Search form

SALMOS 109

Ɨ tɨ tajapuá huatányuusij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ juées tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj. Chuíicarij David tɨ jaꞌaꞌrij

1Taj Dios, capáj quee aveꞌnyuucaꞌan nyatɨꞌɨj aꞌ jimi tyényuusimeꞌen,

2jiꞌnye ɨ huaꞌ tyenyij ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa ajta ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj

aꞌɨ́ɨ mu nyéetzij jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxaj,

ajta quee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna matɨꞌɨj nyéetzij tyíꞌnyaxaj.

3Aꞌɨ́ɨ pu nyeriaꞌnaa ɨ maj jɨn nyaxanaꞌveꞌej jeꞌej puaꞌaj metyíꞌnyaxaj,

majta chaꞌmanaꞌaj jeꞌej puaꞌaj nyaꞌuurej.

4Nyáaj nu huaꞌxɨeꞌveꞌ, majta aꞌɨ́ɨmaj mu nyenyoꞌsiꞌtyeꞌej;

ajta nyáaj nu huatyényuusij.

5Aꞌɨ́ɨ mu jeꞌej puaꞌaj náaruj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyej nyáaj tyámuaꞌ tyihuáꞌajchaꞌɨj,

ajta aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyej nyáaj huaꞌxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨ mu nyaxanaꞌveꞌ.

6Aꞌɨ́j paj jimi juées ajoꞌtyéjchetyij tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj,

ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨn jitzán tyoꞌojpuáꞌrityeꞌen ɨ tɨ japuan huatányuusij,

7micheꞌ néijmiꞌi jitzán tyoꞌojpuáꞌrityeꞌen aꞌájna joꞌmaj puéjtzij yoꞌtáꞌsij;

micheꞌ aꞌɨ́ɨmaj puéjtzij jaatáꞌan ɨ maj jahuɨɨreꞌ.

8¡Cheꞌ quee aꞌchu áꞌtyeeviꞌin júurij

ajta jeꞌen sɨ́ɨj tyaꞌancuriáan tyiꞌtɨ́j tɨ tyíꞌijchaꞌɨɨcaꞌaj!

9¡Micheꞌ ɨ yójmuaꞌmuaꞌ xáꞌrɨcaanyij puéꞌeenyeꞌ

ajta ɨ ɨ́ɨraꞌraꞌan antyúusɨɨjtare!

10¡Micheꞌ ɨ yójmuaꞌmuaꞌ ahuacɨ́ꞌcaꞌan túmii mahuaꞌhuavíiraj!

Majta ahuojóohuaꞌxɨj joꞌtɨj ɨ tyihuáꞌchiꞌij tyojoꞌtyúꞌuunyiꞌhuacaꞌ.

11Ajta néijmiꞌi tyojóꞌtɨnyij ɨ túmii tɨ tyúꞌnyijtyeꞌ

tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej aꞌɨ́ɨn tyíꞌijchaꞌɨɨcaꞌaj.

Majta tyeɨ́tyee maj quee huáꞌmuajtyej

micheꞌ aꞌɨ́ɨn tyihuoꞌnáhueꞌ tyiꞌtɨ́j maj huamueꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj tyuꞌmuárɨej.

12Cheꞌ quee aꞌtɨ́j séjreꞌej tɨꞌij aꞌɨ́j áancuꞌvaxɨꞌɨn

ajta ɨ yójmuaꞌmuaꞌ ɨ maj xáꞌrɨcaanyij puéꞌeen.

13Micheꞌ antyipuaꞌrej ɨ maj huaꞌ jitze eerámaꞌcan,

cheꞌ ajta jusén jɨmeꞌ jóꞌvetyij jeꞌej maj tyityeꞌentyímuꞌtacaa.

14Cheꞌ ɨ Tavástaraꞌ joꞌtámuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j ɨ táatajraꞌ

ajta quee aꞌnáj joꞌrioꞌuunaj ɨ náanajraꞌ tɨ jɨn huóoxanaꞌcɨrej;

15cheꞌ ɨ Tavástaraꞌ jusén jɨmeꞌ jamuaꞌreeriaj ɨ huaꞌxanaꞌcɨraꞌ

ajta joꞌrioꞌuunaj ɨ cháanacaj japua ɨ maj jɨn jamuaꞌreerej.

16Capu aꞌnáj aꞌyan tyiꞌriáꞌmuaꞌaj tɨꞌij tyihuaꞌcuꞌvej,

ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ ajta ɨ maj jeꞌej tyityóomuajtyej

aꞌɨ́ɨjma pu huatavéen ꞌasta naꞌaj quee huoꞌcuij.

17Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jéetzeꞌ jaꞌránajchacaꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een,

¡micheꞌ jeꞌej puaꞌaj jáaꞌuurej!

Capu jaataxɨéꞌvej maj tyámuaꞌ tyeetyátoonyij,

¡cheꞌ quee ij aꞌnáj tyámuaꞌ tyíꞌsejriaꞌaj!

18Cheꞌ aꞌɨ́jna jɨn cánamiꞌhuaj ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een aꞌyájna tɨꞌɨj cáanarij jɨmeꞌ tɨ cóonaj;

cheꞌ ajta tzajtaꞌ utyéenyej jucáaraꞌ jitze ajta ɨ caríiraꞌ jitze

tɨꞌɨj jájtyij tɨ puéꞌeenyeꞌ nusu tɨꞌɨj aséityij,

19¡cheꞌ aꞌyan tyaꞌcáanaj tɨꞌɨj ɨ cáanarij

ajta jeꞌen aꞌyan tyeetyácajtyeꞌen tɨꞌɨj ɨ tɨ jɨn ahuóojɨꞌqueꞌ!

20¡Cheꞌ aꞌyan tyihuoꞌnájchityeꞌen ɨ Tavástaraꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ

ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxaj!

21Pajta muáaj, Tavástaraꞌ, tyámuaꞌ paj tyeetyátoonyij ɨ paj jɨn ántyapuaj, pajta tyámuaꞌ tyinaatyéchaꞌɨɨn.

¡Nyajapuáj paj huatányuunyij, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj tyámuaꞌ tyihuojóꞌmuaꞌraj pajta taxɨeꞌveꞌ!

22Huápuɨꞌɨj nu quee jeꞌej tyéejviicueꞌ nyajta quee jeꞌej jájtyoovej,

nyetyiꞌpuejtyiꞌ ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa jitze,

23aꞌyaa nu tyajaꞌhuányapuaꞌrixɨꞌɨj tɨꞌɨj ɨ quéenyiꞌistarij,

¡ajta ɨ áacaj naatyásaꞌrɨeechij tɨꞌɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ vítziꞌij!

24Nyatunúj jitze nu tyényeviveesij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj quee cheꞌ tyíꞌcuaꞌ;

nyajta nyeríj tyáhuasij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ cueꞌráj tyináꞌɨtziityeꞌ.

25¡Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj néijmiꞌi jaꞌaꞌtzej ɨ tyeɨ́tyee!

¡Matɨꞌɨjta naaséj, aꞌɨ́ɨ mu jeꞌej tyiꞌnyaxáataj nye jimi mueꞌcámuꞌvajra!

26Naatáhuɨɨreꞌ, Tavástaraꞌ pajta nyaj Dios;

¡nyajapuáj paj huatányuunyij, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj nyaxɨeꞌveꞌ!

27Micheꞌ aꞌyan tyáamuaꞌreej paj muáaj, Tavástaraꞌ,

aꞌíjcɨ jɨn aꞌyan huarɨ́j aꞌmuácaꞌ jɨmeꞌ.

28Capu jeꞌej tyij majta jeꞌej puaꞌaj tyinaatyátoonyij,

jiꞌnye muáaj paj tyámuaꞌ tyinaatyátoosij.

Micheꞌ aꞌɨ́ɨmaj huatóotyeviꞌraꞌastaj

ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨn huatóotyamuaꞌveꞌen muéetzij tɨ muahuɨɨreꞌ.

29¡Micheꞌ ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ huápuɨꞌɨj huatóotyeviꞌraꞌastaj!

¡Cheꞌ aꞌɨ́ɨn huaꞌcáanaj ɨ maj jɨn jutyeviꞌraꞌ aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ máancaj!

30Nye tyenyij nu jɨn tyeꞌtyóotziꞌreꞌej naꞌmej ɨ Tavástaraꞌ,

¡nyetyaatatyójtziꞌreꞌej huaꞌ tzajtaꞌ jéehua ɨ tyeɨ́tyee!

31Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu japuan huatányuusij ɨ tɨ quee jeꞌej tyéejviicueꞌ

aꞌɨ́ɨ puꞌij jaatyáhuɨɨreꞌej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj jaꞌuurej.