Search form

SALMOS 27

Tavástaraꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ nyatatzaviꞌtyeꞌ ajta ɨ tɨ nyaj japua huatányuusij

Ɨ David tɨ jaꞌaꞌrij

1Tavástaraꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ nyatatzaviꞌtyeꞌ ajta ɨ tɨ nyaj japua huatányuusij,

¿aꞌtajnyíj jimi nyetyiꞌtzɨɨnyaꞌaj naꞌmej?

Tavástaraꞌ pu japuan huatányuusij ɨ nyajúuricamej,

¿aꞌtajnyíj nyij tzɨɨnyeꞌej naꞌmej?

2Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

aꞌɨ́ɨ mu tyúusɨꞌrii mej mij nyajná majta jeꞌen naꞌantyipuáꞌrityeꞌen,

majta aꞌɨ́ɨmaj mu jujɨ́ɨmuaꞌaj ejcáꞌcataꞌaj majta eetávitzej.

3Tyij majta mueꞌtɨ́j aꞌɨ́ɨmaj nyeriaꞌnaj,

capu tyiꞌtzɨ́ɨnyeꞌej taꞌmej ɨ nyaxɨéjnyuꞌcaa,

tyij majta tyámuaꞌ juꞌuurej mej mij naatyényoꞌsiꞌtyeꞌen,

nyáaj nu nyaxáahuaj séeriaꞌaj naꞌmej.

4Séej nuꞌuj tyiꞌtɨ́j jaatáhuaviiriꞌ ɨ Tavástaraꞌ,

sɨ́ɨj puꞌuj ɨ tɨ nye jitze juxɨeꞌveꞌ,

aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen nyej nyij aꞌáa jaꞌséeriaꞌaj náꞌraꞌnyij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ Tavástaraꞌ tɨ jaꞌaꞌrij

aꞌnáj tɨnaꞌaj tújcaꞌrij tzajtaꞌ nyatɨꞌɨj nyanaꞌaj áꞌtyeeren

nyej nyij ɨ tyeyúujraꞌ tzajtaꞌ jaatyáanajche

nyajta jeꞌen aꞌɨ́j huaséj ɨ tɨ jɨn huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrin.

5Tɨꞌɨj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej ɨ xɨcáaraꞌ tɨ jitzán jeꞌej puaꞌaj tyiꞌéenyeꞌej jaꞌmej,

aꞌɨ́ɨ pu ɨ Tavástaraꞌ nyechaꞌɨɨj jaꞌmej ɨ ju tyeyúuj tzajtaꞌ,

nyáaj nu jityán jaꞌséeriaꞌaj naꞌmej.

¡Ajta tyiꞌtɨ́j jitze tɨ ájtyeej tyámuaꞌ tyiꞌnyechaꞌɨ́ɨj jaꞌmej!

6Aj puꞌij naatáɨꞌriityeꞌsij nyej nyij ájnyeerej

huaꞌ japua aꞌɨ́ɨjma ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

aj nu nyij jimi tyuꞌtámuꞌvejritaj ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ,

nyajta jeꞌen jijhuan nyenyetyámuaꞌvaꞌaj, nyajta jimi tyuꞌtáchuiicaj ɨ Tavástaraꞌ.

7Muéetzij jimi nu huatyényuusij, Tavástaraꞌ: náanamuajriꞌ.

Náꞌancuꞌvaxɨꞌ nyéetzij, ¡pajta naatájeevej!

8Nyaxɨéjnyuꞌcaa pu aꞌyan tyíꞌnyeꞌixaatyeꞌ tɨjɨn:

“Pataꞌaj jáahuoonyij joꞌtɨj ɨ Tavástaraꞌ jáꞌsejreꞌ.”

Nyajta nyáaj, Tavástaraꞌ, nyámuahuoo joꞌpaj muáaj jáꞌsejreꞌ.

9¡Capáj jaꞌavaataj nye jimi!

¡Capáj aꞌɨ́jcɨ jɨn manúujɨpuan ɨ paj jɨn nyúꞌcamuɨꞌ!

¡Muáaj paj puꞌuj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ paj naatyáhuɨɨreꞌej!

Capáj juséentacan manúujɨpuan pajta quee tyiꞌtɨ́j naataꞌan nyaj jɨn huatyényahuɨɨreꞌen,

jiꞌnye muáaj paj nyaj Dios puéꞌeen pajta ɨ tɨ nyaj japua huatányuusij.

10Tyij ajta ɨ táataj manúurɨeenyij nusu ɨ náanaj manúurɨej,

muáaj, Tavástaraꞌ, muáaj paj nyaj jɨmeꞌ antyíaꞌmuaꞌreeriaj puáꞌmej.

11Tavástaraꞌ, naataséjratyeꞌ aꞌ juyéj,

pajta aꞌɨ́j jitze nuꞌcájuyetyej ɨ tɨ naa een

jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj mu nyeꞌeeveꞌ ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

12capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen mej mij nye jimi aꞌyan huárɨnyij jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ,

jiꞌnye mueꞌtɨ́j mu meríj aꞌɨ́ɨmaj jeꞌej puaꞌaj tyinaaxájtacaꞌ

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jéehua tyíꞌhueꞌtacaa majta junyoꞌseꞌveꞌej.

13Ajta nyáaj nu tyámuaꞌ naa tyáꞌmuaꞌreej

nyej nyáaj jaséjran aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jɨn ɨ Tavástaraꞌ tyámuaꞌ tyinaatyátoosij

nyatɨꞌɨj nyanaꞌaj áꞌtyeeren nyaj júurij.

14¡Tavástaraꞌ paj jitze tyúꞌcaꞌnyej!

¡Huatyáꞌcaꞌnyej, capáj táꞌxaꞌhuataꞌan!

¡Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, Tavástaraꞌ paj jitze tyúꞌcaꞌnyej!