Search form

Filemón 1

Pablo pu jatyojtyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Filemón

1Nyáaj Pablo, ɨ nyaj eetyánamiꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ nyaj jáꞌastijreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ ɨ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, ajta ɨ nyeꞌihuáaraꞌ Timoteo, aꞌyaa tu muatyojtyeꞌ muéetzij Filemón, ɨ paj tajamuán tyíꞌmuarɨeꞌ tyajta jéehua muaxɨeꞌveꞌ, 2tyajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii joꞌpaj jaꞌchej, tyajta aꞌɨ́jna tyojtyeꞌ ɨ taꞌihuáaraꞌ Apia tyajta ɨ Arquipo, ɨ tɨ ajta aꞌyan chaꞌtánaꞌaj éenyeꞌqueꞌ áꞌviicueꞌreꞌ tyatɨꞌɨj ityáj. 3Cheꞌ aꞌɨ́jna ɨ Dios ɨ tyaj jajvástaraꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, micheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ naa tyajamuáachaꞌɨɨn, majta tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej ɨ jaꞌmuaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ.

Filemón pu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios ajta jéehua jahuoo jimí

4Aꞌnáj tɨnaꞌaj nu tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios nyajta jahuoo muéetzij jɨmeꞌ nyatɨꞌɨjta moꞌtámuaꞌree, 5jiꞌnye aꞌyaa nu tyíꞌnamuaj jeꞌej paj tyihuáꞌxɨeꞌveꞌ pajta jéehua tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi, pajta néijmiꞌcaa xɨeꞌveꞌ ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios. 6Aꞌyaa nu tyáꞌhuoo ɨ Dios jimi tɨꞌij aꞌɨ́jna ɨ paj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ muaatáhuɨɨreꞌen pej pij huameꞌen ɨ tavástaraꞌ jimi, pajta néijmiꞌi jɨn aꞌyan huárɨnyij aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ. 7Jéehua nu nyetyamuaꞌveꞌ muéetzij jimi, jiꞌnye muáaj paj caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtaꞌ, pajta tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéeje aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios.

Pablo pu jahuoo tɨꞌij jáahuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Onésimo

8Aꞌyaa puꞌij tyij nyajta aꞌɨ́jna jɨn antyínyamuaꞌree nyej nyij tyimuaataꞌíjtyeꞌen jeꞌej paj huárɨnyij aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ, 9aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj aꞌyan tyimuaatáhuaviij, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyaj jéehua muaxɨeꞌveꞌ. Nyáaj Pablo, ɨ nyaj nyeríj vástɨꞌ, nyajta eetyánamiꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ ɨ tɨ Jesús puéꞌeen, 10aꞌyaa nu tyíꞌmuahuaviij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyiyóoj Onésimo, ɨ ajta tyáꞌtzaahuatyeꞌ, jiꞌnye nyáaj nu caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌ aꞌyújna jóꞌnyaj jeꞌtyánamiꞌ. 11Jájcuaj ɨmuáj, capu tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyimuaatyáhuɨɨ aꞌɨ́jna ɨ Onésimo, ajta ijíij jéehua pu nyahuɨɨꞌreꞌ nyéetzij, ajta muéetzij. 12Nuꞌríj nyij nyajtáhuaꞌaj jájcuaj jɨn jaataꞌítyij muéetzij jimi, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyiyóoj ɨ nyaj jéehua jaxɨeꞌveꞌ. 13Aꞌyaa nu nyáaj tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ yahuatyáꞌɨtzeereꞌen nyajamuan, tɨꞌij aꞌ jɨ́meꞌ naatáhuɨɨreꞌen, jiꞌnye nyáaj nu eetyánamiꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyaj tyihuáꞌixaatyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan. 14Ajta canu aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj aꞌyan huárɨnyij nyequee xu muéetzij muaataꞌixáatyeꞌen, tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij caꞌnyéjrij jɨmeꞌ jeꞌej tɨquee muéetzij tyimuaꞌráanajchi. 15Tyij quee aꞌɨ́jna jɨn aꞌtzúj áꞌtyeej tɨ ɨmuáj jeꞌej huárupij, tɨꞌij ajimi huatyáꞌɨtzeereꞌen jusén jɨmeꞌ, 16capu cheꞌ aꞌyájna tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ, sulu tɨꞌɨj aꞌihuáaraꞌ ɨ paj jéehua jaxɨeꞌveꞌ, jéehua nu nyáaj jaxɨeꞌveꞌ, ajta jéetzeꞌ pu muéetzij jimí juxɨeꞌveꞌ, jiꞌnye tyévij pu puéꞌeen, ajta aꞌihuáaraꞌ puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ jimi.

17Aꞌyaa puꞌij, tɨpuaꞌaj aꞌyan petyinaaséjriꞌ nyaj aꞌihuáaraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jna jitze ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyaa paj tyaataxɨeꞌveꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Onésimo patɨꞌɨj tyinaataxɨéꞌvej nyéetzij. 18Tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj muáaruuj, naꞌríij tyiꞌtɨ́j muáꞌchaꞌɨɨreꞌ, nyéetzij paj naajíjveꞌen. 19Nyáaj Pablo, nyáaj nu nyamuácaꞌ jɨn tyíꞌmuayuꞌseꞌ. Nyáaj nu tyíꞌmuanajchityeꞌen. Nyajta nyáaj canu aꞌyan tyíꞌmuaꞌixaatyeꞌ paj muáaj joꞌtyéeyuꞌxaj, jiꞌnye muáaj paj tyináꞌchaꞌɨɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ muáahuɨɨrej pej pij júurij puáꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ. 20Aꞌyaa nu nyij nyeꞌihuáaraꞌ tyíꞌmuahuaviij, pej pij aꞌɨ́jna jɨn naatáhuɨɨreꞌen ɨ tavástaraꞌ jitze maꞌcan, pataꞌaj caꞌnyíjraꞌaj naataꞌan ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ aꞌyájna patɨꞌɨj nyeꞌihuáaraꞌ tyiꞌpuéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ jimi.

21Aꞌyaa nu tyíꞌmuayuꞌseꞌ, jiꞌnye tyámuaꞌ nu tyáꞌmuaꞌreej paj aꞌyan rɨnyij, pajta jéetzeꞌ aꞌyan rɨnyij jeꞌej nyaj tyíꞌmuahuaviij. 22Ajtáhuaꞌaj aꞌyájna, pataꞌaj séej ɨ chiꞌij tyámuaꞌ huáꞌuurej nyej nyij aꞌáa jaꞌráꞌastij, jiꞌnye aꞌyaa nu tyeꞌejchóꞌveꞌ tɨ ɨ Dios naataꞌan, nyej nyij aꞌáa jaꞌtanyéj ajimi, jiꞌnye aꞌyaa xu muaꞌaj tyáꞌhuoo ɨ Dios jimi.

Ɨ nyúucarij tɨ jɨn jaꞌantyipuáꞌrityeꞌsij

23Aꞌɨ́ɨ pu ajta yámuatyojtyeꞌ ɨ Epafras, ɨ tɨ nyajamuan yaꞌ eetyánamiꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ ajta aꞌyan tyuꞌméj ɨ Cɨríistuꞌ jimi tɨ ajta Jesús puéꞌeen, 24aꞌɨ́ɨ mu majta yajáꞌmuatyojtyeꞌ aꞌɨ́jna ɨ Marcos, ajta ɨ Aristarco, ajta ɨ Demas, ajta ɨ Lucas, ɨ maj nyahuɨɨreꞌ ɨ tyaj jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ.

25Cheꞌ aꞌɨ́jna ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuáachaꞌɨɨn.