jáanamuajriꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. 6Cheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ quee juhuáritaꞌ huaréꞌyiꞌij nye jimi aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ quee cheꞌ tyéꞌviicueꞌ.

7Matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj joꞌcɨ́j ɨ maj Juan jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj, Jesús pu huatyóochej tɨ tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ Juan, aꞌyan tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí usioꞌtyéesej aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj? ¿Nyiquij ɨ huíinyij usioꞌtyéesej áacaj tɨ jaariáꞌtuuxɨj? 8Naꞌríij sequée, ¿tyiꞌtanyí sianaꞌaj ujoꞌtyéesej? ¿Nyi aꞌtɨ́j sioꞌtyéesej tɨ naa eenyeꞌen tyíꞌchaan? Muaꞌaj xu aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej maj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj naa eenyeꞌen tyíꞌchaan, aꞌúu mu jaꞌchej ɨ huaꞌ chiꞌtáj ɨ rey. 9Arí tɨpuaꞌaj sequée aꞌyan huarɨ́j, ¿jiꞌnye siaj sij aꞌáa jaꞌtanyéj? ¿Nyi aꞌɨ́jna usioꞌtyéesej aꞌtɨ́j tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj? Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, aꞌɨ́j xu ujoꞌtyéesej ɨ Juan ɨ tɨ ajta jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee quee sɨ́ɨj tɨ ajta aꞌɨ́jna jɨn tyiꞌtyéjvee tɨ Dios jitze maꞌcan tyihuóꞌixaatyeꞌen. 10Juan pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jaꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze aꞌyan tɨjɨn:

Nyáaj nu séej huataꞌítyij tɨ anaquéej huamaꞌaj jaꞌmej

tɨꞌij tyámuaꞌ tyúꞌuurej a juyéj jitze.

11Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj yan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, capu aꞌtɨ́j aꞌnáj tyeꞌentyájrupij tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨ jéetzeꞌ veꞌéj quee ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyéjvee aꞌɨ́jna ɨ Juan, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jéetzeꞌ cɨléenyeꞌ jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ Dios jimi, jéetzeꞌ pu vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j quee aꞌɨ́jna ɨ Juan.

12’Tɨꞌɨj naꞌaj tyuꞌséjrej aꞌɨ́jna ɨ Juan, ya tɨ jeꞌréꞌnyej, tyeɨ́tyee mu jéehua tyíꞌtyeseꞌ mej mij utyájrutyej joꞌtɨj ɨ Dios jáꞌsejreꞌ, majta ɨ maj jéehua uhuácacaꞌnyeꞌ aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrityeꞌen tajapuá tɨ tyejéꞌsejreꞌ. 13Néijmiꞌi ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, ajta ɨ yuꞌxarij jitze Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, néijmiꞌi mu jaataxájtacaꞌ jeꞌej tɨ ɨ Dios tyíꞌijta íiyan ɨ cháanacaj japua, majta móoj aꞌyan tyáꞌxajtacaꞌaj ꞌasta naꞌaj quee huataséjre aꞌɨ́jna ɨ Juan, 14ajta tɨpuaꞌaj aꞌyan setyityóocaꞌnyej siaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen, aꞌɨ́jna ɨ Juan aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ juxɨeꞌveꞌ tɨ ya uvéꞌnyej aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Elías. 15Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj ityanamuáarajmee, micheꞌ tyámuaꞌ tyáanamuaj.

16’¿Jiꞌnye nyanaꞌaj tyihuoꞌtaxáj jeꞌej maj een ɨ tyeɨ́tyee ijíij maj yan huacháatɨmee? Aꞌyaa mu een matɨꞌɨj ɨ tɨꞌríij ɨ maj véjriꞌ jaꞌajtyíj joꞌmaj tyajáꞌtoj, ɨ maj huaꞌtyéjiꞌvii ɨ séecan aꞌyan tɨjɨn: 17“Tyetyuꞌtácɨꞌsityej, siajta muaꞌaj caxu tyuꞌtyéenyej; tyajta tu tyuꞌtáchuiicacaꞌ tyataxamúurityaꞌaj, siajta muaꞌaj caxu huatóoxaamujri.” 18Jiꞌnye tɨꞌɨj ɨ Juan yan uvéꞌnyej, ɨ tɨ juꞌítziꞌvaꞌcaꞌaj, ajta quee jayaꞌcariaꞌaj ɨ nahuáj; aꞌyaa xu sij tyaataxájtacaꞌ tɨ tyiyáaruꞌ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj. 19Ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨn yan uvéꞌnyej ɨ tɨ ajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ, tɨquee aꞌyan tyúuꞌitziꞌveꞌ, ajta jayaꞌcaa ɨ nahuáj, muaꞌaj xu sij aꞌyan tyaaxájtacaꞌ tɨjɨn huápuɨꞌɨj pu tyíꞌcuaꞌcaa, ajta jayaꞌcaa ɨ nahuáj, ajta huáꞌjaahuatyeꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, ajta ɨ maj huáꞌjijveꞌ ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcaa. Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn Dios néijmiꞌi tyuꞌyíꞌtɨn, aꞌɨ́ɨ pu huataséjreꞌsij.

Jeꞌej maj tyaꞌajpuéetzij muáꞌjuꞌun ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmee ɨ chájtaꞌnaj jitze joꞌmaj quee tyajáꞌtzaahuatyeꞌ

(Lc. 10:13-15)

20Aj puꞌij Jesús huatyóochej tɨꞌij huaꞌajtyáꞌxɨꞌɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmaꞌcaa joꞌtɨj arí jéehua tyojoꞌmuárɨeꞌcaꞌaj mej mij tyámuaꞌ tyoꞌtaséj, jiꞌnye camu huatyóohuij maj seequéj tyúꞌmuaꞌtyij. Aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

21—Cheꞌ jeꞌej tɨnaꞌaj jaꞌmua jimi mu siaj Corazín jaꞌchej. Cheꞌ jeꞌej tɨnaꞌaj jaꞌmua jimi mu siaj Betsaida jaꞌchej. Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌyan chaꞌtaj nyanaꞌaj tyuꞌmuárɨeꞌnyiicheꞌ aꞌájna a Tiro, nyajta aꞌájna a Sidón, aꞌyájna jeꞌej nyaj nyeríj huarɨ́j jaꞌmua jimi, aꞌɨ́ɨ mu meríj tyaꞌantzáahuatyeꞌnyijcheꞌ ɨ Dios jimi, metyuꞌtuuꞌúunyiꞌran majta nasíj ahuohuáatyaꞌxɨꞌɨn. 22Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ aꞌyan tyeꞌmej tɨꞌɨj atyojoꞌréꞌnyej aꞌnáj tɨ ɨ Dios huáꞌxɨjtyeꞌen, jéetzeꞌ xu muaꞌaj jajpuéetzij xáꞌjuꞌun mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmaꞌcaa aꞌájna a Tiro majta aꞌájna a Sidón. 23Siajta muaꞌaj mu siaj Capernaúm joꞌcháatɨmee, ¿nyi aꞌyan setyityóomuajtye tɨ ɨ Dios jamuaatáꞌsij siaj sij tajapuá jaꞌséeriaꞌaj xáꞌraꞌnyij? Caxu xaa nyuꞌuj, Dios pu puéjtzij jamuaatáꞌsij, aꞌáa xu joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen joꞌtɨj jaꞌtyácun ajta quee ámiteereꞌ aꞌchu tɨ ajoꞌcátyee. Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌyan chaꞌtaj nyanaꞌaj huárɨnyiicheꞌ aꞌájna a Sodoma jeꞌej nyaj nyeríj tyuꞌmuárɨej jaꞌmua jimi, aꞌɨ́ɨ pu ooj ɨ chájtaꞌnaj yeséeriaꞌcajcheꞌ ijíij. 24Ajta aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn tɨꞌɨj aꞌájna tyojoꞌréꞌnyej aꞌnáj tɨ ɨ Dios huáꞌxɨjtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, muaꞌaj xu jéetzeꞌ jajpuéetzij xáꞌjuꞌun mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmaꞌcaa aꞌájna a Sodoma.

Musioꞌváꞌjuꞌ nye jimi siataꞌaj huóosoꞌpeꞌen

(Lc. 10:21-22)

25Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze Jesús pu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Muáaj mu paj nyavástaraꞌ, ɨ paj tyíꞌijta u tajapuá, pajta íiyan ɨ cháanacaj japua, muéetzij nu tyíꞌmuatyojtziꞌreꞌ, jiꞌnye muáaj paj huoꞌtaꞌ mej mij yoꞌitéej muáꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ een a jimi, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ, pajta quee huoꞌtaꞌ maj yoꞌitéej muáꞌraꞌnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj támuaꞌrej, majta ɨ maj jéehua tyojóꞌitej. 26Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna nyavástaraꞌ, aꞌyaa pu muéetzij tyimuaꞌránajchacaꞌ.

27’Néijmiꞌi pu tyinaatátuii aꞌɨ́jna ɨ nyavástaraꞌ. Capu aꞌtɨ́j tyámuaꞌ tyíꞌnyamuaꞌtyej jeꞌej nyaj een, sulu aꞌɨ́ɨ puꞌuj ɨ nyavástaraꞌ, capu ajta aꞌtɨ́j tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌtyej ɨ nyavástaraꞌ, sulu nyáaj ɨ nyaj yójraꞌ puéꞌeen nyáaj nu xaa jamuaꞌtyej, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan tyinaꞌráanajchi mej mij jáamuaꞌtyij. 28Siataꞌaj nye jimi mujoꞌváꞌjuꞌun néijmiꞌi mu siaj cuaꞌnaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ siaj jahuoo siaj tyámuaꞌ tyaatáꞌan ɨ Dios, siajta aꞌɨ́jcɨ jɨn tyíꞌtyeseꞌ siaj néijmiꞌi jɨn jaꞌráꞌastijreꞌen, nyáaj nu jamuaatáꞌsij siaj sij huóosoꞌpeꞌen. 29Siataꞌaj tyeꞌentyájrutyej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyaj jɨn tyajáꞌmuaꞌijcatyeꞌ, siajta nye jimi tyiꞌhuóomuaꞌtyej, jiꞌnye nyáaj nu muáꞌajcan, nyajta quee áꞌnyatzaahuatyeꞌ, nyáaj nu nyij jamuaatáꞌsij siaj tyámuaꞌ huárɨnyij ɨ jutzájtaꞌ. 30Jiꞌnye capu muárɨeꞌrij siaj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej nyaj tyajamuaataꞌíjtyeꞌsij, ajta ɨ nyaj jɨn tyajáꞌmuaꞌijcatyeꞌ, capu ajta muárɨeꞌrij siaj sij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej nyaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ.