Search form

San Mateo 3

Juan pu tyihuáꞌixaatyeꞌ aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj

(Mr. 1:1-8; Lc. 3:1-9, 15-17; Jn. 1:19-28)

1Aꞌájna ɨmuáj pu huataséjre aꞌɨ́jna ɨ Juan ɨ tɨ huáꞌɨɨracaꞌaj aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Judea. 2Aꞌyaa pu tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj tɨjɨn: “Siataꞌaj jaꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios, jiꞌnye puꞌríj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyesij tɨꞌɨj ɨ Dios néijmiꞌqueꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj.”

3Aꞌɨ́jna ɨ Juan, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Isaías tɨ jaataxájtacaꞌ ɨ Dios jitze maꞌcan, aꞌyan tɨjɨn:

Aꞌtɨ́j pu ujaꞌjíihuaj jaꞌmej joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj aꞌyan tɨjɨn:

“Tyámuaꞌ xu huóoꞌuurej mu jutzájtaꞌ, jiꞌnye tavástaraꞌ pu ya uvéꞌnyesij,

aꞌɨ́j xu jɨn quee jeꞌej yóꞌnamuajraj, sulu tyámuaꞌ xu eenyeꞌ.”

4Ajta aꞌɨ́jna ɨ tyíꞌcaanariaꞌraꞌ ɨ Juan, caméeyuj juꞌxaꞌ pu jɨn tyíꞌtaavijhuacaꞌaj, ajta navíj jɨn ahuóojɨꞌcaꞌcaꞌaj, ajta vítziꞌcɨɨ cɨꞌmacariaꞌaj, ajta sarátyee cuaꞌcariaꞌaj ɨtzitáj maj huáxoo. 5Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj Jerusalén joꞌcháatɨmaꞌcaa, majta néijmiꞌi tɨꞌɨj naꞌaj aꞌáa tɨ huatacaꞌaj a Judea, majta ɨ maj aꞌáa véjriꞌ jaꞌajtyecháatɨmaꞌcaa játyaꞌnaj jitze Jordán tɨ tyajaꞌrájtyapuaj, néijmiꞌi mu ajoꞌréꞌnyej mej mij jáanamuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan. 6Aꞌɨ́ɨ mu jaataxájtacaꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzeerej ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ puꞌij ɨ Juan huáꞌɨɨracaꞌaj ɨ játyaꞌnaj jitze ɨ Jordán.

7Ajta ɨ Juan, tɨꞌɨj muiꞌcaa huaséj ɨ maj aꞌyan ántyaꞌruj tɨjɨn fariseos, majta ɨ saduceos, maj ajaꞌváꞌjuꞌcaꞌaj mej mij huáɨꞌhuaj, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Muaꞌaj mu siaj tyíꞌhueꞌtacaa. ¿Aꞌtanyíj aꞌyan tyajamuaatéꞌexaa tɨquee jáꞌmuacɨꞌtyij ɨ puéjtzij ɨ Dios tɨ jamuaatáꞌsij? 8Tyámuaꞌ xu huárɨnyij mej mij ɨ tyeɨ́tyee jáamuaꞌreej siaj seríj jaꞌantzaahuaj ɨ tavástaraꞌ, 9siajta quee aꞌyan tyityóotzaahuatyeꞌej yee: “Ityáj tu Abraham jitze eerámaꞌcan”; jiꞌnye aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨ ɨ Dios jaayíꞌtɨn tɨ aꞌyan jáaꞌuurej mu tyetyéj matɨꞌɨj ɨ maj Abraham jitze eerámaꞌcan. 10Puꞌríj atyojoꞌréꞌnyesij aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj ɨ Dios puéjtzij jamuaatáꞌsij, aꞌyaa pu jáꞌmuaꞌuurej tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ cɨyéj eejveechixɨꞌɨn tyapuéj jɨmeꞌ. Néijmiꞌi ɨ cɨyéj tɨquee tyíꞌtaajcaa, aꞌɨ́ɨ pu tyéꞌejveechixɨꞌɨj, ajta jeꞌen jaatyáteeraj. 11Nyajta nyáaj, aꞌyaa nu jájtyij jɨn tyajáꞌmuaꞌɨɨraj, nyajaꞌmuaꞌixaatyeꞌej siaj sij tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios jimi, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ yajaꞌvéꞌmej, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́jna jɨn jáꞌmuaꞌɨɨran ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, tɨꞌij tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej. Aꞌɨ́ɨ pu jéetzeꞌ jaayíꞌtɨn nyequee nyáaj, jiꞌnye capu nyéetzij aꞌyan tyíꞌnyacɨꞌpuaj nyaj jajtaꞌɨ́ꞌpuꞌxɨꞌɨn ɨ caꞌquéeraꞌan. 12Aꞌɨ́ɨ pu arí jiꞌtyáaꞌ ɨ tɨ jɨn jaꞌnácaꞌtzɨj ɨ tyeríicuj, aꞌɨ́ɨ puꞌij jiꞌrátuiꞌsij ɨ xɨéerij apuaꞌquéj. Aj puꞌij ɨ ímueꞌrij tyámuaꞌ uurej ɨ chóorij tzajtaꞌ, ajta ɨ xɨéerij, tɨéj jitze pu jaatyáteeraj tɨ quee aꞌnáj jáꞌmuɨꞌnyij.

Tɨꞌɨj ɨ Jesús huáɨꞌhuacaꞌ

(Mr. 1:9-11; Lc. 3:21-22)

13Aj puꞌij Jesús ujaꞌrájraa ɨ chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Galileea, tɨꞌij aꞌáa joꞌréꞌnyej joꞌtɨj ɨ Juan jéꞌeenyeꞌej, taꞌaj ij ɨ Juan jáaꞌɨɨraj ɨ játyaꞌnaj jitze tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Jordán. 14Ajta aꞌɨ́jna ɨ Juan, aꞌyaa pu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ jaatáꞌijmuej, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—¿Nyi muáaj yepevéꞌmej nye jimí nyej nyij muáaꞌɨɨraj? Jéetzeꞌ pu tyéevijtɨj paj muáaj nyéetzij náaꞌɨɨraj.

15Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Cheꞌ aꞌyan eenyeꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj jaꞌráꞌastijreꞌen jeꞌej tɨ tyíꞌxaꞌpuɨꞌ ɨ Dios jimi.

Aj puꞌij Juan jáaꞌɨɨriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. 16Tɨꞌɨj ɨ Jesús huáꞌɨɨriꞌhuacaꞌ, aj puꞌij eetáraj a jáataꞌ, ajta jeꞌen ɨ tajapuá tyaꞌantácuunyiꞌhuacaꞌ, tɨꞌquij jaaséej tɨ japuan ajeꞌcámaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌyaa pu huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj cúcuiꞌ. 17Ajta jeꞌen nyúucarij huánamuajriꞌ tɨ jútyeꞌ ujeꞌcánamuajrej aꞌyan tɨjɨn:

—Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyiyóoj ɨ nyaj jaxɨeꞌveꞌ, ɨ nyaj jaꞌantyíhuoj.