Search form

SALMOS 18

Jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj matɨꞌɨj tyuꞌtyámueꞌtɨn

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj. David tɨ jitze ajtyámaꞌcan, Tavástaraꞌ tɨ jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ, ɨ tɨ aꞌíjcɨ ɨ chuíicarij huatáchuicacaꞌaj tɨꞌɨj ɨ Tavástaraꞌ japuan huatanyúj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ Saúl ajta néijmiꞌcaa jimi ɨ maj jájchaꞌɨɨriaꞌcaꞌaj. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:

1Muáaj, Tavástaraꞌ, aꞌɨ́ɨ paj puéꞌeen ɨ nyaj jɨn uhuájcaꞌnyej;

¡nyáaj nu muaxɨeꞌveꞌ!

2Muáaj paj naatyáhuɨɨreꞌej,

aꞌɨ́ɨ paj puéꞌeen ɨ tɨ nɨeꞌcánasij,

ɨ tɨ nyajapuáj huatányuusij,

nyaj Dios,

ɨ tyetyéj tɨ nyéetzij naatyánasij,

ɨ nyaj jɨn huatyényanaj,

ɨ tɨ néijmiꞌi putyíꞌuurej tɨꞌij nyajapuáj huatányuunyij,

ajta ɨ tɨ jitzán ɨꞌríj nyaj huatyényaꞌavaaj jútyeꞌ ɨmuáj.

3Muáaj, Tavástaraꞌ, aꞌyaa pu a jimi tyiꞌtyéevijtɨj mej mij tyuꞌtáchuiicaj,

nyatɨꞌɨjta muaatájeevej, aj paj nyaj japua huatányuusij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ.

4Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyeꞌentyípuaapuaꞌrityee pu naatyáajɨꞌquej

nyetyuꞌtátzɨn aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ néijmiꞌi tyeꞌentyiꞌúꞌnaj.

5Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyeꞌentyípuaapuaꞌrityee pu nyojoꞌrɨej,

¡aꞌɨ́ɨ pu naatyáajɨꞌquej tɨꞌij naajéꞌcaj!

6Nyatɨꞌɨj jeꞌej tyéꞌnyamuaꞌajcaa Tavástaraꞌ nu jimi huatyéenyuj,

naatyéenyuj tɨꞌij ɨ Dios naatyáhuɨɨreꞌen,

aꞌɨ́ɨ puꞌij náanamuajriꞌ ɨ ju tyeyúuj tzajtaꞌ,

¡aꞌɨ́ɨ pu jáanamuajriꞌ ɨ nyaj huajíjhuacaꞌ!

7Aj puꞌij huápuɨꞌɨj caꞌnyíin jɨn huatóocaꞌtzɨj ɨ chuéj,

aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌqueꞌ tyuꞌtóocaꞌtzɨj ɨ jɨríj,

aꞌɨ́j pu jɨn tyuꞌtáhuaaxɨj ɨ Tavástaraꞌ tɨ nyúꞌcamuɨꞌ,

8Tzúꞌritaꞌ pu cɨtzíj iráanyej,

ajta ɨ tyényiꞌtzeꞌ ɨ tɨéj tɨ néijmiꞌi tyeꞌentyiꞌúꞌnaj,

¡jutyényij jitze pu tɨꞌɨxcuáa éejhuaꞌnaa tɨ aꞌtáatɨmee!

9Aꞌɨ́ɨ pu tyaꞌantacúj ɨ tajapuá, tɨꞌquij yavaꞌcáanyej.

¡Ajta jityán ɨ ɨcájraꞌan jitze jéehua pu jéetɨrij séjriaꞌcaꞌaj tɨ xúꞌmuaa!

10Aꞌɨ́j pu séej japua avéꞌyixɨj ɨ tajapuá maj tyíꞌhuɨɨreꞌ, tɨꞌquij huataráꞌraj

aꞌɨ́ɨ pu jaatátajchacaꞌ ɨ áacaj.

11Aꞌɨ́j pu jɨn huatyóoꞌavaatacaꞌ,

ajta aꞌɨ́jna jɨn ahuóonaj,

ɨ jéetɨrij tɨ xúꞌmuaa tɨ jéehua séjriaꞌcaꞌaj

ajta aꞌɨ́jna jitze ɨ jéetɨrij tɨ xúꞌmuaa jéehua pu jájtyij séjriaꞌcaꞌaj.

12Aj puꞌij tatzárij áan jeꞌráanyej joꞌtɨj jeꞌej jéꞌeenyeꞌej tɨ aꞌyan huaséꞌrihuaꞌaj tɨꞌɨj maj huatyóonaꞌaxcavaꞌxɨꞌɨn ɨ víityee,

aj mu mij ɨ jéetɨrij tzajtaꞌ tyéetyee ajeꞌcáavatzɨj ajta tɨꞌɨxcuáa tɨ aꞌtáatɨmee.

13Aꞌɨ́jna ɨ Tavástaraꞌ, jútyeꞌ ɨmuáj tɨ jáꞌsejreꞌ,

aꞌyaa pu jútyeꞌ ɨmuáj ɨ nyúucariaꞌraꞌ tyuꞌtánamuajrej tɨꞌɨj víityee maj huatányuunyij,

tyéetyee jamuán ajta tɨꞌɨxcuáa tɨ aꞌtáatɨmee.

14Aꞌyaa mu ɨ víityee tyityetyóonaꞌaxcavaꞌraj tɨꞌɨj ɨꞌrɨ́j tɨ jɨn tyuꞌtámuɨɨnyij,

chaꞌ muꞌuj mij huatóoꞌuj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ.

15Ajta pu huataséjre ɨ tɨ quee séjriaꞌcaꞌaj tyétyeꞌ ɨmuáj ɨ jájritzeꞌ,

ajta ɨ cháanacaj tɨ japua aróocaꞌnyej aꞌɨ́ɨ pu ajta huataséjre

aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ tzɨ́ɨnyiꞌreꞌ huatánamuajre ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Tavástaraꞌ,

ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ caꞌnyíin jɨn tyuꞌtajɨ́ꞌtzej.

16Dios pu jumuácaꞌ jɨn naꞌajriáj jútyeꞌ ɨmuáj joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn jáꞌsejreꞌ,

jumuácaꞌ puꞌij ajta jɨn naꞌajriáj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ jájritzeꞌ tɨ jéehua ootɨ́ꞌ.

17Nyajapuáj pu huatanyúj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj huápuɨꞌɨj uhuácacaꞌnyeꞌ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ.

Ɨ maj nyaxanaꞌvaꞌcaꞌaj majta jéetzeꞌ uhuácacaꞌnyeꞌ nye quee nyáaj.

18Aꞌaj mu naatanyóꞌsiꞌtyej nyatɨꞌɨj quee jeꞌej tyéejviicueꞌracaꞌaj,

ajta ɨ Tavástaraꞌ pu naatyáhuɨɨ,

19aꞌɨ́ɨ pu nɨiꞌrájtoo jóꞌnyej nyaxáahuaj jáꞌsejriaꞌaj,

¡nyajapuáj pu huatanyúj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ nyaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj!

20Ɨ Tavástaraꞌ pu naatáꞌ ɨ nyaj jaamuéꞌtɨj

aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyacɨꞌpuáatacaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyej tyámuaꞌ tyiꞌtyínyechaꞌɨj,

21jiꞌnye nyáaj nu aꞌɨ́j jitze ucáamej ɨ juyáaraꞌ ɨ Tavástaraꞌ,

¡canu aꞌnáj jaatyáhueꞌtacaꞌ ɨ nyaj Dios!

22Nyáaj nu aꞌnáj tɨnaꞌaj jamuaꞌreej jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ,

canu aꞌnáj jaatyáxaahuatacaꞌ jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn junyúucaa jɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ.

23Canu tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌɨtzéeriaꞌaj naaméj aꞌɨ́jcɨ jimi,

nuꞌríj ajtáraa aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.

24Tavástaraꞌ pu tyinaatáꞌ tyiꞌtɨ́j nyaj huamueꞌtɨj

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ huarɨ́j joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn jáꞌsejreꞌ.

25Muáaj, Tavástaraꞌ, tyámuaꞌ paj éenyeꞌej séejreꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ tyámuaꞌ tyíꞌsejreꞌ,

ajta jɨꞌréenyeꞌej séejreꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j áꞌɨtzeereꞌ,

26pajta quee hueꞌtzij jɨn séejreꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ quee tyíꞌhueꞌtacaa,

pajta huápuɨꞌɨj jariaꞌmuaꞌreej aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tuꞌcájmuaꞌrej.

27Muáaj paj huaꞌ japua huatányuusij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ,

pajta jéehua huoꞌtyáxaahuataj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj óotzaahuatyeꞌ.

28Muáaj, Tavástaraꞌ, muáaj paj naatyátatzaviꞌtyeꞌej,

muáaj, nyaj Dios, muáaj paj naatyátatzaviꞌtyeꞌej aꞌájna joꞌtɨj joꞌtɨ́caꞌ.

29Muáaj paj naatáhuɨɨreꞌsij aꞌɨ́j nu jɨn jaatyánasij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

ajta quee naatyánasij ɨ tɨ jɨn curiaꞌnámiꞌhuajmee ɨ huaꞌ chájtaꞌnaj.

30Aꞌɨ́jna ɨ juyáaraꞌ ɨ Dios néijmiꞌi pu jɨn tyámuaꞌ een,

ajta ɨ tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ ɨ Dios aꞌɨ́j pu jitze ɨꞌríj tyaj jitzán tyúꞌcaꞌnyej,

¡Dios pu huoꞌtyéchaꞌɨɨsij néijmiꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jitzán tyíꞌcaꞌnyej!

31¿Aꞌtanyíj Dios puéꞌeen, tɨ quee Tavástaraꞌ jitze séejreꞌ?

¿Tyiꞌtanyí dios raꞌ ajtáhuaꞌaj sɨ́ɨj séejreꞌ tɨꞌij taatyéchaꞌɨɨn?

32Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ caꞌnyíjraꞌaj nyatáꞌcaa,

aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ jaꞌuurej jeꞌej nyej nyáaj tyiꞌtyínyechaꞌɨj,

33aꞌɨ́ɨ pu tyiꞌtáꞌcaa tɨquee aꞌchu tyíjetyej ɨ nye chapuáaj, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ muaxáj,

ajta nyatáꞌcaa nyej nyij tyámuaꞌ eenyeꞌ séejreꞌ jútyeꞌ ɨmuáj,

34aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ nyaꞌuurej nyej nyij huatyényoꞌseꞌen,

caꞌnyíjraꞌaj pu nyatáꞌcaa nyej nyij jaꞌantyítutaj ɨ túꞌnamuaꞌaj tyapúustiꞌ tɨ jɨn taavijhua.

35Muáaj paj nyechaꞌɨj pajta nyajapuáj huatányuusij,

pajta tyámuaꞌ naa tyíꞌnyeviꞌ aꞌmuácaꞌtaꞌ jɨmeꞌ,

puꞌríj tyámuaꞌ tyinaatyáhuɨɨ aꞌɨ́jna muáaj paj tyinaatáꞌ.

36Tyámuaꞌ paj tyúꞌruuj ɨ nyajuyéj jitze tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j nyetyesiꞌhuarityeꞌ,

canu nyij tyiꞌtɨ́j jitze éejcataj ɨ nyaꞌ ɨ́ɨcaj jɨmeꞌ.

37Nyahuoꞌtaven ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ nyajta jeꞌen huoꞌtáaꞌsacaꞌ,

aj nu nyij tányij huariáꞌraa nyatɨꞌɨj huaꞌantyipuaꞌrityaꞌaj.

38Nyahuoꞌtyátzaanaxɨj. Camu cheꞌ ájhuiixɨj.

Aꞌɨ́ɨ mu eetavátzɨj jóꞌnyaj jaꞌraꞌɨ́ɨcajmee.

39Muáaj paj caꞌnyíjraꞌaj naatáꞌ nyatɨꞌɨj huatyéenyoꞌsej,

muáaj paj aꞌyan huóꞌruuj maj aꞌɨ́ɨmaj nye jimi ecóotutaxɨꞌɨn ɨ maj quee tyuꞌnamuaj,

40ajta mej mij nye jimi huatóoꞌuunaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ.

Aꞌyaa nu nyij tyihuaꞌantyipuáꞌrij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj nyaxanaꞌvaꞌcaꞌaj.

41Aꞌɨ́ɨ mu jahuoocaꞌaj maj huoꞌtáhuɨɨreꞌen, ajta capu aꞌtɨ́j huoꞌtáhuɨɨrej,

Tavástaraꞌ mu majta huatajé, ajta aꞌɨ́ɨn quee huóꞌnamuajriꞌ.

42¡Aꞌyaa nu huóꞌruuj tɨꞌɨj chuéj tɨ muɨɨnyíj áacaj tɨ jajcuiꞌnaj!

¡Nyajta aꞌyan atyihuojóoraxɨj tɨꞌɨj xɨéerij a cáayej jitze!

43Nyajapuáj paj huatanyúj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyeɨ́tyee maj quee tyihuojóꞌitej,

pajta naatáꞌ nyej nyij néijmiꞌqueꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj

majta tyeɨ́tyee nyahuɨɨreꞌ ɨ nyej nyáaj quee huáꞌmuajtyajcaꞌaj.

44Matɨꞌɨjta náanamuaj, aꞌɨ́ɨ mu naꞌráꞌastijreꞌej,

tyeɨ́tyee mu tyámuaꞌ tyíꞌnyaxaj ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee,

45majta séecan ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj majta séej chuéj japua joꞌcháatɨmee aꞌɨ́ɨ mu quee cheꞌ jeꞌej jájtyoovej

majta juviváaj iiráajuꞌ joꞌmaj jóoꞌavaatacaꞌaj.

46¡Cheꞌ jusén jɨn séjreꞌej ɨ Tavástara!

¡Cheꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ tɨ nyechaꞌɨj!

¡Nyicheꞌ vaꞌcán jɨn tyámuaꞌ tyeetyátoonyij ɨ Dios tɨ nyaj japua huatányuusij!

47Aꞌɨ́ɨ pu Dios puéꞌeen ɨ tɨ puéjtzij huoꞌtaꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj nyoorej

ajta naatáꞌ nyej nyáaj tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen ɨ tɨ chájtaꞌnajmee jitze.

48Aꞌɨ́ɨ pu nyajapuáj huatányuusij ɨ maj jɨn nyajaaxɨejviꞌ ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj quee tyihuojóꞌitej ɨ maj nyeyoꞌsiꞌtyaꞌcuj.

¡Muáaj, Tavástaraꞌ, muáaj paj nyaj japua huatányuusij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyétyacaa maj tyoꞌcájaaxɨejveꞌ!

49Aꞌɨ́j nu jɨn tyíꞌmuatyojtziꞌreꞌ huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee,

nyajta tyuꞌtáchuiicaj aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ paj jɨn ántyapuaj.

50Muáaj paj tyiꞌtáꞌcaa tɨ tyuꞌtyámueꞌtɨj aꞌɨ́jna ɨ paj rey jɨn jaꞌantyíhuoj,

aꞌnáj tɨnaꞌaj paj tyámuaꞌ tyeetyátoosij aꞌɨ́jcɨ ɨ David pajta ɨ maj jitzán eerámaꞌcan.