Search form

SALMOS 105

Jeꞌej tɨ ɨ Dios tyuꞌmuárɨej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan

1¡Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ!

¡Siajta jaariáꞌxaj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn ántyapuaj!

Siahuoꞌréꞌixaatyeꞌ ɨ chájtaꞌnaj jitze jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyíꞌmuarɨeꞌ.

2Siajta tyuꞌtáchuiicaj aꞌɨ́j jitze maꞌcan.

¡Xaataxáj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn vaꞌcán jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ!

3Siajta aꞌɨ́jna jɨn ahuóotzaahuatyeꞌen ɨ tɨ tyámuaꞌ een ɨ tɨ jɨn ántyapuaj.

¡Cheꞌ jutyamuaꞌveꞌej ɨ huaꞌxɨéjnyuꞌcaa

aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jahuoo ɨ Tavástaraꞌ!

4Aꞌɨ́j xu jitze huatyóocaꞌnyej ɨ Tavástaraꞌ, siajta aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej;

Tavástaraꞌ xu jitze aꞌnáj tɨnaꞌaj tyíꞌcaꞌnyej.

5Xoꞌtámuaꞌreej tɨ aꞌɨ́ɨn vaꞌcán jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ ajta naa tyuꞌséꞌrin,

ajta jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyaataxájtacaꞌ ɨ tɨ jɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ,

6muaꞌaj, ɨ siaj aꞌɨ́j jitze eerámaꞌcan ɨ Abraham ɨ tɨ jahuɨɨreꞌ,

muaꞌaj, yójmuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jacob, aꞌɨ́ɨn tɨ jamuaꞌantyíhuoo.

7Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Tavástaraꞌ, taj Dios;

¡aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌqueꞌ tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua!

8Tyij ajta mueꞌtɨ́j séej víꞌraꞌaj nyinyiꞌraꞌaj mutyojoꞌmeꞌen

capu aꞌnáj yoꞌhuáꞌxɨj tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn tyaꞌtóoraj ɨ junyúucaa jitze,

9aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jɨn tyaꞌtáratziiriꞌ ɨ Abraham,

ajta tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn tyaꞌtóoraj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Isaac

10aꞌyaa pu ajta tyeetyájtoo tɨꞌɨj nyúucarij maj jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Jacob,

ajta aꞌɨ́jna jɨn jusén jɨmeꞌ tyaꞌtácaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ Israel maj jitze ajtyámaꞌcan,

11tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

“Aꞌɨ́j nu ɨ chuéj muaatáꞌsij aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Canaán

aꞌyájna tɨꞌɨj muéetzij tɨ muáacɨꞌtyij pataꞌaj pij jaꞌancuriáꞌan.”

12Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj cɨ́ɨ manaꞌaj aráꞌaxcaa,

majta jeꞌcáj ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan,

13aꞌyaa mu mij aꞌɨ́ɨmaj tyityajúꞌcaꞌaj séej chuéj japua majtáhuaꞌaj séej chuéj japua

joꞌmaj séecan tyejéꞌijtaj majtáhuaꞌaj joꞌmaj séecan tyejéꞌijtaj,

14Dios pu quee tyuꞌtáꞌ tɨꞌij tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj huóꞌuurej,

ajta tyámuaꞌ tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌijtacaꞌaj aꞌyan tɨjɨn:

15“Jeꞌej huáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ nyaj huaꞌantyíhuoj

caxu siajta jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj nye jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌaj.”

16Ajta tyuꞌtáꞌ mej mij huatatájcun aꞌɨ́jcɨ chuéjraꞌ japua,

ajta néijmiꞌi tyihuáaꞌriꞌriꞌ ɨ tɨ tyíꞌcueꞌriꞌ.

17Ajta aꞌɨ́ɨjma jimi pu anaquéej huataꞌítyacaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ José,

aꞌɨ́jcɨ ɨ maj aꞌyan tyáatoocaꞌaj tɨꞌɨj ɨ tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ.

18Majta cadéenaj jɨn tyaapuéj ɨ ɨcájraꞌan jitze;

¡majta aꞌúun yeꞌtyáanaj joꞌtɨj tyapúustiꞌ jɨn tyejeꞌtyánamiꞌ!

19Aꞌɨ́jna ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Tavástaraꞌ pu jaatyéesej aꞌɨ́jcɨ ɨ José,

ꞌasta naꞌaj quee aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ ɨ José tyuꞌtaxájtacaꞌ.

20Aꞌɨ́jna ɨ rey, ɨ tɨ muiꞌcaa tyíꞌijtyaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee,

aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ mej mij jiꞌrátoonyij joꞌtɨj jeꞌtyánamiꞌhuacaꞌaj,

21ajta jaꞌantyíhuoj tɨꞌij tyuꞌtaꞌíjtaj ajta néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreeriaj joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn jaꞌchej,

néijmiꞌi jɨmeꞌ tyiꞌtɨ́j tɨ aꞌɨ́ɨn tyíchaꞌɨɨcaꞌaj,

22tɨꞌij tyihuóꞌmuaꞌtyen ajta tyámuaꞌ tyihuoꞌcámuaꞌriityeꞌen

aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌijta ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ huáasij.

23Aj puꞌij téꞌej aꞌɨ́ɨn mujoꞌvéꞌmej ɨ Israel, aꞌɨ́ɨn tɨꞌij puéꞌeen ɨ Jacob,

aꞌyaa puꞌij aꞌáa tyejéꞌchajcaꞌaj a Egipto tɨꞌɨj ɨ tɨ séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan,

aꞌɨ́jcɨ japua ɨ chuéj tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Cam.

24Dios puꞌij tyuꞌtáꞌ mej mij huápuɨꞌɨj huatámuiꞌrej ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen,

majta jeꞌen jéetzeꞌ huatyóocaꞌan mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Egipto jáꞌmaꞌcan.

25Ajta aꞌyaa pu huóꞌruuj mej mij ɨ maj Egipto jáꞌmaꞌcan

huáꞌanchueereꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen

ajta mej mij huoꞌcuanamuan ɨ Dios maj huɨɨreꞌ.

26Aj puꞌij Dios Moisés ujoꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ tɨ jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ,

ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Aarón, ɨ tɨ ajta arí jaꞌantyíhuoocaꞌaj,

27aꞌɨ́ɨ mu mij aꞌyan huarɨ́j ɨ maj jɨn tyámuaꞌ tyoꞌtaséj ɨ Dios jimi aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj:

¡majta jéehua tyuꞌséj aꞌɨ́jcɨ japua ɨ chuéj Cam tɨ tyajaꞌrájtyapuaj!

28Dios pu tɨ́caꞌrij ujoꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi tyaꞌváꞌnaj,

majta ɨ Egipto maj jáꞌmaꞌcan camu jaꞌráꞌastijrej ɨ nyúucariaꞌraꞌ.

29Ajta tyuꞌtáꞌ tɨꞌij xúureꞌej huatyóotaahuaj ɨ jájtyij tɨ muɨꞌyej ɨ játyaꞌnaj jitze,

ajta néijmiꞌcaa huácuij ɨ hueꞌtyée;

30jéehua pu ajta taachuísee ujoꞌtaꞌítyacaꞌ aꞌɨ́jcɨ chuéjraꞌ japua,

aꞌáa mu mij majta jaꞌráꞌaj joꞌtɨj ɨ rey jáꞌhuiꞌcareꞌej.

31Dios pu tyuꞌtaxájtacaꞌ, matɨꞌɨj mij jéehua ɨ xɨeꞌrúj huataséjre maj cɨ́leꞌen ajta maj vivéejmee

néijmiꞌqueꞌ mu mij oorióonajchacaꞌ ɨ chuéj japua aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Egipto.

32Ajta quee víityee ujoꞌtaꞌítyacaꞌ, sulu aꞌɨ́ɨj puꞌuj ɨ tyéetyee

ajta tɨéj aꞌɨ́jcɨ japua ɨ chuéj aꞌáa tɨ huatacaꞌaj.

33Ajta yoꞌrɨej ɨ úuvaj maj jahuastyaꞌcaꞌaj ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ xápuaꞌ maj jataꞌítyɨꞌricaꞌaj;

¡tyeꞌentyipuáꞌrij ɨ tɨ tyúꞌuucaꞌaj aꞌájna a Egipto!

34Dios pu tyuꞌtaxájtacaꞌ, majta jeꞌen ɨ vítziꞌcɨɨ huataséjre;

¡majta jéehua huápuɨꞌɨj aráꞌaxcaa, capu ij ɨꞌriitacaꞌaj maj huoꞌtyéꞌiten!

35¡Majta néijmiꞌi tyuꞌriáꞌxɨj ɨ tuꞌpíj ɨtzitáj tɨ tyúꞌuucaꞌaj

majta néijmiꞌi ɨ chuéj japua tɨ tyeꞌejnyájcaꞌaj!

36¡Ajta huoꞌcuij, aꞌájna a Egipto,

aꞌɨ́ɨjma ɨ huaꞌyojmuaꞌ maj anáatyaꞌaj huanánɨeꞌhuacaꞌ aꞌáa maj jáꞌmaꞌcan!

37Aj puꞌij téꞌej ɨ Dios hueꞌráaviꞌtɨj ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ aꞌájna

majta aꞌɨ́jna joꞌtɨɨ ɨ ooroj majta ɨ pláataj,

ajta quee sɨ́ɨj tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan tyiꞌtɨ́j jɨn tyuꞌpuéjtyiꞌhuacaꞌ.

38Aꞌɨ́ɨmaj ɨ Egipto maj jáꞌmaꞌcan mu huatóotyamuaꞌvej matɨꞌɨj huoꞌséj maj joꞌcɨ́j,

jiꞌnye huápuɨꞌɨj mu tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj.

39Dios pu jéetɨrij ujoꞌtaꞌítyacaꞌ tɨꞌij huaꞌváꞌnaj

ajta tɨéj tɨꞌij tɨ́caꞌ huoꞌtyátatzaviꞌtyeꞌen.

40Majta aꞌɨ́j tyuꞌtáhuoo ɨ maj tyúꞌcuaꞌnyij, aj puꞌij soꞌríj ujoꞌtaꞌítyacaꞌ,

majta aꞌɨ́j jɨn tyámuaꞌ naa tyityaatajúꞌxaj ɨ páan jútyeꞌ tɨ jeꞌcáanyej.

41Ajta ɨ tyetyéj tɨ tyétyee pu ajtyátaaracaꞌ, aj puꞌij jájtyij aꞌɨ́j jitze eerámuɨꞌyacaꞌ

aꞌɨ́ɨ puꞌij huatámuɨꞌyacaꞌ aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj aꞌyájna tɨꞌɨj játyaꞌnaj.

42Jiꞌnye aꞌɨ́j pu ootámuaꞌreeriꞌ ɨ tɨ tyámuaꞌ een ɨ tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ

aꞌɨ́j tɨ aꞌyan tyaꞌtáratziiriꞌ ɨ Abraham ɨ tɨ jahuɨɨreꞌ.

43Aꞌyaa puꞌij ɨ Dios tyihueꞌráaviꞌtɨj ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ ɨ tɨ arí huaꞌantyíhuoocaꞌaj,

muaꞌantyijíihuaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj huatóotyamuaꞌvej,

44ajta jeꞌen aꞌɨ́j huoꞌtaꞌ ɨ chuéj séecan tɨ jimi ajtyámaꞌcan tacaꞌaj

ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyúꞌcɨɨriacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj maj tyuꞌmuárɨej ɨ séej maj chájtaꞌnaj jitze ajaꞌchej,

45mej mij tyuꞌtyátzaahuatyeꞌen majta jeꞌen aꞌyan huárɨnyij

jeꞌej tɨ tyíꞌijta ɨ nyúucariaꞌraꞌ ajta jeꞌej tɨ tyíꞌmuaꞌtaj ɨ Tavástaraꞌ.

¡Alelúuyaj!