Search form

SALMOS 35

Jeꞌej tyej tyaatáhuoonyij tɨꞌij ɨ Tavástaraꞌ taatáhuɨɨreꞌen

David tɨ jaꞌaꞌrij

1Tavástaraꞌ, pataꞌaj huaꞌajchaꞌɨɨreꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj nyéetzij nyéjchaꞌɨɨreꞌ;

pajta huoꞌtanyóꞌsiꞌtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj nyéetzij nyenyoꞌsiꞌtyeꞌej.

2Pataꞌaj tyámuaꞌ jáaꞌuurej ɨ paj jɨn huatyényoꞌseꞌen pajta jeꞌen naatáhuɨɨreꞌen,

3pataꞌaj jáꞌajchueenyij aꞌ chúun pej pij huoꞌtanyóꞌsiꞌtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj nyamuarityeꞌ,

¡naatéꞌexaatyeꞌ paj muáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ nyajapuáj huatányuusij!

4Micheꞌ jutyéviꞌraꞌaj muatóoꞌuunaj

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaxɨeꞌveꞌ maj naajéꞌcaj;

micheꞌ jutyéviꞌraꞌaj muatóoꞌuunaj

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaxɨeꞌveꞌ maj tyinaapuéjtyeꞌen;

5¡micheꞌ aꞌyan huárɨnyij tɨꞌɨj ɨ xɨéerij áacaj tɨ yoꞌcuíꞌnaj!

aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Tavástaraꞌ jimi aꞌɨ́ɨ pu ahuojóohuaꞌxɨj.

6¡Cheꞌ huatyátɨcaꞌrej ɨ huaꞌ juyéj jitze ajta huapuɨ́tyiꞌcɨj,

cheꞌ aꞌɨ́ɨn huoꞌtamuárityeꞌen ɨ tajapuá tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Tavástaraꞌ jimi!

7Canu jeꞌej huaꞌuuriáacaj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj avíitzij jɨn jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj naatyéeviꞌ;

canu nyajta jeꞌej huaꞌuuriáacaj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj jaꞌtyáacuj

nyej nyij nyáaj aꞌáa jaꞌtyéjvetyij.

8¡Cheꞌ jeꞌej puaꞌaj tyúꞌrɨnyij huaꞌ jimi!

¡Micheꞌ jujɨ́ɨmuaꞌaj jeꞌej puaꞌaj huóoꞌuurej!

¡Cheꞌ jeꞌej puaꞌaj tyáꞌraꞌnyij huaꞌ jimi!

9Aj nu nyij huatányetyamuaꞌveꞌsij ɨ Tavástaraꞌ jimi,

jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu nyajapuáj huatányuusij.

10Nyaxɨéjnyuꞌcaa nu jɨn aꞌyan tyuꞌtaxájtaj tɨjɨn:

“¿Aꞌtanyíj ajtáhuaꞌaj séejreꞌ tɨ aꞌyan een patɨꞌɨj muáaj Tavástaraꞌ?

Muáaj paj huaꞌ japua huatányuusij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ

aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jéetzeꞌ uhuácacaꞌnyeꞌ mequee aꞌɨ́ɨmaj,

ɨ maj majta jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej.”

11Aꞌɨ́ɨmaj mu nye jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj

majta aꞌɨ́j tyíꞌnyeꞌihuoꞌ tyiꞌtɨ́j nyej nyáaj quee muaꞌreej.

12Nyáaj nu tyámuaꞌ tyíꞌuurej huaꞌ jimi majta aꞌɨ́ɨmaj mu jeꞌej puaꞌaj nyaꞌuurej,

aꞌíi puꞌij jéehua nyaxaamujrityeꞌ,

13jiꞌnye matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj tyíꞌcucuiꞌcaꞌaj

nyáaj nu huaꞌ jɨmeꞌ jeꞌej tyéꞌnyamuaꞌajcaa,

nyáaj nu chaꞌ nyanaꞌaj tyiꞌtyényecheꞌtyahuaꞌaj nyajta nye ítziꞌvaꞌcaꞌaj,

nyajta nyatzájtaꞌ aꞌnáj tɨnaꞌaj jahuoocaꞌaj.

14Nyáaj nu nyaxaamujrityaꞌcaꞌaj nyajta jeꞌej tyéꞌnyamuaꞌajcaa,

cuxáa nyaj aꞌɨ́jna jɨn nyaxaamujrityaꞌaj tɨꞌɨj náanaj tɨ huámuɨꞌnyij,

nusu aꞌɨ́jna ɨ tyaj néemiꞌij áꞌtajaahuatyeꞌ caꞌ ɨ nyeꞌihuáaraꞌ.

15Ajta tɨꞌɨj nye jimi jeꞌej puaꞌaj tyuꞌrɨ́j,

néijmiꞌi mu aꞌɨ́ɨmaj naatyáꞌaꞌtzacaꞌ;

cuxáa maj tyeɨ́tyee puéꞌeenyeꞌ maj quee nyamuaꞌtyej,

majta jéehua huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj náaruj.

16Aꞌɨ́ɨ mu jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxaj, majta nyaꞌaꞌtzej,

majta naꞌráasej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj jéehua nyaxanaꞌveꞌej.

17Tavástaraꞌ, ¿aꞌchunyéj pooj áꞌtyeeren paj huaꞌraséeraj puáꞌmej?

¡Pataꞌaj nyaj japua huatányuunyij, jiꞌnye aꞌíj nu jɨn júurij,

aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj aꞌyan tyíꞌtyacɨꞌxɨj matɨꞌɨj ɨ muajyéj!

18Nyetyimuatatyójtziꞌreꞌej huaꞌ tzajtaꞌ aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ maj jéehua aráꞌasej;

¡menyeséeracaj mu aꞌɨ́ɨmaj nyatɨꞌɨj tyámuaꞌ tyimuaatyátoosij!

19Micheꞌ quee nyéetzij jɨn jutyamuaꞌveꞌej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyéjchaꞌɨɨreꞌ,

micheꞌ quee jutyamuaꞌveꞌej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyej nyáaj nyaxaamujrityeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj chaꞌmanaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn nyajaaxɨejviꞌ.

20Jiꞌnye camu aꞌɨ́ɨmaj jahuoo maj juxáahuaj séjreꞌej,

sulu aꞌɨ́ɨ mu avíitzij jɨn tyámuaꞌ juꞌuurej mej mij tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej

aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyeɨ́tyee maj tyámuaꞌ naa tyityeecháatɨmee,

21aꞌɨ́ɨ mu acácuaxaꞌvaꞌraj nye jimi, mej mij hueꞌtzij jɨn aꞌyan tyinaataxáj tɨjɨn:

“¡Cásɨꞌ tajɨꞌɨj tu jɨn tyeríj jaaséj!”

22¡Muáaj paj huaꞌsej, Tavástaraꞌ!

¡Capáj aꞌyan eenyeꞌ tɨꞌɨj ɨ tɨ quee atányuuvej!

¡Capáj nye jimi ajtáyiꞌcan!

23Ájchesij, Tavástaraꞌ nyaj Dios, ¡huájɨsij!

Pataꞌaj noꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌen, nyajamuan paj séjreꞌej.

24Tavástaraꞌ nyaj Dios, pataꞌaj noꞌxɨ́jtyeꞌen,

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj muáaj jɨn tyámuaꞌ naa tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ.

¡Micheꞌ quee aꞌɨ́ɨmaj nyaꞌaꞌtzej!

25Micheꞌ quee aꞌyan tyíꞌxajtaj nusu maj aꞌyan tyíꞌmuaꞌajcaj yee:

“¡Aꞌyaa tu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj!

¡Tuꞌríj néijmiꞌi jɨn jaꞌantyipuáꞌrij!”

26Micheꞌ huápuɨꞌɨj huatóotyeviꞌraꞌastaj

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyaꞌaꞌtzej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ quee tyámuaꞌ tyíꞌnyaꞌuurej,

micheꞌ jéehua huápuɨꞌɨj huatóotyeviꞌraꞌastaj

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jéehua nye jimi óotzaahuatyeꞌ.

27Ajta micheꞌ huatóotyamuaꞌveꞌen majta huajíjhua muutyámuaꞌvaꞌaj

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyeséejracuj nyaj tyuꞌtyámueꞌtɨ;

micheꞌ aꞌnáj tɨnaꞌaj aꞌyan tyíꞌxajtaj tɨjɨn:

“¡Vaꞌcán pu jɨn tyíꞌijta ɨ Tavástaraꞌ,

ajta jaꞌráanajchi tɨ tyámuaꞌ tyíꞌeenyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ jahuɨɨreꞌ!”

28Nyenyanúu nu jɨn jaataxájtaj ɨ paj jɨn tyámuaꞌ tyíꞌuurej;

¡néijmiꞌi tújcaꞌrij tzajtaꞌ nu tyimuaatatyójtziꞌreꞌej!