Search form

SALMOS 139

Dios pu néijmiꞌi tyíꞌmuaꞌreej

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj. Chuíicarij David tɨ jaꞌaꞌrij

1Tavástaraꞌ, muáaj paj períj naatyéesej pajta tyámuaꞌ tyíꞌnyamuaꞌtyej,

2muáaj paj néijmiꞌi muaꞌreej jeꞌej nyaj tyiꞌtyínyechaꞌɨj,

tyij pajta aꞌɨmuáj jáꞌsejreꞌ muáaj paj jamuaꞌreej jeꞌej nyaj tyíꞌmuaꞌtzej.

3Muáaj paj jamuaꞌreej jóꞌnyaj jooméj nusu jóꞌnyaj nyeríj jeꞌréꞌnyej,

¡néijmiꞌi paj muaꞌreej tyiꞌtɨ́j nyaj jeꞌej uurej!

4Capu eexúj ɨ nye tyenyij jitze séejreꞌ jeꞌej nyaj tyuꞌtaxájtaj,

pajta muáaj, Tavástaraꞌ papuꞌríj jamuaꞌreej.

5Néijmiꞌqueꞌ paj períj nyeriaꞌnaj;

muáaj paj nye jitze rámejcaꞌaj.

6Capu nye jitze séejreꞌ ɨ nyaj jɨn néijmiꞌi tyuꞌyíꞌtɨhuaꞌan,

¡huápuɨꞌɨj pu nyetyesiꞌhuarityeꞌ nyej nyij yoꞌitéej náꞌraꞌnyij!

7¿Nyi jeꞌej tyíɨꞌrij nyej nyij ɨmuáj jeꞌej huárutyej, aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios?

¿Jiꞌnye yaa pujmuaꞌ naatányaꞌuunaj, nyej nyij aꞌɨmuáj jáꞌsejriaꞌaj muéetzij jimi?

8Tɨpuaꞌaj jútyeꞌ ɨmuáj nyajraꞌnyij nyej nyij tajapuá jáꞌsejriaꞌaj;

aꞌáa paj muáaj jáꞌsejreꞌ,

naꞌríij tyétyeꞌ ɨmuáj anyoꞌcájrutyej ɨ chuéj tzajtaꞌ,

aꞌáa paj pajta muáaj jáꞌsejreꞌ;

9Naꞌríij naataráꞌraꞌan aꞌájna pujmuaꞌ joꞌtɨj ɨ xɨcáj jéꞌejnyinyiij,

naꞌríij aꞌáa jéꞌtaꞌ nyaꞌhuányechejtyeꞌen ɨ jájritzeꞌ aꞌáa tɨ ajta jáꞌsejreꞌ a xɨcáj tɨ jéꞌejnyinyiij,

10aꞌáa pu ajta aꞌmuácaꞌ nyechaꞌɨɨj jaꞌmej;

muáaj paj aꞌmuácaꞌ jɨn quee naatátoosij.

11Tɨpuaꞌaj aꞌyan nyetyiꞌmuaꞌtzej nyaj aꞌáa joꞌtyényaꞌavaaj joꞌtɨj joꞌtɨ́caꞌ,

naꞌríij tɨ́caꞌrij huatyóotaahuaj ɨ tatzárij tɨ nye jitze séejreꞌ,

12capu ɨ tɨ́caꞌrij muéetzij jimi naatyáꞌavaataj,

ajta ɨ tɨ́caꞌrij aꞌyan tyoꞌtátaasij tɨꞌɨj ɨ tújcaꞌrij.

¡Aꞌɨ́jna ɨ tɨ́caꞌrij ajta ɨ tatzárij muéetzij jimi mu juxaꞌaj manaꞌaj een!

13Muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ néijmiꞌi ɨ nye tyéviraꞌ huatyátaahuacaꞌ;

muáaj paj naatyátaahuacaꞌ jucáaraꞌ jitze ɨ náanaj.

14Nyetyiꞌmuatyojtziꞌreꞌ jiꞌnye tyámuaꞌ nu tyoꞌtaséj,

jiꞌnye naa pu tyuꞌséꞌrin muáaj paj tyúꞌtaahuacaꞌ.

¡Aꞌɨ́j nu tyámuaꞌ naa tyíꞌmuaꞌreej!

15Ajta quee aꞌ jimi aviitziꞌhuacaꞌaj ɨ nye tyéviraꞌ tɨꞌɨj huaveꞌsej

nyatɨꞌɨj nyáaj avíitzij jɨn tyátaavijhuasimeꞌej,

nyatɨꞌɨj tyátaavijhuasimeꞌej aꞌájna joꞌtɨj quee jáaɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j jaaséj.

16Muaꞌ jɨꞌsíj pu jaaséj tɨꞌɨj ɨ nye tyévij tyóotaahuasimeꞌej,

néijmiꞌi pu arí aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj aꞌyuꞌxaa jitze.

Pajta jaataxájtacaꞌ aꞌchu nyaj puaꞌan xɨcáj áꞌtyeeren nyajúurij

nyatɨꞌɨj quee eexúj séej xɨcáj aꞌtyéeviꞌcaj.

17Nyaj Dios, huápuɨꞌɨj pu naa naꞌséjratyeꞌ jeꞌej paj tyíꞌmuaꞌtzej;

ajta quee aꞌnáj tyeꞌentyipuáꞌrij jeꞌej paj muáaj tyíꞌmuarɨeꞌ.

18Tɨpuaꞌaj nyáaxɨeꞌveꞌej nyaj jaatyéꞌiten, jéetzeꞌ pu mueꞌtɨ́j jaꞌmej quee ɨ séj aꞌáa tɨ jaꞌajtyájcaj a jájrij tɨ jaꞌváꞌasej;

ajta tɨpuaꞌaj pu nyanaꞌaj néijmiꞌi tyuꞌtyéꞌiten, nyóocheꞌ nu ajamuán séeriaꞌaj naꞌmej.

19Nyaj Dios,

huáariꞌriꞌ ɨ huáꞌjuuricamej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj

pajta aꞌ ɨmuáj huojóohuaꞌxɨj nye jimi ɨ maj tyíꞌtyacuiꞌcaa,

20pajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muéetzij jeꞌej puaꞌaj tyíꞌmuaxaj

majta chaꞌmanaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌjimi rányuuj.

21Tavástaraꞌ, ¿nyi nye quee nyajta huaꞌxanaꞌveꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muéetzij muájchaꞌɨɨreꞌ

nyajta quee huaꞌxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌjimi rányuuj?

22¡Néijmiꞌi nu ɨ nyajúuricamej jɨn huaꞌxanaꞌveꞌ!

¡Aꞌyaa nu tyihuáꞌxaj tɨjɨn nyaj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ!

23Nyaj Dios, naatyéesej ɨ nyatzájtaꞌ, pataꞌaj jáamuaꞌtyij ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa;

tyámuaꞌ paj tyinaatyéesej, pataꞌaj jáamuaꞌreej jeꞌej nyaj tyíꞌmuaꞌtzej,

24naaséj tɨpuaꞌaj aꞌɨ́j jitze nuꞌcáameꞌen ɨ juyéj tɨ jeꞌej puaꞌaj een,

pajta jeꞌen aꞌɨ́j jitze nuꞌcájuyetyej ɨ tɨ jusén jɨmeꞌ séejreꞌ.