Search form

SALMOS 22

Jeꞌej tɨ tyíꞌjijhuaj ɨ tɨquee jeꞌej jájtyoovej ajta ɨ chuíicarij maj jɨn tyaatatyójtziꞌreꞌen

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ cuíinarij tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn “Ɨ muaxáj tɨ séejreꞌ tɨꞌɨjta ɨ xɨcáj eeréꞌnyej”. Chuíicarij David tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ

1Muáaj paj nyaj Dios, muáaj paj nyaj Dios,

¿jiꞌnye pej pij manúurɨej?,

¿jiꞌnye pej pij quee paj mujoꞌvéꞌmeꞌen pajta jeꞌen nyajapuáj huatányuunyij?,

¿jiꞌnye pej pij quee nyanamuaj nyatɨꞌɨjta nyeyiinyej aꞌ jimi huatyényuunyij?

2Muáaj paj nyaj Dios,

tújca nyajta tɨ́caꞌ nu aꞌjimi jahuoo, ajta capáj nyanamuaj,

¡capu jeꞌej tyíɨꞌrij nyej nyij huányasoꞌpeꞌen!

3Pajta muáaj néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ een,

muáaj paj tyíꞌijta, néijmiꞌi mu tyíꞌmuatyojtziꞌreꞌ ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan.

4Aꞌɨ́ɨmaj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj mu aꞌ jitze tyuꞌcáꞌan,

aꞌ jitze mu tyiꞌcaꞌnyajcaꞌaj, muáaj pej pij huiꞌrájtoj,

5mamuaatáhuaviiriꞌ paj huoꞌtáhuɨɨreꞌen, aj pej pij huoꞌtaꞌ maj juxáahuaj séjreꞌej,

aꞌ jitze mu tyuꞌcáꞌan, ajta capáj muáaj huoꞌtyáxaahuatacaꞌ.

6Ajta canu nyáaj tyáatɨꞌ puéꞌeen, sulu chuiꞌnuj nu puéꞌeen,

¡aꞌɨ́ɨ nu puéꞌeen ɨ tyeɨ́tyee maj néijmiꞌi jatyáꞌaatzej!

7Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyeséj, aꞌɨ́ɨ mu nyéetzij nyaꞌaꞌtzej,

jéehua mu náꞌxaahuaj, majta nye jimi naa tyityeꞌcámuꞌvajra

8majta aꞌyan tyiꞌxáataj tɨjɨn:

“Aꞌmúu pu ɨ Tavástaraꞌ jitze tyíꞌcaꞌnyej,

cheꞌ aꞌɨ́ɨn ɨ Tavástaraꞌ jiꞌrátoonyij.

Aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ huápuɨꞌɨj jaxɨeꞌveꞌ, cheꞌ aꞌɨ́ɨn japuan huatányuunyij.”

9Aꞌyaa puꞌij tyíꞌeen:

muáaj paj tyuꞌtáꞌ nyej nyij huanɨeꞌhuaj ɨ jucáaraꞌ jitze ɨ náanaj,

pajta tyuꞌtáꞌ nyej nyij jitzán huányasoꞌpeꞌen.

10Nyatɨꞌɨj quee xu nyáaj huanɨeꞌhuacaj,

muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ paj nyaj jɨmeꞌ antyíamuaꞌreeriacaꞌaj,

nyatɨꞌɨj nyanaꞌaj tyíꞌsejriaꞌcaꞌaj ɨ jucáaraꞌ jitze ɨ náanaj,

muáaj paj nyaj Dios puéꞌeen.

11Capáj nye jimi ajtáyiꞌcan,

jiꞌnye véjriꞌ pu yetyíꞌsejreꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaꞌuurej,

ajta quee aꞌtɨ́j nyaj jamuán yésejreꞌ tɨꞌij naatáhuɨɨreꞌen.

12Aꞌyaa mu meríj tyinyajná matɨꞌɨj ɨ túuruꞌuj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

aꞌyaa mu huaséꞌrin matɨꞌɨj ɨ túuruꞌuj aꞌáa maj jáꞌmaꞌcan aꞌájna a Basán,

13aꞌyaa mu tyíꞌtyacɨꞌxɨj matɨꞌɨj ɨ muajyéj ɨ maj huápuɨꞌɨj nyinyuꞌcacuj,

aꞌɨ́ɨ mu jacácuaxaꞌvaꞌraj majta jeꞌen nyéetzij nyatacheꞌvej.

14Aꞌyaa nu een tɨ ɨ jájtyij tɨ tyixɨ́rej,

ajta ɨ nyacaríj arí néijmiꞌi eerácuuxɨj.

Ajta ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ɨ xɨ́ɨjca

aꞌɨ́ɨ pu arí ij tyáxɨsij ɨ nyaj tzajtaꞌ.

15Aꞌyaa pu arí tyuꞌtyáahuaj ɨ nye tyenyij tɨꞌɨj ɨ xaríj tɨ huatyáteeriꞌhuacaꞌ,

ajta ɨ nyenyanúu arí aráviꞌtaxɨj yujtyí pujmuaꞌ.

¡Chuéj tɨ muɨɨnyíj paj jɨn naꞌváꞌnaj cuxáa nyaj nyeríj huamuɨ́ꞌ!

16Aꞌyaa mu cuxáa tzɨꞌcɨ́ɨj, jéehua mu ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj

aꞌɨ́ɨ mu meríj néijmiꞌqueꞌ nyeriaꞌnaj,

majta meríj tyinaapuéj ɨ nyamuácaꞌ jitze majta nyaꞌ ɨ́ɨcaj jitze.

17Ɨꞌríj nyaj jaatyéꞌiten ɨ nyacaríj.

Aꞌnáj tɨnaꞌaj mu naꞌráasej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

18aꞌɨ́ɨ mu meríj tyuꞌrióotuiꞌij ɨ tyíꞌnyacaanaa,

majta aꞌɨ́jcɨ jɨn jumueꞌtɨj.

19Pajta muáaj, Tavástaraꞌ, ɨ paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jɨn uhuájcaꞌnyej,

¡capáj nye jimi ajtáyiꞌcan!, ¡jiyeꞌtzín paj mujoꞌvéꞌmeꞌen pej pij naatáhuɨɨreꞌen!

20Pataꞌaj nyaj japua huatányuunyij nyej nyij quee huámuɨꞌnyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ chúun,

capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen mej mij naajéꞌcaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ tzɨꞌcɨ́ɨj,

21Pataꞌaj nyaj japua huatányuunyij mej mij quee naatyájcɨꞌmej ɨ muajyéj,

¡pajta tyuꞌtyáanaj tɨꞌij quee jeꞌej nyaꞌuurej ɨ huaꞌahuaj ɨ túuruꞌuj!

22Nyáaj nu aꞌ jitze maꞌcan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌej ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ,

nyajta tyimuaatatyójtziꞌreꞌej aꞌájna joꞌmaj aꞌɨ́ɨmaj jóosɨꞌrii.

23Muaꞌaj, mu siaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ Tavástaraꞌ, ¡setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ!

¡Micheꞌ néijmiꞌi tyámuaꞌ tyeetyátoonyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Jacob jitze eerámaꞌcan!

¡Micheꞌ néijmiꞌi jaatyáanajche ɨ maj Jacob jitze eerámaꞌcan!

24Jiꞌnye capu aꞌɨ́ɨn séej huatyáxaahuataj capu ajta séej quee namuajran

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ maj jɨn japuéjtzitarej,

capu ajta aꞌɨ́ɨjma jimi huatyóoꞌavaataj.

¡Aꞌɨ́ɨ pu huáꞌnamuaj matɨꞌɨjta jimi jahuoocaj tɨꞌij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen!

25Huaꞌ tzajtaꞌ aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ ɨ maj jéehua aráꞌasej

nyetyimuatatyójtziꞌreꞌej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj tyámuaꞌ een,

huaꞌ jimi ɨ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj aꞌ jimi tyíchaꞌɨj

nyamuaꞌraꞌastijreꞌej tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn atányarasij.

26Setyúꞌcuaꞌ, muaꞌaj mu siaj quee jeꞌej jájtyoovej,

ꞌasta sianaꞌaj quee tyámuaꞌ tyityaatajúꞌxaj,

setyuꞌtatyójtziꞌreꞌ ɨ Tavástaraꞌ, muaꞌaj mu siaj jahuoo,

siataꞌaj sij jéehua áꞌtyeeviꞌin siaj aꞌyan huacháatɨmeꞌnyij.

27Néijmiꞌi ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee majta ɨ maj séej nyúucarij jɨn tyíꞌxaj,

aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee maj aꞌáa joꞌcháatɨmee joꞌtɨj ɨ chuéj jooꞌástɨmee,

xoꞌtámuaꞌreej ɨ Tavástaraꞌ, siajta jeꞌen jimi mujoꞌváꞌjuꞌun,

aꞌɨ́j xu jimi tyítunutaxɨꞌɨn.

28Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Tavástaraꞌ ɨ tɨ Rey jɨn tyíꞌijta,

ajta néijmiꞌcaa tyíꞌijtyeꞌ ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua.

29Jimi xu ecóotutaxɨꞌɨn siajta aꞌɨ́j sianaꞌaj huatyáanajchej,

néijmiꞌi ɨ maj jéehua tyúꞌchaꞌɨj,

néijmiꞌi ɨ maj chuéj tɨ muɨɨnyíj huatyóotaahuaj,

jiꞌnye camu aꞌɨ́ɨmaj jujɨ́ɨmuaꞌaj júurij.

30Ɨ maj nyej jitze eerányesij aꞌɨ́ɨ mu jaatyánajchij ɨ Tavástaraꞌ

majta jusén jɨmeꞌ jitzán maꞌcan tyiꞌxáataj muáꞌjuꞌun,

31ajta ɨ maj majcaꞌhuáyee nanɨeꞌhuan, aꞌɨ́ɨ mu huoꞌtéꞌexaatyeꞌej

ɨ paj jɨn tyámuaꞌ tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ ajta jeꞌej paj tyíꞌmuarɨeꞌ.