Search form

SALMOS 118

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej ɨ Tavástaraꞌ néijmiꞌi pu jɨn tyámuaꞌ een

1Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ een,

jiꞌnye jusén pu jɨn séejreꞌ ɨ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ.

2Micheꞌ aꞌyan tyuꞌtaxáj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan tɨjɨn:

“Aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨmeꞌ séejreꞌ.”

3Micheꞌ aꞌyan tyuꞌtaxáj ɨ puaaríij tɨjɨn:

“Aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨmeꞌ séejreꞌ.”

4Micheꞌ aꞌyan tyuꞌtaxáj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ Tavástaraꞌ tɨjɨn:

“Aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨmeꞌ séejreꞌ.”

5Nyatɨꞌɨj quee cheꞌ jeꞌej jájtyoovaꞌaj Tavástaraꞌ jimi nu huatyéenyuj;

aꞌɨ́ɨ puꞌij náanamuajriꞌ ajta jeꞌen nɨiꞌrájtoo.

6Tavástaraꞌ pu nyajamuan yésejreꞌ, canu nyij tyíꞌtzɨɨnyeꞌ.

¿Jiꞌnye nyaꞌuuren ɨ tyévij?

7Tavástaraꞌ pu nyajamuan yésejreꞌ, aꞌɨ́ɨ puꞌij nyahuɨɨreꞌ.

¡Nyáaj nu huaꞌsejran matɨꞌɨj huatyámueꞌtɨcheꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyaxanaꞌveꞌ!

8Jéetzeꞌ pu tyíꞌhuɨɨreꞌ tyaj Tavástaraꞌ jitze tyúꞌcaꞌnyej

quee aꞌyan tɨpuaꞌaj ɨ tyévij jitze tyetyúꞌcaꞌnyej.

9Jéetzeꞌ pu tyíꞌhuɨɨreꞌ tyaj Tavástaraꞌ jitze tyúꞌcaꞌnyej

quee tɨpuaꞌaj tyeɨ́tyee jitze tyetyúꞌcaꞌnyej maj vaꞌcán jɨn tyityatatyíj.

10Néijmiꞌi mu aꞌɨ́ɨmaj nyeriaꞌnaj ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee,

ajta aꞌɨ́j nu jitze maꞌcan ɨ Tavástaraꞌ huaꞌantyimueꞌtɨj.

11Néijmiꞌqueꞌ mu nye jimi atahuíistɨraa,

ajta nyáaj nu aꞌɨ́j jitze maꞌcan ɨ Tavástaraꞌ huaꞌantyimueꞌtɨj.

12Aꞌyaa mu tyinyeriáꞌnaj matɨꞌɨj ɨ tzíjcaꞌriisee,

ajta ɨ maj jɨn nyuꞌcamuɨꞌcaꞌaj aꞌyaa pu tyuꞌtyájtaa tɨꞌɨj ɨ tzícareꞌej,

¡nyáaj nu ɨ Tavástaraꞌ jitze maꞌcan huaꞌantyimueꞌtɨj!

13Caꞌnyíin mu jɨn naatátajchacaꞌ, nyej nyij eetávetyijcheꞌ,

ajta ɨ Tavástaraꞌ pu mujoꞌvéꞌmej tɨꞌij naatáhuɨɨreꞌen.

14Nyáaj nu tyuꞌtáchuiicaj ɨ Tavástaraꞌ jimi, ɨ tɨ caꞌnyíjraꞌaj nyatáꞌcaa.

¡Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ nyajapuáj huatányuusij!

15Aꞌájna joꞌmaj jaꞌchej ɨ tyeɨ́tyee maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj

aꞌáa mu jutyamuaꞌveꞌej metyiꞌchuíicaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj tyuꞌtyáamueꞌtɨj.

“¡Aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyuꞌtyáamueꞌtɨj!

16¡Aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej néijmiꞌi pu jɨn tyámuaꞌ een!

¡Aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyuꞌtyáamueꞌtɨj!”

17¡Canu muɨꞌnyij, sulu nyajúurij nu naꞌmej

nyataꞌaj nyij jaataxáj tyiꞌtɨ́j tɨ jeꞌej huáruuj ɨ Tavástaraꞌ!

18Tavástaraꞌ pu jéehua huápuɨꞌɨj puéjtzij naatáꞌ,

ajta capu naatáꞌ nyej nyij huámuɨꞌnyij.

19¡Setyaꞌantácuunaxɨꞌ joꞌtɨj jaꞌpueertajmee ɨ tyeyúuj,

aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj utyájrutyej nyej nyij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Tavástaraꞌ!

20Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ puéertaraꞌ ɨ Tavástaraꞌ,

aꞌúu mu mij joꞌtyárutyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jɨꞌréꞌnyeꞌej jimi séejreꞌ.

21Nyetyiꞌmuatyojtziꞌreꞌ, Tavástaraꞌ, jiꞌnye muáaj paj náanamuajriꞌ

pajta jeꞌen aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ nyajapuáj huatányuusij.

22Aꞌɨ́jna ɨ tyetyéj maj majúurɨej aꞌɨ́ɨmaj ɨ chiꞌij maj taꞌhuacaa

aꞌyaa pu tyeꞌrájraa tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej jaꞌraa ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ.

23Aꞌɨ́ɨ pu ɨ Tavástaraꞌ aꞌyan jáaruuj,

aꞌɨ́j tu tyij jɨn ityáj tyámuaꞌ tyoꞌtaséj.

24Aꞌíi pu xɨcáaraꞌ aꞌɨ́ɨ puéꞌeen tɨꞌɨj ɨ Tavástaraꞌ aꞌyan huarɨ́j:

¡cheꞌ ijíij naa taꞌaxcaj tyataꞌaj tyij huátatyamuaꞌveꞌen!

25Aꞌtzúj cuiꞌ, Tavástaraꞌ, ¡tajapuá huatányuuchij!

Aꞌtzúj cuiꞌ, Tavástaraꞌ, ¡tajimí tyámuaꞌ tyúꞌuurej taꞌaj ij tyámuaꞌ atyojoꞌréꞌnyej!

26¡Cheꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ jitzán maꞌcan ɨ Tavástaraꞌ yejeꞌvéꞌmej!

Muaꞌajmaj tu tyámuaꞌ tyajamuaatyátoosij aꞌújna u tyeyúujraꞌ tzajtaꞌ ɨ Tavástaraꞌ.

27Tavástaraꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios, ¡aꞌɨ́ɨ pu tatatzaviꞌtyeꞌ!

Siataꞌaj huatyóohuiinyij siaj tyuꞌyéꞌestej xamuáj xaꞌantyipíij

siaj sij aꞌáa jaꞌráꞌastij joꞌtɨj joꞌtyéjvee ɨ siaj japuan tyuꞌtámuꞌvejritaj.

28Nyetyiꞌmuatyojtziꞌreꞌ nyajta tyuꞌtáchuiicaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee,

jiꞌnye muáaj paj nyaj Dios puéꞌeen.

29Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tojoꞌmuaꞌraj,

ajta jusén jɨmeꞌ séejreꞌ ɨ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ.