Search form

SALMOS 102

Jeꞌej tɨ tyuꞌtyéenyuj aꞌɨ́jna ɨ tɨ quee jeꞌej jájtyoovej

Jeꞌej tɨ tyáꞌhuoo aꞌɨ́jna ɨ tɨquee cheꞌ jeꞌej jaꞌtyoovej ajta tɨꞌɨj quee cheꞌ jamuaꞌreej jeꞌej tɨ huárɨnyij jéehua puꞌij junyuusteꞌ ɨ Tavástaraꞌ jimi

1Tavástaraꞌ, huánamuaj jeꞌej nyaj tyiꞌtyényuusij,

¡tyuꞌtáꞌ tɨꞌij muéetzij jimi jaꞌráꞌastij jeꞌej nyaj tyíꞌjijhuaj!

2Capáj nye jimi jaꞌavaataj muaꞌ nyéerimij

nyatɨꞌɨjta quee jeꞌej jájtyooveꞌen;

¡tyámuaꞌ paj tyináanamuaj!,

¡caꞌnácan paj huatányuunyij nyatɨꞌɨjta muaatájeevej!

3Jiꞌnye ɨ nyajúuricamej pu jaꞌhuóopuaꞌrixɨꞌɨj aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ cɨtzíj,

ajta ɨ nyacaríj aꞌyaa pu tyaꞌtaa tɨꞌɨj ɨ tɨꞌɨxcuáa,

4capu cheꞌ jucaꞌnyej ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa

aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ɨ tuꞌpíj tɨ huatyáahuaj;

¡capu ajta cheꞌ nyacaꞌnyistiꞌ nyej nyij tyúꞌcuaꞌnyij!

5Ɨ nyahueꞌraꞌ pu arí cáviꞌtaxɨj ɨ nyacaríj jitze

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj huápuɨꞌɨj nyeyiin.

6Aꞌyaa nu een tɨꞌɨj ɨ síihuaꞌaj aꞌáa tɨ jáꞌsejreꞌ joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj,

tɨꞌɨj ɨ muacɨríj tɨ aꞌáa jáꞌsejreꞌ joꞌtɨj quee jooyiꞌrij.

7Canu cheꞌ cutzuj.

Aꞌyaa nu een tɨꞌɨj ɨ pínaꞌaj tɨ jusɨ́ɨj huayiꞌij.

8Majta quee aꞌnáj jaatapuáꞌcɨtacaꞌ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ

majta jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxaj ɨ nyaj jɨn ántyapuaj.

9Nyajta quee cheꞌ páan cuaꞌ, sulu aꞌɨ́j nuꞌuj nyij ɨ nasíj;

ajta ɨ nyaj jaꞌantyíyeꞌej aꞌɨ́ɨ pu jáꞌnaxcaj ɨ nyaj eetajaꞌraꞌtajyiꞌij,

10aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj nyúꞌcamuɨꞌ ajta ɨ tɨ muajaaxɨejtyeꞌ,

jiꞌnye muáaj paj naꞌajriáj pej pij majcaꞌhuáyee naꞌantyipuáꞌrityeꞌen.

11Ɨ nyaj jɨn júurij aꞌyaa pu mutyojoꞌyiꞌij tɨꞌɨj quéenyiꞌistarij;

aꞌyaa nu tyiꞌtyáhuasij tɨꞌɨj ɨ tuꞌpíj.

12Pajta muáaj, Tavástaraꞌ, jusén jɨmeꞌ paj tyíꞌijta;

¡aꞌnáj tɨnaꞌaj mu jamuaꞌreeriaj muáꞌjuꞌun jeꞌej paj ántyapuaj!

13Ájchesij, pajta jaꞌancuꞌvaxɨꞌɨn ɨ Sión,

jiꞌnye puꞌríj tyaꞌráꞌaj aꞌnáj tɨ aꞌyan tyaꞌtácatyiij;

¡puꞌríj huaꞌxaꞌpuɨꞌɨn paj tyaatúꞌuunyiꞌ!

14Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj a jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ mu jaxɨeꞌveꞌ aꞌ tyetyéj;

ajta quee tyámuaꞌ huaꞌasej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ huatyuꞌuunyiꞌhuacaꞌ.

15Néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyee majta ɨ maj tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua

aꞌɨ́ɨ mu jaatyátzaahuatyeꞌsij ɨ tɨ jɨn ántyapuaj ɨ Tavástaraꞌ majta ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin

16tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn ajtáhuaꞌaj jaatyátaahuaj ɨ Sión

ajta jeꞌen huataséjreꞌen ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin,

17tɨꞌɨj jáanamuaj jeꞌej tɨ tyuꞌtyéenyuj aꞌɨ́jna ɨ tɨ quee jeꞌej jájtyoovej

ajta jeꞌen néijmiꞌi jɨn aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ jéehua tyáꞌhuaviij.

18Cheꞌ aꞌíjna ooyúꞌsiꞌhuaj

mej mij jáamuaꞌreej ɨ maj majcaꞌhuáyee huataséjreꞌsij,

mej mij majta aꞌɨ́ɨmaj tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Tavástaraꞌ

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj majcaꞌhuáyee nanɨeꞌhuan.

19Tavástaraꞌ pu jaaséj ɨ cháanacaj aꞌájna ɨmuáj a jútyeꞌ,

jútyeꞌ ɨmuáj joꞌtɨj tyámuaꞌ tyejéꞌeen,

20tɨꞌij huoꞌnamuaj ɨ maj juyiin aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj námiꞌ

ajta huaꞌ japua huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj meríj aꞌyan tyihuoꞌtaxájtacaꞌ maj huóꞌcuiꞌnyij,

21taꞌaj ij aꞌájna a Sión, ajta a Jerusalén,

huatánamuajreꞌen maj jaataxáj majta tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Tavástaraꞌ

22matɨꞌɨj néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua

tyúusɨɨreꞌen mej mij tyaatatyójtziꞌreꞌen.

23Aꞌɨ́ɨ pu náariꞌriꞌ ɨ nyaj jɨn uhuájcaꞌnyej nyatɨꞌɨj nyooj huamaꞌcaj ɨ juyéj jitzeꞌ;

ajta jeꞌen quee cheꞌ naatáꞌ nyej nyij jéetzeꞌ áꞌtyeeviꞌin.

24Nyáaj nu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn: “Nyaj Dios,

capáj náꞌviꞌtɨɨcareꞌen tɨꞌɨj ooj jéꞌtaꞌ náꞌɨtziityaꞌaj nyaj aꞌyan séjreꞌej.”

¡Capu aꞌnáj antyipuaꞌrij ɨ nyinyiꞌraꞌaj muéetzij jimi!

25Tyámuaꞌ paj jáaruuj ɨ cháanacaj tɨꞌɨj néijmiꞌi tyoꞌhuatyóochej;

muáaj paj pajta jaatyátaahuacaꞌ ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ.

26Ajta néijmiꞌi pu aꞌɨ́jna tyeꞌentyipuáꞌrij,

ajta muáaj paj tyámuaꞌ éenyeꞌej jusén jɨn séejreꞌ.

Néijmiꞌi pu aꞌɨ́jna tyuꞌtyápaꞌnaj, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ cáanarij;

¡muáaj paj seequéj jaꞌuuren tɨꞌquij seequéj éenyeꞌej jaꞌmej!

aꞌyájna tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ seequéj eenyeꞌ tyuꞌtyóochejtyeꞌen.

27Pajta muáaj aꞌɨ́ɨn panaꞌaj puéꞌeen;

capu aꞌnáj antyipuaꞌrij ɨ nyinyiꞌraꞌaj muéetzij jimi.

28Tyámuaꞌ paj tyihuaꞌchaꞌɨ́ɨj puáꞌmej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huaꞌ jitze eerányesij ɨ maj muahuɨɨreꞌ;

tyámuaꞌ paj huáꞌuuren aꞌájna joꞌpaj muáaj jáꞌsejreꞌ.