Search form

SALMOS 106

Tyiꞌtɨ́j maj jɨn aꞌnáj tɨnaꞌaj atyáꞌɨtzeꞌrihuaꞌaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan

1¡Alelúuyaj!

Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tyihuojóꞌmuaꞌraj,

ajta ɨ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ jusén jɨmeꞌ pu séejreꞌ.

2¿Aꞌtanyíj pújoorej tɨꞌij joꞌtyéeyuꞌxaj ɨ tɨ jɨn tyuꞌtyáamueꞌtɨj ɨ Tavástaraꞌ?

¿Aꞌtanyíj pújoorej tɨꞌij aꞌyan tyaatatyójtziꞌreꞌen tɨꞌɨj jimi tyiꞌtyéevijtɨj?

3Micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj

majta aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ rɨcɨj.

4Panoꞌtámuaꞌreej nyéetzij, Tavástaraꞌ, patɨꞌɨj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyátoonyij aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ;

nyéetzij paj nyamuaꞌreeriaj patɨꞌɨj mujoꞌvéꞌmeꞌen pej pij huaꞌ japua huatányuunyij,

5nyataꞌaj nyij nyáaj jaaséj ɨ maj jɨn huatóotyamuaꞌveꞌsij aꞌɨ́ɨmaj ɨ paj huaꞌantyíhuoj,

nyataꞌaj nyij huatányetyamuaꞌveꞌen nyajta ootányatzaahuatyeꞌen

aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj aꞌ jitze ajtyámaꞌcan.

6Aꞌyaa tu chaꞌtaj tyanaꞌaj tyityoꞌtyáꞌɨtzeerej matɨꞌɨj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj;

tuꞌríj jeꞌej puaꞌaj tyityoꞌcájrupij, tyajta tyeríj jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j.

7Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj, aꞌájna a Egipto,

camu tyuꞌtyátzaahuatyej jeꞌej paj muáaj huaꞌ jimi vaꞌcán jɨn tyuꞌmuárɨej,

majta mu yoꞌhuáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ paj muáaj jɨn huaꞌxɨeꞌveꞌ,

camu majta muáanamuajriꞌ véjriꞌ aꞌájna jájritzeꞌ tɨ poꞌvij.

8Ajta ɨ Dios pu huaꞌ japua huatanyúj, ajta huoꞌtaꞌ mej mij jáamuaꞌtyij ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej

aꞌyaa pu huarɨ́j tɨꞌij tyámuaꞌ tyuꞌtyáꞌɨtzeereꞌen ɨ tɨ jɨn ántyapuaj.

9Ajta jajtyáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ jájrij tɨ poꞌvij aꞌɨ́ɨ puꞌij ariaꞌhuaxɨj.

Aꞌyaa mu mij huáchisteꞌ tyityaꞌantacɨ́j aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ jájrij

aꞌyájna tɨꞌɨj joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj.

10Aꞌyaa puꞌij huaꞌ japua tyuꞌtanyúj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ,

ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj huaꞌxanaꞌvaꞌcaꞌaj.

11Ɨ jájtyij pu huaꞌváꞌnaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee huaꞌséjramuꞌcaꞌaj

ajta quee sɨ́ɨj júurij huatyáꞌɨtzeerej.

12Aj mu mij tyáꞌantzaahuaj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ Dios tɨ tyihuaꞌtáratziiriꞌ

majta jeꞌen jimi tyuꞌtáchuiicacaꞌ.

13Majta jiyeꞌtzín mu yoꞌhuáꞌxɨj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyiꞌtɨ́j huaꞌ jimi huáruuj,

majta quee tyuꞌchóꞌvej mej mij jáamuaꞌtyij jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huaꞌ jimi tyaꞌtácatyiij.

14Aꞌájna, joꞌmaj jujɨ́ɨmuaꞌaj jáꞌsejriaꞌcaꞌaj joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj,

aꞌáa mu quee tyámuaꞌ huarɨ́j aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Dios

aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ aꞌɨ́ɨn aꞌyan huárɨnyiicheꞌ jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj.

15Ajta ɨ Dios pu aꞌyan tyihuoꞌtáꞌ jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyaatáhuaviiriꞌ,

ajta aꞌɨ́j pu uhuojoꞌtaꞌítyiꞌriꞌ ɨ cuiꞌnyiꞌraꞌaj maj jɨn huácuiꞌnyij.

16Aꞌájna joꞌmaj tyojoꞌtyáꞌɨnaamuacaꞌaj aꞌáa mu jaꞌanchueerej aꞌɨ́jcɨ ɨ Moisés,

majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Aarón, aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyámuaꞌ tyáꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ Tavástaraꞌ.

17Aj puꞌij ɨ chuéj atyátaariacaꞌ aꞌɨ́ɨ puꞌij ajoꞌcájrupij ɨ Datán,

majta jeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ Abiram maj jitze ajtyámaꞌcantacaꞌaj.

18¡Ajta ɨ tɨéj ájtaa aꞌɨ́ɨjma jimi!

¡Aꞌɨ́ɨ puꞌij ɨ tɨéj huoꞌtyáatɨej ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj!

19Majta aꞌájna ɨ jɨríj japua Horeb tɨ tyajaꞌrájtyapuaj aꞌáa mu visáaruꞌ huatyátaahuacaꞌ,

tyiꞌtɨ́j ooroj maj jɨn jaatyátaahuacaꞌ, aꞌɨ́j mu mij huatyánajchacaꞌ:

20¡aꞌɨ́j mu seequéj huáruuj ɨ Dios tɨ naa huaséꞌrin

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyiꞌtɨ́j tɨ aꞌyan huaséꞌrin tɨꞌɨj túuruꞌ ɨxáj tɨ cuaꞌcaa!

21Meyoꞌhuaꞌxɨj ɨ Dios, ɨ tɨ huaꞌ japua huatanyúj,

ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyuꞌmuárɨej aꞌájna a Egipto,

22ajta jéehua tyámuaꞌ tyúꞌruuj ɨ tɨ naa tyuꞌséꞌrin aꞌɨ́jcɨ japua ɨ chuéj tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Cam

ajta ɨ maj jɨn jeꞌen tyoꞌtaséj aꞌájna a jájritzeꞌ tɨ poꞌvij.

23Dios pu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨ huaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij;

ajta aꞌɨ́jna ɨ Moisés, aꞌɨ́ɨn tɨ jaꞌantyíhuoj, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ jimi ajoꞌtyéechaxɨ

ajta jeꞌen jaatyápuaꞌrij ɨ Dios tɨ jɨn nyuꞌcamuɨꞌcaꞌaj,

aꞌɨ́ɨ puꞌij quee tyuꞌtáꞌ tɨꞌij huaꞌantyipuáꞌrityeꞌen.

24Aꞌyaa mu mij majcaꞌhuáyee quee tyaataxɨeꞌvej ɨ chuéj tɨ naa huaséꞌrin,

majta quee tyáꞌantzaahuaj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyihuaꞌtáratziiriꞌ,

25majta ɨ juꞌɨnáamua tzajtaꞌ jeꞌej puaꞌaj tyaataxájtacaꞌ ɨ Tavástaraꞌ,

camu majta jaꞌráꞌastej jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ.

26Aj puꞌij aꞌɨ́ɨn ajméjcaꞌtacaꞌ tɨꞌquij aꞌyan tyaꞌtóoratziiriꞌ

tɨ tyuꞌtáꞌsij mej mij huácuiꞌnyij aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj,

27tɨ aꞌyan ajta tyihuáꞌcuiꞌnyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huaꞌ jitze eerányesij

ajta jeꞌen huojoꞌcuíxɨꞌɨj aꞌɨ́ɨjma tzajtaꞌ ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

28Majta jeꞌen caꞌnyéjrij jɨn tyuꞌtyáhuɨɨ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Baal-peor,

aꞌɨ́j mu majta tyúꞌcuaa ɨ tɨ tyuꞌtámuꞌvejrityiꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ dioosij maj quee júurij.

29Majta jájriaaxɨej ɨ Dios aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j,

aj puꞌij jéehua cuiꞌnyiꞌraꞌaj huaꞌ jimi huataséjre.

30Ajta aꞌɨ́ɨ pu ájchej ɨ Finees tɨꞌquij jaajéꞌcaj aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeenyeꞌ,

aꞌyaa puꞌij tyuꞌtyápuaꞌriacaꞌ ɨ maj jɨn tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj,

31Dios puꞌij tyámuaꞌ joꞌtaséj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyámuaꞌ huarɨ́j,

mej mij jusén jɨmeꞌ jaxájta ɨ huaꞌ huásimuaꞌ jimi ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ huaꞌyojmuaꞌ.

32Aꞌyaa mu majta huarɨ́j tɨꞌij ɨ Dios tyinyúꞌcaj

véjriꞌ aꞌájna joꞌtɨj jaꞌrájmuaa aꞌ tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Meribá,

aꞌɨ́ɨ mu mij puéꞌeenyeꞌ

tɨꞌij ɨ Moisés jimi jeꞌej puaꞌaj atyojoꞌréꞌnyej,

33jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu quee caꞌnyíjraꞌaj jaatáꞌ

aꞌɨ́j pu jɨn chaꞌnaꞌaj tyíꞌxajtacaꞌaj ajta quee jamuaꞌreeriacaꞌaj jeꞌej tɨ tyiꞌtyáxajtasimaꞌaj.

34Camu huaꞌantyipuaꞌrityej aꞌáa maj joꞌcháatɨmaꞌcaa

joꞌtɨj ɨ Tavástaraꞌ aꞌyan tyihuojoꞌtaꞌíjtyaꞌcaꞌaj mej mij huaꞌantyipuáꞌrityeꞌen.

35Sulu aꞌyaa mu huarɨ́j,

aꞌɨ́ɨjma mu antyánaxcacaꞌ ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ

majta jeꞌen aꞌyan tyaarɨꞌrej jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyityaajúꞌcaꞌaj,

36aꞌɨ́ɨjma mu ɨ sáanturij huatyánajchacaꞌ,

aꞌɨ́ɨ mu mij puéꞌeenyeꞌ mej mij aꞌɨ́ɨmaj jeꞌej puaꞌaj tyityojoꞌvej,

37jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj mu huoꞌtámuꞌvejritacaꞌ ɨ juyójmuaꞌ maj tyétyacaa ajta ɨ maj úucaa

aꞌyan metyihuoꞌcuiꞌij aꞌɨ́ɨjma jitze maꞌcan ɨ tyiyáaruꞌuj.

38Majta aꞌɨ́ɨjma huácuij ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌcaꞌaj,

huaꞌ xuureꞌ ɨ huaꞌyojmuaꞌ maj úucaa ajta maj tyétyacaa,

aꞌɨ́ɨjma mu mij huatámuꞌvejrityej ɨ dioosij Canaán maj jáꞌmaꞌcan.

Ɨ chuéj pu jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ huaꞌ xúureꞌej,

39aꞌɨ́ɨ mu mij majta jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j majta huóoxanaꞌcɨrej

néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ maj jɨn huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj tyityoꞌcájrupij.

40Tavástaraꞌ pu huápuɨꞌɨj tyinyúꞌcacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ,

ajta huoꞌtaxánaꞌvej, aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jitzan ajtyámaꞌcan tacaꞌaj;

41ajta ahuojóohuaꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ,

aꞌɨ́ɨ mu mij huaꞌ jimi tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ;

42aꞌɨ́ɨmaj mu huoꞌtzíinajraa ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ,

majta huoꞌtyáxaahuatacaꞌ jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyihuoꞌtaꞌíj.

43Dios pu mueꞌtɨ́j huaꞌ japua huatanyúj,

majta aꞌɨ́ɨmaj camu aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyihuoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌtzej

aꞌɨ́ɨ mu mij jóꞌvej tyiꞌtɨ́j maj jujɨ́ɨmuaꞌaj jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j.

44Ajta aꞌyájna, tɨꞌɨj huoꞌséj maj quee jeꞌej jájtyooveꞌej

ajta huóꞌnamuajriꞌ maj juyiinyacaꞌaj,

45aj pu joꞌtámuaꞌreeriꞌ jeꞌej tɨ huaꞌ jimi tyaꞌtóoratziiriꞌ

aj puꞌij seequéj huóoruuj,

jiꞌnye huápuɨꞌɨj pu vaꞌcán jɨn taxɨeꞌveꞌ,

46¡aꞌyaa puꞌij tyuꞌtáꞌ mej mij ɨ maj jeꞌej puaꞌaj huáꞌuuriajcaꞌaj

tyámuaꞌ naa metyihuaꞌajchaꞌɨ́ɨj muáꞌraꞌnyij!

47¡Tajapuá paj huatányuunyij, Tavástaraꞌ taj Dios!

¡Pajta tɨiꞌrátoonyij huaꞌ tzajtaꞌ ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee

tyej tyij tyimuaatatyójtziꞌreꞌen aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan jeꞌej paj ántyapuaj,

tyataꞌaj tyij tatyámuaꞌveꞌej tyetyimuaatatyójtziꞌreꞌen!

48¡Cheꞌ tyámuaꞌ tyíꞌsejriaꞌaj ɨ Tavástaraꞌ, huaꞌ Dios ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan,

cheꞌ aꞌyan tyíꞌsejriaꞌaj jusén jɨmeꞌ!

¡Micheꞌ néijmiꞌi aꞌyan tyuꞌtaxáj tɨjɨn: “Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij”!

¡Alelúuyaj!