Search form

San Mateo 27

Jesús pu huatátuiihuacaꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Piláato

(Mr. 15:1; Lc. 23:1-2; Jn. 18:28-32)

1Tɨꞌɨj huatapuáꞌriacaꞌ, néijmiꞌi mu ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ puaaríij majta ɨ huáasij ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu néijmiꞌi jaaxáꞌpuɨꞌɨntarej jeꞌej maj huárɨnyij mej mij jaajéꞌcaj ɨ Jesús. 2Maꞌnajɨ́ꞌcaꞌaj mu ɨ muácaꞌraꞌan jitze matɨꞌɨj yoꞌvíꞌtɨj, aj mu mij jaatátuii aꞌɨ́jcɨ ɨ tajtúhuan tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Piláato.

Judas pu huatyóocueꞌmiꞌin

3Ajta aꞌɨ́jna ɨ Judas ɨ tɨ tyuꞌtátuii aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, tɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ tɨjɨn puéjtzij mu jaatáꞌsij ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ pu ayootoj ɨ túmii huaꞌ jimi ɨ maj puaaríij tyíꞌijtyeꞌ ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ huáasij, 4aꞌyan tyihuoꞌteꞌexáatyeꞌej tɨjɨn:

—Nyáaj nu ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, jiꞌnye aꞌtɨ́j nu jamuaatátuii tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ siaj sij jaajéꞌcaj.

Majta aꞌɨ́ɨmaj aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Capu aꞌtzúj tajitzé juxɨeꞌveꞌ ityájma, muáaj paj puéꞌeenyeꞌ.

5Aj puꞌij ɨ Judas ayoohuáꞌaxɨj ɨ túmii a chóotaꞌ aꞌújna ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, tɨꞌquij jóꞌraa ajta jeꞌen cóocueꞌmiꞌin.

6Majta ɨ maj puaaríij tyíꞌijtyeꞌ aꞌɨ́ɨ mu jaaréꞌjeꞌpuj aꞌɨ́jcɨ ɨ túmii, majta aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Capu jeꞌej tyíɨꞌrij tyaj juꞌcáan aꞌíjcɨ ɨ túmii joꞌtɨj jóosɨɨreꞌ ɨ túmii, jiꞌnye aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyaj jɨn tyuꞌnájchitacaꞌ tɨꞌij xúureꞌej jóꞌvetyij.

7Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej maj aꞌɨ́j jɨn chuéj huánanan, ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn chuéj tɨ japuan tyíꞌmuɨjhuacaa aꞌɨ́jna ɨ tɨ xáꞌrij tyíꞌtaꞌhuacaa, mej mij aꞌáa huajaꞌváꞌnaamuan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan. 8Aꞌɨ́j mu jɨn aꞌyan jaatamuaꞌaj tɨꞌɨj naꞌaj aꞌájna ɨmuáj aꞌɨ́jcɨ ɨ chuéj aꞌyan tɨjɨn chuéj maj japuan joꞌriáꞌxɨrej ɨ xúureꞌej. 9Aꞌyaa pu aꞌɨ́jna jɨn tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jeremías ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨ aꞌyan tɨjɨn: “Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu jaaréꞌjeꞌpuj aꞌɨ́jcɨ ɨ túmii ɨ tɨ seityéj japuan tamuáamuataꞌ aráꞌasej ɨ maj jɨn tyuꞌnájchitacaꞌ, 10aꞌɨ́j mu mij jɨn chuéj huánanɨej joꞌtɨj tyajáꞌmuɨjhuacariaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ xáꞌrij tɨ tyíꞌtaꞌhuacaa.”

Tɨꞌɨj Jesús aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Piláato

(Mr. 15:2-5; Lc. 23:3-5; Jn. 18:33-38)

11Jesús pu jóꞌviꞌtɨchiihuacaꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tajtúhuan, aꞌɨ́ɨ puꞌij ɨ tajtúhuan aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyi muáaj aꞌɨ́ɨn papuéꞌeen ɨ paj huaꞌ rey ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan?

Aꞌyaa pu tyuꞌtanyúj aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨjɨn: “Muáaj papuꞌríj jaataxájtacaꞌ.”

12Matɨꞌɨj móoj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj puaaríij tyíꞌijtyeꞌ majta ɨ huáasij jitzán tyíꞌpuaꞌrityaꞌcaꞌaj, capu ɨ Jesús tyiꞌtɨ́j huataxájtacaꞌ. 13Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Piláato aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Nyi pequee huáꞌnamuaj ɨ maj jéehua aꞌ jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌ?

14Ajta ɨ Jesús capu tyiꞌtɨ́j huataxájtacaꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn ɨ tajtúhuan jeꞌej tyoꞌtóomuaꞌaj.

Matɨꞌɨj ɨ Jesús ooxɨ́jtye mej mij tyuꞌtáꞌan maj jaajéꞌcaj

(Mr. 15:6-20; Lc. 23:13-25; Jn. 18:38—19:16)

15Matɨꞌɨj tyíꞌyeꞌestyahuaꞌaj, aꞌyaa pu tyeeyíꞌtɨhuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tajtúhuan tɨ séej huatátoonyij ɨ tɨ eetyánamiꞌ, aꞌtɨ́j maj aꞌyan ɨ tyeɨ́tyee tyaatáhuaviiraj. 16Sɨ́ɨj puꞌij eetyánamiꞌhuacaꞌaj tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Barrabás, néijmiꞌi mu jamuaꞌtyajcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Barrabás, 17matɨꞌɨj ɨ tyeɨ́tyee aꞌáa jaꞌtyúusɨɨriaꞌcaꞌaj, Piláato pu aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Aꞌtanyíj muaꞌaj siaxɨeꞌveꞌ nyej nyij jaatátoonyij nyij aꞌɨ́jcɨ ɨ Barrabás, caꞌ ɨ Jesús ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn Cɨríistuꞌ?

18Jiꞌnye aꞌyaa pu tyáamuaꞌreeriꞌ tɨjɨn meꞌchueeriaꞌcaꞌaj ɨ Jesús, aꞌɨ́j mu jɨn jaatátuiiriꞌ ɨ tajtúhuan.

19Óocheꞌ pu huatyequéecaj ɨ ɨpuárij japua aꞌɨ́jna ɨ Piláato tɨꞌɨj ɨ́ɨraꞌraꞌan aꞌyan utyiyoꞌtanyúꞌchityiꞌriꞌ tɨjɨn: “Capáj jeꞌej jooriaj aꞌmújcɨj mu tyévij tɨ quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, jiꞌnye jeꞌej nu puaꞌaj tyúꞌmaaracaꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyévij.”

20Majta ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ puaaríij majta ɨ huáasij, aꞌɨ́ɨ mu caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee mej mij jaatáhuaviij ɨ tajtúhuan tɨꞌij aꞌɨ́j huatátoonyij ɨ Barrabás, majta jeꞌen aꞌyan tyaatáhuavii tɨꞌij tyuꞌtáꞌan mej mij jaajéꞌcaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. 21Ajta ɨ tajtúhuan aꞌyaa pu ajtáhuaꞌaj tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Aꞌtanyíj siaxɨeꞌveꞌ aꞌíijma ɨ maj huaꞌpuaj nyej nyij jaatátoonyij?

Aꞌyaa mu aꞌɨ́ɨmaj tyityaatanyúj tɨjɨn:

—Aꞌɨ́jcɨ ɨ Barrabás.

22Piláato pu aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:

—¿Arí mu Jesús jiꞌnye nyáaꞌuurej, mu maj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn Cɨríistuꞌ? Néijmiꞌi mu aꞌyan tyityaatanyúj tɨjɨn:

—Pataꞌaj jóꞌtatan ɨ cúruuj jitze.

23Ajta Piláato aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ, tyiꞌtanyí jeꞌej puaꞌaj huáruuj?

Majta aꞌɨ́ɨmaj jéetzeꞌ mu caꞌnyíin jɨn huatyejíihuajra aꞌyan tɨjɨn:

—Pataꞌaj jóꞌtatan ɨ cúruuj jitze.

24Piláato pu jamuaꞌreeriacaꞌaj tɨquee jeꞌej tyíɨꞌriitacaꞌaj jeꞌej tɨ huárɨnyij huaꞌ jimi, sulu muꞌríj tɨn tyúucuiꞌsimeꞌej chaꞌmanaꞌaj, aꞌɨ́j pu jɨn anóomuejtye jájtyij jɨmeꞌ meeséeracaj ɨ tyeɨ́tyee, ajta aꞌyan tyihuaꞌixáatyeꞌej tɨjɨn:

—Canu nyáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jajeꞌcatan aꞌmújcɨj mu tyáataj, sulu muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen.

25Néijmiꞌi mu ɨ tyeɨ́tyee aꞌyan tyityaatanyúj tɨjɨn:

—Cheꞌ ityájma aꞌyan tyitáacɨꞌtyij, ajta ɨ tayójmuaꞌ tyej tyij ityáj jaajéꞌcaj.

26Aj puꞌij Piláato jaatátoj aꞌɨ́jcɨ ɨ Barrabás, ajta jeꞌen jaataꞌíjtacaꞌ maj jeꞌriáꞌvaxɨꞌɨn aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aj puꞌij huoꞌtátuii mej mij yóꞌtatan.

27Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ xantáaruꞌustyamuaꞌmuaꞌ ɨ tajtúhuan aꞌɨ́ɨ mu yoꞌjáj ɨ Jesús aꞌájna joꞌtɨj jaꞌchej ɨ tajtúhuan, majta jeꞌen néijmiꞌcaa huatajé ɨ juxaꞌaj xantáaruꞌ, mej mij tyúusɨɨreꞌen ɨ Jesús jimi. 28Matɨꞌɨj mij tyaꞌcáariꞌriꞌij néijmiꞌi ɨ tɨ tyíꞌchajcaꞌaj, majta síicuꞌrij juꞌcáachejtye tɨ poꞌvij tɨ xúꞌmuaa tɨ́muaꞌ, 29majta cúruun jaatyátaavej tɨ tzícareꞌej jɨn cɨstijhuaj, aꞌɨ́j mu juꞌcárujtyiꞌriꞌ ɨ muꞌúuraꞌ jitze, majta itzɨ́j jiꞌtyéchuiityej muácaꞌtaꞌ. Aj mu mij jimi tyítunutaxɨj, aꞌyaa mu tyáꞌxaahuariꞌracaꞌaj aꞌyan metyeꞌjéevej tɨjɨn:

—¿Cheꞌ jusén jɨn júurij aꞌmújna mu tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan?

30Majta jaatyétziꞌtziqueꞌmuaxɨj, majta jeꞌen jaꞌváꞌvaxɨj ɨ muꞌúutzeꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ itzɨ́j. 31Matɨꞌɨj jaatyaxáahuataj, aj mu mij jaꞌantyíchuij aꞌɨ́jcɨ ɨ síicuꞌrij tɨ poꞌvij tɨ xúꞌmuaa tɨ́muaꞌ, majta juꞌcáachejtye ɨ síicuꞌriaꞌraꞌ, aj mu mij yoꞌjáj mej mij jóꞌtatan ɨ cúruuj jitze.

Matɨꞌɨj jóꞌtatee aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús ɨ cúruuj jitze

(Mr. 15:21-32; Lc. 23:26-43; Jn. 19:17-27)

32Matɨꞌɨj ajoojuꞌcaj, séej mu tyáataj antyinájchacaꞌ tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Simón, aꞌáa pu jáꞌmaꞌcan séej chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Cirene, aꞌɨ́j mu mij huataꞌíj tɨ aꞌɨ́ɨn jaꞌantyichóoj ɨ cúruujraꞌ ɨ Jesús.

33Matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj joꞌtɨj aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj huáꞌnyuucaa jɨmeꞌ tɨjɨn Gólgota. Gólgota, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨjɨn Muɨꞌchíj muꞌtaj, 34aj mu mij tyiꞌtɨ́j jaatáꞌ tɨ jaayéꞌen, nahuáj tɨ antzíjvi tɨ áꞌnaxcaj, ajta ɨ Jesús tɨꞌɨj jaatyáamuaꞌaj capu jaꞌránajchacaꞌ.

35Matɨꞌɨj yoꞌtatéexɨꞌɨj ɨ cúruuj jitze, aꞌɨ́ɨ mu ɨ xantáaruꞌuj huáhuajcacaꞌ maj huóomueꞌtɨj tyetyéj jɨmeꞌ mej mij jáamuaꞌreej aꞌtɨ́j tɨ cɨꞌtyij séej ajta séej ɨ tyíꞌcaanariaꞌraꞌ ɨ Jesús. 36Aj mu mij támij ooráꞌsacaꞌ mej mij jáachaꞌɨɨn. 37Majta táabla cɨléenyeꞌ óotatej joꞌtɨj joꞌojmuꞌuj ɨ Jesús, aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j jitzán tyoꞌojpuáꞌrij. Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj tɨjɨn: “Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Jesús, ɨ tɨ huaꞌ rey aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan.”

38Huaꞌpuaj mu majta ɨ náhuaꞌrij jamuán óotateehuacaꞌ, séej mu óotatej ɨ muácaꞌtaꞌ ɨ Jesús, majta ɨ séej ɨ útataꞌ pujmuaꞌ. 39Majta ɨ maj ajaꞌtányinyicaꞌaj, matɨꞌɨj jaaséej, aꞌɨ́ɨ mu eecámuꞌvajraꞌaj majta jáꞌxaahuatacaꞌaj, 40aꞌyaa mu tyéꞌjeevacaꞌaj tɨjɨn:

—Muáaj paj jaatyúꞌuunaj ɨ tyeyúuj, pajta jeꞌen huéeicaj xɨcáj jitze pajtáhuaꞌaj jaꞌajtaahuaj. Tɨpuaꞌaj aꞌɨ́ɨn paj puéꞌeenyeꞌ ɨ yójraꞌ ɨ Dios, a japua huatányuuchij, pajta jeꞌen acájraꞌnyij mu cúruuj jitze.

41Aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj tyáꞌxaahuariꞌracaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ puaaríij majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, majta huaꞌ jamuán ɨ huáasij. Aꞌyaa mu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:

42—Aꞌmúu pu huaꞌ japua huatanyúj ɨ séecan, ajta quee jaayíꞌtɨn tɨ jusɨ́ɨj jujapuá huatányuunyij. Aꞌmúu pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ rey jɨn tyiꞌtyéjvee aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan; cheꞌ acájraꞌnyij mu cúruuj jitze, aj tu xaa jimi tyáꞌantzaahuatyeꞌsij. 43Aꞌmúu pu ɨ Dios jimi tyíꞌcaꞌnyej, cheꞌ ɨ Dios ijíij japuan huatányuunyij, tɨpuaꞌaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jaxɨeꞌvaꞌaj. ¿Nyiquee aꞌmúu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨ yójraꞌ puéꞌeenyeꞌej ɨ Dios?

44Majta ɨ náhuaꞌrij ɨ maj jamuán óotateehuacaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu majta jáꞌxaahuariꞌracaꞌaj.

Tɨꞌɨj Jesús huamuɨ́ꞌ

(Mr. 15:33-41; Lc. 23:44-49; Jn. 19:28-30)

45Tɨꞌɨj naꞌaj aꞌtzáaj tacuaríixpuaj, ꞌasta naꞌaj quee yáacɨj jéꞌtaꞌ ucamáꞌcaj ɨ xɨcáj, néijmiꞌqueꞌ pu ɨ cháanacaj japua huatyátɨcaꞌriacaꞌ. 46Tɨꞌɨj aꞌyan tyíꞌrɨjcaj, Jesús pu caꞌnyíin jɨn huajíjhuacaꞌ ɨ junyúucaa jɨmeꞌ aꞌyaa pu tɨjɨn:

—Elí, Elí, ¿lama sabactani? —Aꞌíjna ɨ nyúucarij, aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨjɨn: Mu paj nyaj Dios, mu paj nyaj Dios, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ pej pij yanúurɨej?

47Séecan ɨ maj aꞌáa joꞌtyúꞌuucaꞌaj máanamuajriꞌ, aꞌyaa mu mij tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Aꞌɨ́j pu huatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ Elías ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj.

48Aj puꞌij sɨ́ɨj joꞌtéechajraa tyiꞌtɨ́j pu ujoꞌváꞌtɨj tɨ uhuájtaꞌtyij, ajta jeꞌen jaatyáaruꞌnyej nahuáj jɨmeꞌ taꞌantzíjvi, aj puꞌij cɨyéj jitze jaꞌantyijɨ́ꞌqueꞌej tɨꞌɨj ij jáꞌajchuii taꞌaj ij Jesús huayeꞌen aꞌɨ́jcɨ jitze. 49Majta ɨ séecan aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Cheꞌ aꞌyan eenyeꞌ, tyataꞌaj jaaséj tɨpuaꞌaj yatanyéj aꞌɨ́jna ɨ Elías tɨꞌij jaꞌcátoonyij.

50Aj puꞌij ɨ Jesús, ajtáhuaꞌaj caꞌnyíin jɨn huajíjhuacaꞌ, tɨꞌquij huamuɨ́ꞌ. 51Tɨꞌɨj aꞌyan tyíꞌrɨjcaj, aꞌɨ́ɨ pu ɨ cɨ́ɨxurij tɨ itzijhuaj aꞌúu tɨ jeꞌcáahuɨɨ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ acásujtzaꞌan. Ajta huatóocaꞌtzɨj ɨ chuéj, ajta jéꞌtaꞌ ootátarixɨj ɨ tyetyéj, 52ajta antyícuunyiꞌhuaxɨj joꞌmaj jaꞌvaꞌnámiꞌhuajmaꞌcaa ɨ maj meríj huácuij, aꞌɨ́ɨ mu mueꞌtɨ́j huatájuuriacaꞌ ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌtyetyeɨɨtyeristacaꞌaj. 53Aj mu mij eetacɨ́j joꞌmaj jaꞌvaꞌnámiꞌhuajmaꞌcaa, tɨꞌɨj huatájuuriacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ mu utyájrupij u chájtaꞌ, joꞌmej mij jéehua ɨ tyeɨ́tyee huojoꞌsej.

54Ajta aꞌɨ́jna ɨ huaꞌ capítan ɨ xantáaruꞌuj, majta ɨ maj jachaꞌɨɨcaꞌaj ɨ Jesús, aꞌɨ́ɨ mu tyuꞌséj tɨꞌɨj huatóocaꞌtzɨj ɨ chuéj, majta néijmiꞌi jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j rɨjcaa, aj mu mij jéehua tyuꞌtátzɨɨn, majta aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

—Jeꞌcan jɨmeꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ yójraꞌ ɨ Dios.

55Séecan mu majta ɨ úucaa aꞌ ɨmuáj joꞌtyuꞌúuj metyíꞌsejracaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj ɨ Jesús tɨꞌɨj naꞌaj tyajaꞌrájraa aꞌájna a Galileea, aꞌɨ́ɨ mu majta jahuɨɨriaꞌcaꞌaj. 56Aꞌíi mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, aꞌɨ́jna ɨ Maríia, Magdala tɨ jáꞌmaꞌcan, ajta ɨ sɨ́ɨj ɨ Maríia huaꞌ náanaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jacobo ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ José, ajta jeꞌen aꞌɨ́jna ɨ huaꞌ náanaj aꞌɨ́ɨjma yojmuaꞌ ɨ Zebedeo.

Meetyáꞌavaatacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús

(Mr. 15:42-47; Lc. 23:50-56; Jn. 19:38-42)

57Tɨꞌɨj arí huachúmuaꞌ, sɨ́ɨj pu tyáatɨꞌ tɨ

chíjtyaanyiꞌ ajeꞌréꞌnyej tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn José, aꞌáa pu jáꞌmaꞌcan chájtaꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Arimatea, aꞌɨ́ɨ pu ajta tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj ɨ Jesús jimi. 58Aꞌɨ́ɨ puꞌij ajeꞌréꞌnyej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Piláato, tɨꞌquij jaatáhuaviiriꞌ ɨ tyéviraꞌ ɨ Jesús. Piláato puꞌij tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj jaatátuiireꞌen, 59aj puꞌij ɨ José jaꞌajtajá ɨ tyéviraꞌ, ajta jereꞌijcatacaꞌ máantaj jɨmeꞌ tɨ jájcuaj, 60aꞌúu pu yoꞌtyájtoo ɨ tyéviraꞌ ɨ Jesús joꞌtɨj oochán yoꞌtaꞌíjtacaꞌ maj juꞌtyíichaꞌajraꞌnyij ɨ tyanúxaj tzajtaꞌ. Tɨꞌɨj ij jeꞌtyáanaj ɨ tyetyéj jɨmeꞌ tɨ sicɨ́ɨraraꞌ, aj puꞌij jóꞌraa. 61Ajta aꞌɨ́jna ɨ Maríia, Magdala tɨ jáꞌmaꞌcan, ajta ɨ sɨ́ɨj ɨ Maríia, aꞌáa mu jaꞌajtyaꞌaj muáꞌraa aꞌájna véjriꞌ a tɨ joꞌtyárutyiꞌij joꞌmaj yoꞌtyájtoo.

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌchaꞌɨɨcaꞌaj joꞌtɨj Jesús jaꞌváꞌnamiꞌhuacaꞌaj

62Yaa ariáꞌpuaꞌaj, matɨꞌɨj meríj tyámuaꞌ huóoruuj mej mij huóosoꞌpeꞌen, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ puaaríij, majta ɨ fariseos, aꞌɨ́ɨ mu néijmiꞌi ajeꞌréꞌnyej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Piláato, 63aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Tavástaraꞌ, aꞌyaa tu tyoꞌtámuaꞌreeriꞌ tɨ aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌhueꞌtacareꞌej, tɨꞌɨj ooj júuricaj, aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨ huéeicaj xɨcáj jitze huatájuuritaj. 64Aꞌɨ́j pu jɨn, pataꞌaj tyuꞌtaꞌíjtaj mej mij tyúꞌchaꞌɨɨn joꞌtɨj jaꞌváꞌnamiꞌ ꞌasta naꞌaj quee mu tyojóꞌmeꞌen huéeicaj xɨcáj. Naꞌríij quee ɨꞌríj maj ajeꞌréꞌnyej mej mij jaanáhuaꞌan ɨ tyéviraꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj, aj mu mij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌsij ɨ tyeɨ́tyee tɨjɨn puꞌríj huatájuuriacaꞌ. Ajta jéetzeꞌ pu jeꞌej puaꞌaj tyeꞌmej quee tɨꞌɨj anaquéej tyuꞌhuéꞌtacaꞌ.

65Aj puꞌij Piláato aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu tyeꞌmej, metyiꞌchaꞌɨ́ɨj mu muáꞌjuꞌun. Séricuj muaꞌaj siataꞌaj tyámuaꞌ uyóꞌuurej, jeꞌej siaj tyeeyíꞌtɨn, tɨꞌij quee aꞌtɨ́j jamuarɨeꞌej ɨ tyéviraꞌ.

66Matɨꞌɨj mij joꞌcɨ́j, majta tyámuaꞌ jáaruuj tɨꞌij quee aꞌtɨ́j jaꞌantácuunaj, majta aꞌáa huojoꞌtyáhuii ɨ xantáaruꞌuj mej mij tyúꞌchaꞌɨɨn.