Search form

SALMOS 37

Tavástaraꞌ paj jitze tyúꞌcaꞌnyej

David tɨ jaꞌaꞌrij

1Capáj nyuꞌcamuɨꞌɨj tyij majta aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj,

capáj pajta huáꞌxanaꞌveꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj,

2jiꞌnye jiyeꞌtzín mu huatyáhuasij, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ ɨxáj;

¡aꞌyaa mu tyityeeriáꞌhuasij tɨꞌɨj ɨ tuꞌpíj!

3Tavástaraꞌ paj jitze tyúꞌcaꞌnyej pajta tyámuaꞌ tyiꞌtyíaꞌchaꞌɨj,

aꞌyan paj chajca ɨ cháanacaj japua pequee tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌɨtzéeriaꞌaj.

4Tyámuaꞌ paj naa tyáaxɨeꞌveꞌen ɨ Tavástaraꞌ,

aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyimuaatáꞌsij tyiꞌtɨ́j paj jéetzeꞌ xɨeꞌveꞌ.

5Pajta aꞌ júuricamej jaatáꞌan ɨ Tavástaraꞌ,

aꞌɨ́j paj jitze tyúꞌcaꞌnyej, aꞌɨ́ɨ puꞌij muaatyáhuɨɨreꞌej.

6Aꞌɨ́ɨ pu muaatáꞌsij paj aꞌyan huaséꞌrihuaꞌan tɨꞌɨj ɨ tatzárij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj tyámuaꞌ tyiꞌtyíaꞌchaꞌɨj

aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ xɨcáj tyaꞌtaa aꞌtzáaj tacuaríixpuaj.

7Capáj jeꞌej tyíꞌnyuucaꞌan ɨ Tavástaraꞌ jimi,

naa paj tyuꞌtaꞌcuaꞌnyéej petyuꞌchóꞌveꞌen tɨꞌij aꞌɨ́ɨn muaatáhuɨɨreꞌen.

Capáj jajaaxɨejviꞌraj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyuꞌtyáamueꞌtɨj,

nusu aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ avíitzij jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj.

8Huatapuáꞌcɨtaj ɨ paj jɨn nyúꞌcamuɨꞌ, jóꞌhuaꞌxɨj tyiꞌtɨ́j paj jɨn nyúꞌcamuɨꞌ;

capáj nyuꞌcaj, jiꞌnye jéetzeꞌ pu jeꞌej puaꞌaj tyeꞌmej.

9Jiꞌnye ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj aa mu ɨmuáj huojóohuaꞌxɨj ɨ chuéj japua,

majta ɨ maj jitzán tyíꞌcaꞌnyej ɨ Tavástaraꞌ

aꞌɨ́ɨmaj mu aꞌyan huochéetyaꞌajraꞌsij.

10Capu cheꞌ aꞌchu áꞌtyeeren matɨꞌɨj quee cheꞌ maꞌhuáꞌtaj muáꞌjuꞌun ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj;

tyij pajta jéehua huaꞌhuoocaj, capáj cheꞌ huaꞌtyoonyij.

11Majta ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ aꞌɨ́ɨjma pu aꞌrij jaꞌmej ɨ cháanacaj

majta juxáahuaj huacháatɨmaꞌaj muáꞌjuꞌun.

12Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ juꞌuurej tɨꞌij jeꞌej puaꞌaj jáaꞌuurej ɨ tyáataj tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj,

ajta jéehua huápuɨꞌɨj jaxánaꞌveꞌej jaꞌráasej.

13Ajta ɨ Tavástaraꞌ pu huaꞌaꞌtzej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jamuaꞌreej

tɨ arí tyaꞌráꞌiixaj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj.

14Aꞌɨ́ɨmaj mu tyíꞌijcunaj ɨ tyúuchun ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj majta tyámuaꞌ tyíꞌuurej ɨ túꞌnamuaꞌaj,

mej mij huaꞌantyipuáꞌrityeꞌen ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ majta ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ,

ajta mej mij huóꞌcuiꞌnyij ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj.

15Ajta aꞌɨ́ɨ pu ɨ tyihuáꞌchuun huaꞌantyétzesij ɨ huaꞌxɨéjnyuꞌcaa jitze,

ajta ɨ tyihuáꞌtuꞌnamuaꞌ tyuꞌtyánaꞌxɨj.

16Tyiꞌtɨ́j tɨ cɨ́ɨ naꞌaj caa tyíꞌijchaꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj

jéetzeꞌ pu tyámuaꞌ een quee tyiꞌtɨ́j maj jéehua tyíchaꞌɨj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee.

17Jiꞌnye Tavástaraꞌ pu huaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj,

ajta huaꞌchaꞌɨ́ɨj jaꞌmej ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj.

18Tavástaraꞌ pu huáꞌchaꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ,

ajta jusén jɨn séeriaꞌaj jaꞌmej tyiꞌtɨ́j maj aꞌɨ́ɨmaj ancuriáaꞌsij.

19Tɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌrɨjcaa, tɨꞌɨjta huatújriꞌhuaj,

camu tyéviꞌsiꞌ séeriaꞌaj muáꞌjuꞌun, jiꞌnye jéehua mu tyiꞌijchaꞌɨ́ɨj muáꞌjuꞌun ɨ maj tyúꞌcuaꞌnyij.

20Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj aꞌyaa mu tyityeetyátaasij tɨꞌɨj tuꞌpíj tɨ huáchij,

majta ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Tavástaraꞌ aꞌyaa mu tyityajaꞌhuóopuaꞌrixɨꞌɨj tɨꞌɨj ɨ cɨtzíj.

21Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj aꞌɨ́ɨ pu tyúunyejviꞌ ajta capu tyíꞌnaꞌchitaj,

ajta aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ tɨ tyámuaꞌ tyíꞌtyevij aꞌɨ́ɨ pu naa tyihuojóꞌmuaꞌraj ajta tyúꞌpuejveꞌ.

22Aꞌɨ́ɨjma ɨ Tavástaraꞌ tɨ tyámuaꞌ tyihuoꞌtyátoosij aꞌɨ́ɨ mu jaꞌancuriáaꞌsij ɨ chuéj,

ajta aꞌɨ́ɨn tɨ jeꞌej puaꞌaj huáꞌuurej aꞌɨ́ɨ mu antyipuaꞌrij.

23Tavástaraꞌ pu tyámuaꞌ naa tyéeviꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj

ajta aꞌɨ́j jitze jáaviꞌtɨj ɨ juyéj aꞌɨ́j tɨ aráanajchi,

24ajta tɨpuaꞌaj eetávetyij, capu aꞌyan éenyeꞌej jaꞌmej,

jiꞌnye ɨ Tavástaraꞌ pu javiꞌ ɨ muácaꞌraꞌan jitze.

25Nyáaj nu huátyamueestariacaꞌ, nyajta nyeríj vastacɨrɨeꞌ,

ajta canu aꞌnáj jaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn japuéjtzitarej

canu nyajta aꞌnáj huoꞌséj ɨ yójmuaꞌmuaꞌ maj tyiꞌtɨ́j huóotɨveenyij.

26Aꞌnáj tɨnaꞌaj pu tyihuaꞌcuꞌvej, ajta tyúꞌnyijtyeꞌ,

majta ɨ yójmuaꞌmuaꞌ tyámuaꞌ mu naa tyityeetyátuiihuaj.

27Ajtáraꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een pajta jeꞌen tyámuaꞌ tyiꞌtyíaꞌchaꞌɨɨj,

aꞌyaa paj aꞌnáj tɨnaꞌaj tyeꞌejchaꞌɨ́ɨj puáꞌmej joꞌpaj jaꞌhuáꞌchejtyeꞌen.

28Jiꞌnye Tavástaraꞌ pu jaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj

ajta quee huojoꞌhuaꞌnaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ,

ajta huaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj

capu ajta huoꞌtaꞌsij maj séecan huaꞌ jitze eeráanyej.

29Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌtyetyeɨtyee aꞌɨ́ɨ mu jaꞌancuriáaꞌsij ɨ chuéj

majta jusén jɨmeꞌ aꞌɨ́jcɨ japua huacháatɨmaꞌaj muáꞌjuꞌun.

30Aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj jaꞌhuooꞌitéerican pu jɨn tyíꞌxaj,

aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj aꞌɨ́j pu tyíꞌxaj ɨ tɨ tyíꞌxaꞌpuɨꞌ.

31Ajta ɨ xɨéjnyuꞌcariaꞌraꞌ tzajtaꞌ úꞌsejreꞌ jeꞌej tɨ ɨ Dios raꞌ tyíꞌmuaꞌtaj,

ajta quee aꞌnáj antyípuɨtyij ɨ juꞌɨ́ɨcaj jɨmeꞌ.

32Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj aꞌɨ́j pu avíitzij jɨn eeveꞌ ɨ tyáatɨꞌ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj,

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨ jaajéꞌcaj;

33ajta ɨ Tavástaraꞌ capu tyuꞌtáꞌsij tɨ tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj jaꞌuurej,

capu ajta tyuꞌtáꞌsij mej mij tyiꞌtɨ́j jitzán puaꞌrityeꞌej.

34Muáaj, Tavástaraꞌ paj jitze tyúꞌcaꞌnyej, pajta jaꞌráꞌastijreꞌen,

aꞌɨ́ɨ puꞌij tyámuaꞌ tyimuaatyátoosij ajta muaatáꞌsij paj muáaj jaꞌancuriáꞌan ɨ chuéj.

Muaꞌ jɨꞌɨj paj jɨn huaꞌsejran matɨꞌɨj antyipuaꞌrej ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj.

35Nuꞌríj jaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, jéehua pu óotzaahuatyeꞌ,

aꞌyaa pu jéehua tyiꞌtyáxamueꞌ tɨꞌɨj ɨ cɨyéj tɨ aꞌáa jaꞌtávej joꞌtɨj joꞌjɨ́ꞌreꞌen,

36ajta jeꞌej pu huárupij, capu cheꞌ maꞌ jáꞌsejreꞌ,

nyáaj nu jáahuoj, ajta canu jáatyoj.

37Pataꞌaj jaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ tyáataj tɨ tyámuaꞌ een ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ,

juxáahuaj pu naa atyejeꞌchaaj jaꞌmej aꞌɨ́jna ɨ tyáatɨꞌ.

38Majta ɨ maj quee tyihuojóꞌitej aꞌɨ́ɨjma mu néijmiꞌcaa antyipuáꞌrityeꞌsij,

aꞌyaa mu mij majta tyityeꞌentyipuáꞌrij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj.

39Aꞌɨ́jna ɨ tɨ huáꞌhuɨɨreꞌ ɨ tyeɨ́tyee maj tyámuaꞌ een Tavástaraꞌ pu jimi jáꞌmaꞌcan,

aꞌɨ́ɨ puꞌij huoꞌtyáhuɨɨreꞌsij tɨꞌɨjta tyiꞌtɨ́j jéehua huaꞌtyesiꞌhuarityeꞌej.

40Tavástaraꞌ pu huoꞌtáhuɨɨreꞌej mej mij huatóoꞌuunaj.

Aꞌɨ́ɨ pu tyuꞌtáꞌsij mej mij huatóoꞌuunaj aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, ajta huaꞌ japua huatányuusij,

jiꞌnye aꞌɨ́j mu jimi jáahuoj tɨꞌij aꞌɨ́ɨn huóꞌchaꞌɨɨn.