Search form

SALMOS 132

Tyiꞌtɨ́j tɨ ɨ Dios jaꞌtáratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ David

Cuíinarij ɨ maj jɨn huatyáajuꞌun

1Ootámuaꞌreej, Tavástaraꞌ, aꞌɨ́jcɨ ɨ David

pajta néijmiꞌi tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn jeꞌej tyóomuaꞌtzej,

2ootámuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn tyámuaꞌ naa tyaꞌtóoratziiriꞌ,

muéetzij jimi, aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Jacob.

3“Canu nye chiꞌtáj ujoꞌtyárutyij

canu nyajta huatyáhuiꞌsij nyej nyij huányasoꞌpeꞌen,

4canu ootyácusij

canu nyanaꞌaj cɨ́ɨ tyiꞌrácusij,

5nyatɨꞌɨj quee eexúj chiꞌij huátyoonyij

aꞌɨ́ɨn tɨꞌij jaꞌaꞌrij ɨ Tavástaraꞌ, ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Jacob.”

6Aꞌáa tu a Efrata jáanamuajriꞌ maj jatyáxajtasimaꞌaj ɨ tɨ jitzán séejreꞌ ɨ paj jɨn tyaꞌtáꞌratziiriꞌ,

tyajta jeꞌen aꞌáa ɨtzitáj yoꞌtyoj aꞌáa tɨ jaꞌajtyámaꞌcan a Jáar.

7¡Tyicheꞌ aꞌáa jóꞌjuꞌun ɨ tyeyúujraꞌ tzajtaꞌ ɨ Tavástaraꞌ!

¡Tyicheꞌ jimi tyítunutaxɨꞌɨn véjriꞌ joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn jaꞌraꞌɨ́ɨcajmee!

8Ájchesij, Tavástaraꞌ, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jitzán séejreꞌ ɨ paj jɨn tyaꞌtáꞌratziiriꞌ,

pajta jeꞌen mujoꞌvéꞌmeꞌen aꞌyájna joꞌpaj jaꞌhuáꞌsoꞌpeꞌen.

9Micheꞌ tyámuaꞌ tyityatóosejrata aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌjimi tyíꞌhuɨɨreꞌ,

majta jutyamuaꞌveꞌej huajíjhua ɨ maj aꞌjimi tyámuaꞌ een.

10Aꞌɨ́j paj ootámuaꞌreej ɨ David, muéetzij tɨ muahuɨɨreꞌ,

capáj majúujɨpuan aꞌɨ́jcɨ ɨ rey muáaj paj jaꞌantyíhuoj.

11Tavástaraꞌ pu tyiꞌtɨ́j jɨn tyámuaꞌ naa tyaꞌtáratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ David,

aꞌyaa puꞌij néijmiꞌi jɨn tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyaꞌtáratziiriꞌ.

12“Séej nu vaꞌcán jɨn tyeꞌentyárujtyeꞌej muéetzij tɨ jitze eerányesij.

Tɨpuaꞌaj aꞌyóojmuaꞌ maꞌráꞌastej jeꞌej nyaj tyiꞌtɨ́j jɨn tyaꞌtányaraj

majta aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ nyaj jɨn tyihuáꞌmuaꞌtyen,

majta jeꞌen aꞌyan majta huárɨnyij ɨ huaꞌyojmuaꞌ aꞌɨ́ɨjma

aꞌɨ́ɨjma pu jitze jusén jɨmeꞌ séeriaꞌaj jaꞌmej ɨ maj jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj.”

13¡Tavástaraꞌ pu arí aꞌɨ́j antyíhuo ɨ jɨríj Sión tɨ ántyapuaj!

¡Aꞌyaa pu tyaꞌváꞌhuoo tɨꞌij aꞌáa jaꞌhuóochejtyeꞌen!

14“Aꞌɨ́ɨ pu ɨ jɨríj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jitzán jaxɨeꞌveꞌ nyej jusén jɨmeꞌ aꞌyan séjreꞌej,

aꞌáa nu jaꞌcháaj naꞌmej, jiꞌnye aꞌyaa pu tyinaꞌránajchacaꞌ.

15Jéehua nu tyámuaꞌ tyuꞌtyátoosij aꞌɨ́jcɨ ɨ tyajaꞌmuacueꞌraj

nyajta tyámuaꞌ tyihuáꞌcueꞌtyej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ.

16Aꞌɨ́j nu tyihuoꞌtyéchejtyeꞌsij ɨ maj jɨn jaꞌmua japua huatányuunyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaꞌmua jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ

nyajta nu tyuꞌtáꞌsij mej mij jutyamuaꞌveꞌej muaajíjhuaj ɨ maj jimi tyámuaꞌ een.

17Aꞌáa nu nyij tyuꞌtáꞌsij tɨꞌij huataséjreꞌen ɨ David tɨ jɨn antyúumuaꞌreej.

Nuꞌríj ɨ tatzárij tyámuaꞌ huáruuj

aꞌɨ́j nu nyij jimi jaatyátoosij ɨ rey nyaj nyeríj jaꞌantyíhuoj.

18Jéehua nu huápuɨꞌɨj tyéviꞌsiꞌ huoꞌtaséjrataj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ,

ajta aꞌɨ́j nu huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ naa tyuꞌtaséjrataj.”