Search form

San Mateo 28

Tɨꞌɨj ɨ Jesús huatájuuriacaꞌ

(Mr. 16:1-8; Lc. 24:1-12; Jn. 20:1-10)

1Tɨꞌɨj tyaꞌnáaraꞌaj aꞌájna xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii, tapuáꞌrisimaꞌcaj pu tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Maríia, Magdala tɨ jáꞌmaꞌcan, ajta ɨ sɨ́ɨj ɨ Maríia, aꞌúu mu ujóꞌjuꞌ mej mij yoꞌtyéesej joꞌmaj yoꞌtyáꞌavaatacaꞌ. 2Aj puꞌij jiyeꞌtzín caꞌnyíin jɨn huatóocaꞌtzɨj ɨ chuéj, jiꞌnye sɨ́ɨj tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ pu ajeꞌcáanyej ɨ jútyeꞌ, aꞌáa pu joꞌréꞌnyej joꞌmaj yoꞌtyáꞌavaatacaꞌ ɨ Jesús tɨꞌquij jaꞌantaꞌɨ́j ɨ tyetyéj ɨ tɨ jɨn eetyánamiꞌhuacaꞌaj joꞌtɨj jóocun, ajta aꞌáan japuan joꞌojyíxɨj. 3Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ naa pu tyiꞌtyatáatɨyiꞌcaa tɨꞌɨj maj tyóonaꞌaxcavaꞌraꞌan, ajta naa cuéeinaviꞌ tyiꞌtyéchajcaꞌaj tɨꞌɨj ɨ séerij. 4Matɨꞌɨj jaaséj aꞌɨ́ɨmaj ɨ xantáaruꞌuj ɨ maj tyíꞌchaꞌɨɨcaꞌaj, huápuɨꞌɨj mu tyuꞌtátzɨɨn majta juviváacaꞌaj aꞌɨ́j mu jɨn eetavátzɨj, yaa pu cuxáa muáacuij. 5Ajta ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ úucaa tɨjɨn:

—Caxu tyíꞌtzɨɨnyeꞌej. Nyáaj nu jamuaꞌreej siaj aꞌɨ́j tyáhuoonyij ɨ Jesús, ɨ maj jóꞌtatee. 6Capu yajáꞌhuaꞌ, jiꞌnye puꞌríj huatájuuriacaꞌ, aꞌyájna tɨꞌɨj tyaataxájtacaꞌ. Musioꞌváꞌjuꞌ siataꞌaj jaaséj joꞌmaj yoꞌtyéetyej. 7Séricuj jiyeꞌtzín jɨmeꞌ siataꞌaj huoꞌtéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj aꞌyan tɨjɨn: “Puꞌríj huatájuuriacaꞌ, aꞌáa pu jooméj aꞌájna a Galileea tɨꞌij ajtáhuaꞌaj aꞌáa huajaꞌajsɨɨreꞌen.” Aꞌíi pu nye jitze juxɨéꞌvaꞌcaꞌaj ɨ nyaj nyeríj jamuaatéꞌexaa.

8Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ úucaa caꞌnácan mu joꞌcɨ́j, móocheꞌ mu tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj, majta jéehua jutyamuaꞌvaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu mij joꞌhuáachajraa mej mij huojoꞌtéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́j. 9Aj puꞌij jiyeꞌtzín ɨ Jesús huatóosejratacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ úucaa ajta jeꞌen huoꞌtatyójtyej. Aj mu mij ɨ úucaa ajtyáxɨɨriacaꞌ majta jaꞌvéꞌviꞌraxɨj ɨ ɨcájraꞌan jitze, majta jaatyánajchacaꞌ, 10aj puꞌij Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Caxu tyíꞌtzɨɨnyeꞌej. Séricuj siataꞌaj huojoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ maj jóꞌcɨɨnyej aꞌájna a Galileea, aꞌáa mu nyejeꞌseejran.

Jeꞌej maj tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ xantáaruꞌuj

11Móocheꞌ mu huajuꞌcaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ úucaa, matɨꞌɨj séecan ɨ xantáaruꞌuj ɨ maj tyíꞌchaꞌɨɨcaꞌaj aꞌáa jaꞌráꞌaj a chájtaꞌ, aj mu mij néijmiꞌi huoꞌtéꞌexaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj puaaríij tyíꞌijtyeꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j. 12Majta ɨ maj tyíꞌijta ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu tyúusɨɨj huaꞌ jamuán ɨ huáasij, mej mij jaaxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen jeꞌej maj yeꞌej huárɨnyij. Aj mu mij jéehua túmii huoꞌtaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ xantáaruꞌuj, 13aꞌyan metyihuaꞌixáatyeꞌej tɨjɨn:

—Aꞌyaa xu muaꞌaj tyuꞌtaxáj tɨjɨn tɨ́caꞌ ɨmuáj siatɨꞌɨj tyacuꞌtzísimaꞌcaj, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Jesús jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨ mu ajeꞌréꞌnyej matɨꞌɨj mij jaanáhuaj ɨ tyéviraꞌ. 14Ajta tɨpuaꞌaj jáamuaꞌreej ɨ tajtúhuan jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j, ityáj tu aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌej tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej jamuáaꞌuurej muaꞌajmaj.

15Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ xantáaruꞌuj matɨꞌɨj jaꞌancuriaꞌaj ɨ túmii aj mu mij aꞌyan huarɨ́j jeꞌej maj tyihuoꞌtaꞌíj. Tɨꞌɨj naꞌaj yatɨj jeꞌréꞌnyej, aꞌyaa mu tyíꞌxaj néijmiꞌqueꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna.

Jesús pu tyihuoꞌtaꞌíj ɨ maj jamuán huacɨ́j

(Mr. 16:14-18; Lc. 24:36-49; Jn. 20:19-23)

16Majta ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan sɨ́ɨj aráꞌaxcaa, aꞌáa mu jóꞌjuꞌ aꞌájna a Galileea, aꞌáa mu jaꞌráꞌaj jɨríj jitze tɨꞌɨj anaquéej tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́jna ɨ Jesús. 17Ajta matɨꞌɨj jaaséej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aj mu mij tyámuaꞌ tyaatáꞌ, majta séecan camu tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej. 18Aj puꞌij Jesús ajtyáxɨɨriacaꞌ huaꞌ jimi tɨꞌquij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Dios pu arí néijmiꞌi tyinaatáꞌ nyej nyij néijmiꞌi jɨn antyínyamuaꞌreeriaj u tajapuá nyajta íiyan cháanacaj japua. 19Siataꞌaj sij joꞌcɨ́xɨꞌɨn néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua siaj sij huóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee mej mij naꞌráꞌastijreꞌen, siajta huóꞌɨɨraj nyúucaritzeꞌ ɨ tɨ nyavástaraꞌ, siajta nyúucaritzeꞌ ɨ yójraꞌ, siajta nyúucaritzeꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, 20siajta huoꞌmuaꞌtyej mej mij néijmiꞌi jaꞌráꞌastej jeꞌej nyaj nyeríj tyajamuaamuáꞌtyej. Nyajta nyáaj aꞌyaa nu jaꞌmua jamuán séeriaꞌaj naꞌmej tɨꞌɨj naꞌaj yutɨj joꞌqueꞌtɨj jaꞌmej ꞌasta naꞌaj quee néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrej íiyan cháanacaj japua.