Search form

SALMOS 45

Tyiꞌtɨ́j maj tyámuaꞌ naa tyuꞌtaxáj tɨꞌɨj huatyényeɨɨchej ɨ rey tɨ jɨn tyiꞌtyéjvee

Ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtáchuiicaj, aꞌɨ́jcɨ ɨ cuíinarij tɨ aꞌyan ántyapuaj tɨjɨn: “Ɨ tzuhuáaꞌ.” Ɨ nyúucarij tɨ naa huánamuajrii aꞌɨ́ɨmaj maj huóomuaꞌtziityej ɨ yójmuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Coré. Chuíicarij maj jɨn huóoxɨeꞌveꞌen. Jéehua pu ɨ nyúucarij tɨ naa huánamuajrii nyamuaꞌtzíiraꞌaj tzajtaꞌ séejreꞌ

1Nyatzájtaꞌ pu nyúucarij tásiseerii tɨ naa huánamuajrii,

ajta ɨ nyenyanúu pu aꞌyan een tɨꞌɨj ɨ tɨ jɨn tyéꞌyuꞌxaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyámuaꞌ naa tyíꞌyuꞌxacaa.

¡Aꞌɨ́j nu nyij tyámuaꞌ naa tyuꞌtaxájtaj aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ rey jɨn tyiꞌtyéjvee!

2¡Muáaj paj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jéetzeꞌ naa huaséꞌrin huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyétyacaa!

¡Muaꞌ tyenyij jitze pu séejreꞌ ɨ nyúucarij tɨ huápuɨꞌɨj naa huánamuajrii!

Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios tyámuaꞌ naa tyimuatyájtoo jusén jɨmeꞌ.

3¡Pataꞌaj tyámuaꞌ jáaꞌuurej aꞌ chúun aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ paj jɨn aváꞌjɨꞌqueꞌ, muáaj paj jaayíꞌtɨn paj huanyoꞌseꞌen!

¡Aꞌɨ́j paj jɨn naa huápuɨꞌɨj huaséꞌrin!

4Ajta ɨ paj jɨn naa huaséꞌrin aꞌɨ́j pu jitze séejreꞌ paj tyiꞌmuéꞌtɨj puaaméj,

pajta nyoꞌseꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze maꞌcan ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ

pajta tyámuaꞌ tyihuaꞌxaꞌpuɨꞌɨntariꞌtzeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ.

¡Aꞌmuácaꞌ paj jɨn tyámuaꞌ tyíꞌuurej mej mij néijmiꞌi tyámuaꞌ tyoꞌtaséj!

5Ɨ maj huacháatɨmee ɨ chájtaꞌnaj jitze aꞌɨ́ɨ mu eetávitzej joꞌpaj jaꞌraꞌɨ́ɨcajmee, taj rey,

aꞌɨ́jna ɨ tyiáꞌɨꞌrɨj huápuɨꞌɨj pu tyeꞌentyipityíijmee aꞌɨ́j pu jɨn tyíꞌrutyijve

huaꞌxɨéjnyuꞌcaa jitze aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ.

6Ɨ paj jɨn tyíꞌijta, taj Dios, jusén pu jɨn séejreꞌ,

ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyámuaꞌ naa tyíꞌijta.

7Aꞌɨ́j paj xɨeꞌveꞌ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ pajta jaxanaꞌveꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.

Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios muaꞌantyíhuoo, aꞌ Dios,

ajta muaatáꞌ pej pij huatáꞌtyamuaꞌveꞌen

ajta muéetzij jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyimuaatáꞌ quee ɨ séecan ɨ maj ajamuán ajaꞌseejreꞌ.

8Néijmiꞌi ɨ tyiꞌacáanaa aꞌyaa pu tyiꞌtyáarɨeꞌ tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ ɨ́ɨjcua, tɨꞌɨj ɨ áloes ajta tɨꞌɨj ɨ canéelaj,

ajta ɨ cuíinarij a jitze séejreꞌ canárij tɨ jitze maꞌcan

pajta atyamuaꞌveꞌ aꞌájna joꞌmaj jeꞌráatyij ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityetyuꞌuj.

9Huaꞌ tzajtaꞌ ɨ úucaa ɨ maj aꞌjimi tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨ mu majta séejreꞌ ɨ maj huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrin,

aꞌmuácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ paj jitzán acájca aꞌáa pu jáꞌsejreꞌ ɨ íitɨꞌ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee,

ajta aꞌɨ́jna jɨn tyámuaꞌ huóoruuj ɨ ooroj tɨ jéetzeꞌ tyámuaꞌ een.

10Náanamuajriꞌ, nyiyóoj paj íitɨꞌ,

tyámuaꞌ paj naa tyáanamuaj jeꞌej nyaj tyimuaatéꞌexaatyeꞌej,

huojoꞌhuáꞌxɨj aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ pajta ɨ maj tyámuaꞌ naa tyíꞌmuamuaꞌtyej,

11jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ rey jɨn tyiꞌtyéjvee aꞌɨ́j pu séjramuꞌ ɨ paj jɨn naa huaséꞌrin,

aꞌɨ́ɨ pu aꞌ vástaraꞌ puéꞌeen, aꞌyaa puꞌij tyúuxɨeꞌveꞌ paj jaꞌráꞌastijreꞌen.

12Íitɨꞌ vaꞌcán paj jɨn tyiꞌtyéjvee aꞌájna a Tiro,

aꞌɨ́ɨmaj ɨ chíjtyaanyiꞌij chájtaꞌ maj jaꞌchej

aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj tyiꞌtɨ́j tyimuaatapuéjveꞌen mej mij tyámuaꞌ aꞌjimi tyíꞌtyesejreꞌej.

13¡Aꞌyun pu iityárutyij ɨ íitɨꞌ vaꞌcán tɨ jɨn tyiꞌtyéjvee, huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌaj!

¡Ajta aꞌyaa eenyeꞌ tyiꞌtyéechan tɨꞌɨj ɨ ooroj!

14Tyámuaꞌ mu naa eenyeꞌ tyetyechéetyeꞌen matɨꞌɨj mij jáꞌviꞌtɨn aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ rey,

majta jamuán ɨ úucaa maj jahuɨɨreꞌ,

ɨ maj majta séecan jamuán antyúunajchi.

15Aꞌɨ́ɨ mu huajuꞌ jéehua muutyámuaꞌvaꞌaj,

aꞌyaa mu mij tyuutyámuaꞌveꞌej matɨꞌɨj aꞌúun joꞌtyárutyij joꞌtɨj jeꞌrájcaj aꞌɨ́jna ɨ rey.

16Aꞌyóojmuaꞌ, taj rey,

aꞌɨ́ɨ mu huatyáraꞌsij joꞌmaj tyejéꞌijtacaꞌaj ɨ jaꞌhuásimuaꞌcɨꞌɨj,

pajta jeꞌen tyuꞌtáꞌsij mej mij néijmiꞌqueꞌ tyuꞌtaꞌíjtaj ɨ chuéj japua joꞌmaj joꞌcháatɨmee.

17Nyáaj nu aꞌyan rɨnyij mej mij joꞌtámuaꞌreej jeꞌej paj ántyapuaj

ɨ maj huaꞌ jitze eerányesij,

ajta mej mij jusén jɨmeꞌ tyimuaatatyójtziꞌreꞌen ɨ maj huacháatɨmee ɨ chájtaꞌnaj jitze.