Search form

SALMOS 107

Jeꞌej tɨ aꞌnáj tɨnaꞌaj tyíꞌtaxɨeꞌveꞌ ɨ Tavástaraꞌ

1Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tyihuojóꞌmuaꞌraj,

jiꞌnye jusén jɨmeꞌ pu séejreꞌ ɨ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ.

2Micheꞌ aꞌyan tyaataxáj aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨ Tavástaraꞌ huaꞌ japua huatanyúj,

tɨ huaꞌ japua huatanyúj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ,

3ɨ tɨ huaꞌajsɨɨ huaꞌ tzajtaꞌ ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan

ajtyapuáj pujmuaꞌ maj jáꞌsejriaꞌcaꞌaj majta áatyej pujmuaꞌ,

aꞌáa maj jáꞌsejriaꞌcaꞌaj joꞌtɨj ɨ xɨcáj jéꞌejnyinyiij majta joꞌtɨj jaꞌancáruꞌpij.

4Aꞌáa mu mij joꞌvátzɨj joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj ajta jéehua jóꞌsaataꞌ,

camu mij jatyoovaꞌaj ɨ juyéj chájtaꞌ tɨ jóꞌnyee mej mij aꞌáa jaꞌhuóochejtyeꞌen,

5matájcucaꞌaj majta íꞌcucaꞌaj,

¡majta meríj áꞌcuiꞌiihuacaꞌaj!

6Ajta matɨꞌɨj quee cheꞌ jeꞌej jájtyooveꞌej Tavástaraꞌ mu jimi huatyéenyuj,

aꞌɨ́ɨ puꞌij huaꞌ japua huatanyúj matɨꞌɨj jeꞌej tyityóomuajtyajcaꞌaj.

7Aj puꞌij téꞌej tyámuaꞌ naa tyihuoꞌcájuyetyej

mej mij chájtaꞌ jaꞌráꞌastij majta jeꞌen aꞌáa jaꞌhuóochejtyeꞌen.

8Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ taxɨeꞌveꞌ,

¡ajta jeꞌej tɨ tyámuaꞌ vaꞌcán jɨn tyíꞌuurej ɨ tyeɨ́tyee tzajtaꞌ!

9Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jaatáꞌsij tɨ huayeꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ íꞌmuꞌuj

ajta jéehua tyaataꞌsij ɨ tɨ tyíꞌcueꞌriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ iꞌcuaj.

10Huápuɨꞌɨj pu huatɨ́caꞌcaꞌaj aꞌájna joꞌmaj jáꞌchajcaꞌaj,

aꞌɨ́ɨ pu huaꞌtyánaamuaj ɨ maj jɨn juxaamuɨjrityaꞌcaꞌaj ajta ɨ cadéenaj,

11aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj quee aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ ɨ Tavástaraꞌ tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ,

majta jaatyáxaahuatacaꞌ jeꞌej tɨ tyihuoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌtzej ɨ tajapuá tɨ jáꞌsejreꞌ.

12Dios pu aꞌɨ́j huoꞌtaꞌ ɨ tɨ huápuɨꞌɨj muárɨeꞌrij;

mueꞌtávitzaaj, ajta quee aꞌtɨ́j huáꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj.

13Ajta matɨꞌɨj quee cheꞌ jeꞌej jájtyooveꞌej aj mu mij Tavástaraꞌ jimi huatyéenyuj,

aꞌɨ́ɨ puꞌij huaꞌ japua huatanyúj matɨꞌɨj jeꞌej tyityóomuajtyajcaꞌaj;

14ajta huiꞌrájtoj aꞌájna joꞌtɨj huápuɨꞌɨj joꞌtɨ́caꞌ

ajta huaꞌ japua huatanyúj mataꞌaj mij quee cheꞌ jɨꞌquiꞌhuaj ɨ cadéenaj jɨmeꞌ.

15Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ taxɨeꞌveꞌ,

¡ajta jeꞌej tɨ vaꞌcán jɨn tyámuaꞌ tyíꞌuurej ɨ tyeɨ́tyee jimi!

16¡Aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌtyátaaraxɨj ɨ puéertaj broonce tɨ jɨn tyíꞌtaavijhuacaꞌaj!

¡Ajta tyiꞌijnáꞌxɨj tyiꞌtɨ́j tɨ tyapúustiꞌ jɨn tyíꞌtaavijhuacaꞌaj!

17Ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ majta ɨ maj jeꞌej tyityóomuajtyej

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j majta tyiꞌijxánaꞌcɨraꞌcaꞌaj,

18camu cheꞌ pújooriajvaꞌaj maj tyiꞌtɨ́j huácuaꞌnyij;

¡muríj huápuɨꞌɨj áꞌcuiꞌiihuacaꞌaj!

19Ajta matɨꞌɨj quee cheꞌ jeꞌej jájtyooveꞌej aj mu mij huatyéenyuj ɨ Tavástaraꞌ jimi,

aꞌɨ́ɨ puꞌij huaꞌ japua huatanyúj matɨꞌɨj jeꞌej tyiꞌtyóomuajtyajcaꞌaj;

20junyúucaa pu ujoꞌtaꞌítyacaꞌ, tɨꞌquij tyihuóꞌhuaa;

¡huaꞌ japua puꞌij huatanyúj mej mij quee huácuiꞌnyij!

21Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn taxɨeꞌveꞌ,

¡aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ tyámuaꞌ vaꞌcán jɨn tyámuaꞌ tyíꞌuurej ɨ tyeɨ́tyee tzajtaꞌ!

22Siajta jimi tyuꞌtámuꞌvejritaj siaj sij aꞌɨ́j jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen

siajta jutyamuaꞌveꞌej jaataxáj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨj rɨcɨj.

23Jájritzeꞌ mu ajoꞌréꞌnyej ɨ maj tyíꞌtoꞌracariaꞌaj.

Majta ɨ jájtyij ujaꞌráxɨriaꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ ju báarcuj,

24aꞌáa mu mij, joꞌtɨj huápuɨꞌɨj jaꞌtyáatɨꞌ, aꞌáa mu jaaséj

ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin ɨ Tavástaraꞌ tɨ tyúꞌtaahuacaꞌ.

25Jéehua pu huatáꞌaacariacaꞌ tɨꞌɨj ɨ Tavástaraꞌ nyuucaaj huatánamuajre

aꞌɨ́j puꞌij jɨn viváajmaꞌaj tyúutaꞌhuaꞌaj ɨ jájtyij;

26aj mu mij jútyeꞌ joꞌvátzɨj u tajapuá ɨmuáj

majta jeꞌen ajoꞌcájrupij tyétyeꞌ ɨmuáj ɨ jájritzeꞌ;

¡meyoꞌrɨej ɨ maj jɨn jucaꞌnyajcaꞌaj matɨꞌɨj tyuꞌtátzɨɨn!

27Aꞌyaa mu tyityaꞌantávitzaaj matɨꞌɨj ɨ maj taꞌruj;

¡capu tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyihuoꞌtyáhuɨɨ ɨ maj jɨn jéehua tyuꞌyíꞌtɨhuaꞌaj!

28Ajta matɨꞌɨj quee cheꞌ jeꞌej jájtyooveꞌej aj mu mij Tavástaraꞌ jimi huatyéenyuj,

aꞌɨ́ɨ puꞌij huaꞌ japua huatanyúj matɨꞌɨj jeꞌej tyityóomuajtyajcaꞌaj,

29ajta jeꞌen jéetɨrij huatyátaahuacaꞌ ɨ japúutzarij tɨ atyúutaꞌhuaꞌaj,

ajta huatyápuaꞌriacaꞌ ɨ jájtyij tɨ áꞌxɨriaꞌcaꞌaj.

30Matɨꞌɨj jaaséj tɨ naa huaꞌéenyaꞌaj ɨ jájtyij japua, aꞌɨ́ɨ mu huatóotyamuaꞌvej,

Dios puꞌij aꞌáa huojóoviꞌtɨj joꞌmaj aꞌɨ́ɨmaj aꞌyan tyiyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj.

31Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn taxɨeꞌveꞌ,

¡jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ naa tyíꞌuurej ɨ tyeɨ́tyee jimi!

32¡Caꞌnyíin xu jɨn jaataxáj matɨꞌɨjta néijmiꞌi tyúusɨɨreꞌen!

¡Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ aꞌájna joꞌmaj ɨ huásij jóosɨɨreꞌ!

33Tavástaraꞌ pu aꞌyan jaꞌuurej ɨ játyaꞌnaj ajta joꞌtɨj jaꞌajréxaj

tɨꞌɨj joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj ajta ɨ chuéj tɨ huáchij,

34ajta aꞌɨ́jcɨ chuéj tɨ jɨ́ꞌreꞌen aꞌyaa pu jaꞌuurej tɨꞌɨj chuéj tɨ quee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ,

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj aꞌáa maj joꞌcháatɨmee;

35ajta joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj aꞌyaa pu jaꞌuurej tɨꞌɨj joꞌtɨj jaꞌalaguun

ajta joꞌtɨj ɨ chuéj joꞌhuáchij tɨꞌɨj joꞌtɨj jaꞌrájmuaa;

36aꞌáa pu tyámuaꞌ huajaꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajcuj,

aꞌɨ́ɨ mu mij chájtaꞌnaj huatyátaahuaj.

37Aꞌɨ́ɨ mu tyíꞌhuasteꞌen, majta úuvaj huiityeꞌen

jéehua mu mij tyíꞌcɨɨtyej.

38Aꞌɨ́ɨ puꞌij tyámuaꞌ tyihuoꞌtyátoosij, tyuꞌtáꞌsij mej mij huatámuiꞌrej

ajta mej mij majta huatámuiꞌrej ɨ huáꞌyaꞌmuaj.

39Ajta tɨpuaꞌaj muáacuiꞌnyij majta quee cheꞌ aꞌchu aráꞌaxcaj

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌuurej,

tɨ quee tyámuaꞌ tyéꞌyiꞌij huaꞌ jimi majta japuéjtzitarej,

40Dios pu ahuóohuaꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej

ajta tyuꞌtáꞌsij mej mij jóꞌvetyij aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj ajta quee ajaꞌ juyéj.

41Aꞌɨ́ɨ pu huoꞌtyáhuɨɨreꞌsij ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj jajpuéjtzij;

¡huoꞌtaꞌsij mej mij huatámuiꞌrej ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen aꞌyájna matɨꞌɨj ɨ yaꞌmuáatyee!

42Matɨꞌɨj aꞌíj huaséj, aꞌɨ́ɨmaj mu huatóotyamuaꞌveꞌsij ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌtyetyeɨtyee,

majta aꞌɨ́ɨmaj quee cheꞌ huatányuusij ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj.

43Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyámuaꞌ metyóomuaꞌrej,

aꞌyaa pu jimi tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌíj muaꞌreeriaj

ajta yoꞌitéej jáꞌraꞌnyij ɨ Tavástaraꞌ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ.