Search form

San Mateo 8

Jesús pu séej tyévij tyúꞌhuaaj tɨ cáꞌatzaj

(Mr. 1:40-45; Lc. 5:12-16)

1Tɨꞌɨj ɨ Jesús acájraa ɨ jɨríj jitze, jéehua mu tyeɨ́tyee jamuán huajúꞌcaꞌaj. 2Aj puꞌij sɨ́ɨj tyáatɨꞌ aveꞌréꞌnyej ɨ Jesús jimi, tyíꞌcuiꞌcaꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ cáꞌatzaj aꞌɨ́ɨ puꞌij jimi tyítunutacaꞌ ɨ Jesús, ajta aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ tɨpuaꞌaj muaꞌráanajchij pataꞌaj tyináahuaatyeꞌen.

3Aj puꞌij Jesús jaꞌajtamuárɨej, ajta aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Naꞌráanajchij paj huarúj. Tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ, aj puꞌij tyámuaꞌ huarɨ́j, tɨꞌquij huarúj. 4Ajta jeꞌen ɨ Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Cásɨꞌ, capáj aꞌtɨ́j ixaatyeꞌej, sulu áricuj pataꞌaj huatáꞌsejrataj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ puaaríj, pajta tyuꞌtámuꞌvejritaj aꞌyájna tɨꞌɨj tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ ɨ Moisés, mej mij jáamuaꞌreej tɨjɨn papuꞌríj huarúj.

Jesús pu tyáahuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jahuɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ xantáaruꞌuj tɨ tyíꞌijtyeꞌ

(Lc. 7:1-10)

5Tɨꞌɨj ɨ Jesús utyájrupij aꞌájna ɨ chájtaꞌnaj jitze tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Capernaúm, sɨ́ɨj pu jimi ajtyáxɨɨriacaꞌ ɨ xantáaruꞌuj tɨ tyíꞌijtyeꞌ, tɨꞌij tyiꞌtɨ́j jaatáhuaviij. 6Aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, tyíꞌcuiꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyahuɨɨreꞌ, capu tyéjchevej, jéehua pu huápuɨꞌɨj jajpuéjtzij.

7Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyáaj nu ujoꞌmaꞌaj naꞌmej, nyej nyij tyáahuaatyeꞌen.

8Aj puꞌij aꞌyan tyuꞌtanyúj aꞌɨ́jna ɨ xantáaruꞌuj tɨ tyíꞌijtyeꞌ tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, capu aꞌyan tyaꞌráanajchi paj utyájrutyej ɨ nyechiꞌtáj, aꞌyaa papuꞌuj tyuꞌtaxáj ɨ nyúucarij jɨmeꞌ, aj puꞌij tyámuaꞌ rɨnyij aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyahuɨɨreꞌ. 9Jiꞌnye séecan mu majta nyéetzij tyíꞌnyeꞌijtyeꞌ, nyajta nyáaj séecan tyíꞌijtyeꞌ. Tɨpuaꞌaj séej aꞌyan nyetyuꞌtéꞌexaatyeꞌen yee: áricuj, aꞌɨ́ɨ pu joꞌmaꞌaj jaꞌmej, naꞌríij séej aꞌyan nyetyuꞌtéꞌexaatyeꞌen yee: mujoꞌtéꞌyiꞌij; aꞌɨ́ɨ pu mujoꞌvaꞌmaꞌaj taꞌmej, ajta tɨpuaꞌaj séej nyetyuꞌtaꞌíjtyeꞌen jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huáꞌuurej, aꞌyaa pu rɨnyij.

10Tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌyan tyáanamuajriꞌ, jéehua pu huatóotyamuaꞌvej, aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huajúꞌcaꞌaj tɨjɨn:

—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ Israel, canu aꞌnáj séej huátyoj tɨ aꞌyan chaꞌtaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ tɨꞌɨj aꞌíjna ɨ tyáatɨꞌ. 11Nyajta aꞌyan tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ maj mueꞌtɨ́j mujoꞌváꞌjuꞌuj muáꞌjuꞌun, aꞌájna pujmuaꞌ joꞌtɨj ɨ xɨcáj jéꞌejnyinyiij majta joꞌtɨj ɨ xɨcáj jaꞌancáruꞌpij, mej mij ooráꞌsej aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ Abraham, majta aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ Isaac mej mij huaꞌ jamuán tyúꞌcuaꞌnyij aꞌájna joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj, 12majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, Dios pu aꞌáa huojooꞌítyij joꞌtɨj joꞌtɨ́caꞌ. Jéehua mu mij juyiinyaj muáꞌjuꞌun, majta ancuriocɨꞌmáaj muáꞌjuꞌun aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jéehua jajpuéjtzij.

13Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ xantáaruꞌuj tɨ tyíꞌijtyeꞌ tɨjɨn:

—Áricuj jóꞌraꞌ jaꞌchej, aꞌyaa pu tyeꞌmej jeꞌej paj períj tyáꞌantzaahuaj. Tɨꞌɨj aꞌyan tyaatéꞌexaa, aj puꞌij huarúj aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́jna jimi ɨ xantáaruꞌ.

Jesús pu tyáahuaj aꞌɨ́jcɨ ɨ muꞌnyáaraꞌ ɨ Pedro

(Mr. 1:29-31; Lc. 4:38-39)

14Aj puꞌij Jesús aꞌáa joꞌmej joꞌtɨj ɨ Pedro jaꞌchej, aꞌáa puꞌij aꞌɨ́j joꞌtyoo aꞌɨ́jcɨ ɨ muꞌnyáaraꞌ ɨ Pedro, aꞌáan pu joꞌojcaꞌtyiij ɨ utáatzij japua, ajta jéehua puɨ́stacaꞌaj. 15Aj puꞌij Jesús jajvíꞌ ɨ muácaꞌraꞌan jitze, tɨꞌɨj aꞌyan huarɨ́j, aj puꞌij huarúj, tɨꞌquij ájchej, ajta jeꞌen huatyóochej tɨꞌij tyihuóꞌcueꞌtyej.

Jesús pu muiꞌcaa tyúꞌhuaaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ

(Mr. 1:32-34; Lc. 4:40-41)

16Tɨꞌɨj huaréꞌchuixarij, jéehua mu huajaꞌráaviꞌtɨj ɨ Jesús jimi aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyiyáaruꞌuj huaꞌ tzajtaꞌ úꞌsejriaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́ɨ puꞌij huoꞌtaꞌíj ɨ tyiyáaruꞌuj maj iirácɨɨnyej ɨ tyeɨ́tyee tzajtaꞌ, ajta néijmiꞌcaa tyúꞌhuaaj ɨ maj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj. 17Aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j tɨꞌij aróoꞌastej jeꞌej tɨ tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Isaías, ɨ tɨ aráꞌtyeej tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan, tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Aꞌɨ́ɨ pu tyitacáaꞌriꞌriꞌ ɨ tɨquee túꞌcaꞌnyistiꞌracaꞌaj, ajta tyojoꞌtɨɨ ɨ tyaj jɨn tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj.”

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌan ɨ Jesús

(Lc. 9:57-62)

18Tɨꞌɨj Jesús huoꞌséj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jéehua jimi ajtyáxɨɨriacaꞌ, aj puꞌij aꞌyan tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ maj antácɨɨnyej után pujmuaꞌ ɨ tɨ jaꞌalaguun jitze. 19Aj puꞌij sɨ́ɨj tɨ tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́ɨ pu aveꞌréꞌnyej ɨ Jesús jimi, ajta jeꞌen aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Maeestro, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj ajamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen joꞌtɨj naꞌaj paj joomaꞌaj puáꞌmej.

20Aj puꞌij Jesús aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Aꞌɨ́ɨmaj ɨ arachuíjse, aꞌáa mu jaꞌchej joꞌtɨj jáꞌtyastaꞌ, majta ɨ pínaꞌsee aꞌɨ́ɨ mu tyuꞌítoꞌ joꞌmaj jáaꞌsacaa, nyajta nyáaj, ɨ nyaj nyajta tyévij jitze huanɨeꞌhuacaꞌ, canu tyichíꞌ ɨ nyaj tzajtaꞌ huácutyij.

21Ajtáhuaꞌaj pu sɨ́ɨj tɨ jamuán joꞌcháꞌcanyaꞌaj aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Nyavástaraꞌ, naatáꞌ nyej nyij anaquéej jaꞌváꞌnan ɨ táataj, aj nu nyij yeveꞌréꞌnyesij nyej nyij ajamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen.

22Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—Pataꞌaj nyaj jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen, micheꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ muɨꞌchítyee huaꞌváꞌnaxɨꞌɨn ɨ juxaꞌaj muɨꞌchítyee.

Tɨꞌɨj Jesús jaatyápuaꞌrij ɨ áacaj

(Mr. 4:35-41; Lc. 8:22-25)

23Aj puꞌij ɨ Jesús atyájraa ɨ báarcuj jitze, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j. 24Aj puꞌij tyámuaꞌ caꞌnyíin jɨn tyuꞌtáꞌ aacariacaꞌ ɨ jájtyij japua, ajta viváajmaꞌaj tyúutaꞌhuaꞌaj ɨ jájtyij, aꞌɨ́ɨ puꞌij atyáxɨjrihuaꞌaj ɨ báarcuj jitze. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Jesús tyácusimaꞌaj. 25Aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j jimi ajoꞌréꞌnyej, matɨꞌɨj mij jaajɨ́stej, aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:

—¡Tavástaraꞌ, tajapuá huatányuuchij! ¡Tuꞌríj atyácuiꞌsij!

26Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—¿Jiꞌnye siaj sij huápuɨꞌɨj tyíꞌtzɨɨnyeꞌ? Muaꞌaj siaj quee aꞌchu tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

Tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtaxáataj, aj puꞌij ájchej, tɨꞌquij jaatáꞌijmuejriꞌ ɨ áacaj, ajta ɨ jájtyij, aj puꞌij huatyápuaꞌriacaꞌ ɨ áacaj, ajta naa ooreꞌ éenyeꞌej taꞌraa ɨ jájtyij. 27Jéehua mu jeꞌej tyoꞌtaséj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, aꞌyaa mu tyúuꞌihuoꞌracaꞌaj tɨjɨn:

—¿Tyiꞌtanyí tyéviraꞌ puéꞌeen aꞌmújna, mej mij jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ áacaj, ajta ɨ jájtyij?

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Gadara jáꞌmaꞌcan ɨ maj tyiyáaruꞌuj huaꞌ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj

(Mr. 5:1-20; Lc. 8:26-39)

28Tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌáa jaꞌráꞌaj után pujmuaꞌ joꞌtɨj jaꞌalaguun, Gadara tɨ jaꞌajtyámaꞌcan, huaꞌpuaj mu mij huaꞌantyinájchacaꞌ ɨ maj tyiyáaruꞌuj huaꞌ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj, aꞌáa mu jaꞌráacɨj joꞌmaj ɨ muɨꞌchítyee jáꞌavaꞌtacaa, aj mu mij jimi ajtyáxɨɨriacaꞌ. Jéehua mu simuáruunyicaꞌaj, aꞌɨ́j pu jɨn quee ɨꞌriitacaꞌaj tɨ aꞌtɨ́j ajoꞌréꞌnyej aꞌɨ́jna juyéjraꞌ jitze, 29aj mu mij aꞌyan tyityeetyejíihuajraa tɨjɨn:

—Capáj jeꞌej taꞌuurej ityájma, muáaj mu paj yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios. ¿Nyi aꞌɨ́j jɨn mu poꞌvéꞌmej pej pij puéjtzij taatáꞌan? Capu eexúj atyojoꞌréꞌnyej aꞌnáj tyaj jajpuéetzij táꞌjuꞌun.

30Meentyij aꞌɨmuáj mueꞌtɨ́j ɨ tuíixuj moꞌtyuꞌuj metyeꞌentyicuaꞌáaj, 31aꞌɨ́ɨ mu mij ɨ maj tyiyáaruꞌ huaꞌ tzajtaꞌ úꞌsejriaꞌcaꞌaj, aꞌyan tyaatáhuaviiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:

—Tɨpuaꞌaj pataatamuárityeꞌen taatáꞌ tyej tyij mu tuíixuj tzajtaꞌ utyájrutyej.

32Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:

—Séricuj.

Matɨꞌɨj mij iiráacɨj, huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyétyacaa, aj mu mij huaꞌ tzajtaꞌ utyájrupij ɨ tuíixuj, matɨꞌɨj mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ tuíixuj joꞌhuáachajraa aꞌájna joꞌtɨj jaꞌancátyee, matɨꞌɨj mij jájritzeꞌ jaꞌtyáavatzɨj, aj mu mij néijmiꞌi atyájcuii.

33Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huáꞌsɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ tuíixuj aꞌɨ́ɨ mu huatóoꞌuj, matɨꞌɨj aꞌáa jaꞌráꞌaj a chájtaꞌ aj mu mij tyuꞌtaxájtacaꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j, aꞌɨ́j mu huoꞌtéꞌexaa jeꞌej tɨ tyihuóꞌruuj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyiyáaruꞌuj huaꞌ tzajtaꞌ séjriaꞌcaꞌaj. 34Matɨꞌɨj mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa joꞌcháatɨmaꞌcaa, néijmiꞌi mu aveꞌréꞌnyej ɨ Jesús jimi, mej mij jamuán tyuꞌtaxáj, aꞌyaa mu mij jéehua tyaatáhuaviiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨ jóꞌraꞌnyij aꞌájna.