Search form

Filipenses 1

Pablo pu huaꞌtyojtyeꞌ

1Nyáaj Pablo ajta aꞌɨ́jna ɨ Timoteo, ityáj tu jahuɨɨreꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌyaa tu jáꞌmuatyojtyeꞌ néijmiꞌcaa muaꞌajmaj mu siaj Filipos joꞌcháatɨmee, siajta aꞌɨ́ɨjma jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj jaꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús ɨ Cɨríistuꞌ, ɨ maj tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ, majta ɨ maj jáꞌmuahuɨɨreꞌ tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ, néijmiꞌcaa tu yajáꞌmuatyojtyeꞌ. 2Cheꞌ ɨ Dios ɨ tyaj jajvástaraꞌ ajta ɨ tavástaraꞌ Jesús ɨ tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, micheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuáachaꞌɨɨn majta jamuaatyápuaꞌrityeꞌen ɨ jaꞌmuaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ.

Pablo pu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios

3Nyatɨꞌɨjta muaꞌajmaj jamoꞌtámuaꞌreej jéehua nu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ nyaj Dios, 4ajta nyatɨꞌɨjta jahuoocaj ɨ Dios jimi, nyenyetyámuaꞌvaꞌaj nu jaꞌmua jimi nyajta jahuoo néijmiꞌcaa muaꞌajmaj jɨmeꞌ, 5jiꞌnye muaꞌaj xu aꞌnáj tɨnaꞌaj naatáhuɨɨ nyej nyij huóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jna ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, sianaatáhuɨɨ ɨ jájcuaj ɨmuáj siajta ijíij sióocheꞌ xu aꞌyan rɨcɨj. 6Tyámuaꞌ nu naa tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ Dios aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ juꞌhuatyáhuiij tɨ tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej ɨ jaꞌmua tzajtaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta jaꞌantyícɨꞌsij aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj uvéꞌnyej ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 7Aꞌyaa pu tyíꞌxaꞌpuɨꞌ nyaj aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaa jaꞌmua jɨmeꞌ, jiꞌnye muaꞌaj xu nyatzájtaꞌ séejreꞌ siajta aꞌyan tyinaataséjra siaj aꞌnáj tɨnaꞌaj nyahuɨɨreꞌ, tɨpuaꞌaj nyanámiꞌhuaj, naꞌríij aꞌɨ́ɨjma jimi anyoꞌtyávaacaj ɨ maj tyityatatyíj nyej nyij aꞌyan tyaataxáj yee xáꞌpuɨꞌ ɨ nyúucarij nyaj huáꞌixaatyeꞌ. 8Dios pu jamuaꞌreej nyaj jéehua huápuɨꞌɨj jáꞌmuasejramuꞌ, aꞌɨ́j nu jɨn jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ ɨ tɨ ajta nyéetzij jɨn naaxɨeꞌvej aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 9Aꞌyaa nu tyáꞌhuoo ɨ Dios jimi siaj jéetzeꞌ huóoxɨeꞌveꞌen jujɨ́ɨmuaꞌaj, tɨꞌij ajta ɨ Dios jamuaataꞌan siaj sij jéetzeꞌ tyámuaꞌ naa néijmiꞌi tyojoꞌitéej xáꞌraꞌnyij siajta tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej, 10ajta siaj sij jáamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ jéetzeꞌ xáꞌpuɨꞌ. Aꞌyaa xu tyámuaꞌ tyiꞌtyecháaj xáꞌjuꞌun, siajta huajuꞌuj xáꞌjuꞌun juxáahuaj, ꞌasta naꞌaj quee uvéꞌnyej aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ, 11jiꞌnye muaꞌaj xu tyuꞌtaséjrataj ɨ siaj jɨn jéehua tyámuaꞌ naa tyúꞌruuj, aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, ajta jéehua tyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ Dios.

Cɨríistuꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyaj jɨn júurij

12Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj jáamuaꞌreej, jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j náaruj, aꞌyaa puꞌij tyíꞌnyahuɨɨreꞌ mej mij jéetzeꞌ mueꞌtɨ́j jáanamuaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. 13Jiꞌnye ɨ nyaj námiꞌ aꞌɨ́j pu jɨn séejreꞌ nyaj jahuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, mej mij jáamuaꞌreej aꞌɨ́ɨmaj ɨ xantáaruꞌuj ɨ maj jachaꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee majta néijmiꞌi ɨ séecan. 14Ajta matɨꞌɨj naaséj nyaj namiꞌhuacaꞌaj, mueꞌtɨ́j mu ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ ahuóocaꞌan mej mij jaariáꞌxaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, camu tyíꞌtzɨɨnyeꞌ sulu aꞌɨ́j mu jitze tyíꞌcaꞌnyej ɨ tavástaraꞌ.

15Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna maj séecan aꞌyan tyíꞌxaj ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan, jiꞌnye jéehua mu chueerij nyéetzij jɨmeꞌ, majta nyéjchaꞌɨɨreꞌ, majta séecan aꞌyan tyíꞌxaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ majta jutyamuaꞌveꞌej. 16Séecan mu ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan tyíꞌxaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ, máamuaꞌreeriaj tɨ Dios aꞌíjna jɨn nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, nyej nyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ, 17majta ɨ séecan aꞌyaa mu rɨcɨj mej mij jujɨ́ɨmuaꞌaj huatyóohuɨɨreꞌen, camu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌxaj, sulu aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌveꞌ mej mij naatamuárɨeꞌristeꞌen ijíij nyaj eetyánamiꞌ. 18Ajta ¿jiꞌnye rɨnyij? Aꞌɨ́ɨ pu jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ ɨ maj tyíꞌxaj ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan, aꞌɨ́j nu jɨn nyetyamuaꞌveꞌ, capu nye jitze juxɨeꞌveꞌ tɨpuaꞌaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn metyíꞌxajta nusu mequee.

Nyajta nyóocheꞌ jéetzeꞌ huatányetyamuaꞌveꞌsij, 19jiꞌnye aꞌyaa nu tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌíjna naatyáhuɨɨreꞌej, siajta muaꞌaj xu naatáhuɨɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jahuoo ɨ Dios jimi, ajta aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́ɨ pu ajta naatáhuɨɨ. 20Jiꞌnye jéehua nu jachoꞌveꞌ tɨ ɨ Dios quee aꞌnáj naatatyéviꞌraꞌastaj, sulu aꞌnáj tɨnaꞌaj pu jaataséjrataj mej mij jáamuaꞌreej nyej ɨ Cɨríistuꞌ jitze arányacaꞌnyej tɨpuaꞌaj nyaj júurij naꞌríij nyaj huámuɨꞌnyij. 21Jiꞌnye nyéetzij jɨmeꞌ, nyej nyooj júurij aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen nyaj jɨn jaatyáhuɨɨreꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ, ajta tɨpuaꞌaj náamuɨꞌnyij, nuꞌríj tyuꞌtyámueꞌtɨj u tajapuá. 22Ajta tɨpuaꞌaj náꞌtyeeviꞌin nyaj júurij náꞌraꞌnyij, aj nu néijmiꞌi séjran jeꞌej nyaj tyíꞌmuarɨeꞌ, canu cheꞌ jamuaꞌreeren tyiꞌtɨ́j tɨ jéetzeꞌ xáꞌpuɨꞌ, tyij nyaj áꞌtyeeviꞌ nyaj júurij, nusu nyaj jiyeꞌtzín huámuɨꞌnyij. 23Jéehua pu nyamuarɨeꞌristeꞌ nyej nyij jamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ jéetzeꞌ naꞌráanajchij, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj huámuɨꞌnyij nyej nyij jamuán jóꞌraꞌnyij ɨ Cɨríistuꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu jéetzeꞌ tyámuaꞌ naa tyeꞌmej nyej jimi, 24ajta jaꞌmua jɨmeꞌ aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ nyej nyooj júurij. 25Nyajta aꞌyan tyámuaꞌ naa tyáꞌmuaꞌreej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ, aꞌyaa nu huaquéej naꞌmej siaj sij jéetzeꞌ tyáꞌantzaahuatyeꞌen, siajta huóotyamuaꞌveꞌen. 26Aꞌyaa nu jaꞌmua jamuán yetyuꞌtyaváaj naꞌmej, siaj sij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen.

Tyaj aꞌyan tyíꞌtyechej jeꞌej tɨ tyéꞌijta ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ

27Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj aꞌyan tyíꞌtyeseꞌej siaj aꞌyan tyíꞌtyechajcaj jeꞌej tɨ tyéꞌijta ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ. Aꞌyaa xu eenyeꞌ, tɨpuaꞌaj aꞌáa nyaꞌtanyéj nyej nyij jamuáamuaarej naꞌríij nyequee, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj jáamuaꞌreej siaj néijmiꞌi tyáꞌtzaahuatyeꞌ, siajta néijmiꞌi nyoꞌseꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, 28caxu huáꞌtzɨɨnyeꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuájchaꞌɨɨreꞌ. Aꞌyaa pu tyámuaꞌ naa tyéꞌmiteereꞌ maj aꞌɨ́ɨmaj áꞌpuaꞌren, siajta muaꞌaj aꞌyaa xu tyáꞌmuaꞌreeren tɨ jáꞌmuahuɨɨreꞌen. Aꞌíi pu ɨ Dios jimi jáꞌmaꞌcan. 29Aꞌɨ́j xu jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ, capu aꞌɨ́ɨ naꞌaj jáꞌmuacɨꞌtyij siaj jaꞌtzaahuatyeꞌ, sulu siaj sij siajta jajpuéetzij xáꞌraꞌnyij jitzán maꞌcan. 30Muaꞌaj nyajta nyáaj taxaꞌaj tu tyíꞌtyenyoꞌseꞌ. Xuꞌríj jaaséj jeꞌej nyaj jájcuaj tyuꞌtyéenyoꞌsej, ajta ijíij aꞌyaa xu siooj tyíꞌnamuaj nyej nyóocheꞌ aꞌyan tyíꞌnyoꞌseꞌ.