Search form

SALMOS 25

Jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyuꞌtyényuunyij tɨꞌij jaatáhuoonyij tɨ ɨ Dios tyámuaꞌ tyuꞌcájuyetyej

David tɨ jaꞌaꞌrij

1Tavástaraꞌ, muéetzij jimi nu huatyényuusij;

2nyaj Dios, muéetzij jimi nu tyíꞌcaꞌnyej:

capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen nyej nyij tyéviꞌsiꞌ huataséjreꞌen.

¡Micheꞌ quee nyaꞌaꞌtzej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ!

3¡Cheꞌ quee aꞌnáj tyéviꞌsiꞌ huataséjreꞌen

sɨ́ɨj tɨ muéetzij jitze tyíꞌcaꞌnyej!

¡Micheꞌ aꞌɨ́ɨmaj huatóotyeviꞌraꞌastaj

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj chaꞌmanaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj tyíꞌmuaxaj!

4Tavástaraꞌ,

naataséjratyeꞌ aꞌ juyéj,

pataꞌaj aꞌɨ́j jitze tyámuaꞌ tyináaviꞌtɨsimeꞌen,

5náꞌanviꞌtɨchij, nuꞌcájuyetyej aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ,

jiꞌnye muáaj paj nyaj Dios puéꞌeen pajta ɨ tɨ nyaj japua huatányuusij.

Aꞌnáj tɨnaꞌaj nu muéetzij jitze tyíꞌcaꞌnyej.

6Tavástaraꞌ,

ootámuaꞌreej ɨ paj jɨn taxɨeꞌveꞌ ɨ paj jɨn táꞌcuꞌvej

ɨ paj aꞌnáj tɨnaꞌaj tasejratyeꞌ,

7ajta capáj jaꞌtamuáꞌreꞌrihuaꞌan tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn ootyáꞌɨtzee

nusu tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j nyatɨꞌɨj nyooj tyamueestacaꞌaj.

Tavástaraꞌ, nyéetzij paj noꞌtámuaꞌreej,

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj vaꞌcán jɨn nyaxɨeꞌveꞌ pajta ɨ paj jéehua tyinaatapuéjvej.

8Tavástaraꞌ pu tyámuaꞌ een ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ,

aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ huáꞌuurej jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨj ɨ maj tyiꞌijxánaꞌcɨraꞌ

9ajta tyámuaꞌ tyihuoꞌcájuyetyej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ,

¡aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ huáꞌuurej mej mij quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj!

10Aꞌɨ́ɨ pu aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ huáꞌuurej huaꞌxɨeꞌveꞌej ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌɨtzéeriaꞌaj,

aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jaꞌráꞌastej tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn tyihuaꞌtáratziiriꞌ,

ajta jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ.

11Tavástaraꞌ, vaꞌcán nu jɨn ootyáꞌɨtzee,

tyinaatúꞌuunyiꞌriꞌ, tyámuaꞌ paj tyeetyátoonyij ɨ paj jɨn ántyapuaj.

12Aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáatɨꞌ tɨ tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ Tavástaraꞌ,

aꞌɨ́j pu huataséjratyeꞌsij tyiꞌtɨ́j tɨ juyáaraꞌ jitze ucájrutyej,

13aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyámuaꞌ jimi tyíꞌuurej

ajta ɨ chuéj huoꞌtaꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huaꞌ jitze eerányesij.

14Tavástaraꞌ pu huaꞌ amíincuj puéꞌeen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj,

ajta huoꞌtaꞌsij maj jáamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ.

15Aꞌnáj tɨnaꞌaj nu aꞌɨ́j jitze rányeej ɨ Tavástaraꞌ,

jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ tyíꞌnyechaꞌɨj.

16Naaséj, Tavástaraꞌ, náꞌancuꞌvaxɨꞌ nyéetzij,

jiꞌnye nyasɨ́ɨj nu yésejreꞌ nyajta quee jeꞌej jájtyoovej.

17Ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa pu jeꞌej puaꞌaj tyóomuaꞌtzej,

pataꞌaj nyaj japua huatányuunyij ɨ nyaj jeꞌej puaꞌaj tyéꞌnyamuaꞌtzej.

18Huaséj ɨ nyaj jɨn jajpuéjtzij ajta ɨ nyaj jɨn áꞌviicueꞌreꞌ,

pajta tyinaatúꞌuunyiꞌ ɨ nyaj jɨn áꞌɨtzeereꞌ.

19Cásɨꞌ huoꞌséj aꞌchu maj aráꞌasej ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyejeꞌcatamuɨꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jéehua nyaxanaꞌveꞌej.

20¡Náachaꞌɨj, pajta japuan huatányuunyij ɨ nyajúuricamej!

Capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen nyej nyij tyéviꞌsiꞌ huataséjreꞌen,

jiꞌnye muéetzij nu jimi jahuoo pej pij naatyáhuɨɨreꞌen.

21Cheꞌ aꞌɨ́ɨn naatyáhuɨɨreꞌen ɨ nyaj tyámuaꞌ een nyajta quee jeꞌej puaꞌaj tyíꞌmuaꞌtzej,

jiꞌnye muéetzij jimi nu nyeríj tyíꞌcaꞌnyej.

22¡Muáaj paj nyaj Dios,

pataꞌaj néijmiꞌi jɨn huaꞌ japua huatányuunyij tyiꞌtɨ́j maj jɨn jeꞌej tyityóomuaꞌtzej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan!