Search form

SALMOS 104

Jeꞌej tyej tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ tɨ néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ

1¡Tyámuaꞌ nu tyeetyátoosij ɨ Tavástaraꞌ néijmiꞌi ɨ nyajúuricamej jɨmeꞌ!

¡Vaꞌcán paj jɨn séejreꞌ, Tavástaraꞌ pajta nyaj Dios!

Aꞌɨ́j paj períj tyuꞌtyéꞌchejtyej ɨ tɨ naa tyuꞌséꞌrin ajta tyaꞌtátaavej;

2aꞌɨ́j paj períj jɨn eecáꞌnaj ɨ tatzárij.

¡Muáaj paj jaatajíyoꞌrej ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ tɨꞌɨj cáanarij tɨ nyéeriꞌij!

3¡Muáaj paj tyámuaꞌ jáaruuj ɨ jájtyij japua

ɨ tɨ japuan róocaꞌnyej aꞌchíꞌij, pajta aꞌyan chaꞌtaj jáaruuj ɨ jútyeꞌ ɨmuáj!

Pajta aꞌɨ́j japua yiꞌcacaa ɨ jéetɨrij,

aꞌɨ́j paj jitze huataráꞌrɨeꞌsij ɨ áacaj.

4Aꞌɨ́ɨ pu ɨ áacaj muéetzij jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌij tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen,

ajta ɨ tɨéj tɨ atyúumemej pu ajta muahuɨɨreꞌ.

5Pajta tyámuaꞌ naa tyeetyácajtyeꞌen ɨ cháanacaj

taꞌaj ij quee aꞌnáj táhuaanyeꞌen aꞌájna joꞌpaj muáaj tyámuaꞌ yóꞌruuj.

6Aꞌɨ́jna ɨ jájrij pu jaꞌváꞌnajcaꞌaj ɨ chuéj

aꞌyájna tɨꞌɨj cuxáa cáanariaꞌraꞌan tɨ puéꞌeenyeꞌ.

Ɨ jájtyij pu tyaꞌváꞌnajcaꞌaj ɨ jɨríj.

7Ajta muáaj paj jajtyáꞌxɨj, aj puꞌij tyíchee;

jiyeꞌtzín pu huatóoꞌuj tɨꞌɨj caꞌnyíin jɨn huatánamuajre aꞌnyúucaa.

8Ajta huataséjre ɨ jɨríj

ajta joꞌtɨj jaꞌcacúunyijmee,

néijmiꞌi pu aꞌyan tyuꞌrɨ́j jeꞌej paj muáaj tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ,

9aꞌájna joꞌpaj muáaj tyojoꞌtáꞌ tɨꞌij aꞌáa jóoꞌastij,

tɨꞌij quee cheꞌ jaꞌváꞌnajca ɨ chuéj.

10Muáaj paj uyaꞌtaꞌítyacaa ɨ jájtyij aꞌájna joꞌtɨj jaꞌajmuɨꞌyéjmee

tɨꞌij ajtyáꞌastij ɨ játyaꞌnaj jitze tɨ canyáatɨmee ɨ jɨríj jitze.

11Aꞌɨ́j mu mij ɨ jájtyij yaꞌcaa ɨ tyiꞌtyán simuáruunyij maj tyityaacɨ́ꞌɨj;

aꞌɨ́j mu majta jɨn tyámuaꞌ naa tyíꞌtyeyaꞌcaa ɨ púuruꞌuj maj huacɨꞌɨj.

12Aꞌájna joꞌtɨj jooꞌástɨmee ɨ játyaꞌnaj

aꞌáa mu tyojóoꞌitoꞌrityee ɨ pínaꞌsee jútyeꞌ maj ráꞌrɨee,

¡aꞌɨ́ɨ mu cɨꞌxɨcaa, aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ tyiꞌtyáxamueꞌ ɨ cɨyéj!

13Muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyíꞌipuaj aꞌ ɨtzitáj

aꞌájna joꞌpaj muáaj jaꞌchej, jútyeꞌ ɨmuáj u tajapuá;

matɨꞌɨjta caꞌnyíin jɨn huatyéviiyej aꞌɨ́j paj jɨn tyámuaꞌ tyeetyátoosij ɨ chuéj.

14Petyiꞌtáꞌcaa tɨ ajnyéj ɨ ɨxáj mej mij ɨ tyiꞌtyán jáacuaꞌnyij,

ajta ɨ ítyeɨꞌrij tyeɨ́tyee maj tyíꞌhuastee

mej mij tyoꞌtácuaꞌnyij ɨ cháanacaj japua,

15aꞌɨ́jna ɨ cueꞌráj caꞌnyíjraꞌaj tɨ huaꞌtáꞌcaa,

ɨ nahuáj, mej mij aꞌɨ́jna jɨn huatóotyamuaꞌveꞌen

ajta tyámuaꞌ naa jéetzeꞌ tyuꞌtaséjreꞌsij ɨ huaꞌ nyéerimij quee ɨ aséityij jɨmeꞌ.

16Ajta tyámuaꞌ naa tyíꞌhuoseꞌen ɨ tɨ tyúꞌuu,

ɨ jucúj aꞌáa tɨ joꞌváatɨmee a Líbano Tavástaraꞌ tɨ jaahuástej.

17Aꞌɨ́j mu jitze tyúuꞌitoꞌrityee ɨ pínaꞌsee maj jéetzeꞌ cɨ́leꞌen,

majta ɨ cuaxúuj aꞌáa mu jóocheꞌtyee ɨ jucúj jitze.

18Ajta aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ jɨríj tɨ ajtɨ́tɨꞌɨjmee aꞌáa mu jóꞌcɨꞌɨj ɨ chíutyee simuáruunyij,

ajta ɨ tyetyéj tzajtaꞌ mu jóoꞌavaꞌtacaa ɨ jejtzɨ́ɨj.

19Pajta ɨ máxcɨrɨeꞌ huatyátaahuacaꞌ tyej tyij jáamuaꞌreej aꞌnáj tɨ putyíꞌrɨcɨ;

ɨ xɨcáj pu ajta jamuaꞌreej aꞌtzáaj tɨ ancájrutyej.

20Ajta ɨ tɨ́caꞌrij huataséjreꞌsij tɨꞌɨjta huatyéchumuaꞌrej,

aj mu mij huataséjreꞌsij ɨ tyiꞌtyán ɨtzitáj maj tyityaacɨ́ꞌɨj.

21Ɨ muajyéj mu cɨꞌxɨcaa mej mij tyiꞌtɨ́j huatyéeviꞌ,

aꞌyaa mu tyáꞌhuaviij ɨ Dios tɨꞌij tyiꞌtɨ́j huoꞌtáꞌan maj jáacuaꞌnyij.

22Ajta tɨꞌɨjta ɨ xɨcáj eeréꞌnyej, aj mu mijta joꞌjúꞌun

majta jeꞌen huatyéjisij joꞌtɨj jaꞌtyástaꞌnajmee.

23Aj puꞌij téꞌej ɨ tyáatɨꞌ eeráamej tɨꞌij aꞌáa jóꞌmeꞌen joꞌtɨj tyajáꞌmuarɨeꞌ

ajta jeꞌen tyíꞌmuarɨeꞌen ꞌasta naꞌaj quee huaréꞌchumuaꞌrej.

24¡Jéehua paj tyúꞌtaahuacaꞌ, Tavástaraꞌ!

Aꞌɨ́j paj jɨn tyúꞌtaahuacaꞌ ɨ paj jɨn jéehua tyuꞌyíꞌtɨn;

¡ɨ cháanacaj japua pu tyíꞌsejreꞌ néijmiꞌi paj muáaj tyúꞌtaahuacaꞌ!

25Aꞌáa pu jáꞌsejreꞌ ɨ jájrij, antayóoj ajta huápuɨꞌɨj vaꞌtɨ́j séejreꞌ,

joꞌmaj jéehua ɨ tyiꞌtyán tyityajaꞌxoo,

maj vivéejmee ajta ɨ maj cɨ́leꞌen;

26aꞌáa mu majta ɨ báarcuj jáꞌcɨɨnyej, aꞌáa mu majta jáꞌsejreꞌ ɨ tyiꞌtyán maj tzɨ́ɨnyiꞌreꞌ,

aꞌɨ́jna ɨ tɨ tzɨ́ɨnyiꞌreꞌ muáaj paj jaatyátaahuacaꞌ pej pij aꞌɨ́j jɨn huáhuajca.

27Néijmiꞌi mu aꞌɨ́ɨmaj muéetzij jimi tyiꞌijchóꞌveꞌ

pej pij tyihuoꞌtáꞌan ɨ maj tyúꞌcuaꞌnyij aꞌtzáaj tɨ aꞌyan huaꞌ jimi tyaꞌtácaj.

28Muáaj paj tyihuoꞌtáꞌsij, aꞌɨ́ɨ mu mij tyaꞌancuriáaꞌsij;

aꞌmuácaꞌ paj jɨn tyihuoꞌtáꞌsij, majta jeꞌen aꞌɨ́ɨmaj tyámuaꞌ naa tyityaatajúꞌxaj;

29tɨpuaꞌaj puaatyáꞌavaaj huaꞌ jimi, metyuꞌtátzɨɨnyeꞌej;

tɨpuaꞌaj pequee cheꞌ huoꞌtáꞌan maj ucayáatɨyiꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu cuiꞌnyij

majta jeꞌen majtáhuaꞌaj chuéj huatyóotaahuaj.

30Ajta tɨpuaꞌaj aꞌjúuricamej upahuojoꞌtaꞌítyiꞌreꞌen, aꞌɨ́ɨ mu huoseꞌen,

aꞌyaa pej pij tyáꞌjajcuareꞌen tɨꞌij naa huaséꞌrihuaꞌan ɨ cháanacaj.

31¡Jusén pu jɨn séejreꞌ aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ tɨ jɨn naa huaséꞌrin!

¡Tavástaraꞌ pu jutyamuaꞌveꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyuꞌtyátaahuacaꞌ!

32Ɨ cháanacaj pu juvivej tɨꞌɨjta aꞌɨ́ɨn jaaséj,

¡ajta ájcɨtzujtarij ɨ jɨríj tɨpuaꞌaj aꞌɨ́ɨn jaꞌajtamuárɨeꞌen!

33Nyatɨꞌɨj nyáaj nyooj séjreꞌej nyajta júurij,

nyetyuꞌtáchuiicaj ɨ Tavástaraꞌ jimi nyaj Dios.

34Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨ jaꞌráanajche ɨ Tavástaraꞌ jeꞌej nyaj tyiꞌriáꞌmuaꞌsij,

jiꞌnye aꞌɨ́j nu jimi jatyoovej ɨ nyaj jɨn huatányetyamuaꞌveꞌen.

35¡Micheꞌ huariaꞌxɨj ɨ cháanacaj japua ɨ maj tyíꞌxanaꞌcɨreꞌ!

¡Micheꞌ antyipuaꞌrej ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj!

¡Tyámuaꞌ nu tyeetyátoosij ɨ Tavástaraꞌ néijmiꞌi ɨ nyajúuricamej jɨmeꞌ!

¡Alelúuyaj!