Search form

San Mateo 4

Tyiyáaruꞌ pu tyíꞌtyeseꞌ tɨꞌij jaꞌantyimuéꞌtɨn aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús

(Mr. 1:12-13; Lc. 4:1-13)

1Aj puꞌij aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios yoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj, taꞌaj ij ɨ tyiyáaruꞌ tyuꞌtatyéseꞌen tɨ jaamuéꞌtɨn aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.

2Aꞌáa puꞌij huáꞌpuatyej xɨcáj áꞌtyeej ajta quee tyiꞌtɨ́j cuaꞌajcaa, aj puꞌij huataíꞌcuatacaꞌ. 3Aj puꞌij ɨ tyiyáaruꞌ ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ Jesús jimi tɨꞌij tyiꞌtɨ́j jɨn jaatyámueꞌtɨn, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Tɨ puaꞌaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ yójraꞌ papuéꞌeenyeꞌ ɨ Dios, tyuꞌtaꞌíjtaj tɨꞌij mu tyetyéj páan huatyóotaahuaj.

4Ajta Jesús aꞌyaa pu tyuꞌtanyúj tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Capu aꞌɨ́ɨ naꞌaj juxɨeꞌveꞌ ɨ páan tɨꞌij júurij jáꞌraꞌnyij ɨ tyévij, sulu aꞌɨ́ɨ pu ajta juxɨeꞌveꞌ ɨ nyúucarij Dios tyenyij jitze tɨ éejnyinyii.”

5Aj puꞌij ɨ tyiyáaruꞌ ajtáhuaꞌaj yoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús aꞌájna Jerusalén, tɨꞌquij tyeyúuj japua jaꞌantyítoj ɨ tɨ jéetzeꞌ ájtyeej, 6ajta aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Tɨ puaꞌaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ yójraꞌ papuéꞌeenyeꞌ ɨ Dios, ancájvetzi, jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:

Dios pu uhuojoꞌtaꞌítyij ɨ maj jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ mej mij muáachaꞌɨɨn.

Aꞌɨ́ɨ mu jumuácaꞌ jɨn muaꞌajriásij,

tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej mooriaj.

7Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Aꞌyaa pu ajta tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Capáj tyiꞌtɨ́j jɨn jáꞌxaahuariꞌraj ɨ Dios.”

8Tɨꞌquij aꞌɨ́jna ɨ tyiyáaruꞌ yoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús ɨ jɨríj jitze tɨ ájtyeej, aj puꞌij jaataséjra ɨ cháanacaj joꞌmaj joꞌcháatɨmee ɨ tyeɨ́tyee, ajta aꞌchu tɨ vaꞌtɨ́j séejreꞌ, 9aꞌyaa puꞌij tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyáaj nu néijmiꞌi tyimuaatáꞌsij aꞌíjna, tɨpuaꞌaj pájtunutaj pej pij naatyáanajche.

10Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Áricuj jóꞌraꞌ, tyiyáaruꞌ paj puéꞌeen, jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Siataꞌaj aꞌɨ́j sianaꞌaj huatyáanajchej ɨ tavástaraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́j xuꞌuj huatyáhuɨɨreꞌen.”

11Aj puꞌij ɨ tyiyáaruꞌ ajtáraa aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Jesús, matɨꞌɨj mij aꞌɨ́ɨmaj huataséjre ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ mej mij jaatyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.

Jesús pu huatyóochej tɨ tyuꞌmuárɨeꞌen aꞌájna a Galileea

(Mr. 1:14-15; Lc. 4:14-15)

12Tɨꞌɨj Jesús aꞌyan tyúꞌnamuajriꞌ maj jeꞌtyáanaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Juan, aj puꞌij jóꞌraa aꞌájna a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Galileea. 13Ajta quee aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzee aꞌájna a Nazaret, sulu aꞌáa pu jóꞌraa aꞌájna a Capernaúm, chájtaꞌ aꞌáa tɨ joꞌtacáꞌaj joꞌtɨj jaꞌvaꞌástɨmee ɨ jájtyij aꞌɨ́jna chuéjraꞌ japua a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Zabulón ajta aꞌyan tɨjɨn Neftalí. 14Aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j tɨꞌij aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyoꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Isaías ɨ tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, aꞌyan tɨjɨn:

15Aꞌájna a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Zabulón ajta aꞌájna a Neftalí,

után jitze pujmuaꞌ ɨ játyaꞌnaj tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Jordán,

aꞌájna a tɨ jaꞌvaꞌástɨmee ɨ jájtyij tɨ veꞌéj,

aꞌájna a Galileea, joꞌmaj joꞌcháatɨmee ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

16Aꞌɨ́jna ɨ chájtaꞌnaj tɨ tɨ́caꞌrij tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj,

aꞌɨ́ɨ pu jaaséej ɨ tatzárij tɨ veꞌéj,

tatzárij pu huaꞌ jimi huataséjre,

aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj ajoꞌcháatɨmaꞌcaa tɨ́caꞌristeꞌ joꞌmaj yaꞌajpuéjtzij.

17Aj puꞌij Jesús huatyóochej tɨ tyihuóꞌmuaꞌtyej, aꞌyan pu tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj tɨjɨn:

—Siataꞌaj jaꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios, jiꞌnye puꞌríj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyesij tɨꞌɨj Dios tyuꞌtaꞌíjtaj íiyan cháanacaj japua.

Jesús pu muáacuacaa huatajé ɨ maj cueꞌtzɨꞌpuacaa

(Mr. 1:16-20; Lc. 5:1-11)

18Aꞌáa pu ɨ Jesús jaꞌajtyámaꞌcaj joꞌtɨj jaꞌvaꞌástɨmee ɨ jájtyij a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Galileea, tɨꞌɨj huaꞌpuácaa huaséj ɨ maj juꞌihuáamuaꞌ, sɨ́ɨj pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jna ɨ Simón ɨ maj majta aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn Pedro, ajtáhuaꞌaj ɨ sɨ́ɨj tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Andrés. Aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ maj cueꞌtzɨꞌpuacaa, aꞌɨ́ɨ mu mij tápiꞌnarij jɨn hueꞌtyée viviꞌracaꞌaj. 19Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Sianaataváj, nyáaj nu tyajaꞌmuamuaꞌtyen siaj sij tyeɨ́tyee nye jimi tyísɨɨreꞌen.

20Aj mu mij huatóoxaahuatacaꞌ matɨꞌɨj mij atyojoꞌpíitɨra ɨ tápiꞌnarij, majta jeꞌen jamuán joꞌcɨ́j.

21Tɨꞌɨj ij téꞌej aꞌyee joꞌréꞌnyej, Jesús pu ajtáhuaꞌaj huaꞌpuácaa huaséj ɨ maj juꞌihuáamuaꞌ, sɨ́ɨj pu aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn Santiago ajta ɨ sɨ́ɨj aꞌyan tɨjɨn Juan, aꞌɨ́ɨ mu yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Zebedeo, aꞌáa mu jaꞌrátyaꞌcaꞌaj ɨ canúuhuaj jitze ɨ jutáataj jamuán, tápiꞌnarij mu tyámuaꞌ tyíꞌuuriajcaꞌaj. Aj puꞌij ɨ Jesús huoꞌtajé, 22matɨꞌɨj mij jaatáxaahuatacaꞌ, majta jeꞌen eetacɨ́j ɨ canúuhuaj jitze, aꞌáa muꞌuj mij yoorɨéej ɨ jutáataj, matɨꞌɨj mij jamuán joꞌcɨ́j ɨ Jesús.

Jesús pu muiꞌcaa tyíꞌmuaꞌtyej ɨ tyeɨ́tyee

(Lc. 6:17-19)

23Jesús pu néijmiꞌqueꞌ huáraa aꞌájna a Galileea, tyihuaꞌmuaꞌtyáaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ huaꞌ tyeyúuj tzajtaꞌ. Aꞌɨ́j pu huáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios ajta néijmiꞌcaa tyúꞌhuaaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj, ajta quee sɨ́ɨjtacaꞌaj naꞌaj ɨ cuiꞌnyiꞌraꞌaj. 24Aꞌɨ́j mu ɨ Jesús xajtacaꞌaj néijmiꞌqueꞌ tɨꞌɨj naꞌaj aꞌáa tɨ huatacaꞌaj ɨ chuéj tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Siria, aꞌɨ́ɨjma mu mij ajaꞌveꞌviꞌtɨɨcariaꞌaj ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ, séecan mu huápuɨꞌɨj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj, ajta séecan quee huaꞌcaꞌnyistiꞌracaꞌaj, ajta séecan tyiyáaruꞌ huaꞌ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj, majta séecan aꞌhuootɨ́mueꞌrajmaꞌcaa, majta ɨ maj quee rácɨjcɨꞌnyiveꞌ. Jesús pu néijmiꞌcaa tyúꞌhuaaj.

25Jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌáa jaꞌráacɨj a Galileea, majta ɨ maj aꞌáa jaꞌráacɨj a tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn tamuáamuataꞌ tɨ jaꞌchájtaꞌnajmee, majta ɨ maj Jerusalén jaꞌráacɨj, majta ɨ Judea maj jaꞌráacɨj, majta ɨ maj eetacɨ́j után pujmuaꞌ ɨ Jordán jitze, mueꞌtɨ́j mu jamuán huacɨ́j aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús.