Search form

San Mateo 19

Jesús pu tyihuáꞌmuaꞌtyej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj tóotoꞌraj

(Mr. 10:1-12; Lc. 16:18)

1Tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌixáatyaꞌaj, aj puꞌij jóꞌraa aꞌájna a Galileea, tɨꞌquij aꞌáa jaꞌráꞌaj aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Judea, után jitze pujmuaꞌ ɨ játyaꞌnaj jitze ɨ Jordán. 2Jéehua mu tyeɨ́tyee jamuán ujóꞌjuꞌ, aꞌáa puꞌij tyihuóꞌhuaa ɨ maj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj.

3Aj mu mij séecan ɨ fariseos ajeꞌréꞌnyej ɨ Jesús jimi, mej mij tyiꞌtɨ́j jɨn jaamuéꞌtɨn tɨꞌij ootyáꞌɨtzeereꞌen, aꞌyaa mu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyi jeꞌej tyíɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j jaatátoonyij ɨ juꞌɨ́ɨj chaꞌnaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ?

4Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—¿Nyi sequée aꞌnáj joꞌjíjvej ɨ yuꞌxarij jitze yee ɨ tɨ anaquéej huóꞌtaahuacaꞌ ɨ tyeɨ́tyee, aꞌyaa pu néijmiꞌcaa tyúꞌtaahuacaꞌ ɨ tyáataj ajta ɨ íitaj? 5Ajta aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ tyáatɨꞌ ajtaméj ɨ juhuásimuaꞌ jimi, taꞌaj ij juꞌɨ́ɨj jamuán huatyáꞌɨtzeereꞌen, majta ɨ maj huaꞌpuaj, aꞌyaa mu éenyeꞌej muáꞌjuꞌun tɨꞌɨj sɨ́ɨj naꞌaj ɨ tyévij.” 6Aꞌyaa puꞌij tyíꞌeen, camu cheꞌ huaꞌpuaj sulu sɨ́ɨj muꞌuj mij puéꞌeen. Aꞌɨ́j pu jɨn micheꞌ quee ɨ tyeɨ́tyee huaꞌtatoꞌraꞌan ɨ Dios tɨ arí huaꞌantyánajchityej.

7Aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye naꞌquij aꞌɨ́jna ɨ Moisés aꞌyan tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ tɨ aꞌtɨ́j juꞌɨ́ɨj yuꞌxarij jaatapíjtyeꞌen tɨ jitzán áꞌyuꞌsiꞌij tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn jaatátoj?

8Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu een jɨn Moisés jamuaatáꞌ tɨ aꞌtɨ́j ɨ juꞌɨ́ɨj ɨ yuꞌxarij jaatapíjtyeꞌen mej mij jáamuaꞌreej tɨ jɨn jaatátoj ɨ juꞌɨ́ɨj, jiꞌnye capu tyiꞌtɨ́j jaꞌmua jitze tásiseerii siaj sij tyámuaꞌ tyihuáꞌajchaꞌɨj ɨ séecan. Aꞌyaa pu een jɨn Moisés jamuaatáꞌ. Ajta, capu aꞌyan éenyeꞌej jájcuaj ɨmuáj. 9Aꞌyaa nu nyáaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jaatátoonyij ɨ juꞌɨ́ɨj, ajta ɨ ɨ́ɨraꞌraꞌan quee séej jamuán huooxánaꞌcɨreꞌej, ajta jeꞌen séej ancureꞌviꞌtɨj ɨ íitaj, aꞌɨ́ɨ pu juxanaꞌcɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ jaatátoj.

10Majta ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyíꞌeenyeꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj nyejnyeɨꞌchej, jéetzeꞌ pu tyámuaꞌ naa maj quee nyejnyeɨꞌchej.

11Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Camu néijmiꞌi yoꞌitéej muáꞌjuꞌun aꞌíjcɨ, sulu aꞌɨ́ɨ muꞌuj ɨ tɨ Dios huoꞌtaꞌ mej mij tyoꞌtáviicueꞌ juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ. 12Aꞌyaa pu tyíꞌeen, jiꞌnye aꞌyaa pu tyihuoꞌcɨꞌɨj ɨ séecan matɨꞌɨj huanánɨeꞌhuacaꞌ, majta séecan, aꞌyaa mu een, jiꞌnye tyétyacaa mu aꞌyan huóꞌruuj, majta séecan, aꞌɨ́ɨ mu huóoxaꞌpuɨꞌɨntarej jujɨ́ɨmuaꞌaj mej mij tyeꞌentyájrutyej ɨ Dios jimi. Aꞌtɨ́j tɨ jaayíꞌtɨn tɨꞌij yoꞌitéej jáꞌraꞌnyij, cheꞌ tyámuaꞌ naa tyiyoꞌitéej jáꞌraꞌnyij.

Jesús pu tyámuaꞌ tyihuoꞌtyájtoo ɨ tɨꞌríij

(Mr. 10:13-16; Lc. 18:15-17)

13Majta séecan tɨꞌríij ajooviꞌtɨj ɨ Jesús jimi, taꞌaj ij huaꞌváꞌmuarɨeꞌen, ajta huaꞌ jɨmeꞌ huatyényuunyij ɨ Dios jimi, majta ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌɨ́ɨ mu huatyóohuij maj huaꞌajtyáꞌxɨꞌɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj ahuojóoviꞌtɨɨcariaꞌaj. 14Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Siahuoꞌtáꞌ maj mu tɨꞌríij mujoꞌváꞌjuꞌun nye jimi, caxu huáꞌijmuejra, jiꞌnye aꞌáa tɨ tyejéꞌsejreꞌ joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj aꞌɨ́ɨjma pu tyíꞌcɨꞌtyij ɨ maj aꞌyan een matɨꞌɨj mu tɨꞌríij.

15Aj puꞌij huaꞌváꞌmuarɨeꞌxɨj aꞌɨ́jna ɨ Jesús, ajta jeꞌen jóꞌraa aꞌájna.

Tyamuéej tɨ chíjtyaanyiꞌ pu Jesús jamuán tyuꞌtaxájtacaꞌ

(Mr. 10:17-31; Lc. 18:18-30)

16Sɨ́ɨj pu tyamuéej ajeꞌréꞌnyej ɨ Jesús jimi, tɨꞌquij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Maeestro, ¿tyiꞌtanyí juxɨeꞌveꞌ nyej nyij xáꞌpuɨꞌ huárɨnyij tɨꞌij aꞌɨ́jna náacɨꞌtyij nyaj jusén jɨmeꞌ júurij náꞌraꞌnyij?

17Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ aꞌɨ́jna petyíꞌnyeꞌihuoꞌ tyiꞌtɨ́j tɨ xáꞌpuɨꞌ? Sɨ́ɨj puꞌuj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ een. Ajta tɨpuaꞌaj páaxɨeꞌveꞌej paj jusén jɨmeꞌ júurij puáꞌraꞌnyij, aꞌɨ́j paj aráꞌastej jeꞌej tɨ ɨ Dios tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ.

18Aj puꞌij ɨ tyamuéej aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí nyúucariraꞌ naꞌráꞌastej?

Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Capáj tyíꞌtyacuiꞌcaj, capáj tyíꞌxanaꞌcɨreꞌej, capáj tyíꞌnahuaꞌaj, capáj aꞌtɨ́j hueꞌtzij taavijriaꞌaj, 19pahuoꞌtyátzaahuatyeꞌen aꞌ táataj pajta aꞌ náanaj, pajta huoꞌxɨéꞌveꞌen séecan ɨ tyeɨ́tyee aꞌyájna patɨꞌɨj asɨ́ɨj tyíaxɨeꞌveꞌ.

20Ajta aꞌɨ́jna ɨ tyamuéej aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Néijmiꞌi nu nyeríj aꞌɨ́jna jɨn aꞌyan huarɨ́j. ¿Tyiꞌtanyí ajtáhuaꞌaj náꞌɨtziityeꞌ?

21Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Tɨ puaꞌaj páaxɨeꞌveꞌej paj néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ eenyeꞌ, áricuj néijmiꞌi tyuꞌtój ɨ paj tyíꞌijchaꞌɨj, pajta huoꞌrían ɨ túmii aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ. Aꞌyaa paj jéehua tyaꞌancuriáaꞌsij u tajapuá. Aj pej pij mujoꞌvéꞌmeꞌen pataꞌaj nyaj jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen.

22Tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tyamuéej aꞌyan tyáanamuajriꞌ, aj puꞌij jóꞌraa juxaamúuɨrityaꞌaj, jiꞌnye chíjtyaanyiꞌ pu puéꞌeenyeꞌej.

23Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ tyámuaꞌ tyíꞌmuarɨeꞌrij tɨ sɨ́ɨj tɨ chíjtyaanyiꞌ ujoꞌtyájrutyej u tajapuá. 24Aꞌyaa nu nyajtáhuaꞌaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, tɨ jéetzeꞌ quee tyésiꞌ tɨ ɨ caméeyuj anájrutyej pɨ́ꞌseꞌej jitze tɨ anácun, quee tɨ ɨ chíjtyaanyiꞌ utyájrutyej joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj.

25Matɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ ɨ maj jamuán huacɨ́j, jéehua mu jeꞌej tyoꞌtaséj, majta aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyíꞌeenyeꞌ, ¿aꞌtyaanyíj naꞌquij huɨɨreꞌen?

26Aj puꞌij Jesús huaꞌráasej, tɨꞌquij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyeɨ́tyee tyámuaꞌ pu tyíꞌtyesiꞌ, ajta ɨ Dios jimi capu tyésiꞌ.

27Aj puꞌij ɨ Pedro aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Ityáj tu tyeríj néijmiꞌi metyoohuáꞌxɨj ɨ tyaj tyíꞌijchaꞌɨɨcaꞌaj tyej tyij ajamuán huacɨ́ꞌcaꞌan. ¿Tyiꞌtanyí taꞌancuriáaꞌsij?

28Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj ɨ Dios néijmiꞌi tyuꞌjájcuareꞌen, tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tɨ ajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ acáyixɨꞌɨn ɨ ɨpuárij jitze huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌaj, muaꞌaj mu siaj nyaj jamuán huacɨꞌɨj, aꞌyaa xu chaꞌtaj tyityaꞌcáraꞌsixɨꞌsij ɨpuárij jitze tɨ tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj tyaꞌráꞌasej, siaj sij huoꞌxɨ́jtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj Israel jitze eerámaꞌcan, ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej. 29Majta néijmiꞌi ɨ maj nye jitze maꞌcan metyoohuáꞌxɨj ɨ maj tyíꞌijchaꞌɨj mej mij nyéetzij naatyáhuɨɨreꞌen, tɨpuaꞌaj chiꞌij, nusu juꞌihuáamuaꞌ maj tyétyacaa nusu ɨ maj úucaa, naꞌríij ɨ jutáataj, nusu ɨ junáanaj, naꞌríij ɨ juyójmuaꞌ, nusu ɨ juchuéj tɨ japuan tyíꞌhuastyaa, aꞌyaa pu jéetzeꞌ tyaꞌancuriáaꞌsij aꞌchu anxɨtyej puaꞌmáj, ajta jacɨꞌtyij tɨꞌij jusén jɨmeꞌ júurij jáꞌraꞌnyij. 30Ajta ijíij maj mueꞌtɨ́j aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj anáatyij, aꞌɨ́ɨ mu uvéꞌtyajtɨrij, majta mueꞌtɨ́j ijíij aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj uvéꞌtyajtɨj, aꞌɨ́ɨ mu mij támij anáraꞌsij.