Search form

SALMOS 144

Jeꞌej tɨ ɨ Dios tyíꞌtyojtziꞌreꞌ aꞌɨ́jna ɨ rey tɨ jɨn tyiꞌtyéjvee

David tɨ jaꞌaꞌrij

1¡Cheꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ Tavástaraꞌ, ɨ tɨ nyechaꞌɨj!

Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyámuaꞌ tyíꞌnyamuaꞌtyej ajta tyámuaꞌ nyaꞌuurej

nyej nyij tyuꞌtyámueꞌtɨn nyatɨꞌɨj huatyényoꞌseꞌen;

2aꞌɨ́ɨ pu nyaꞌ amíincuj puéꞌeen tɨ quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, aꞌɨ́j nu jimi tyámuaꞌ tyíꞌchaꞌɨɨriꞌhuaj;

ɨ tɨ jéetzeꞌ jútyeꞌ ɨmuáj jáꞌsejreꞌ nyej nyij jitzán huatyényaꞌavaaj, ɨ tɨ nyajapuáj huatányuusij,

aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ nyacánasij, aꞌɨ́j nu nyij jɨn huatyényanasij;

aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌtáꞌsij nyej nyij tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen aꞌ chájtaꞌ maj joꞌcháatɨmee.

3Tavástaraꞌ, ¿tyiꞌtanyí puéꞌeen ɨ tyáatɨꞌ, pej pij quee yóꞌhuaꞌnan?

¿Tyiꞌtanyí jeꞌej tyiꞌpuéꞌeen ɨ tyévij, tɨꞌij aꞌ jitze juxɨeꞌveꞌ?

4Aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ aꞌyaa pu een tɨꞌɨj séej paj ucayáatɨraꞌnyij;

ajta ɨ tɨ jɨn júurij aꞌyaa pu mutyojoꞌyiꞌij tɨꞌɨj ɨ quéenyiꞌistarij.

5Tavástaraꞌ, tyaꞌantácuunaj u tajapuá, pajta jeꞌen mujoꞌvéꞌmeꞌen;

pajta japuan tyíꞌastij ɨ jɨríj tɨꞌij ájcɨtzujtarej;

6pajta tyuꞌtáhuaꞌxɨj ɨ tyiáꞌɨꞌrɨj, majta huatyóonaꞌaxcavaꞌxɨꞌɨn,

pajta jeꞌen huoꞌtamuárityeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ.

7Mu paj joꞌtaméjcaꞌaj jútyeꞌ ɨmuáj,

pajta nyajapuáj huatányuunyij ɨ jájritzeꞌ, jiꞌnye nuꞌríj tɨn atyámuɨꞌsij;

nyajapuáj paj huatányuunyij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ maj jɨn uhuácacaꞌnyeꞌej aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee nyaj quee huáꞌmuajtyej,

8aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa

majta ajméjcaꞌtacaa mej mij hueꞌtzij jɨn tyuꞌtaxáj.

9Tavástaraꞌ, jájcuacan nu ɨ chuíicarij aꞌ jimi huatáchuiicaj;

nyetyuꞌtáchuiicaj muéetzij jimi aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ canárij.

10-11Muáaj, mu paj huaꞌtáꞌcaa mej mij tyuꞌtyámueꞌtɨn ɨ maj rey jɨn tyityetyuꞌuj;

muáaj, mu paj japuan huatanyúj aꞌɨ́jcɨ ɨ David muéetzij tɨ muahuɨɨreꞌ,

nyajapuáj paj huatányuunyij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ náhuaaj tɨ tyuꞌjéꞌcaj;

nyajapuáj paj huatányuunyij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ maj jɨn uhuácacaꞌnyeꞌej aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee nyaj quee huáꞌmuajtyej,

ɨ maj hueꞌtzij jɨn tyíꞌxaj

majta ajméjcaꞌtacaa mej mij hueꞌtzij jɨn tyuꞌtaxáj.

12Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tayójmuaꞌ aꞌyaa mu tyíꞌtyahuoseꞌ tɨꞌɨj ɨ ítyeɨꞌrij tyej tyámuaꞌ tyíꞌuurej;

majta ɨ tayójmuaꞌ maj úucaa naa huaséꞌrihuaꞌan aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ chiꞌij jitze tɨ arúuꞌpuꞌuj

ɨ tɨ jitzán aróocaꞌnyej aꞌɨ́jna ɨ tyeyúuj.

13Ajta ɨ tyiꞌtachojrij tzajtaꞌ tyóꞌjɨstij,

néijmiꞌi pu cueꞌráj aꞌúun tyóꞌcataj.

Majta ɨ tayaꞌmuaj jéehua mu támuiꞌrij,

muꞌríj jéehua víꞌraꞌaj séejreꞌ néijmiꞌqueꞌ.

14Majta ɨ tayaꞌmuaj huáacasij aꞌɨ́ɨ mu majta meríj juꞌtzaj,

majta quee tyityaꞌrájhuaꞌnaj.

Camu tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej tyíꞌtyejijhuaj aꞌ cáayej jitze.

15¡Micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌájna aꞌ chájtaꞌ joꞌtɨj néijmiꞌi aꞌyan tyejéꞌeen!

¡Micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌ chájtaꞌ joꞌtɨj ɨ Dios huajaꞌ Vástaraꞌ!