Search form

Filipenses 4

Tyicheꞌ aꞌnáj tɨnaꞌaj tatyamuaꞌveꞌej ɨ tavástaraꞌ jimi

1Aꞌyaa puꞌij, nyeꞌihuáamuaꞌ ɨ nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, ɨ nyaj jéehua jáꞌmuasejramuꞌ, muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jɨn huatányetyamuaꞌveꞌen, ɨ nyaj jamuaamueꞌtɨj, aꞌyaa xu tyámuaꞌ tyityaajuꞌun ɨ tavástaraꞌ jimi.

2Jéehua nu huáꞌhuavii aꞌɨ́ɨjma ɨ Evodia nyajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Síntique, mej mij antyúucɨꞌpiireꞌen maj tyámuaꞌ tyuuꞌihuáamuaꞌaj muáꞌraꞌnyij ɨ tavástaraꞌ jimi. 3Pajta muáaj, mu paj nyéetzij jamuán tyíꞌmuarɨeꞌ, aꞌyaa nu tyíꞌmuahuaviij paj huoꞌtáhuɨɨreꞌen aꞌmújma mu úucaa, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu jéehua huatyéenyoꞌsej mej mij naatáhuɨɨreꞌ tyaj huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́jna jamuán ɨ Clemente, majtáhuaꞌaj ɨ séecan ɨ maj nyajamuan tyuꞌmuárɨej. Aꞌɨ́ɨmaj mu meríj áꞌyuꞌsiꞌij jeꞌej maj ántyaꞌruj ɨ yuꞌxarij jitze júuricamej tɨ tyuꞌtáꞌcaa.

Jeꞌej nyaj néijmiꞌcaa tyíꞌijtyeꞌ

4Aꞌnáj tɨnaꞌaj xu jutyamuaꞌveꞌej ɨ tavástaraꞌ jimi. Nyajtáhuaꞌaj nu jamuaatéꞌexaatyeꞌsij: Siahuóotyamuaꞌveꞌ. 5Micheꞌ néijmiꞌi aꞌyan tyajaꞌmuamuajtyaj siaj tyámuaꞌ naa tyíꞌtyetyeɨtyee. Puꞌríj yevéjriꞌ tɨꞌɨj ɨ tavástaraꞌ uvéꞌnyesij.

6Caxu tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej tyityóomuaꞌajcaj, sulu néijmiꞌi xu jɨn huatyényuunyij ɨ Dios jimi, xaatáhuaviiriꞌ, siajta tyaatatyójtziꞌreꞌen. 7Aꞌyaa pu ɨ Dios tyajamuaatáꞌsij ɨ siaj jɨn tyámuaꞌ huárɨnyij ɨ jutzájtaꞌ, ajta aꞌíjna jéetzeꞌ pu tyámuaꞌ een jeꞌej maj quee tyiyóꞌitej ɨ tyétyacaa, ajta ɨ tɨ jɨn tyámuaꞌ jáꞌmuaꞌuuren aꞌɨ́ɨ pu jachaꞌɨɨj jaꞌmej ɨ jaꞌmuaxɨéjnyuꞌcaa, ajta jeꞌej siaj tyíꞌmuaꞌtzej aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen.

Aꞌɨ́j xu jitze aꞌnáj tɨnaꞌaj tyíꞌmuaꞌajcaj jeꞌej tɨ tyíꞌxaꞌpuɨꞌ

8Uveꞌtyáatɨcan jɨmeꞌ, nyeꞌihuáamuaꞌ, siataꞌaj aꞌɨ́jna jitze tyúꞌmuaꞌtyij ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, siajta ɨ tɨ aꞌyan tyeꞌtyévijtyeꞌ siaj sij tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨɨj, siajta aꞌɨ́jna jitze ɨ tɨ huatóojeꞌyej, siajta ɨ tɨ jumuaꞌtɨj, ɨ tɨ naa huaséꞌrin, ɨ tɨ naa namuajreꞌ. Siataꞌaj néijmiꞌi aꞌɨ́jna jitze tyúꞌmuaꞌtyij jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j tyámuaꞌ tyuꞌyíꞌtɨn, mej mij aꞌɨ́jna jɨn tyámuaꞌ jamojoꞌsejraj.

9Siataꞌaj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej nyaj tyajamuaamuáꞌtyej, siajta jeꞌej nyaj tyajamuáaꞌixaa, jeꞌej siaj tyináanamuajriꞌ ajta jeꞌej siaj tyinaaséj, aꞌyaa xu huárɨnyij ajta ɨ Dios tɨ tyámuaꞌ jáꞌmuaꞌuurej aꞌɨ́ɨ pu jaꞌmua jamuán séeriaꞌaj jaꞌmej.

Tyiꞌtɨ́j maj tyaatapuéjve ɨ Filipos maj jáꞌmaꞌcan

10Jéehua nu nyetyamuaꞌveꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj muaꞌaj noꞌtámuaꞌreeriꞌ. Canu aꞌyan tyíꞌxaj yee muaꞌaj xu nyojoꞌhuaꞌxɨj, sulu caxu pújooriajvaꞌaj jeꞌej siaj yeꞌej tyinaatáhuɨɨreꞌen. 11Canu nyajta aꞌyan tyíꞌxaj yee canu jeꞌej tyéejviicueꞌ, jiꞌnye nuꞌríj jaarɨ́ꞌrej nyaj huatányetyamuaꞌveꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ aꞌchu nyej tyiꞌtɨ́j tyíꞌchaꞌɨj. 12Nyáamuaꞌree jeꞌej tɨ tyúꞌasej tɨpuaꞌaj nyequee jeꞌej tyéejviicueꞌraj, nyajta jamuaꞌreej tɨpuaꞌaj jéehua nyetyiꞌijchaꞌɨɨj. Nuꞌríj jaarɨ́ꞌrej jeꞌej nyaj huárɨnyij néijmiꞌi jɨmeꞌ, aꞌyaa nuꞌuj tányanaꞌaj tɨpuaꞌaj tyámuaꞌ nyaꞌaxcaj nusu tɨpuaꞌaj nye íꞌcuataj, ajta tɨpuaꞌaj jéehua nyetyiꞌijchaꞌɨɨj nusu nyequee tyiꞌtɨ́j tyíchaꞌɨj. 13Néijmiꞌi nu putyíꞌuurej nyej nyij tyuꞌtyámueꞌtɨj, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj ɨ Cɨríistuꞌ jitze arányacaꞌnyej. 14Siajta muaꞌaj xáꞌpuɨꞌ xu huarɨ́j, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj naatáhuɨɨ ɨ nyaj jɨn óoviicueꞌrej.

15Nyatɨꞌɨj aꞌáa jaꞌrájraa a Macedonia, nyej nyij huatyényechenyij nyaj huóꞌixaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, muaꞌaj xu naatáhuɨɨ mu siaj Filipos jóosɨꞌrii, muaꞌaj xu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ siaj tyinaatapuéjvej, siajta muaꞌaj tyaꞌancuriáaꞌ nyéetzij jimi. 16Ajta nyatɨꞌɨj aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj a Tesalónica, caxu séej sianaꞌaj tyinaataꞌítyiꞌriꞌ ɨ tɨ tyináꞌɨtziityaꞌcaꞌaj nyej nyij aꞌɨ́jna jɨn huatyényahuɨɨreꞌen. 17Canu nyajta aꞌyan tyáꞌhuoo siaj sij tyinaanájchityeꞌen, sulu aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj muaꞌaj jéetzeꞌ tyaꞌancuriáan ɨ Dios jimi. 18Néijmiꞌi nu tyaꞌancuriáaꞌ, ajta arí tyinaꞌváꞌɨtziꞌtyee. Ɨ Epafrodito siaj jimi tyinyojoꞌtaꞌítyiꞌriꞌ, jéehua nu tyíꞌijchaꞌɨj. Ɨ siaj mutyinyojoꞌtaꞌítyiꞌriꞌ aꞌyaa pu een tɨꞌɨj muꞌvéjrij tɨ naa tyaarɨeꞌej, tɨ ajta jaꞌráanajchi ɨ Dios. 19Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios ɨ nyaj jahuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyajamuaatáꞌsij ɨ tɨ tyajamuáꞌɨtziityeꞌ, aꞌyájna tɨꞌɨj aꞌɨ́j tyaꞌráanajchi, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyíꞌijchaꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ jimi ɨ tɨ Jesús puéꞌeen. 20Tyicheꞌ jusén jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios, aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.

Ɨ tɨ jɨn antyipuaꞌrij

21Siataꞌaj huoꞌtatyójtyeꞌen nyejitzé maꞌcan néijmiꞌcaa ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ huaꞌ japua huatanyúj. Majta ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ ɨ maj nyajamuan yahuatyíj, aꞌɨ́ɨ mu majta yajáꞌmuatyojtyeꞌ. 22Néijmiꞌi ɨ maj yahuatyíj ɨ maj jimi séejreꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ mu yajáꞌmuatyojtyeꞌ, majta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jitzán ajtyámaꞌcan ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ ɨ Roma maj jaꞌajtyámaꞌcan.

23Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen, cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuáachaꞌɨɨn.