Search form

Filipenses 2

Maj huóoxɨeꞌveꞌen majta quee ootzáahuatyeꞌej

1Aꞌyaa puꞌuj, tɨpuaꞌaj ɨ Cɨríistuꞌ jamuaataꞌan siaj séecan caꞌnyíjraꞌaj huatáꞌan, tɨpuaꞌaj aꞌyan setyáꞌxɨeꞌveꞌej siaj séecan tyámuaꞌ tyuꞌtyéjeevej, tɨpuaꞌaj néijmiꞌi aꞌɨ́jna jitze xaꞌroocaꞌnyéej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, tɨpuaꞌaj siahuáꞌcuꞌvaj ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee, 2sianaatatyámuaꞌvisteꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj tyámuaꞌ naa tyíꞌtyechajcaj, siaj sij néijmiꞌi juxaꞌaj tyityahuóoxɨeꞌveꞌen, siaj juxaꞌaj sianaꞌaj tyéejtyooveꞌen siajta juxaꞌaj sianaꞌaj tyíꞌmuaꞌajcaa. 3Caxu tyiꞌtɨ́j jeꞌej uuriaj siaj sij aꞌɨ́jna jɨn ahuóotzaahuatyeꞌen, sulu caa xuꞌuj tyityetyóoxaahuataj, siajta aꞌyan tyaataxáj maj ɨ séecan jéetzeꞌ tyámuaꞌ een siataꞌaj sij quee jujɨ́ɨmuaꞌaj óotzaahuatyeꞌej. 4Cheꞌ quee aꞌtɨ́j jahuoocaj ɨ tɨ jitzán juxɨeꞌveꞌ, sulu cheꞌ ajta jaatáhuɨɨreꞌen ɨ séej tyiꞌtɨ́j tɨ aꞌyan tyáꞌɨtziityeꞌ.

Jeꞌej maj tyeetyáxaahuatacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, ajta ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyaváaj jaꞌraa

5Siataꞌaj juxaꞌaj sianaꞌaj tyíꞌmuaꞌajcaj sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj tɨꞌɨj ajta tyíꞌmuaꞌtzej ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, 6ajta ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyíꞌsejriaꞌcaꞌaj tɨꞌɨj ɨ Dios, ajta capu aꞌɨ́jna jitze tyuꞌtyáacaꞌan tɨ aꞌyan chaꞌtánaꞌaj eenyeꞌ tɨꞌɨj ɨ Dios, 7Sulu aa pu tyoohuáꞌxɨj juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj u tajapuá, aj puꞌij aꞌyan huataséjre tɨꞌɨj ɨ aꞌtɨ́j maj tyéꞌijtyeꞌ. Aꞌyaa pu huóoruuj matɨꞌɨj séecan ɨ tyeɨ́tyee, ajta aꞌyan tyuꞌtóosejratacaꞌ tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn tyiꞌtyéjvee, 8aꞌyaa pu tyuꞌtyóoxaahuatacaꞌ tɨꞌɨj ɨ tɨquee vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee, ajta huatóoaꞌ tɨ huámuɨꞌnyij ɨ cúruuj jitze. 9Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios tyeꞌentyáarujtyej tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨ jéetzeꞌ veꞌéj ajta tɨ jéetzeꞌ naa huaséꞌrin ɨ tyétyacaa jimi, 10mataꞌaj mij néijmiꞌi aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tyítunutaxɨꞌɨn jimi ɨ Jesús, ɨ maj tajapuá jáꞌsejreꞌ, majta ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, majta ɨ maj tajityé jáꞌsejreꞌ, 11mataꞌaj mij néijmiꞌi jáamuaꞌtyij tɨ ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, tyej tyij aꞌɨ́jna jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios ɨ tyaj jajvástaraꞌ.

Ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌyaa mu een tɨꞌɨj ɨ tatzárij íiyan ɨ cháanacaj japua

12Aꞌyaa puꞌij, nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, aꞌyájna siatɨꞌɨj muaꞌaj aꞌnáj tɨnaꞌaj tyináꞌastijreꞌ, caxu aꞌáa sianaꞌaj nyatɨꞌɨjta aꞌáa jóꞌcatyii jaꞌmua jamuán, jéetzeꞌ xu ijíij nyaj yaꞌ ɨmuáj huatyéjve. Aꞌɨ́j xu jitze tyúꞌcaꞌnyej ɨ tɨ jáꞌmuahuɨɨreꞌen jéehua tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi sejchaꞌɨ́ɨj, 13jiꞌnye ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu caꞌnyíjraꞌaj jamuaatáꞌsij, siaj sij xáꞌpuɨꞌ huárɨnyij, ajta jamuaatáhuɨɨreꞌsij siaj sij jaꞌantyícɨꞌtyij.

14Aꞌyaa xu néijmiꞌi jɨn huárɨnyij caxu jeꞌej puaꞌaj tyúuxajtaj, siataꞌaj quee junyoꞌsityeꞌej, 15taꞌaj ij quee aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jaꞌmua jitze puaꞌrityeꞌej nusu siaj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌen, siaj sij yójmuaꞌmuaꞌ pueꞌéenyeꞌej xáꞌraꞌnyij ɨ Dios, tyámuaꞌ siaꞌéenyaꞌaj huaꞌ tzajtaꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee majta quee xáꞌpuɨꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌ. Huaꞌ tzajtaꞌ aꞌyaa xu tyíꞌtyatatzarej matɨꞌɨj ɨ xúꞌraꞌvetyee íiyan cháanacaj japua, 16siajta tyámuaꞌ eenyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ nyúucarij tɨ júuricamej tyuꞌtáꞌcaa, aꞌyaa puꞌij tɨꞌɨj uvéꞌnyej ɨ Cɨríistuꞌ, aj nu nyij ootányatzaahuatyeꞌsij jaꞌmua jɨmeꞌ, aꞌyan nyetyaꞌmuaꞌréeriaj nyej quee huáapuaꞌaj tyuꞌmuárɨej. 17Tyij nyajta nyáaj huámuɨꞌnyij siaj sij muaꞌaj jaꞌantyícɨꞌtyij ɨ siaj tyuꞌtámuꞌvejritaj ɨ Dios jimi aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, nyáaj nu nyetyamuaꞌveꞌ nyajta jamuaatáꞌsij siaj sij aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj tyityaatóotyamuaꞌveꞌen. 18Siataꞌaj huatóotyamuaꞌveꞌen siajta muaꞌaj, siajta nyéetzij naataꞌan ɨ nyaj jɨn huatányetyamuaꞌveꞌen.

Ɨ Timoteo ajta ɨ Epafrodito

19Aꞌɨ́j nu jitze tyíꞌcaꞌnyej ɨ tavástaraꞌ Jesús, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj jiyeꞌtzín ɨ Timoteo huataꞌítyej jaꞌmua jimi, nyej nyij huatányetyamuaꞌveꞌen nyatɨꞌɨj jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyajaꞌmuahuɨɨreꞌ. 20Jiꞌnye capu maꞌ aꞌtɨ́j tɨ aꞌyan chaꞌtánaꞌaj tyíꞌmuaꞌtzej nyatɨꞌɨj nyáaj, siajta jéehua jitzán juxɨeꞌveꞌ, 21néijmiꞌi mu aꞌyan tyáꞌhuoo jeꞌej tɨ huaꞌ jitze tyúuxɨeꞌveꞌ, camu aꞌɨ́jna huoo jeꞌej tɨ jitzán tyúuxɨeꞌveꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen. 22Siajta muaꞌaj xuꞌríj jamuaꞌreej tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Timoteo, ajta jéehua arí tyuꞌtyáhuɨɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ jaaxájtacaꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌyaa pu tyináahuɨɨ tɨꞌɨj nyiyóoj tɨ puéꞌeenyeꞌ. 23Aꞌyaa nu nyij tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj jaataꞌítyej jaꞌmua jimi, nyatɨꞌɨj jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ yeꞌej tyeꞌmej nyej jimi, 24nyajta nu nyavástaraꞌ jimi tyíꞌcaꞌnyej nyej nyij nyasɨ́ɨj caꞌnácan aꞌáa jaꞌtanyéj jaꞌmua jimi.

25Aꞌyaa pu ajta nyaꞌasej tɨ xáꞌpuɨꞌ nyej nyajta jaꞌmua jimi jaataꞌítyej ɨ nyeꞌihuáaraꞌ Epafrodito, ɨ tɨ nyajamuan tyíꞌmuarɨeꞌ, ɨ siaj muaꞌaj yoꞌtaꞌítyacaꞌ nye jimi tɨꞌij tyinaatáꞌan tyiꞌtɨ́j tɨ tyináꞌɨtziityaꞌcaꞌaj.

26Jéehua pu aꞌɨ́ɨn jáꞌmuasejramuꞌ, ajta jeꞌej puaꞌaj jaataꞌaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jáamuaꞌreeriꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn tyiꞌijcuíꞌnyacaꞌ. 27Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨ tyíꞌcuiꞌcaꞌaj, tɨ́muaꞌ pu huamuɨ́ꞌ, ajta ɨ Dios pu jaꞌancuꞌvaxɨj aꞌɨ́jcɨ, ajta capu aꞌɨ́j naꞌaj sulu aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyináꞌancuꞌvaxɨj nyéetzij, nyej nyij quee nyaxaamuɨjrityaꞌaj ɨ nyaj jɨn jajpuéjtzij. 28Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj jiyeꞌtzín jaataꞌítyej jaꞌmua jimi, siataꞌaj sij quee cheꞌ juxaamuɨjrityaꞌaj. 29Siataꞌaj jaataxɨéꞌveꞌen xuutyámuaꞌveꞌej ɨ tavástaraꞌ jitze maꞌcan, siajta jéehua huoꞌxɨéꞌveꞌen ɨ tyétyacaa tɨꞌɨj aꞌɨ́jna, 30jiꞌnye tɨ́muaꞌ pu huamuɨ́ꞌ aꞌyan tyiꞌmuárɨeꞌcaj ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan. Aꞌyaa pu tyíꞌxɨeꞌviriaꞌraꞌcaꞌaj tɨ huámuɨꞌnyij, aꞌɨ́j pu jɨn tɨn huamuɨ́ꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ naatyáhuɨɨreꞌen ɨ siaj jɨn quee muaꞌaj pu jáaruuj.