Search form

San Mateo 7

Tyaj quee séecan jitzán tyíꞌpuaꞌrityeꞌej

(Lc. 6:37-38, 41-42)

1’Caxu huáꞌxɨjtyeꞌej ɨ séecan, tɨꞌij quee Dios ajta muaꞌajmaj jamoꞌxɨ́jtyeꞌen. 2Jiꞌnye Dios pu aꞌyan chaꞌtánaꞌaj tyajamuáꞌxɨjtyeꞌen siatɨꞌɨj muaꞌaj tyihuoꞌxɨ́jtyej ɨ séecan, ajta aꞌchu siaj tyiꞌtɨ́j jaatáꞌ, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj ɨ Dios muaꞌajmaj tyajamuaatáꞌsij. 3¿Jiꞌnye pej pij aꞌɨ́j aráasej aꞌihuáaraꞌ ɨ tɨ cɨ́ɨ naꞌaj tyoꞌtyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, pajta quee aꞌɨ́jna séej ɨ paj muáaj vaꞌcán jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi? 4Ajta tɨpuaꞌaj muáaj períj vaꞌcán jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij paj aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen jaꞌihuáaraꞌ ɨ tɨ cɨ́ɨ naꞌaj tyoꞌtyáꞌɨtzee yee nyicheꞌ muaatáhuɨɨreꞌen ɨ paj jɨn ootyáꞌɨtzee? 5Muáaj mu paj quee tyámuaꞌ metyóomuaꞌrej, pooj miꞌ néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ huáꞌuuren pajta tyuꞌtaꞌúunyiꞌran ɨ Dios jimi, aj pej pij aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn ootyáꞌɨtzee jaꞌihuáaraꞌ.

6’Caxu huáꞌixaatyaꞌaj ɨ nyúucarij tɨ jɨ́ꞌreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyúꞌxanaꞌveꞌ, mej mij quee jamuáꞌxaahuariꞌraj matɨꞌɨj ɨ tzɨꞌcɨ́ɨj maj tyúꞌchaꞌvacaa. Caxu siajta aꞌɨ́ɨjma tyíꞌtuiiriaꞌaj ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j tyeviꞌraꞌ ɨ Dios tɨ tyajamuaatáꞌ, mej mij quee jeꞌej puaꞌaj jamuáaꞌuurej, majta jeꞌen jamuatzíinajyiꞌcan.

Maj jahuaviiraj ɨ Dios, majta tyeꞌejtyátoꞌsixɨꞌɨn joꞌtɨj jaꞌpueertaj

(Lc. 11:9-13; 6:31)

7’Siataꞌaj huatyényuunyij ɨ Dios jimi, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyajamuaatáꞌsij, siajta ɨ Dios jimi tyúꞌhuoonyij, aj xu sij jaꞌancuriáaꞌsij ɨ siaj jahuoo, siajta tyeꞌejtyátoꞌxaꞌan joꞌtɨj jaꞌpueertaj, aꞌaj puꞌij ɨ Dios tyaꞌantácuunaj. 8Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyáꞌhuoo, aꞌɨ́ɨ pu jaꞌancuriáaꞌsij, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌtɨ́j tyíꞌhuoocaj, aꞌɨ́ɨ pu jatyoonyij, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyeꞌejtyátoꞌxaꞌan joꞌtɨj jaꞌpueertaj, Dios pu tyaꞌantácuunaj.

9’¿Caꞌ sɨ́ɨj tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan aꞌyan tyáꞌcaꞌnyej tɨ tyetyéj jaatátɨstej ɨ juyój tɨpuaꞌaj páan jahuaviiraj? 10¿Naꞌríij tɨ cúꞌcuꞌuj jaatapíjtyeꞌen tɨpuaꞌaj hueꞌej jahuaviiraj? 11Aꞌyaa xu sij tyáꞌmuaꞌreej siaj jɨꞌréꞌnyeꞌ tyihuoꞌtáꞌan ɨ juyójmuaꞌ muaꞌaj mu siaj quee tyámuaꞌ een ɨ jutzájtaꞌ, ajta ɨ jaꞌmuavástaraꞌ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ, jéetzeꞌ puꞌij tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌsij ɨ tɨ tyiꞌjɨ́ꞌreꞌen ɨ siaj jimi jaatáhuoosij.

12’Aꞌyaa puꞌij, siataꞌaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj huárɨnyij ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee jimi jeꞌej siaj muaꞌaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj aꞌyan huárɨnyij jaꞌmua jimi, jiꞌnye aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, ajta jeꞌej maj tyuꞌxájtacaꞌ ɨ Dios jitze maꞌcan maj tyíꞌxajtacaꞌaj.

Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ puéertaj tɨ cɨ́ɨ antayóhuaj

(Lc. 13:24)

13’Siataꞌaj aꞌúu joꞌtyájrutyej ɨ puéertaj jitze tɨ cɨ́ɨ antayóhuaj. Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ puéertaj tɨ antayóhuaj ajta ɨ juyéj tɨ ooyóhuaj, aꞌɨ́ɨ tyihuojóꞌjɨpuaj, mueꞌtɨ́j mu mij aꞌɨ́jna jitze ucáajuꞌ, 14ajta aꞌɨ́jna ɨ puéertaj, ajta ɨ juyéj tɨ jamuatáꞌcaa siaj jusén jɨmeꞌ júurij xáꞌraꞌnyij, cɨ́ɨ pu antayóhuaj, ajta tyésiꞌ tɨ aꞌtɨ́j japuan huameꞌen, camu mij mueꞌtɨ́j jatyoovej.

Aꞌɨ́j mu ɨ táqueꞌraꞌ jɨn jamuaꞌreeren tyiꞌtɨ́j tɨ cɨyáaraꞌ puéꞌeen

(Lc. 6:43-44)

15’Tyámuaꞌ xu tyityahuóochaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa, aꞌyaa mu tyúusejrataj maj ɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj. Jaꞌmua jimi mu ajoꞌréꞌnyinyii naa metyityacanyúucaꞌaj, maj majta aꞌyan een ɨ jutzájtaꞌ matɨꞌɨj ɨ ɨ́raꞌvej ɨ maj tyíꞌtyacuiꞌcaa, majta tyúꞌchaꞌvacaa. 16Ɨꞌríj siaj huóꞌmuaꞌtyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej maj rɨcɨj, jiꞌnye capu ɨꞌríj tɨ úuvaj huatatácaꞌan tzícareꞌej jitze, nusu tɨ ɨ xápuaꞌ aꞌɨ́jna jitze tacaꞌaj ɨ tɨ tyétzicareꞌ. 17Aꞌyaa pu tyíꞌeen, néijmiꞌi ɨ cɨyéj tɨ tyiꞌjɨ́ꞌreꞌen, jɨꞌréꞌnyeꞌen pu ajta tyíꞌtajcaa, ajta ɨ cɨyéj tɨ quee tyiꞌjɨ́ꞌreꞌen capu ajta jɨꞌréꞌnyeꞌen tacaꞌ. 18Aꞌɨ́jna ɨ cɨyéj tɨ jɨ́ꞌreꞌen, capu ɨꞌríj tɨ jeꞌej puaꞌaj eenyeꞌen huatatácaꞌan, nusu tɨ ɨ cɨyéj tɨquee jɨ́ꞌreꞌen jɨꞌréꞌnyeꞌ huatatácaꞌan. 19Néijmiꞌi ɨ cɨyéj tɨquee tyiꞌjɨ́ꞌreꞌen, aꞌɨ́j mu tyéꞌejveechixɨꞌɨj, majta jeꞌen tyeꞌentyátɨeeraj. 20Aꞌyaa puꞌij éenyeꞌqueꞌ ɨꞌríj siaj muaꞌaj huóꞌmuaꞌtyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj.

Camu néijmiꞌi aꞌáa joꞌtyárutyij joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj

(Lc. 13:25-27)

21’Majta ɨ maj aꞌyan tyíꞌnyejee yee: “Nyavástaraꞌ, Nyavástaraꞌ”, camu néijmiꞌi aꞌáa joꞌtyárutyij joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj, sulu aꞌɨ́ɨ muꞌuj ɨ maj aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ. 22Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze mueꞌtɨ́j mu aꞌyan tyinaatájeevij tɨjɨn: “Tavástaraꞌ, Tavástaraꞌ, ityáj tu tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌnyúucaritzeꞌ, tyajta aꞌnyúucaritzeꞌ maꞌcan huoꞌtamuárij ɨ tyiyáaruꞌ ɨ maj huaꞌ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, tyajta jéehua tyuꞌmuárɨej muéetzij jitze taꞌratacaꞌnyáaj.” 23Aj nu nyij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌej tɨjɨn: “Canu aꞌnáj jamuaamuájtyacaꞌ, séricuj siájhuii nye jimi, mu siaj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj.”

Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jaꞌtátaahuacaꞌ ɨ maj japuan jaꞌajtaahuacaꞌ ɨ juchiꞌij ɨ maj huaꞌpuaj

(Lc. 6:47-49; Mr. 1:22)

24’Aꞌyaa puꞌij, aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyanamuaj, ajta aꞌyan rɨcɨj jeꞌej nyaj tyéꞌixaatyeꞌ, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj metyóomuaꞌrej tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ huatyóochiꞌtyej tyetyéj japua. 25Aj mu mij huatyéviiyacaꞌ, ajta huatámuɨꞌyacaꞌ ɨ jájtyij, ajta huatáꞌaacariacaꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ chiꞌraꞌan, capu eetávej, jiꞌnye tyetyéj japua pu jaꞌajtaahuacaꞌ. 26Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyanamuaj, ajta quee aꞌyan rɨcɨj jeꞌej nyaj tyíꞌxaj, aꞌyaa pu een tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ aꞌáa joꞌtyóochiꞌtyej joꞌtɨj jóꞌsaataꞌ. 27Aj mu mij huatyéviiyacaꞌ, ajta huatámuɨꞌyacaꞌ ɨ jájtyij, ajta huatáꞌaacariacaꞌ aj puꞌij pu eetávej ɨ chiꞌraꞌan. Aj puꞌij néijmiꞌi tyojoꞌrɨej.

28Tɨꞌɨj Jesús jaꞌantyipuáꞌrij tɨ tyihuóꞌixaaj, néijmiꞌi mu ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej tyoꞌtaséj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ tyihuoꞌmuáꞌtyej, 29jiꞌnye aꞌyaa pu tyihuoꞌmuáꞌtyej tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee, capu aꞌyan matɨꞌɨj ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyahuaꞌaj ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta.