Search form

San Mateo 17

Tɨꞌɨj Jesús seequéj huataséjre

(Mr. 9:2-13; Lc. 9:28-36)

1Tɨꞌɨj aráseej xɨcáj tyoomáꞌcaj, Jesús pu aꞌɨ́j joꞌvíꞌtɨj ɨ Pedro, ɨ Santiago ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan tɨ ihuáariaꞌraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ Santiago, aj puꞌij antyíraj jɨríj japua tɨ ájtyeej. 2Aꞌáa puꞌij huaꞌjɨɨsaꞌ joꞌmaj joꞌtyúꞌuucaꞌaj seequéj huataséjre aꞌɨ́jna ɨ Jesús. Aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj ɨ nyéerimaꞌraꞌ tɨꞌɨj ɨ xɨcáj, ajta ɨ tyíꞌcaanariaꞌraꞌ naa pu tyuꞌtyácueenariacaꞌ tɨꞌɨj tatzárij. 3Majta jeꞌen aꞌɨ́j huaséj ɨ Moisés majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Elías, aꞌɨ́ɨ mu jamuán tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Jesús. 4Ajta ɨ Pedro, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, tyámuaꞌ pu naa tyaj aꞌyaa huatyúꞌuucaj, tɨpuaꞌaj muaꞌránajchij tyaj huéeicacaa huátaahuaj ɨ ɨnáamuaj, sɨ́ɨj tɨ muéetzij muaꞌ ɨnáamuaj jaꞌmej ajta sɨ́ɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Moisés, ajta sɨ́ɨj ɨ Elías tɨ jaꞌɨnáamuaj jaꞌmej.

5Tɨꞌɨj ooj ɨ Pedro tyiꞌtyaxáatasimaꞌcaj, jéetɨrij tɨ tyatáatɨyiꞌcaa pu huaꞌ japua acáviꞌrixɨj, ajta ɨ jéetɨrij tzajtaꞌ pu jeꞌránamuajre tɨ aꞌtɨ́j aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyiyóoj ɨ nyaj jaxɨeꞌveꞌ, ɨ nyaj jaꞌantyíhuoj, xáanamuajriꞌ.

6Matɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ ɨ maj jamuán huacɨ́j, aj mu mij tyítunataxɨj majta jeꞌen ecóotutaxɨj a chóotaꞌ, jéehua metyiꞌtzɨ́ɨnyaꞌaj. 7Aj puꞌij Jesús huaꞌ jimi ajtyáxɨɨriacaꞌ, tɨꞌquij huaꞌváꞌmuarɨej, ajta aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Xáꞌajhuiixɨꞌ, caxu tyíꞌtzɨɨnyeꞌej.

8Ajta matɨꞌɨj aꞌunyéjnyeꞌriacaꞌ, camu cheꞌ aꞌtɨ́j aꞌ joꞌséj aꞌɨ́ɨ puꞌuj jusɨ́ɨj ajoꞌtyávaacaꞌaj ɨ Jesús.

9Matɨꞌɨj aj jeꞌcajuꞌcaj ɨ jɨríj jitze, Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíj tɨjɨn:

—Caxu aꞌtɨ́j ixaatyeꞌej jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j tyuꞌséj, ꞌasta naꞌaj quee huatájuurej aꞌɨ́jna ɨ tɨ ajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ.

10Majta ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌyaa mu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ aꞌyan metyíꞌxaj ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze yee anaquéej pu juxɨeꞌveꞌ tɨ uvéꞌnyej aꞌɨ́jna ɨ Elías?

11Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, Elías pu anaquéej yaꞌuvéꞌnyesij tɨꞌij néijmiꞌi tyámuaꞌ tyúꞌuurej. 12Nyajta nyáaj, aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ Elías arí yatanyéj, majta aꞌɨ́ɨmaj camu jaamuaꞌaj, sulu aꞌyaa mu jáaruuj jeꞌej maj tyaaxɨéꞌvaꞌcaꞌaj. Aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj nyoorej nyéetzij, ɨ nyaj nyajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ, puéjtzij mu majta naatáꞌsij aꞌɨ́ɨmaj.

13Aj mu mij ɨ maj jamuán huacɨ́j jáamuaꞌreeriꞌ tɨ aꞌɨ́j tyáꞌxajtasimaꞌaj ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj.

Jesús pu tyamuéej tyúꞌhuaaj tɨ tyiyáaruꞌ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj

(Mr. 9:14-29; Lc. 9:37-43)

14Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌmaj jéehua ɨ tyeɨ́tyee jaꞌtyúusɨɨriaꞌcaꞌaj, sɨ́ɨj pu tyáatɨꞌ ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ Jesús jimi, tyitunútaj puꞌij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

15—Nyavástaraꞌ, áncuꞌvajxɨꞌ ɨ nyiyóoj, jiꞌnye tyóotɨmueꞌracaa, puꞌríj áꞌtyeej tɨ jajpuéjtzij, mueꞌtɨ́j pu anájve ɨ tɨéj jitze ajta a jáataꞌ. 16Aꞌyaa nu huaꞌvéꞌviꞌtɨchej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj a jamuán huacɨꞌɨj mej mij tyáahuaatyeꞌen, majta quee pu jáaruuj mej mij tyáahuatyeꞌen.

17Jesús pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Muaꞌaj mu siaj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, siajta quee tyiꞌtɨ́j muaꞌreej. ¿Aꞌchunyéj óocheꞌ áꞌɨtzeereꞌ nyaj yahuatyávaacaj jaꞌmua jamuán? ¿Aꞌchunyéj ooj áꞌɨtzeereꞌ nyej nyij jaꞌmua jɨmeꞌ áꞌviicueꞌriaꞌaj? Meseꞌvéꞌviꞌtɨj mu tyamuéej.

18Aj puꞌij Jesús jajtyáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiyáaruꞌ tɨ tyamuéej tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj, ajta jeꞌen jiꞌrámuarij, aj puꞌij huarúj aꞌɨ́jna ɨ tyamuéej.

19Matɨꞌɨjta mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, jujɨ́meꞌ mu jamuán tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aꞌyaa mu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye tyej tyij quee ityáj pu jáaruuj tyaj jaatamuárityeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiyáaruꞌ?

20Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Jiꞌnye caxu aꞌchu tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn tɨpuaꞌaj setyáꞌtzaahuatyeꞌej, tyij siajta cɨ́ɨ sianaꞌaj tyáꞌtzaahuatyeꞌej, aꞌyaa pu tyíɨꞌrij siaj aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen mu jɨríj yee: “Tyíchesij aꞌyájna áricuj ajcaꞌhuáye”; ajta ɨ jɨríj aꞌyaa pu rɨnyij. Capu ij tyiꞌtɨ́j jaꞌmuamuárɨeꞌristyaꞌaj jaꞌmej. 21Ajta siataꞌaj jaatamuárityeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiyáaruꞌ tɨ aꞌyan een, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj huatyényuunyij ɨ Dios jimi, siajta juꞌítziꞌveꞌej.

Jesús pu ajtáhuaꞌaj jaataxájtacaꞌ tɨ muɨꞌnyij

(Mr. 9:30-32; Lc. 9:43-45)

22Matɨꞌɨj móoj aꞌáa jaꞌtajúꞌcaj aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Galileea, Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ tɨ ajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu huatátuiiriꞌhuaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyétyacaa, 23aj mu mij jajeꞌcatan, ajta jeꞌen huéeicaj xɨcáj jitze huatájuuritaj.

Matɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ jéehua mu huatóoxaamujrityej.

Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jɨn tyíꞌnajchitaj ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ

24Tɨꞌɨj ɨ Jesús majta ɨ maj jamuán huacɨ́j aꞌáa jaꞌráꞌaj a Capernaúm, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌtyejijveꞌ u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu ajeꞌréꞌnyej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Pedro, matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyi quee tyíꞌnajchitan mu jaꞌmua maeestro aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ túmii tɨ huaꞌpuaj ɨ tɨ tyuꞌtyáhuɨɨreꞌsij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ?

25Aj puꞌij ɨ Pedro aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Jiꞌnyiꞌijtá tyíꞌnajchitan.

Aj puꞌij ɨ Pedro utyájrupij u chiꞌtáj, capu eexúj tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyiꞌxáatacaj aꞌɨ́jna ɨ Pedro, sulu Jesús pu anaquéej aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye tyimuáꞌmiteerasteꞌ muéetzij Simón? ¿Aꞌtyanquíj mejijveꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua, nyiquij aꞌɨ́ɨjma mejijveꞌ ɨ juyójmuaꞌ caꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan?

26Pedro pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan.

Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Aꞌɨ́j pu jɨn quee aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ maj tyíꞌnajchitaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ huaꞌyojmuaꞌ. 27Ajta tyataꞌaj quee huoꞌtájaaxɨejtyeꞌen, aꞌáa paj jóꞌmeꞌen joꞌtɨj jaꞌvaꞌástɨmee ɨ jájtyij, pajta jaꞌtyáhuaꞌxɨj ɨ cuéꞌtzɨꞌpuaa a jáataꞌ, pajta jeꞌen jeꞌtajáj aꞌɨ́jcɨ ɨ hueꞌej ɨ paj anaquéej jaatyéviꞌraj. Aꞌáan pej pij yéꞌtyoonyij ɨ tyényiꞌtzeꞌ séej ɨ túmii, pataꞌaj jeꞌtyɨ́ꞌɨn pej pij nyaj jɨmeꞌ tyuꞌnájchij pajta ajɨmeꞌ.