Search form

San Mateo 21

Jesús pu aꞌáa jaꞌráꞌiixaj a Jerusalén

(Mr. 11:1-11; Lc. 19:28-40; Jn. 12:12-19)

1Matɨꞌɨj meríj véjriꞌ ajoojuꞌcaj aꞌájna a Jerusalén muꞌríj aꞌáa jaꞌráꞌajcaa joꞌtɨj jaꞌchajtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Betfagé, chájtaꞌnaj aꞌáa tɨ jáꞌsejreꞌ ɨ jɨríj jitze ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn Aseitúunajrimi, aj puꞌij Jesús huaꞌpuácaa huataꞌítyacaꞌ ɨ maj jamuán huacɨ́j, 2aꞌyan tyihuoꞌteꞌexáatyeꞌej tɨjɨn:

—Séricuj siooj aꞌáa jaꞌtanyáaj a chájtaꞌ. Aꞌáa xu yéꞌtyoonyij ɨ púuruꞌ tɨ ajeꞌriáꞌtapiꞌ ajta jamuán ɨ yójraꞌ. Séej sij jeꞌejxɨsta, siajta jeꞌen munyajaꞌrájajnyityeꞌen. 3Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jeꞌej tyajaꞌmuajeevaj, aꞌyaa xu tyaatéꞌexaatyeꞌen tɨjɨn tavástaraꞌ pu jitzán juxɨeꞌveꞌ, jiyeꞌtzín jɨmeꞌ tu tyijtá yajaváꞌtoosij.

4Aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j tɨꞌij aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, tɨ aꞌyan tɨjɨn:

5Aꞌyan setyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmee ɨ chájtaꞌnaj jitze ɨ Sión tɨjɨn:

“Cásɨꞌ, puꞌríj ajaꞌveꞌmej jaꞌmua jimi aꞌɨ́jna ɨ jaꞌmua Rey,

capu jeꞌej tyéejviicueꞌ, ajta aváꞌcaj púuruꞌ japua tɨ cɨ́leen

tɨ yójraꞌ puéꞌeen sɨ́ɨj ɨ maj japuan tyíꞌtɨꞌɨjcɨcaa.”

6Majta ɨ maj huaꞌpuaj, aꞌɨ́ɨ mu jóꞌjuꞌ, majta aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ Jesús tyihuoꞌtaꞌíj. 7Aj mu mij uyaꞌráaja ɨ Jesús jimi aꞌɨ́jcɨ ɨ púuruꞌ, majta ɨ yójraꞌ, matɨꞌɨj mij tyeꞌtyéveerej ɨ tyúumaancaj aꞌɨ́jcɨ ɨ púuruꞌ, aj puꞌij ɨ Jesús avéꞌyixɨj. 8Majta ɨ tyeɨ́tyee jéehua mu ajtyáxɨɨriacaꞌ. Séecan mu tyúumaancaj tyoꞌcaváarajraa ɨ juyéj jitze, majta séecan ɨ xamuáj ɨ maj jaꞌantáveechixɨj ɨ cɨyéj jitze. 9Majta néijmiꞌi ɨ maj anáatyaꞌaj huajúꞌcaꞌaj, majta ɨ maj cújtaꞌ huajúꞌcaꞌaj, aꞌyaa mu tyityeejíjhuasimeꞌej tɨjɨn:

—Aꞌyaa tu tyíꞌmuahuaviij paj tɨiꞌrátoonyij mu paj yójraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ rey ɨ David. Dios pu tyámuaꞌ tyeetyájtoo aꞌíjna ɨ tɨ yajaꞌvéꞌmej nyúucaritzeꞌ ɨ tavástaraꞌ. Micheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ maj tajapuá jáꞌsejreꞌ.

10Tɨꞌɨj ɨ Jesús utyájrupij u Jerusalén, néijmiꞌi mu ɨ tyeɨ́tyee tyúuꞌɨtziityej, majta mueꞌtɨ́j aꞌyan tyíꞌihuoꞌcaꞌaj tɨjɨn:

—¿Aꞌtanyíj puéꞌeen aꞌmújna?

11Majta ɨ tyeɨ́tyee, aꞌyaa mu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌmúu pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Jesús Nazaret tɨ jáꞌmaꞌcan, tɨ ajta Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj.

Jesús pu jaajájcuarej ɨ tyeyúuj

(Mr. 11:15-19; Lc. 19:45-48; Jn. 2:13-22)

12Aj puꞌij Jesús utyájrupij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ tɨꞌquij huiꞌrámuarij néijmiꞌcaa ɨ maj aꞌúun tyíꞌtoocaꞌaj, ajta ɨ maj aꞌúun tyíꞌnanaavaꞌaj. Tyihuaꞌ meesaj pu tyeꞌtahuáꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj japuan túmii huaꞌpuataꞌtyiꞌracaꞌaj, ajta tyihuáꞌɨpuaa ɨ maj cúcuiꞌsee toꞌracareꞌej, 13aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Ɨ nye chiꞌij aꞌyaa mu jaatámuaꞌsij tɨjɨn chiꞌij maj tzajtaꞌ huatyényuunyij ɨ Dios jimi.” Siajta muaꞌaj aꞌyaa xu jaꞌuurej ɨ chiꞌij tɨꞌɨj tyástaꞌnaj joꞌmaj náhuaꞌrij jóoꞌavaꞌtacaa.

14Majta u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ Jesús jimi ɨ maj arácucuꞌun majta ɨ maj quee rácɨjcɨꞌnyiveꞌ, aj puꞌij aꞌɨ́ɨn tyihuóꞌhuaa. 15Ajta matɨꞌɨj ɨ maj puaaríij tyíꞌijtyeꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze, matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj jaaséj tɨ ɨ Jesús tyihuóꞌhuaa, majta huóꞌnamuajriꞌ maj ɨ tɨꞌríij aꞌyan tyíꞌtyejijhuacaꞌaj tɨjɨn: “Tyicheꞌ tyámuaꞌ tyeetyátoonyij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ David jitze eeráanyej”, aj mu mij tyinyínyuꞌcacucaꞌ, 16aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:

—¿Nyi pahuáꞌnamuaj jeꞌej maj tyíꞌxaj mu tɨꞌríij?

Jesús pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Jiꞌnye nyijta, nyahuaꞌnamuaj. Ajta, ¿nyi sequée joꞌjíjvej ɨ yuꞌxarij jitze jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ? Aꞌyaa pu tɨjɨn:

Jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyuꞌtáchuiicaj ɨ tɨꞌríij,

majta ɨ unyáaqueꞌsee,

aꞌɨ́j mu jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ Dios.

17Aj puꞌij Jesús aꞌáa huojoohuáꞌxɨj, ajta jeꞌen jóꞌraa aꞌájna chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Betania, aꞌáa puꞌij joꞌtaꞌípuaꞌrej.

Jesús pu jeꞌej puaꞌaj tyaatajé ɨ xápuaꞌ tɨ quee tajcaa

(Mr. 11:12-14, 20-26)

18Yaa ariáꞌpuaꞌaj tɨꞌɨj ajtáhuaꞌaj aꞌáa joꞌmej a chájtaꞌ, puꞌríj iꞌcuatacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Jesús. 19Aj puꞌij xápuaꞌ huaséj tɨ ajaꞌtávaacaꞌaj aꞌájna véjriꞌ ɨ juyéj jitze, aj puꞌij ajoꞌréꞌnyej joꞌtɨj jaꞌtávej aꞌɨ́jna ɨ xápuaꞌ, majta quee tacaꞌcaꞌaj, jéehua puꞌuj tyáxamueꞌcaꞌaj. Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyaatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ xápuaꞌ tɨjɨn:

—Capáj cheꞌ aꞌnáj tajcaꞌreꞌen.

Tɨꞌɨj aꞌyan tyaatajé, aj puꞌij huatyáahuaj aꞌɨ́jna ɨ xápuaꞌ. 20Majta ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j, matɨꞌɨj jaaséej, jeꞌej mu tyoꞌtaséj, aꞌyaa mu mij tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ jiyeꞌtzín tyuꞌtyáahuaj mu xápuaꞌ?

21Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn tɨpuaꞌaj setyáꞌtzaahuatyeꞌej tɨ aꞌyan tyeꞌmej jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j tyuꞌtaxájtaj, aꞌyaa pu tyíꞌrɨnyij, siajta quee aꞌɨ́j sianaꞌaj huayíꞌtɨhuaꞌaj xáꞌjuꞌun siaj aꞌyan jáaꞌuurej aꞌmújcɨj mu xápuaꞌ nyatɨꞌɨj nyeríj jáaruuj, Sulu siajta xu jaayíꞌtɨhuaꞌaj xáꞌjuꞌun siaj aꞌyan tyaataꞌíjtyeꞌen aꞌmújcɨj mu jɨríj tɨjɨn: “Tyíchesij, atyájraꞌ a jájritzeꞌ”, aꞌyaa puꞌij ajta tyeꞌmej. 22Ajta néijmiꞌi ɨ siaj jɨn huatyényuusij ɨ Dios jimi, aꞌyan setyaꞌtzáahuatyeꞌej aꞌyaa xu siajta tyaꞌancuriáaꞌsij.

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn antyúumuaꞌreej ɨ Jesús

(Mr. 11:27-33; Lc. 20:1-8)

23Aj puꞌij taꞌij ɨ Jesús aꞌúun joꞌtyájrupij u tyeyúuj tzajtaꞌ. Tɨꞌɨj ooj aꞌúun tyihuaꞌmuaꞌtyáacaj ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́ɨmaj mu ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ Jesús jimi ɨ maj puaaríij tyíꞌijtyeꞌ, majta ɨ huáasij, aꞌɨ́ɨ mu ajeꞌréꞌnyej, matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí jɨn petyiꞌtyéjvee pej pij aꞌyan rɨjcaj? ¿Aꞌtanyíj aꞌɨ́jna jɨn muaꞌantyíhuoo?

24Jesús pu aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Nyáaj nu nyajta séej tyajamuaataꞌíhuoꞌraj, tɨpuaꞌaj sianaatéꞌexaatyeꞌ, aj nu nyij jamuaatéꞌexaatyeꞌsij tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn tyiꞌtyéjvee nyej nyij aꞌyan rɨcɨj. 25Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj ɨ Juan tɨꞌij huóꞌɨɨraj ɨ tyeɨ́tyee, ¿joꞌnyij joꞌvéꞌmej? ¿Nyi tajapuá Dios tɨ jáꞌsejreꞌ, caꞌ íiyan ɨ cháanacaj japua, huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee? Matɨꞌɨj mij tyiꞌtyúuꞌixaaj jujɨ́ɨmuaꞌaj, aꞌyaa mu tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyetyaatéꞌexaatyeꞌ yee Dios pu yoꞌtaꞌítyacaꞌ, aꞌyaa pu tyitaatéꞌexaatyeꞌsij tɨjɨn: “¿Jiꞌnye een jɨn tyequée jaꞌantzaahuaj?” 26Ajta quee jeꞌej tyíɨꞌrij tyaj aꞌyan tyaataxáj yee tyétyacaa mu yoꞌtaꞌítyacaꞌ, jiꞌnye tyahuáꞌtzɨɨnyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee, majta néijmiꞌi aꞌyan tyáꞌtzaahuatyeꞌ tɨ ɨ Juan tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan. 27Aj mu mij aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Catu jamuaꞌreej.

Aj puꞌij ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Canu nyajta nyáaj jamuaatéꞌexaatyeꞌej tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn tyiꞌtyéjvee nyej nyij aꞌyan rɨcɨj.

Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ maj huaꞌpuaj

28Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye muaꞌajmaj tyajamuáꞌmiteerasteꞌ aꞌíjna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij? Aꞌtɨ́j pu huaꞌpuácaa tyiyójmuaꞌcaꞌaj, aj puꞌij séej aꞌyan tyuꞌtéꞌexaaj tɨjɨn: “Nyiyóoj, áricuj pataꞌaj tyojoꞌmuárɨeꞌen ijíij jóꞌnyaj úuvaj joꞌhuástej.” 29Aj puꞌij ɨ yójraꞌ aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn: “Canu jóꞌyiꞌmuɨj.” Ajta jeꞌen seequéj tyiꞌriáꞌmuaꞌaj aj puꞌij ujóꞌmej tɨꞌij tyojoꞌmuárɨeꞌen. 30Ajta jeꞌen ɨ yoꞌpuáaraꞌan ajoꞌréꞌnyej ɨ séej jimi, aꞌyaa puꞌij chaꞌtaj tyaataꞌíj. Ajta ɨ yójraꞌ aꞌyaa pu tyuꞌtanyúj tɨjɨn: “Jiꞌnye nyijta aꞌyaa nu rɨnyij.” Ajta capu aꞌyan huarɨ́j. 31¿Aꞌtanyíj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌpuaj aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ tyaaxɨéꞌvaꞌcaꞌaj ɨ huaꞌ táataj?

Aꞌyaa mu mij aꞌɨ́ɨmaj tyityaatanyúj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jna ɨ taꞌnájcaj.

Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌtyejijveꞌ tajtúhuan jitze maꞌcan, majta ɨ úucaa ɨ maj jutoj túmii jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨ mu jáꞌmuamueꞌtɨn mej mij utyájrutyej joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj. 32Jiꞌnye tɨꞌɨj ɨ Juan mujoꞌvéꞌmej tɨꞌij jamuaatéꞌexaatyeꞌen jeꞌej siaj yeꞌej huárɨnyij ɨ Dios jimi, muaꞌaj xu quee jaꞌantzaahuaj, majta ɨ maj huáꞌjijveꞌ majta ɨ úucaa maj jutoj túmii jɨmeꞌ, aꞌɨ́ɨ mu xaa jaꞌantzaahuaj. Siajta muaꞌaj siatɨꞌɨj aꞌɨ́j huaséj caxu seequéj tyuꞌmuáꞌaj siaj sij jaꞌantzaahuatyeꞌen.

Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj tyíꞌmuɨjhuacaa ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee

(Mr. 12:1-12; Lc. 20:9-19)

33’Xáanamuajriꞌ aꞌíjcɨ ɨ nyúucarij: Aꞌtɨ́j pu úuvaj huahuástej, ajta jariáꞌnaj tyetyéj jɨmeꞌ, ajta tyiꞌtɨ́j huatyátaahuacaꞌ tɨ jitzán jaatyájachaꞌxɨꞌɨn ɨ úuvaj, ajta tyiꞌtɨ́j ájtaahuacaꞌ tɨꞌij japuan ujváaj huaꞌíxɨeꞌreꞌen.

’Aj puꞌij séecan huaꞌtanyéjtye ɨ chuéj mej mij tyaanájchityeꞌen, ajta jeꞌen jóꞌraa aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j séej chuéj japua. 34Tɨꞌɨj tyaꞌráꞌaj matɨꞌɨj puaꞌaj jajuꞌracaa aꞌɨ́jcɨ ɨ úuvaj, séecan pu huataꞌítyacaꞌ ɨ maj jimi tyíꞌmuarɨeꞌ, mej mij uhuojoꞌtáhuavii aꞌchu tɨ jacɨꞌtyij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyiꞌchuej. 35Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ chuéj maj huoꞌtanyéj, aꞌɨ́ɨ mu huoꞌvíviꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huataꞌítyiꞌhuacaꞌ, séej mu huatyáavaxɨj, majta séej huajéꞌcaj, majta séej huatyátoꞌsij tyetyéj jɨmeꞌ. 36Ajta ɨ tɨ jaꞌaꞌrij ɨ chuéj séecan pu ajtáhuaꞌaj huataꞌítyacaꞌ, muꞌríj jéetzeꞌ muiꞌcaa, majta ɨ chuéj maj huoꞌtanyéj, aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj huóꞌruuj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huataꞌíjtyiꞌhuacaꞌ.

37’Uveꞌtyáatɨcan puꞌij ɨ juyój huataꞌítyacaꞌ aꞌyan tyiꞌmuaꞌastɨ́j tɨjɨn: “Aꞌíj mu xaa ántzaahuatyeꞌsij ɨ nyiyóoj.” 38Majta ɨ chuéj maj huoꞌtanyéj, matɨꞌɨj jaaséej aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ, aꞌyaa mu tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej tɨjɨn: “Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ néijmiꞌi tyáꞌcɨꞌtyij, tyicheꞌ jaajéꞌcaj tɨꞌij ityájma tyíꞌtaꞌaꞌrij jáꞌraꞌnyij.” 39Aj mu mij jaatyéeviꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ, matɨꞌɨj mij jiꞌráaja apuaꞌquéj majta jeꞌen jaajéꞌcaj.

40Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—Ajta aꞌyájna tɨꞌɨj uvéꞌnyej aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaꞌaꞌrij ɨ chuéj, ¿jiꞌnye tyajamuáꞌmiteerasteꞌ muaꞌajmaj, jeꞌquij huáꞌuuren aꞌɨ́ɨjma ɨ chuéj tɨ huoꞌtanyéj?

41Aꞌyaa mu tyityaatanyúj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨ pu quee huaꞌcuꞌváaj huáꞌcuiꞌnyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee, ajta jeꞌen séecan huatanyéjtyeꞌsij ɨ chuéj, mej mij jaatáꞌan ɨ tɨ jacɨꞌtyij tɨꞌɨj tyaꞌráꞌastij matɨꞌɨj puaꞌaj jajuꞌracaa ɨ úuvaj.

42Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—¿Nyi sequée aꞌnáj joꞌjíjvej ɨ yuꞌxarij jitze? Aꞌyaa pu tyáꞌxaj tɨjɨn:

Aꞌɨ́jna ɨ tyetyéj ɨ maj ájcaꞌ yóorɨej ɨ maj chiꞌij taꞌhuacaa,

aꞌyaa pu tyeꞌrájraa tɨ aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej jaꞌraa ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ.

Tavástaraꞌ pu aꞌyan jáaruuj,

aꞌɨ́j tu jɨn tyámuaꞌ tyoꞌtaséj.

43Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, maj muaꞌajmaj jamuáaꞌriꞌraj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaꞌmuacɨꞌtyíicheꞌ ɨ siaj jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj, mej mij séecan huatáꞌan ɨ maj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ tyaꞌráanajchi. 44Ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyetyéj, tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jitzán éejcataj aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j néijmiꞌqueꞌ pu huatyánaꞌxɨj, ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tyetyéj japuan rájvetyij ɨ tyévij. Aꞌɨ́ɨ pu jaatyámuɨnyaxɨꞌɨj.

45Majta ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ puaaríij majta ɨ fariseos, matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ jeꞌej tɨ ɨ Jesús tyíꞌxajtacaꞌaj séej nyúucarij jɨmeꞌ, aj mu mij jáamuaꞌreeriꞌ tɨ aꞌɨ́ɨjma tyáxajtasimeꞌej. 46Aj mu mij jáahuoj jeꞌej maj yeꞌej tyeetyéeviꞌ, majta huáꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyee, jiꞌnye néijmiꞌi mu ɨ tyeɨ́tyee aꞌyan tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj tɨ Jesús aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj.