Search form

SALMOS 135

Jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j vaꞌcán jɨn tyuꞌmuárɨej ɨ Dios

1¡Alelúuyaj!

Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ tɨ jɨn ántyapuaj ɨ Tavástaraꞌ,

muaꞌaj xu tyaatatyójtziꞌreꞌen, mu siaj jahuɨɨreꞌ,

2mu siaj aꞌúu jáꞌsejreꞌ ɨ tyeyúujraꞌ tzajtaꞌ ɨ Tavástaraꞌ,

joꞌtɨj jaꞌrájtaꞌcuaj ɨ tyeyúujraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ taj Dios.

3Setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ een;

jitzán maꞌcan xu tyuꞌtáchuiicaj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ naa tyihuojóꞌmuaꞌraj.

4Jiꞌnye aꞌɨ́j pu antyíhuo ɨ Jacob, ajta aꞌyan jaatamuaꞌaj tɨjɨn Israel,

tɨꞌij aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej jáꞌraꞌnyij ɨ tɨ jitzán jéehua juxɨeꞌveꞌ.

5Nyáaj nu tyámuaꞌ naa tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ Tavástaraꞌ taj Dios

jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn antyúumuaꞌreej quee sɨ́ɨj tɨ ajta tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej.

6Tavástaraꞌ pu néijmiꞌi jɨn aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyíꞌxɨeꞌveꞌ,

aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj u tajapuá ajta íiyan ɨ cháanacaj japua,

aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj ɨ jájritzeꞌ tɨꞌɨj joꞌtɨj joꞌcaꞌástɨmee tyétyeꞌ ɨmuáj.

7Jéetɨrij pu tyítɨsij aꞌájna ɨmuáj joꞌtɨj jóoꞌasej ɨ cháanacaj,

ajta tyuꞌtáꞌsij mej mij tyóonaꞌaxcavaꞌraꞌan mej mij jáamuaꞌreej tɨjɨn muaatyéviiyij,

ajta tyuꞌtáꞌsij tɨꞌij ajta huatáꞌaacarej.

8Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ aꞌɨ́j jɨn tyihuoꞌpuéj ɨ tɨ huaꞌantyipuaꞌrityej

aꞌɨ́ɨjma ɨ huaꞌyojmuaꞌ ɨ maj anáatyaꞌaj muaanánɨeꞌhuacaꞌ aꞌáa maj jáꞌchajcaꞌaj a Egipto

majta ɨ huáꞌyaꞌmuaj ɨ maj majta anáatyaꞌaj huanánɨeꞌhuacaꞌ.

9Aꞌájna joꞌtɨj jɨꞌríj joꞌhuáxɨejnyuꞌcaa ɨ Egipto,

aꞌáa pu jaataꞌítyacaꞌ ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin

aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ vaꞌcán jɨn antyúumuaꞌreej majta ɨ maj jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ.

10Muiꞌcaa pu ɨ chájtaꞌnaj aꞌɨ́j jɨn tyihuoꞌpuéj ɨ maj jɨn antyipuáꞌriacaꞌ,

ajta huoꞌcuij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj rey jɨn tyityetyúꞌuucaꞌaj ɨ maj jéehua uhuácacaꞌnyeꞌej:

11aꞌɨ́jcɨ ɨ Sihón, rey tɨ jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ amorreo,

aꞌɨ́jcɨ ɨ Og, rey tɨ jɨn tyiꞌtyávaacaꞌaj aꞌájna a Basán,

ajta néijmiꞌcaa ɨ maj rey jɨn tyityetyúꞌuucaꞌaj aꞌájna a Canaán,

12ajta ɨ tyihuaꞌchuéj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj rey jɨn tyityetyúꞌuucaꞌaj

aꞌɨ́ɨjma pu huatáꞌ mej mij aꞌɨ́ɨmaj tyaꞌancuriáan ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen Israel maj jitze ajtyámaꞌcan.

13Tavástaraꞌ, jusén pu jɨn séejreꞌ ɨ paj jɨn ántyapuaj;

jusén jɨmeꞌ mu muamuaꞌréeriaj muaꞌmej.

14Tavástaraꞌ pu tyámuaꞌ tyihuaꞌxaꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌen ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ;

aꞌɨ́ɨ pu huaꞌcuꞌvej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jahuɨɨreꞌ.

15Ɨ huaꞌ sáanturistyamuaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ ooroj mu jɨn taavijhua majta pláataj,

tyiꞌtɨ́j puꞌuj tyiꞌpuéꞌeen tyáatɨꞌ tɨ jumuácaꞌ jɨn huaꞌtaahuaj.

16Muaꞌancáatyenyij, ajta camu pújoorej maj tyuꞌtaxáj,

muaꞌajrɨꞌɨjsíjmee, ajta camu atanyéjnyeꞌ,

17muaꞌajtanaxɨéejmee, ajta camu iityanamuáarajmee,

¡capu naꞌaj júuricamej huaꞌ jitze séejreꞌ!

18Aꞌyaa muꞌuj támanaꞌaj een matɨꞌɨj ɨ sáanturij

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌtaahuaj

majta ɨ maj aꞌɨ́ɨjma jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ.

19Mu siaj Israel jitze ajtyámaꞌcan, setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ;

mu siaj tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ;

20siajta muaꞌaj levíitaj, setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ,

muaꞌaj mu siaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ Tavástaraꞌ, setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ.

21¡Micheꞌ tyaatatyíjtziꞌreꞌen aꞌájna a Sión

aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ, ɨ tɨ aꞌáa jaꞌchej a Jerusalén!

¡Alelúuyaj!