Search form

SALMOS 44

Jeꞌej tyaj tyityeetyényuunyij tɨꞌij ɨ Dios taatáhuɨɨreꞌen

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj. Ɨ nyúucarij tɨ naa huánamuajrii aꞌɨ́ɨmaj maj huóomuaꞌtziityej ɨ yójmuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Coré

1Taj Dios, tuꞌríj jáanamuajriꞌ ɨ tyaj jɨn iityanamuáarajmee,

majta ɨ tahuásimuaꞌ muꞌríj majta táaꞌixaaj

jeꞌej paj muáaj tyiꞌtɨ́j huáruuj matɨꞌɨj móoj aꞌɨ́ɨmaj júuricaj

jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j huarɨ́j tɨꞌɨj aꞌájna ɨmuáj putyíꞌrɨjcaa.

2Muaꞌ muácaꞌ paj jɨmeꞌ

huiꞌráahuaꞌxɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ,

puéjtzij paj huoꞌtaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj séej chuéj japua joꞌcháatɨmee

pajta jeꞌen huoꞌtaꞌ mej mij aꞌáa joꞌcháatɨmeꞌnyij ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj.

3Jiꞌnye capu ɨ huaꞌ muácaꞌ huoꞌtaꞌ capu ajta ɨ tyihuáꞌchuun huoꞌtaꞌ

mej mij aꞌɨ́ɨmaj tyuꞌtyámueꞌtɨn,

camu aꞌɨ́ɨmaj jaamuéꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ chuéj.

Sulu aꞌɨ́jna ɨ paj néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej ajta ɨ paj jɨn uhuájcaꞌnyej.

Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jéehua huanyéeriꞌcɨriajraa aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj muáaj aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj,

jiꞌnye muáaj paj jéehua huaꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj.

4¡Muáaj paj nyaj Rey!, ¡pajta nyaj Dios!

Muáaj paj huoꞌtaꞌ mej mij tyuꞌtyámueꞌtɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeen;

5muéetzij tu jitze maꞌcan huoꞌmuéꞌtɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tájchaꞌɨɨreꞌ,

¡aꞌ jitze maꞌcan tu huoꞌtzíinajraa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tanyoꞌsiꞌtyaꞌcaꞌaj!

6Jiꞌnye canu nyáaj aꞌɨ́j jitze tyíꞌcaꞌnyej ɨ nyaj túꞌnamuaꞌ,

capu ajta ɨ nye chúun naatáꞌsij nyej nyij tyuꞌtyámueꞌtɨn,

7muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ taatáꞌ tyej tyij huoꞌmuéꞌtɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tájchaꞌɨɨreꞌ,

ajta tyéviꞌsiꞌ huoꞌtaséjratacaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj taxanaꞌvaꞌcaꞌaj.

8Aꞌnáj tɨnaꞌaj tu aꞌtatzáahuatyeꞌej táꞌjuꞌun muéetzij jimi, taj Dios,

tyajta aꞌnáj tɨnaꞌaj tyiꞌmuatyóotziꞌreꞌej táꞌjuꞌun.

9Ajta papuꞌríj matuuhuaꞌxɨj,

pajta períj tyéviꞌsiꞌ taataséjratacaꞌ,

capáj cheꞌ huaꞌ jamuán séejreꞌ ɨ taxantáaruꞌustyamuaꞌ.

10Muáaj paj tyuꞌtáꞌ tyej tyij huáꞌtzɨɨnyeꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tájchaꞌɨɨreꞌ,

aꞌɨ́ɨ mu tyíꞌtanahueꞌ ɨ maj taxanaꞌveꞌ

majta tyitáaꞌriꞌracaa jeꞌej maj aꞌɨ́ɨmaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ.

11Muáaj paj aꞌáa tojóotoj

cuxáa tyaj cányaꞌxɨɨ puéꞌeenyeꞌ mej mij táacuiꞌnyij,

pajta tyuꞌtáꞌ tyej tyij maꞌúrutyej huaꞌ tzajtaꞌ ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ,

12muáaj paj huápuɨꞌɨj jáahuaj huoꞌtoj aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ,

pajta quee tyiꞌtɨ́j huamueꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj huoꞌtoj.

13Muáaj paj aꞌyan táaruuj mej mij jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtaxajtaj,

aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj a véjriꞌ huacháatɨmee tajimí aꞌɨ́ɨ mu jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtaxaj majta tyéviꞌsiꞌ taꞌuurej,

14Muáaj paj tyuꞌtáꞌ mej mij jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtaxajta ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ,

matɨꞌɨjta taaséj, aꞌɨ́ɨ mu tajimí eecámuꞌvajra.

15Camu aꞌnáj jatapuáꞌcɨtacaa maj náꞌxaahuaj,

jéehua nu nyetyeviꞌraꞌ ɨ nye nyéerimij jitze

16aꞌɨ́ɨn tɨꞌij puéꞌeenyeꞌ ɨ tɨ nyéjchaꞌɨɨreꞌ, ɨ tɨ aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨ tyoꞌrióorɨeeraj

ajta jeꞌej puaꞌaj tyíꞌnyaxaj ajta hueꞌtzij jɨn nye jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌ.

17Aꞌyaa puꞌij tyíꞌtaꞌuurej

ajta quee aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj mojoꞌhuáꞌxɨj.

¡Catu aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeerej aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ nyúucarij ɨ paj jɨn tyitaataꞌíj!

18Catu aꞌyan tyíꞌmuaꞌtzej tyej tyij mamúurɨenyij

catu tyajta ajtacɨ́j aꞌ juyéj jitze.

19Ajta aꞌyájna, muáaj paj períj tatzíinajraa

aꞌájna joꞌmaj tyiꞌtyán jóꞌcɨꞌɨj maj tyíꞌtyacɨꞌmacaa.

Aꞌɨ́j paj jɨn tɨeꞌcáanaj ɨ tɨ́caꞌrij.

20Tɨpuaꞌaj tyamojoꞌhuaꞌxɨɨnyijcheꞌ, taj Dios,

tyajta jeꞌen séej huatyáanajchej ɨ dios tyaj quee jamuaꞌtyej,

21muáaj paj jamuaꞌréerejcheꞌen,

jiꞌnye muáaj paj jamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j een ɨ tamuaꞌtzíiraꞌaj jitze.

22Tyajta muéetzij tu jitze maꞌcan aꞌnáj tɨnaꞌaj

aꞌyan tyáꞌtacaꞌnyej tyej tyij huácuiꞌnyij,

aꞌyaa mu taꞌuurej matɨꞌɨj ɨ cányaꞌxɨɨ ɨ maj huáꞌcuiꞌnyij.

23¿Jiꞌnye pej pij tyácusij, Tavástaraꞌ?

¡Huájɨsij, huájɨsij!

¡Capáj jusén jɨmeꞌ matúujɨpuan!

24¿Jiꞌnye pej pij jaꞌavaaj?

¿Jiꞌnye pej pij ityájma tojóꞌhuaꞌnaj,

ɨ tyaj jéehua japuéjtzitarej?

25Catu cheꞌ tyéꞌviicueꞌ majta meríj taatyáxaahuatacaꞌ,

aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj taatyásaꞌrɨeechacaꞌ a chóotaꞌ.

26¡Ájchesij,

pataꞌaj mujoꞌvéꞌmeꞌen pej pij taatáhuɨɨreꞌen

pajta tajapuá huatányuunyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ paj vaꞌcán jɨn taxɨeꞌveꞌ!