Search form

SALMOS 31

Jeꞌej tyej tyámuaꞌ naa ɨ Tavástaraꞌ jitze tyúꞌcaꞌnyej

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj. Chuíicarij David tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ

1Tavástaraꞌ, muéetzij jimi nu jahuoo paj naatyáhuɨɨreꞌen;

¡capáj aꞌnáj tyiꞌtáꞌcareꞌen nyej nyij tyéviꞌsiꞌ huataséjreꞌen!

¡Tyámuaꞌ paj tyinaatyáhuɨɨreꞌen, jiꞌnye muáaj paj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ!

2Tyámuaꞌ paj tyináanamuaj;

¡pataꞌaj huatáꞌcaꞌnyej, pajta jeꞌen nyaj japua huatányuunyij!

Pataꞌaj muáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ nyaj jitzán huatyényacaꞌnyej,

¡muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ tɨ nyahuɨɨreꞌ ajta ɨ tɨ nyaj japua huatányuusij!

3¡Muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jitzán nyacaꞌnyej ajta ɨ nyaj jitzán huatyényahuɨɨreꞌen!

¡Tyámuaꞌ paj tyináaviꞌtɨsimeꞌen pajta náachaꞌɨɨn, tyámuaꞌ paj tyeetyátoonyij ɨ paj jɨn ántyapuaj!

4¡Naatyáhuɨɨreꞌ mej mij quee jeꞌej nyoorej ɨ maj nyeꞌeeveꞌ,

jiꞌnye muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ nyechaꞌɨj!

5Muéetzij nu muaatátuiireꞌsij ɨ nyajúuricamej,

¡pataꞌaj nɨiꞌrátoonyij, Tavástaraꞌ, Dios paj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ puéꞌeen!

6Nyahuaꞌxanaꞌveꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj huaꞌnajchej ɨ sáanturij maj quee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ.

Nuꞌríj néijmiꞌi jɨn aꞌɨ́j jitze tyíꞌcaꞌnyej ɨ Tavástaraꞌ.

7Aꞌɨ́jna ɨ paj jɨn nyaxɨeꞌveꞌ pu nyatáꞌcaa nyej nyij huányetyamuaꞌveꞌen.

Muáaj paj períj jaaséj ɨ nyaj jɨn nyaxaamujrityeꞌ,

pajta jamuaꞌreej ɨ nyaj jɨn jeꞌej tyéꞌnyamuaꞌtzej,

8capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨ aꞌɨ́ɨn naatyéeviꞌ ɨ tɨ nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

¡muáaj paj aꞌáa nyojoꞌtyéjche joꞌtɨj quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej nyajaꞌuurej!

9Tavástaraꞌ, nyéetzij náꞌancuꞌvaxɨꞌ,

jiꞌnye jéehua pu jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaꞌuurej.

Aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyacuiꞌ aꞌɨ́j pu jɨn nyacuaꞌnyej ɨ nyajɨꞌɨj jitze,

ɨ nye tyévij jitze, ¡ajta néijmiꞌqueꞌ tyinyetyáacuiꞌ!

10¡Aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyacuiꞌ ajta ɨ nyaj nyeyiin

aꞌɨ́ɨ pu quee naatáꞌsij nyej nyij áꞌtyeeviꞌin nyajúurij!

Canu cheꞌ nyacaꞌnyej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyej nyaxaamujrityeꞌ,

¡néijmiꞌqueꞌ nu nyeríj ɨ nye tyévij jitze quee cheꞌ nyacaꞌnyej!

11Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj néijmiꞌi jaꞌaꞌtzej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ

aꞌɨ́ɨmaj mu majta nyaꞌaꞌtzej ɨ maj nye jimi avéjriꞌ huacháatɨmee,

majta néijmiꞌi nyatzɨɨnyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyamuaꞌtyej.

¡Aꞌɨ́ɨmaj mu nye jimi huatóoꞌuunaj aꞌájna aꞌ cáayej jitze matɨꞌɨjta naaséj!

12Néijmiꞌi mu meríj nyojoꞌhuaꞌxɨj,

cuxáa nyaj nyeríj huamuɨ́ꞌ.

Aꞌyaa nu een tɨꞌɨj ɨ xáꞌrij tɨ arí huatyátaarixɨj.

13Jéehua nu tyíꞌnamuaj maj ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej puaꞌaj tyinyetyáxajta:

“Jéehua pu tyúꞌtzɨɨnyiꞌreꞌ néijmiꞌqueꞌ.”

Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ mu tyámuaꞌ juꞌuurej mej mij jeꞌej puaꞌaj náaꞌuurej,

¡tyámuaꞌ mu juꞌuurej mej mij naajéꞌcaj!

14Nyajta nyáaj, Tavástaraꞌ, muéetzij nu jimi tyíꞌcaꞌnyej,

nyáaj nu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “¡Muáaj paj nyaj Dios puéꞌeen!”

15Muáaj paj aꞌmuácaꞌ jitze jiꞌtyáaꞌ ɨ nyajúuricamej,

¡pataꞌaj nyaj japua huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ, majta nyamuarityeꞌ!

16Pataꞌaj jaataxɨéꞌveꞌen aꞌíjna ɨ tɨ muéetzij muahuɨɨreꞌ,

pajta nyaj japua huatányuunyij, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj nyaxɨeꞌveꞌ.

17Tavástaraꞌ, muéetzij jimi nu huatyényuusij,

¡capáj tyiꞌtáꞌcareꞌen nyej nyij tyéviꞌsiꞌ huataséjreꞌen!

¡Pataꞌaj aꞌɨ́ɨjma huatatyéviꞌraꞌastaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj,

pataꞌaj aꞌáa huajaꞌváꞌnaj joꞌmaj tyityajáꞌavaꞌtacaa tɨꞌij quee aꞌtɨ́j huoꞌnamuaj!

18Cheꞌ quee namuajriaꞌaj jeꞌej maj tyíꞌxaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa,

ɨ maj tyáꞌxaahuataj metyíꞌxaj majta tyúꞌxanaꞌveꞌ,

majta jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxaj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj tɨ quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ.

19¡Huápuɨꞌɨj paj muáaj naa huojoꞌmuaꞌraj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj aꞌ jimi tyíchaꞌɨj!

Aꞌyaa paj tyéꞌchaꞌɨj tɨꞌɨj tyiꞌtɨ́j tɨ huápuɨꞌɨj tyáꞌnajchij

pajta, huaꞌjɨɨsaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ tyétyacaa,

aꞌɨ́ɨjma paj tyuꞌtáꞌsij ɨ maj muéetzij jimi tyíꞌcaꞌnyej.

20Huaꞌ jamuán paj séeriaꞌaj puáꞌmej pajta tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéchaꞌɨɨsij

pajta quee tyuꞌtáꞌsij tɨꞌij aꞌyan tyáꞌraꞌnyij jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ tyétyacaa ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj;

muáaj paj huaꞌchaꞌɨ́ɨj puáꞌmej aꞌájna joꞌpaj muáaj jáꞌsejreꞌ

mej mij quee jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌjeevej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌ.

21Cheꞌ jɨꞌréenyaꞌaj séjreꞌej ɨ Tavástaraꞌ, tɨ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn taxɨeꞌveꞌ

jéehua tyámuaꞌ tyúꞌruuj nye jimi

aꞌájna nyatɨꞌɨj quee jeꞌej jájtyooveꞌej.

22Nyatɨꞌɨj jéehua tyihuányamuaꞌtziityej aꞌyaa nu tyiꞌriáꞌmuaꞌaj tɨjɨn

paj períj aꞌɨmuáj nyojóoriej joꞌpaj muáaj quee jáꞌsejreꞌ,

ajta nyatɨꞌɨj muaatáhuaviiriꞌ paj naatáhuɨɨreꞌen,

muáaj paj náanamuajriꞌ ɨ nyaj jijhuacaꞌaj.

23Siataꞌaj jaaxɨéꞌveꞌen ɨ Tavástaraꞌ, néijmiꞌi ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ.

Tavástaraꞌ pu tyámuaꞌ tyihuáꞌchaꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyíꞌhueꞌtacaa,

ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jéehua óotzaahuatyeꞌ

aꞌyaa pu puéjtzij tyihuoꞌtáꞌsij jeꞌej tɨ tyihuáꞌcɨꞌpuaj.

24Xatyóocaꞌnyej siajta caꞌnyíjraꞌaj huatóoaꞌan ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ

néijmiꞌi ɨ maj Tavástaraꞌ jitze tyíꞌcaꞌnyej.