Search form

San Mateo 14

Jeꞌej tɨ yeꞌej tyuꞌmuɨ́ꞌ aꞌɨ́jna ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj

(Mr. 6:14-29; Lc. 9:7-9)

1Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze, aꞌɨ́jna ɨ rey Herodes, ɨ tɨ tyíꞌijtacaꞌaj aꞌájna Galileea, aꞌɨ́ɨ pu tyúꞌnamuajriꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j uuriajcaꞌaj ɨ Jesús, 2aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jimi tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu huatájuuriacaꞌ. Aꞌɨ́j pu jɨn jaayíꞌtɨn tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij ɨ tyaj jɨn jeꞌej tyoꞌtaséj.

3Aꞌɨ́jna ɨ Herodes, aꞌɨ́ɨ pu anaquéej jaatyéviꞌracaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan, ajta jeꞌen jaꞌnajɨ́ꞌqueꞌej jeꞌtyáanaj. Aꞌyaa pu jáaruuj, jiꞌnye Juan pu jajtyáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ Herodes jaꞌancuréꞌviꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ íitaj ɨ Felipe tɨ jatyéviꞌtɨnyaꞌaj, aꞌɨ́jna ɨ Felipe aꞌɨ́ɨ pu ihuáariaꞌraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ rey, 4Juan puꞌij aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Herodes tɨjɨn:

—Capu jeꞌej tyíɨꞌrij paj jatyéviꞌtɨnyeꞌen muaꞌ ihuáaraꞌ tɨ jatyéviꞌtɨnyaꞌaj.

5Herodes pu jajeꞌcatamuɨꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan, ajta huáꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jamuaꞌreeriacaꞌaj maj aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨ Juan aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej sɨ́ɨj tɨ tyíꞌxajtacaꞌaj Dios jitze maꞌcan. 6Ajta tɨꞌɨj atyojoꞌréꞌnyej aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán huanɨeꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Herodes, aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ ɨ Herodías pu utyájrupij u chiꞌtáj tɨꞌij tyuꞌtyéenyeꞌen jusɨ́ɨj huaꞌ jɨɨsaꞌpuaj, jéehua puꞌij jaꞌránajchacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Herodes, 7aꞌɨ́j pu jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ junyúucaa jɨmeꞌ tɨ jaatáꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ íitɨꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyaatáhuaviiraj. 8Aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ aꞌyan tyaatáhuaviiriꞌ jeꞌej tɨ ɨ náanajraꞌ tyaatéꞌexaa, aꞌyaa pu tɨjɨn:

—Naatɨ́ꞌtyeꞌ túxaꞌaj jitze ɨ muꞌúuraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan tɨ tyíꞌtyaɨꞌracaa.

9Jeꞌej pu puaꞌaj jaataꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ rey, ajta arí aꞌyan tyaꞌtóoratziiriꞌ tɨ aꞌyan rɨnyij jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨ huoꞌtáꞌinyej, aꞌɨ́ɨ mu majta jáanamuajriꞌ tɨ tyuꞌtáꞌ ɨ junyúucaa, aꞌɨ́j pu jɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ mej mij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyaatáhuaviiriꞌ. 10Ajta jeꞌen xantáaruꞌuj huataꞌítyacaꞌ mej mij ujóꞌjuꞌun joꞌtɨj jeꞌtyánamiꞌ aꞌɨ́jna ɨ Juan mej mij jiꞌijvéjchej ɨ muꞌúuraꞌ, 11matɨꞌɨj mij yaꞌrɨ́ɨꞌtyej aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ túxaꞌaj ɨ muꞌúuraꞌ ɨ Juan, majta jeꞌen jaataꞌɨ́ꞌtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ ɨ Herodías, aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ jaataꞌɨ́ꞌtyej ɨ junáanaj.

12Majta ɨ maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan, aꞌɨ́ɨ mu aveꞌréꞌnyej matɨꞌɨj mij yoꞌchuij ɨ tyéviraꞌ, majta jeꞌej jaꞌváꞌnaj, aj mu mij ɨ Jesús ujoꞌtéꞌexaaj.

Jesús pu tyihuoꞌcueꞌej ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj anxɨ́ víꞌraꞌaj aráꞌasej

(Mr. 6:30-44; Lc. 9:10-17; Jn. 6:1-14)

13Tɨꞌɨj ɨ Jesús jáamuaꞌreeriꞌ tɨjɨn meejéꞌcaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan, aj puꞌij jusɨ́ɨj jóꞌraa ɨ báarcuj jitze, aꞌáa pu jaꞌráꞌaj joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj. Majta ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́ɨ mu jáamuaꞌreeriꞌ joꞌtɨj jeꞌej jéꞌeenyeꞌej, aꞌɨ́j mu jɨn curiáꞌcɨxɨj joꞌmaj joꞌcháatɨmee, matɨꞌɨj mij juɨꞌɨcán jaatavén. 14Tɨꞌɨj ɨ Jesús eetáraj ɨ báarcuj jitze, muiꞌcaa pu huaꞌsej ɨ tyeɨ́tyee, aj puꞌij huaꞌancuꞌvajxɨ ajta jeꞌen tyihuóꞌhuaa ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ. 15Tɨꞌɨj huaréꞌchumuaꞌriacaꞌ, aj mu mij aveꞌréꞌnyej jimi ɨ maj jamuán huacɨ́j, matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Puꞌríj tyéchumuaꞌrij, ajta capu aꞌtɨ́j yaꞌ jaꞌchej iiyeꞌej. Pataꞌaj huaꞌréꞌityixɨꞌɨn mej mij joꞌcɨ́xɨꞌɨn majáꞌhuaꞌ chájtaꞌ mataꞌaj tyiꞌtɨ́j huánanan ɨ maj jáacuaꞌnyij.

16Ajta aꞌɨ́jna ɨ Jesús, aꞌyaa pu tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Capu juxɨeꞌveꞌ maj joꞌcɨ́xɨꞌɨn, siataꞌaj muaꞌaj tyihuóꞌcueꞌtyej.

17Aj mu mij aꞌyan tyityaatanyúj tɨjɨn:

—Aꞌyaa tuꞌuj puaꞌmácan tyíchaꞌɨj anxɨ́vicaa ɨ páan, tyajta huaꞌpuácaa ɨ hueꞌtyée.

18Aj puꞌij Jesús aꞌyan tɨjɨn:

—Mesenyajaꞌváɨꞌpuꞌtyeꞌ.

19Aj puꞌij huoꞌtaꞌíj maj ooráꞌsej ɨ tuꞌpíj tzajtaꞌ. Tɨꞌɨj ij Jesús jaꞌancuráɨꞌpuj ɨ páan, ajta ɨ hueꞌtyée, aj puꞌij jútyeꞌ jóꞌnyeeriacaꞌ, tɨꞌquij tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios, ajta jaatyátaaraxɨj ɨ páan, aj puꞌij huoꞌráaɨꞌpuꞌuj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j, majta aꞌɨ́ɨmaj huoꞌráaɨꞌpuꞌtyej ɨ tyeɨ́tyee. 20Néijmiꞌi mu tyúꞌcuaa, ꞌasta manaꞌaj quee huatajuꞌxaj, majta jaariáꞌsɨɨ ɨ páan tɨ aváꞌɨtzee, majta ɨ hueꞌtyée, tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaquéj pu tyaꞌváꞌjɨstixɨj ɨ sicɨ́rij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ tyaꞌváꞌɨtzee. 21Majta ɨ maj tyúꞌcuaa, aꞌyaa mu aráꞌaxcaa aꞌchu anxɨ́ víꞌraꞌaj ɨ tyétyacaa, majta ɨ maj úucaa majta ɨ tɨꞌríij camu huatyéꞌiteerej néijmiꞌi mu tyúꞌcuaa.

Jesús pu antáraa ɨ jájtyij japua

(Mr. 6:45-52; Jn. 6:16-21)

22Aj puꞌij Jesús huoꞌtaꞌíj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j maj atyácɨɨnyej ɨ báarcuj jitze mej mij antácɨɨnyej után jitze pujmuaꞌ, mej mij aꞌɨ́ɨn anaquéej aꞌáa jaꞌráꞌastij, ajta ɨ Jesús aꞌáa pu joꞌtyáꞌɨtzee tɨꞌij huaꞌréꞌityixɨꞌɨn ɨ tyeɨ́tyee. 23Tɨꞌɨj huaꞌreꞌítyixɨꞌɨj, aj puꞌij jusɨ́ɨj antyíraj ɨ jɨríj jitze tɨꞌij huatyényuunyij ɨ Dios jimi. Tɨꞌɨj huariáꞌtɨcaꞌriacaꞌ, aꞌáa pu jusɨ́ɨj joꞌtyávaacaꞌaj, 24ajta aꞌɨ́jna ɨ báarcuj puꞌríj aꞌ ɨmuáj joojósimaꞌaj jéꞌtaꞌ ɨ jájtyij japua. Aj puꞌij huatáꞌaacariacaꞌ caꞌnyíin jɨmeꞌ, tyámuaꞌ pu tyeꞌtyáxɨjrihuaꞌaj ɨ jájtyij ɨ báarcuj jitze, jiꞌnye jéehua pu ajaꞌváꞌaacacaꞌaj. 25Tɨꞌɨj tapuáꞌrisimaꞌcaj, Jesús pu ajoꞌréꞌnyej aꞌájna huaꞌ jimi, jájtyij japua pu huamaꞌcaꞌaj. 26Matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj jaaséj ɨ maj jamuán huacɨ́j, tyámuaꞌ mu tyuꞌtátzɨɨn, aꞌyaa mu tyityeetyejíihuajraa tɨjɨn:

—Tyiꞌtɨ́j pu puéꞌeen tɨ tyúꞌmuarityeꞌ.

27Ajta jeꞌen Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Xaatyóocaꞌnyej mu jutzájtaꞌ, Jesús nu puéꞌeen, caxu tyíꞌtzɨɨnyeꞌej.

28Aj puꞌij ɨ Pedro aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, tɨpuaꞌaj muáaj aꞌɨ́ɨn papuéꞌeenyeꞌ, naataꞌíjtyeꞌ nyaj aꞌmáa uréꞌnyej aꞌjimi ɨ jájtyij japua.

29Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Mujoꞌtéꞌyiꞌij, tɨꞌɨj ij eetáraj ɨ báarcuj jitze, aj puꞌij aꞌuriáꞌrupij ɨ jájtyij japua, aꞌáa pu joomáꞌcaj joꞌtɨj jeꞌej jéꞌeenyeꞌej ɨ Jesús.

30Tɨꞌɨj jaaséej tɨ caꞌnyíin jɨn huatáꞌaacariacaꞌ, aj puꞌij tyuꞌtátzɨɨn, ajta jeꞌen ajoꞌcárutyisimaꞌaj ɨ jájtyij tzajtaꞌ, aꞌyaa puꞌij tyuꞌjíjhuacaꞌ tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, nyaj japua huatányuuchij.

31Tɨꞌɨj ij ɨ Jesús jaꞌuméjcaꞌtacaꞌ, jajvíꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro ɨ muácaꞌraꞌan jitze, aj puꞌij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Capáj aꞌchu tyáꞌtzaahuatyeꞌ. ¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ petyuꞌtátzɨɨn?

32Matɨꞌɨj atyáacɨj ɨ báarcuj jitze, aj puꞌij huatyápuaꞌriacaꞌ ɨ tɨ huáꞌaacacaꞌaj. 33Majta ɨ maj arátyaꞌcaꞌaj ɨ báarcuj jitze, aꞌɨ́ɨ mu tyítunutaxɨj ɨ Jesús jimi, matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Muáaj paj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ yójraꞌ ɨ Dios.

Jesús pu tyihuóꞌhuaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj aꞌájna a Genesaret

(Mr. 6:53-56)

34Matɨꞌɨj antacɨ́j, aj mu mij eetacɨ́j ɨ báarcuj jitze aꞌájna chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Genesaret. 35Majta ɨ tyeɨ́tyee matɨꞌɨj jaamuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aj mu mij néijmiꞌqueꞌ jáamuaꞌreeriꞌ ɨ maj aꞌ ɨmuáj joꞌcháatɨmaꞌcaa. Aj mu mij ahuojoꞌréꞌnyijtye néijmiꞌcaa ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ ɨ Jesús jimi, 36jéehua mu jahuaviiracaꞌaj tɨ huoꞌtáꞌan maj jaꞌajtamuárɨeꞌen ɨ cáanariaꞌraꞌan jitze, majta ɨ maj jaꞌajtamuárɨej néijmiꞌi mu huarúj.